Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn chủ nghĩa xã hội khoa học SSH1131 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

Bạn đang xem: Bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học


1. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học2. Slides bài giảng3. Đề cương ôn tập CNXHKH4. Bài test các tuần CNXHKH5. Mindmap ôn tập đề cương CNXHKH4. Tổng hợp tài liệu trắc nghiệm các kỳ trước 202115. Bài thi giữa kỳ môn chủ nghĩa xã hội khoa học

3. Đề cương ôn tập CNXHKH

Dưới đây là đề cương ôn tập cuối kỳ môn này được biên soạn bởi Lương Ngọc Nam – BKOST. File bên dưới là bản word chuyển đổi từ bản hình ảnh chia sẻ.

*
*
*
*
tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam

Bài viết mới

BF3704 – Tài liệu môn miễn dịch học
BF3703 – Tài liệu môn Sinh học tế bào
BF3702 – Tài liệu thí nghiệm vi sinh vật
BF3701 – Tài liệu môn Vi sinh vật 1MI2036 – Xác suất thống kê và tín hiệu ngẫu nhiên
MI3180 – Xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm
ME3072 – Tài liệu môn Kỹ thuật đo
ME4122(Q) – Tài liệu môn các phương pháp gia công tinh
ME3081 – Tài liệu môn thiết kế hệ thống cơ điện tử
Tài liệu môn FMS & CIM

Danh mục

Bài giảng
Blog – Hướng dẫn
Điểm rèn luyện
IELTSKhoa công nghệ dệt may
Khoa công nghệ hóa học
Khoa giáo dục thể chất
Khoa khoa học và công nghệ vật liệu
Khoa lý luận chính trị
Khoa quốc phòng
Tài liệu Bách Khoa
Tài liệu NEUTài liệu tham khảo
Tài liệu THPTTài liệu tiếng Anh
Tiếng anh tổng hợp
TOEICTrường CNTT & TTTrường Cơ Khí
Trường Điện – Điện tử
Viện công nghệ hóa học
Viện kinh tế và quản lýViện ngoại ngữ
Viện sinh phẩm
Viện sư phạm kỹ thuật
Viện vật lý kỹ thuật
Việt toán ứng dụng và tin học
AEPcông nghệ thông tin
Giáo dục Quốc phòng - An ninhkhoa công nghệ dệt maykhoa công nghệ hóa họckhoa học và kỹ thuật vật liệu
Khoa ngoại ngữlý luận chính trịlập trìnhmôn bổ trợpháp luậtsamiseeesemsoictthể dụcthể thao
Tin học đại cươngtriết họctrường công nghệ thông tin và truyền thôngtrường cơ khítrường điện - điện tử
Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩmviện diệnviện dệt mayviện kinh tế và quản lýViện sinh phẩmviện sư phạm kỹ thuậtviện toán ứng dụng và tin họcviện vật liệuviện vật lý kỹ thuậtviện điệnviện đào tạo liên tục
Vật lý đại cươngđồ họa

Bình luận gần đây

Hậu Văn Vở on Giải đề cương Giải tích 3 full các chương
Hậu Văn Vở on Giải đề cương Giải tích 3 full các chương
Hảo on Giải đề cương Giải tích 3 full các chương
Hương on Giải đề cương Giải tích 3 full các chương
Hậu Văn Vở on MI2110 – Record Phương pháp tính và Matlab (LT + Bài tập + Thực hành)Ezoicreport this ad
TÀI LIỆU ĐẠI HỌCMenu Toggle
Tài liệu Bách Khoa
Menu Toggle
Bài giảng
Tài liệu NEUTài liệu tiếng Anh
Menu Toggle
Tiếng anh tổng hợp
TOEICIELTSTài liệu tham khảo
Blog – Hướng dẫn
*
Giáo dục lý luận
*
Giáo dục lý luận

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Học viện Chính trị khu vực I đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay


(GDLL) - Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là một trong những hoạt động chính, cơ bản, hệ trọng của cả hệ thống chính trị nói chung và Học viện Chính trị khu vực I nói riêng. Bài viết đề cập đến thực trạng giảng dạy và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học gắn với việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay.


Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;chất lượng giảng dạy; chủ nghĩa xã hội khoa học.

*


Phát động cuộc thi viếtchính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểmsai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022.(Ảnh: TTXVN)

Đặt vấnđề

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung,phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng tăng cường bảo vệ nền tảngtư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trongtình hình mới là một trong những hoạt động chính của Học viện Chính trị khu vực
I nói chung và của Khoa Chủ nghĩa xã hội (CNXH) khoa học nói riêng, đang thuhút được sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên Học viện cũng như của Khoa.Hoạt động giảng dạy và học tập trong thời gian qua đã có những chuyển động tíchcực. Đã có rất nhiều giảng viên mạnh dạn vận dụng những nội dung, phương phápmới vào quá trình giảng dạy các môn trong đó có môn CNXH khoa học, nhằm pháthuy tính tích cực, chủ động của người học, bài giảng đã phần nào bớt tính chấttruyền đạt một chiều, thụ động, nhờ vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đãcó những chuyển biến tích cực.

1. Tầm quan trọng của việc giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoahọc trong chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị

CNXH khoa học là một bộ phận hợp thành chủ nghĩa
Mác - Lênin, trực tiếp làm rõ mục tiêu cuối cùng và con đường giải phóng xãhội, giải phóng con người, đồng thời luận giải một cách khoa học về giai cấpcông nhân với sứ mệnh lịch sử là xây dựng CNXH, chủ nghĩa cộng sản; khẳng địnhcác quy luật chính trị - xã hội của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN);kiên định các giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH và xây dựng CNXHhiện thực.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ươngkhoá VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng nhiệm vụ: “Vận dụng sángtạo lý luận, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minhđể nghiên cứu phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học... Xây dựng lý luận về chủnghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”<6, tr.4>. Cóthể nói, việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển CNXH khoa học là rất quantrọng. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam, đặc biệt từ sau khi mô hình CNXHở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, thì vấn đề đi lên CNXH lại được đặt ravà trở thành tâm điểm thu hút mọi sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Cácthế lực phản động thừa cơ lấn tới để xuyên tạc, chống phá. Đáng chú ý là một sốngười, kể cả một số người cộng sản, phai nhạt lý tưởng, mơ hồ, dao động, hoàinghi con đường đi lên CNXH. Một số khác lại có biểu hiện suy thoái về đạo đứcvà lối sống. Việc giáo dục CNXH khoa học góp phần tích cực vào việc đề phòng vàngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực nêu trên. Bởi vì, CNXH khoa học là"biểu hiện lý luận của lập trường giai cấp vô sản" (như chủ nghĩa Mác- Lênin đã chỉ rõ). Tiến hành thường xuyên giáo dục về CNXH khoa học nói riêngvà lý luận Mác - Lênin nói chung sẽ góp phần giữ vững và nâng cao giác ngộ giaicấp, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, lòng tin vào sự nghiệp cách mạng,nhiệt tình, đạo đức và tình cảm cách mạng... cho bản thân giai cấp công nhân,cho Đảng Cộng sản, cán bộ nhà nước và cho toàn thể nhân dân lao động trong quátrình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2. Thực tiễn giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học gắn vớiđấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởngcủa Đảng ở Học viện chính trị khu vực I hiện nay

Thực tế cho thấy, trước những bước ngoặt lịch sửđặc biệt kể từ năm 1975 cho đến khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ và hiện nay trongtiến trình xây dựng CNXH, các thế lực thù địch thường đẩy mạnh chống phá về mặttư tưởng bằng những chiêu thức, thủ đoạn mới, trong nội bộ thường có những biểuhiện lệch lạc. Dưới góc độ nghiên cứu, giảng dạy CNXH khoa học, các nhà khoahọc đã chỉ ra một số quan điểm của các thế lực thường chống phá liên quan tớilý luận của CNXH khoa học như sau: Quan điểm cho rằng không có thời kỳ quá độ,nội hàm, xu thế, đặc điểm của thời đại là sự mơ hồ. Khi không còn Liên Xô vàphe XHCN nữa thì Việt Nam làm sao đi lên CNXH được; cho rằng nền tảng, nguyêntắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các quan điểm của chủnghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với thếkỉ XXI; xuyên tạc, phủ nhận lịch sử và thành quả đấu tranh cách mạng vẻ vangcủa nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Trước những luận điểm xuyên tạc của các thế lựcthù địch, là một ngôi trường trong hệ thống chính trị của Đảng, Học viện Chínhtrị khu vực I nói chung và khoa CNXH khoa học nói riêng đã thường xuyên có nhữngđiều chỉnh trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, nhằm đấu tranh, phản báclại những quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số35-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2018 về tăng cường bảo vệ nềntảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchtrong tình hình mới, nhằm đấu tranh chống lại các quan điểm sai tráithù địch trong lĩnh vực CNXH khoa học, Khoa CNXH khoa học đã họp và đưa ranhiều vấn đề phản bác các quan điểm sai trái thù địch và đưa vào nội dung giảngdạy, xây dựng câu hỏi, tình huống phục vụ thảo luận, thi hết môn, thi tốtnghiệp nhằm giúp cho học viên có nhận thức đúng đắn và có cơ sở lý luận, thựctiễn cụ thể để đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái của các thế lựcthù địch.

Ngày 7 - 4 - 2020, Giám đốc Học viện Chính trịkhu vực I đã ban hành thông báo số 216-TB/HVCTKVI về việc điều chỉnh xây dựngđề cương, kế hoạch bài giảng thiết kế đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng vàbảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tập trung vào các nội sung chính như: khungphân tích chuyên đề, quan điểm chính sách của Đảng/Nhà nước liên quan đến nộidung chuyên đề giảng dạy, những vấn đề thực tiễn đặt ra cần giải quyết vàphương hướng, giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trên cơ sở đó
Khoa đã chỉnh sửa lại đề cương và đưa ra gần 30 câu hỏi cốt lõi cho 09 chuyênđề của bài giảng, các câu hỏi cốt lõi liên tục được chỉnh sửa để phù hợp vớithực tiễn các vấn đề cốt lõi của bài giảng. Nhằm truyền thụ kiến thức tới họcviên một cách hiệu quả nhất. Khoa cũng xác định rõ mục tiêu tăng cường kết hợpgiảng dạy lý luận với giáo dục về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởngcủa Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; cụ thể hóa việclồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào nội dung chươngtrình của các phần học ở các lớp đào tạo một cách phù hợp.

Sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp (1/2021),Học viện Chính trị khu vực I đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường sinh hoạt chuyênmôn cập nhật các nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII vào trong giảng dạycao cấp lý luận chính trị nói chung và CNXH khoa học nói riêng; tổ chức giớithiệu sách “Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng” do Hội đồng Lýluận Trung ương ban hành. Chất lượng bài giảng của giảng viên được Ban Giám đốc
Học viện cũng như Ban Chủ nhiệm Khoa đánh giá cao qua các giờ duyệt giảng. Côngtác nghiên cứu khoa học được chú trọng thông qua các công trình nghiên cứu khoahọc cấp cơ sở, cấp Bộ, các cuộc hội thảo hàng năm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giảng dạy CNXHkhoa học trong việc góp phần đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái thùđịch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn gặp một số hạn chế như: đa số giảngviên Khoa CNXH khoa học còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế. Nội dung giảng dạymang tính hàn lâm, thiếu liên hệ thực tiễn một cách sâu sắc. Đặc biệt, giảngviên đa phần sử dụng phương pháp thuyết trình, thảo luận với học viên nhưngdiễn ra còn thiếu sinh động, chưa tối ưu khai thác, sử dụng phương pháp lấyngười học làm trung tâm. Bên cạnh đó học viên chưa thực sự tự tìm lấy kiếnthức, tinh thần tự học của một số học viên còn chưa cao, chưa nhiệt tình thamgia các buổi thảo luận... điều này đòi hỏi cả giảng viên và học viên cần có sựthay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong phương pháp dạy và học của mình. Đặc biệt đốivới nội dung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giảng viêncần dành nhiều thời gian hơn, đề xuất, gợi ý nhiều luận điểm để học viên tiếpcận và thể hiện khả năng phản bác của mình trong quá trình tìm hiểu bài.

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy mônchủ nghĩa xã hội khoa học góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranhphản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Một là, xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảmvề số lượng và chất lượng

Với sự thay đổi trong những năm gần đây, cácgiảng viên trẻ mới được tuyển dụng, chuyển ngạch còn hạn chế nhất định vềchuyên môn. Đây cũng là khó khăn của Khoa CNXH khoa học. Do đó, để khắc phụcnhững hạn chế này trong những năm tới Học viện cần có kế hoạch để phát triểnđội ngũ giảng viên không chỉ đủ về số lượng mà còn bảo đảm về chất lượng, trongđó, cần quan tâm đến một số công tác sau:

i. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viênbộ môn CNXH khoa học và đội ngũ kế cận. Ngoài việc cử cán bộ, giảng viên thamgia các lớp tập huấn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hàngnăm nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức mới đặc biệt là những kiến thức liên quantới các luận cứ phản bác, nhận diện quan điểm sai trái, thù địch, chống phá
Đảng và Nhà nước. Học viện cần có hoạt động để thúc đẩy các giảng viên tích cựctự học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng sưphạm, tác phong mô phạm, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Công tác đào tạo, bồi dưỡngcần chú trọng các kiến thức chuyên môn nhưng đồng thời bồi dưỡng các kỹ năngthiết kế bài giảng, tổ chức điều khiển, định hướng hoạt động, giải quyết cáctình huống sư phạm trong điều kiện giảng dạy cho đối tượng là học viên của cáclớp cao cấp.

ii. Học việntiếp tục quan tâm tạo môi trường khoa học rộng mở nhằm phát huy sức sáng tạocủa giảng viên để nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, tiếp tục tạo kiệnđể đội ngũ giảng viên tham gia vào các đề tài khoa học trong và ngoài Học viện,qua đó nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt cho công tác giảngdạy.

iii. Nâng caotinh thần kỷ luật, trách nhiệm, đạo đức, tác phong người giáo viên của giảngviên trường Đảng. Người giảng viên lý luận chính trị nói chung và giảng viênmôn CNXH khoa học nói riêng cần tránh mọi biểu hiện tiêu cực, buông lỏng việcthực hiện nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm với nội dung, kiến thức bàigiảng. Tránh tình trạng qua loa, hình thức, giảng bài cho xong mà không chútrọng đến nội dung kiến thức của bài giảng

iv. Duy trì vàthực hiện có hiệu quả công tác đưa đội ngũ giảng viên trẻ đi nghiên cứu thực tếdài hạn. Thông qua quá trình nghiên cứu thực tế, người giảng viên lý luận chínhtrị sẽ có cơ hội cập nhật các kiến thức thực tiễn cơ sở, thấy được thực trạnghoạt động sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực.Từ kết quả nghiên cứu thực tế, vận dụng vào nội dung bài giảng, làm cho bàigiảng luôn phong phú, sinh động và sát với yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở trong giaiđoạn hiện nay.

Hai là, đổi mới phương pháp dạy và học

Đổi mới phương pháp giảng dạy đòi hỏi sự phối hợpchặt chẽ giữa giảng viên và học viên, trong đó, giảng viên giữ vai trò chủ đạo,là nhân tố quyết định thành công của đổi mới. Giảng viên phải thực sự là người tâm huyết với nghề nghiệp và có phôngkiến thức sâu rộng. Trước hết mỗi giảng viên phải tự nâng cao cho mình về kiếnthức chuyên ngành, liên ngành và phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm đồng thờiphải bổ sung những phần còn yếu, còn thiếu. Phải tự mình ý thức việc tự học đểkhông ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó,quan trọng nhất là phải nắm chắc kiến thức về Triết học và Kinh tế chính trịhọc Mác - Lênin vì đây là những kiến thức nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênincùng với CNXH khoa học. Giúp giảng viên có kiến thức đa chiều, có cơ sở luậngiải nhiều vấn đề trong quá trình giảng dạy CNXH khoa học. Giảngviên và học viên cần tìm đọc, nghiên cứu, nắm bắt các thông tin mới qua sáchbáo, tạp chí, mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng để cập nhậtthường xuyên, kịp thời những tri thức cũng như diễn biến thời sự trong nước vàthế giới. Đồng thời, phải tích cực nghiên cứu các tài liệu chính thống, nhất làcác tác phẩm kinh điển, các văn kiện Hội nghị, Đại hội Đảng... đây là dạng thựctiễn có độ tin cậy chính xác cao, vừa có tính cụ thể, vừa có tính khái quátgiúp giảng viên và học viên trang bị cho mình những luận cứ phê phán các quan điểm sai trái thù địch,bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, giảng viên cần chú trọngnghiên cứu khoa học và xem đây là một nhiệm vụ không thể thiếu trong giảng dạy CNXHkhoa học

Nghiên cứu khoa học là động lực thúc đẩy say mênghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ được tri thức trên cơ sở độc lập suynghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào bài giảng cũng như thực tiễn cuộcsống. Mỗi bài viết, mỗi đề tài, chuyên đề, vấn đề nghiên cứu đòi hỏi giảng viênphải vạch ra đề cương, đọc những tài liệu liên quan. Như vậy, là giảng viên sẽcó quá trình tích lũy về lượng để biến đổi về chất, chủ động hơn và hình thànhđược những phương pháp mới, tư duy mới.Do đó, tri thức ngày càng được mở rộng và chuyên sâu. Giảng viên sẽ thựcsự chủ động trước mọi vấn đề đặt ra và sẽ kết hợp tốt, sử dụng nhuần nhuyễn cácphương pháp trong mỗi giờ giảng để nâng cao kết quả đào tạo.

Xem thêm: Du Lịch Campuchia Tự TúC: NhữNg Kinh Nghiệm Du Lịch Campuchia Tự Túc 2022

Bốn là, đa dạng hình thức thi, kiểm tra,đánh giá kết quả học tập

Đại hội XII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mớimạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọngphát triển phẩm chất, năng lực của người học”, “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phươngpháp dạy và học, hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quảgiáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan” <1, tr.115-116>. Đây không chỉ là đổi mới giáo dục, đào tạo ở nước ta nóichung mà còn là sự đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở hệ thống học việnvà các trường chính trị nói riêng. Do đó, cùng với đổi mới nội dung, phươngpháp giảng dạy cần chú trọng việc đổi mới và đa dạng hình thức thi, kiểm tra,đánh giá kết quả học tập. Coi khâu thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập làmột khâu đặc biệt quan trọng trong quá trình đào tạo.

Học viện cần tiến hành đa dạng hóa các hình thứcthi, kiểm tra và đánh giá học viên. Về hình thức thi, kiểm tra, đánh giá, chủyếu bằng thi tự luận, thi vấn đáp và thi trắc nghiệm. Hiện nay, việc đánh giáhọc viên trong hệ thống Học viện vẫn được thực hiện thông qua hình thức thi tựluận, đề mở, học viên được tham khảo tài liệu liên quan. Trong xây dựng câu hỏithi hết học phần, thi tốt nghiệp nên có nội dung thể hiện việc bảo vệ, pháttriển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quanđiểm sai trái thù địch. Dạng đề thi này giúp học viên thể hiện tốt năng lực tổnghợp trong phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn, phát huy cao nhất sự sángtạo cá nhân. Qua đó, việc đánh giá học viên chính xác, khách quan hơn.

Kết luận

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong đó có chất lượnggiảng dạy môn CNXH khoa học là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, là giải phápquan trọng thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của
Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phảnbác các quan điểm sai trái, thù địch. Với nhiệm vụ trọng tâm là giảng dạy CNXHkhoa học ở Học viện Chính trị khu vực I, các giảng viên đã không ngừng nỗ lựchọc tập, nghiên cứu nâng cao trình độ tri thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyệnkỹ năng phương pháp sư phạm để đáp ứng với mục tiêu yêu cầu giáo dục và đào tạocủa Học viện, phù hợp với tình hình mới hiện nay.