Phó TGĐ PV Power Lê Chung Dũng đi ngoại quốc: Bộ Công Thương nói gì?

Cổng thông tin electronic của Bộ Công Thương đề cập thông tin nói rằng, Bộ Công Thương nhận được báo cáo của Tập đoàn Dầu khí VN về việc ông Lê Chung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí VN) là cán bộ thuộc diện quản lý của Tập đoàn đã vắng mặt tại tổ chức kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2016 đến nay.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí VN, ông Lê Chung Dũng được Tổng công ty Điện lực dầu khí VN cho nghỉ phép từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2016. Sau khi hết đời gian nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng có đơn xin tạm ngắt đoạn công việc 06 tháng để tham dự khóa học bằng kinh phí cá nhân tại nước ngoài.

Tổng công ty Điện lực dầu khí đã đa dạng lần có văn bản yêu cầu ông Dũng back Tổng công ty để không ngừng làm việc và xử lí các thủ tục có liên quan. Tuy nhiên từ 21/10/2016 đến nay, ông Dũng vẫn chưa quay lại làm việc và có thông báo cho Tổng công ty Điện lực dầu khí về việc đang học tập ở Singapore.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Tập đoàn Dầu khí VN, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Dầu khí VN chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và theo các quy chế, quy định hiện hành, đồng thời bổ sung quản lý cán bộ nhất là các cán bộ có liên quan đến thao tác thanh tra, kiểm định.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí VN đang tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Lê Chung Dũng do xâm phạm kỷ luật lao động, tự ý đi nước ngoài.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *