Tổng hợp bài bác giảng năng lượng điện tử môn toán tiểu học lớp 1, 2, 3, 4, 5. Kỹ sư lạc lối | Tổng hợp bài giảng, giáo án năng lượng điện tử môn toán Tiểu học tập | tư liệu toán học PowerPoint | tư liệu toán học tập ppt
Bạn đang xem: Tổng Hợp Bài Giảng Môn Toán Lớp 1

*

baigiangdienbien.edu.vn (kỹ sư lạc lối) share tài liệu, giáo án, chuyên đề miễn phí. Chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi chuyên môn. Nhận word hóa tài liệu các loại, cũng như soạn siêng đề theo yêu thương cầu.

Tổng thích hợp Giáo án điện tử PowerPoint

Hãy thực hiện office, word bạn dạng quyền tại miễn phí Microsoft office crack full key

Dùng winrar mới nhất để giải nén: tải về tải WinRAR 6.02 full mới nhất miễn giá tiền vĩnh viễn

Tổng hợp bài bác giảng năng lượng điện tử mới nhất theo lịch trình GDPT 2018: sở hữu xuống


Mục lục


Bài giảng năng lượng điện tử môn toán thcs Lớp 1

Lop 1/Toan hoc/Tiet 02. Nhieu hon it hon/Tiet 02. Nhieu hon it hon.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 03. Hinh vuong hinh tron/Tiet 03. Hinh vuong hinh tron.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 04. Hinh tam giac/Tiet 04. Hinh tam giac.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 06. Cac so 1 2 3/Tiet 06. Cac so 1 2 3.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 08. Cac so 1 2 3 4 5/Tiet 08. Cac so 1 2 3 4 5.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 10. Be hon Dau be/Tiet 10. Be hon Dau be.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 101. Cac so teo 2 chu so/Tiet 101. Cac so teo 2 chu so.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 102. Cac so teo 2 chu so (tt)/Tiet 102. Cac so co 2 chu so (tt).ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 104. So sinh cac so teo 2 chu so/Tiet 104. So sinh cac so co 2 chu so.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 106. Bang cac so tu 1 den 100/Tiet 106. Bang cac so tu 1 den 100.ppt
Xem thêm: Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Canada Tự Túc, Kinh Nghiệm Du Lịch Canada Từ Chuyến Đi Thực Tế

ADVERTISEMENT
Lop 1/Toan hoc/Tiet 109. Giai toan teo loi van (tt)/Tiet 109. Giai toan co loi van (tt).ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 11. Lon hon Dau lon/Tiet 11. Lon hon Dau lon.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 113. Phep cong trong PV100 (khong nho)/Tiet 113. Phep cong vào PV100 (khong nho).ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 116. Phep tru vào PV100 (khong nho)/Tiet 116. Phep tru vào PV100 (khong nho).ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 119. Cac ngay lập tức trong tuan le/Tiet 119. Cac tức thì trong tuan le.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 120. Cong tru (khong nho) trong PV100/Tiet 120. Cong tru (khong nho) trong PV100.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 122. Dong ho thoi gian/Tiet 122. Dong ho thoi gian.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 128. On tap Cac so den 10/Tiet 128. On tap Cac so den 10.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 13. Bang nhau Dau bang/Tiet 13. Bang nhau Dau bang.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 132. On tap Cac so den 100/Tiet 132. On tap Cac so den 100.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 16. So 6/Tiet 16. So 6.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 18. So 8/Tiet 18. So 8.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 20. So 0/Tiet 20. So 0.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 21. So 10/Tiet 21. So 10.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 26. Phep cong vào PV3/Tiet 26. Phep cong vào PV3.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 28. Phep cong vào PV4/Tiet 28. Phep cong vào PV4.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 30. Phep cong trong PV5/Tiet 30. Phep cong vào PV5.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 32. So 0 trong phep cong/Tiet 32. So 0 vào phep cong.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 36. Phep tru trong PV3/Tiet 36. Phep tru vào PV3.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 38. Phep tru vào PV4/Tiet 38. Phep tru vào PV4.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 40. Phep tru vào PV5/Tiet 40. Phep tru trong PV5.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 42. So 0 vào phep tru/Tiet 42. So 0 trong phep tru.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 46. Phep cong vào PV6/Tiet 46. Phep cong trong PV6.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 47. Phep tru vào PV6/Tiet 47. Phep tru trong PV6.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 49. Phep cong trong PV7/Tiet 49. Phep cong vào PV7.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 50. Phep tru vào PV7/Tiet 50. Phep tru vào PV7.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 52. Phep cong trong PV8/Tiet 52. Phep cong vào PV8.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 53. Phep tru vào PV8/Tiet 53. Phep tru vào PV8.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 55. Phep cong vào PV9/Tiet 55. Phep cong vào PV9.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 56. Phep tru vào PV9/Tiet 56. Phep tru trong PV9.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 58. Phep cong trong PV10/Tiet 58. Phep cong vào PV10.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 60. Phep tru vào PV10/Tiet 60. Phep tru trong PV10.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 62. Bang cong tru vào PV10/Tiet 62. Bang cong tru vào PV10.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 69. Diem doan thang/Tiet 69. Diem doan thang.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 70. Vì chưng dai doan thang/Tiet 70. Do dai doan thang.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 72. Mot chuc tia so/Tiet 72. Mot chuc tia so.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 73. 11 va 12/Tiet 73. 11 va 12.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 74. 13 14 15/Tiet 74. 13 14 15.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 75. 16 17 18 19/Tiet 75. 16 17 18 19.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 76. đôi mươi hai chuc/Tiet 76. đôi mươi hai chuc.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 77. Phep cong dang 14 + 3/Tiet 77. Phep cong dang 14 + 3.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 79. Phep tru dang 17 – 3/Tiet 79. Phep tru dang 17 – 3.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 81. Phep tru dang 17 – 7/Tiet 81. Phep tru dang 17 – 7.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 84. Bai toan teo loi van/Tiet 84. Bai toan teo loi van.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 85. Giai toan co loi van/Tiet 85. Giai toan co loi van.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 86. Xang-ti-met vì chưng do dai/Tiet 86. Xang-ti-met vị do dai.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 89. Ve doan thang bởi dai mang đến truoc/Tiet 89. Ve sầu doan thang vị dai mang đến truoc.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 92. Cac so tron chuc/Tiet 92. Cac so tron chuc.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 94. Cong so tron chuc/Tiet 94. Cong so tron chuc.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 96. Tru so tron chuc/Tiet 96. Tru so tron chuc.ppt

Lop 1/Toan hoc/Tiet 98. Diem o trong diem o ngoai hinh/Tiet 98. Diem o vào diem o ngoai hinh.ppt

bài bác giảng năng lượng điện tử môn toán thcs Lớp 2

lop 2/Toan hoc/Tiet 03. So hang – tong/Tiet 03. So hang – tong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 05. De-xi-met/Tiet 05. De-xi-met.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 07. So bi tru-so tru-hieu/Tiet 07. So bi tru-so tru-hieu.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 100. Bang nhan 5/Tiet 100. Bang nhan 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 102. Duong gap khuc vì chưng dai duong gap khuc/Tiet 102. Duong gap khuc do dai duong gap khuc.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 107. Phep chia/Tiet 107. Phep chia.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 108. Bang phân tách 2/Tiet 108. Bang chia 2.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 109. Mot phan hai/Tiet 109. Mot phan hai.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 111. So bi chia-so chia-thuong/Tiet 111. So bi chia-so chia-thuong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 112. Bang chia 3/Tiet 112. Bang phân tách 3.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 113. Mot phan ba/Tiet 113. Mot phan ba.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 115. Tim 1 thua kém so/Tiet 115. Tim 1 thua thảm so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 117. Bang chia 4/Tiet 117. Bang phân tách 4.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 118. Mot phan tu/Tiet 118. Mot phan tu.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 12. Phep cong co tong bang 10/Tiet 12. Phep cong teo tong bang 10.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 120. Bang phân tách 5/Tiet 120. Bang chia 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 121. Mot phan nam/Tiet 121. Mot phan nam.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 124. Gio phut/Tiet 124. Gio phut.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 125. Thuc khô hanh xem dong ho/Tiet 125. Thuc hanh xem dong ho.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 127. Tim so bi chia/Tiet 127. Tim so bi chia.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 129. Chu vi Hinh tam giac chu vi Hinh tu giac/Tiet 129. Chu vi Hinh tam giac chu vi Hinh tu giac.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 13. 26 + 4 va 36 + 24/Tiet 13. 26 + 4 va 36 + 24.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 131. So một trong các phep nhan phep cong/Tiet 131. So một trong phep nhan phep cong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 132. So 0 vào phep nhan phep cong/Tiet 132. So 0 vào phep nhan phep cong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 137. Don vi chuc tram nghin/Tiet 137. Don vi chuc tram nghin.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 138. So sinh cac so tron tram/Tiet 138. So sinh cac so tron tram.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 139. Cac so tron chuc tu 110 den 200/Tiet 139. Cac so tron chuc tu 110 den 200.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 140. Cac so tu 101-110/Tiet 140. Cac so tu 101-110.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 141. Cac so tu 111-200/Tiet 141. Cac so tu 111-200.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 142. Cac so teo 3 chu so/Tiet 142. Cac so teo 3 chu so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 143. So sanh cac so teo 3 chu so/Tiet 143. So sinh cac so co 3 chu so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 145. Met/Tiet 145. Met.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 146. Ki – lo – met/Tiet 146. Ki – lo – met.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 147. Mày – li – met/Tiet 147. Ngươi – li – met(1).ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 147. Mi – li – met/Tiet 147. Mày – li – met.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 149. Viet so thanh tong cac tram chuc/Tiet 149. Viet so thanh tong cac tram chuc.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 15. 9 cong voi 1 so 9 + 5/Tiet 15. 9 cong voi 1 so 9 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 150. Phep cong (khong nho) vào PV 1000/Tiet 150. Phep cong (khong nho) vào PV 1000.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 152. Phep tru (khong nho) trong PV 1000/Tiet 152. Phep tru (khong nho) vào PV 1000.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 155. Tien Viet Nam/Tiet 155. Tien Viet Nam.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 16. 29 + 5/Tiet 16. 29 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 161. On tap cac so vào PV 1000/Tiet 161. On tap cac so vào PV 1000.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 164. On tap ve sầu phep cong phep tru (tt)/Tiet 164. On tap ve sầu phep cong phep tru (tt).ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 165. On tap ve sầu phep nhan phep chia/Tiet 165. On tap ve phep nhan phep chia.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 17. 49 + 25/Tiet 17. 49 + 25.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 19. 8 cong voi 1 so 8 + 5/Tiet 19. 8 cong voi 1 so 8 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 20. 28 + 5/Tiet 20. 28 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 21. 38 + 25/Tiet 21. 38 + 25.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 23. Hinh chu nhat hinh tu giac/Tiet 23. Hinh chu nhat hinh tu giac.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 24. Bai toan ve nhieu hon/Tiet 24. Bai toan ve nhieu hon.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 26. 7 + voi 1 so 7 + 5/Tiet 26. 7 + voi 1 so 7 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 27. 47 + 5/Tiet 27. 47 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 28. 47 + 25/Tiet 28. 47 + 25.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 30. Bai toan ve sầu it hon/Tiet 30. Bai toan ve it hon.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 32. Ki-lo-gam/Tiet 32. Ki-lo-gam.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 34. 6 cong voi 1 so 6 + 5/Tiet 34. 6 cong voi 1 so 6 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 35. 26 + 5/Tiet 35. 26 + 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 36. 36 + 15/Tiet 36. 36 + 15.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 38. Bang cong/Tiet 38. Bang cong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 40. Phep cong co tong bang 100/Tiet 40. Phep cong teo tong bang 100.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 41. Lit/Tiet 41. Lit.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 45. Tim so hang vào mot tong/Tiet 45. Tim so hang vào mot tong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 47. So tron chuc tru di mot so/Tiet 47. So tron chuc tru di mot so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 48. 11 tru di mot so 11-5/Tiet 48. 11 tru di mot so 11-5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 49. 31 – 5/Tiet 49. 31 – 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 50. 51 – 15/Tiet 50. 51 – 15.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 52. 12 tru di mot so 12 – 8/Tiet 52. 12 tru di mot so 12 – 8.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 53. 32 – 8/Tiet 53. 32 – 8.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 54. 52 – 28/Tiet 54. 52 – 28.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 56. Tim so bi tru/Tiet 56. Tim so bi tru.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 57. 13 tru di mot so 13 – 5/Tiet 57. 13 tru di mot so 13 – 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 58. 33 – 5/Tiet 58. 33 – 5.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 59. 53 – 15/Tiet 59. 53 – 15.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 61. 14 tru di mot so 14 – 8/Tiet 61. 14 tru di mot so 14 – 8.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 62. 34 – 8/Tiet 62. 34 – 8.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 63. 54 – 18/Tiet 63. 54 – 18.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 65. 15 16 17 18 tru di mot so/Tiet 65. 15 16 17 18 tru di mot so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 66. 55 – 8 va 56 – 7 va 37 – 8 va 68 – 9/Tiet 66. 55 – 8 va 56 – 7 va 37 – 8 va 68 – 9.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 67. 65 – 38 va 46 – 17 va 57 – 28 va 78 – 29/Tiet 67. 65 – 38 va 46 – 17 va 57 – 28 va 78 – 29.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 69. Bang tru/Tiet 69. Bang tru.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 71. 100 tru di 1 so/Tiet 71. 100 tru di 1 so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 72. Tim so tru/Tiet 72. Tim so tru.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 73. Duong thang/Tiet 73. Duong thang.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 76. Tức thì gio/Tiet 76. Ngay lập tức gio.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 77. Thuc khô cứng xem dong ho/Tiet 77. Thuc khô hanh xem dong ho.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 78. Tức thì thang/Tiet 78. Ngay lập tức thang.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 79. Thuc khô hanh xem lich/Tiet 79. Thuc khô hanh xem lich.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 81. On tap ve phep cong, phep tru/Tiet 81. On tap ve sầu phep cong, phep tru.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 84. On tap ve hinh hoc/Tiet 84. On tap ve hinh hoc.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 85. On tap ve vị luong/Tiet 85. On tap ve vày luong.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 91. Tong cua nhieu so/Tiet 91. Tong cua nhieu so.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 92. Phep nhan/Tiet 92. Phep nhan.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 93. Thảm bại so – tich/Tiet 93. Thua so – tich.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 94. Bang nhan 2/Tiet 94. Bang nhan 2.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 96. Bang nhan 3/Tiet 96. Bang nhan 3.ppt

lop 2/Toan hoc/Tiet 98. Bang nhan 4/Tiet 98. Bang nhan 4.ppt

bài xích giảng điện tử môn toán thcs Lớp 3

Bài giảng điện tử môn toán trung học cơ sở Lớp 4

lop 4/Toan hoc/Tiet 01. On tap cac so den 100000/Tiet 01. On tap cac so den 100000.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 04. Bieu thuc teo chua 1 chu/Tiet 04. Bieu thuc teo chua 1 chu.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 06. Cac so teo 6 chu so/Tiet 06. Cac so teo 6 chu so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 08. Hang va lop/Tiet 08. Hang va lop.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 09. So sinh cac so co nhieu chu so/Tiet 09. So sanh cac so co nhieu chu so.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 10. Trieu va lop trieu/Tiet 10. Trieu va lop trieu.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 100. Phan so bang nhau/Tiet 100. Phan so bang nhau.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 101. Rut gon phan so/Tiet 101. Rut gon phan so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 103. Quy dong mau so cac phan so/Tiet 103. Quy dong mau so cac phan so.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 104. Quy dong mau so cac phan so (tt)/Tiet 104. Quy dong mau so cac phan so (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 107. So sinh 2 phan so cung mau so/Tiet 107. So sanh 2 phan so cung mau so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 109. So sanh 2 phan so khac mau so/Tiet 109. So sanh 2 phan so khac mau so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 11. Trieu va lop trieu (tt)/Tiet 11. Trieu va lop trieu (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 113. Phep cong phan so/Tiet 113. Phep cong phan so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 114. Phep cong phan so (tt)/Tiet 114. Phep cong phan so (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 117. Phep tru phan so/Tiet 117. Phep tru phan so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 118. Phep tru phan so (tt)/Tiet 118. Phep tru phan so (tt).xvl.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 121. Phep nhan phan so/Tiet 121. Phep nhan phan so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 124. Tim phan so cua 1 so/Tiet 124. Tim phan so cua 1 so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 125. Phep phân tách phan so/Tiet 125. Phep chia phan so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 133. Hinh thoi/Tiet 133. Hinh thoi.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 134. Dien tich hinh thoi/Tiet 134. Dien tich hinh thoi.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 137. Gioi thieu ti so/Tiet 137. Gioi thieu ti so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 138. Tim 2 so biet tong va ti/Tiet 138. Tim 2 so biet tong va ti.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 14. Day so tu nhien/Tiet 14. Day so tu nhien.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 142. Tim 2 so biet hieu va ti/Tiet 142. Tim 2 so biet hieu va ti.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 147. Ti le ban do/Tiet 147. Ti le ban do.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 148. Rảnh rỗi cua ti le ban do/Tiet 148. Lỏng lẻo cua ti le ban do.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 15. Viet so tu nhien trong he thap phan/Tiet 15. Viet so tu nhien vào he thap phan.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 16. So sinh va xep cac so tu nhien/Tiet 16. So sanh va xep cac so tu nhien.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 18. Yen ta tan/Tiet 18. Yen ta tan.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 19. Bang don vi vì chưng khoi luong/Tiet 19. Bang don vi do khoi luong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 20. Giay the ki/Tiet 20. Giay the ki.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 22. Tim so trung binh cong/Tiet 22. Tim so trung binh cong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 24. Bieu do/Tiet 24. Bieu do.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 25. Bieu vày (tt)/Tiet 25. Bieu bởi (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 29. Phep cong/Tiet 29. Phep cong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 30. Phep tru/Tiet 30. Phep tru.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 32. Bieu thuc co chua 2 chu/Tiet 32. Bieu thuc co chua 2 chu.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 33. Tinh chat giao hoan cua phep cong/Tiet 33. Tinh chat giao hoan cua phep cong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 34. Bieu thuc teo chua 3 chu/Tiet 34. Bieu thuc co chua 3 chu.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 35. Tinh chat ket hop cua Phep cong/Tiet 35. Tinh chat ket hop cua Phep cong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 37. Tim 2 so khi biet tong va hieu/Tiet 37. Tim 2 so khi biet tong va hieu.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 39. Goc nhon goc tu goc/Tiet 39. Goc nhon goc tu goc.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 40. Nhị duong thang vuong goc/Tiet 40. Nhị duong thang vuong goc.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 41. Nhị duong thang tuy nhiên song/Tiet 41. Hai duong thang tuy vậy song.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 42. Ve nhị duong thang vuong goc/Tiet 42. Ve hai duong thang vuong goc.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 43. Ve nhì duong thang tuy nhiên song/Tiet 43. Ve nhị duong thang tuy nhiên song.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 44. Thuc khô nóng ve hinh chu nhat/Tiet 44. Thuc hanh hao ve hinh chu nhat.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 45. Thuc hanh ve hinh vuong/Tiet 45. Thuc khô hanh ve hinh vuong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 49. Nhan voi so co 1 chu so/Tiet 49. Nhan voi so co 1 chu so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 50. Tinh chat giao hoan cua phep nhan/Tiet 50. Tinh chat giao hoan cua phep nhan.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 51. Nhan voi 10-100 phân chia cho 10-100/Tiet 51. Nhan voi 10-100 chia cho 10-100.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 52. Tinh chat ket hop cua phep nhan/Tiet 52. Tinh chat ket hop cua phep nhan.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 53. Nhan voi so co tan cung la chu so 0/Tiet 53. Nhan voi so co tan cung la chu so 0.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 54. De-xi-met vuong/Tiet 54. De-xi-met vuong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 55. Met vuong/Tiet 55. Met vuong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 56. Nhan 1 so voi 1 tong/Tiet 56. Nhan 1 so voi 1 tong.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 57. Nhan 1 so voi 1 hieu/Tiet 57. Nhan 1 so voi 1 hieu.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 59. Nhan voi so teo 2 chu so/Tiet 59. Nhan voi so teo 2 chu so.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 61. Gioi thieu nhan nham so co 2 chu so voi 11/Tiet 61. Gioi thieu nhan nham so teo 2 chu so voi 11.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 62. Nhan voi so teo 3 chu so/Tiet 62. Nhan voi so teo 3 chu so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 63. Nhan voi so teo 3 chu so (tt)/Tiet 63. Nhan voi so co 3 chu so (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 66. Phân chia mot tong đến mot so/Tiet 66. Phân tách mot tong đến mot so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 67. Chia cho so co 1 chu so/Tiet 67. Phân chia cho so teo 1 chu so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 69. Chia 1 so cho 1 tich/Tiet 69. Phân tách 1 so cho 1 tich.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 70. Chia 1 tich cho một so/Tiet 70. Phân tách 1 tich cho một so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 71. Phân chia 2 so teo tan cung la cac chu so 0/Tiet 71. Chia 2 so co tan cung la cac chu so 0.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 72. Phân tách cho so co 2 chu so/Tiet 72. Phân tách cho so teo 2 chu so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 73. Phân tách cho so co 2 chu so (tt)/Tiet 73. Phân tách cho so teo 2 chu so (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 75. Phân tách cho so co 2 chu so (tt)/Tiet 75. Phân tách cho so teo 2 chu so (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 77. Thuong co chu so 0/Tiet 77. Thuong co chu so 0.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 78. Chia cho so co 3 chu so/Tiet 78. Phân tách cho so teo 3 chu so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 80. Chia cho so teo 3 chu so (tt)/Tiet 80. Phân chia cho so co 3 chu so (tt).ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 83. Dau hieu chia het cho 2/Tiet 83. Dau hieu chia het mang đến 2.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 84. Dau hieu chia het mang đến 5/Tiet 84. Dau hieu chia het mang đến 5.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 86. Dau hieu chia het đến 9/Tiet 86. Dau hieu phân tách het đến 9.PPT

lop 4/Toan hoc/Tiet 87. Dau hieu chia het mang đến 3/Tiet 87. Dau hieu chia het mang lại 3.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 89. Luyen tap chung/Tiet 89. Luyen tap chung.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 91. Ki-lo-met vuong/Tiet 91. Ki-lo-met vuong.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 93. Hinh binh hanh/Tiet 93. Hinh binh hanh.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 94. Dien tich hinh binh hanh/Tiet 94. Dien tich hinh binh hanh.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 96. Phan so/Tiet 96. Phan so.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 97. Phan so va phep phân tách so tu nhien/Tiet 97. Phan so va phep phân tách so tu nhien.ppt

lop 4/Toan hoc/Tiet 98. Phan so va phep phân tách so tu nhien (tt)/Tiet 98. Phan so va phep phân tách so tu nhien (tt).ppt

Bài giảng điện tử môn toán thcs Lớp 5

lop 5/Toan hoc/Tiet 134. Thoi gian/Tiet 134. Thoi gian.ppt

lop 5/Toan hoc/Tiet 164. Mot so dang bai toan domain authority hoc/Tiet 164. Mot so dang bai toan da hoc.ppt

lop 5/Toan hoc/Tiet 32. Khai niem so thap phan/Tiet 32. Khai niem so thap phan.ppt

lop 5/Toan hoc/Tiet 36. So TP bang nhau/Tiet 36. So TP bang nhau.ppt

lop 5/Toan hoc/Tiet 68. Phân chia 1 soTN cho 1 so TP/Tiet 68. Phân chia 1 soTN cho 1 so TP.ppt

lop 5/Toan hoc/Tiet 84. Su dung may tinh bo tui Ti so phan tram/Tiet 84. Su dung may tinh bo tui Ti so phan tram.ppt

Kết luận

Tổng hợp bài giảng điện tử môn toán thcs lớp 6, 7, 8, 9. Kỹ tài liệu toán học tập PowerPoint | tài liệu toán học ppt Tổng hợp bài bác giảng năng lượng điện tử môn toán thcs lớp 6, 7, 8, 9 được chia sẻ trong thể loại Tài liệu tè học