Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (393.5 KB, 31 trang )
Bạn đang xem: (Pdf) Side Bài Giảng Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Chăm Sóc Người Bệnh

G V N G UY Ễ N T H Ị NGỌ C phường H ƢƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP MỤC TIÊU • trình bày đƣợc các khái niệm, định nghĩa và các mục đích của giao tiếp. • biểu đạt và nêu chân thành và ý nghĩa các sơ thiết bị giao tiếp. • trình diễn đƣợc các tính năng giao tiếp. • trình bày các lý lẽ thông thƣờng trong giao tiếp áp dụng trong cuộc sống thường ngày và các bước 1. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP • tiếp xúc là 1 trong những những vận động sống của bé ngƣời. • tiếp xúc là một vụ việc phức tạp, nó liên kết con ngƣời với nhau, không có tiếp xúc thì không tồn tại các quan hệ xã hội. • tiếp xúc làm đến nhân cách nhỏ ngƣời trở nên tân tiến và triển khai xong hơn, làm chuyển đổi thái độ, cảm xúc, ý kiến vì thông qua tiếp xúc hiểu rỏ rộng về quả đât xung quanh đề xuất dễ đồng cảm và bao gồm thái độ ứng xử đúng mực hơn. 1. KHÁI NIỆM VỀ GIAO TIẾP • Trong cuộc sống hằng ngày giao tiếp có rất nhiều tình huống, lúc tiện lợi và lúc phức tạp. Xóm hội càng thanh nhã thì nhu cầu tiếp xúc của nhỏ ngƣời càng cao. Vày vậy ứng xử thông minh, khôn khéo, tế nhị… đạt tới mức nghệ thuật ngày nay còn đƣợc coi nhƣ bí quyết thành công trong cuộc sống và công việc. • trong ngành y tiếp xúc xảy ra giữa bác sĩ với nhau, lương y với bệnh nhân…việc tiếp xúc giữa thầy thuốc, cán bộ y tế và căn bệnh nhân buộc phải đƣợc quan lại tâm quan trọng vì nó có ý nghĩa sâu sắc quan trọng vào việc chuẩn đoán, điều trị và chăm lo bệnh nhân có công dụng hơn.
2. ĐỊNH NGHĨA GIAO TIẾP • giao tiếp là sự thảo luận giữa ngƣời với ngƣời thông qua lời nói, chữ viết hoặc cử chỉ, điệu bộ. • tiếp xúc là sự tiếp xúc giữa cá thể này và cá thể khác trong cộng đồng xã hội. Xã hội không có giao tiếp chỉ là 1 quần thể không có tính chất xã hội. • giao tiếp là sự tiếp xúc trung khu lý giữa những con ngƣời một mực trong thôn hội nhằm mục tiêu tạo ra những hình ảnh hƣởng , ảnh hưởng qua lại để bé ngƣời đánh giá, điều chỉnh và phối hợp với nhau trong quá trình và sinh hoạt. 3. MỤC ĐÍCH CỦA GIAO TIẾP • Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần. • Hình thành những mối quan hệ nam nữ giữa nhỏ ngƣời cùng với nhau, thông qua đó tình cảm đƣợc thiết lập. • hiệp thương và so sánh thông tin. • Kích phù hợp và động viên con ngƣời chuyển động 4. MÔ HÌNH GIAO TIẾP 4. MÔ HÌNH GIAO TIẾP • tiếp xúc là một quá trình truyền thông media 2 chiều. Khi giao tiếp bằng khẩu ca cũng cần chú ý đến: điệu bộ, ánh mắt, nét mặt… để cảm nhận thái độ đáp ứng nhu cầu của ngƣời giao tiếp( tin tức phản hồi). • Thu nhận tin tức phản hồi có ý nghĩa sâu sắc quan trọng giúp ngƣời giao tiếp và đối tƣợng tiếp xúc điều chỉnh hành vi yêu thích hợp nhằm mục đích đạt đƣợc mục tiêu của giao tiếp. 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP • 5.1 giao tiếp bằng khẩu ca • 5.1.1 ngôn từ ben ngoài: • Là loại ngôn ngữ hƣớng vào ngƣời khác nhằm mục đích phát đi xuất xắc thu
nhận thông tin bao gồm lời nói với chữ viết. • ngôn ngữ nói: đƣợc biểu hiện bằng âm thanh và đƣợc tiếp nhận bằng thính giác, gồm có giao tiếp đối thoại và tiếp xúc độc thoại • ngôn ngữ viết: miêu tả bằng chữ viết cùng đƣợc thu nhận bởi thị giác. 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP • 5.1.2 Ngôn ngữ bên phía trong • Là loại ngôn từ cho mình, hƣớng vào mình với nhờ đó ta rất có thể suy nghĩ, tƣ duy đƣợc GIAO TIẾP BẰNG LỜI NÓI/ NGHE ĐỌC/ VIẾT 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP • 5.2 tiếp xúc không lời : ( ngôn ngữ cơ thể) • 10% thông điệp giao tiếp đƣợc diễn đạt thành lời • 90% là tiếp xúc phi ngôn từ của ngƣời nói. • vì chưng vậy tiếp xúc không lời vào vai trò rất đặc trưng trong quá trình giao tiếp. 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP • 5.2.1 tiếp xúc qua nét mặt: • một số loại H( Happiness) : thể hiện những tình cảm hạnh phúc, vui mừng, nụ cƣời rạng rỡ, thái độ chuẩn bị sẵn sàng giao tiếp. • nhiều loại A ( Anger): giãi bày sự phẩn nộ, tia nhìn đanh lại, trực diện, mồm mở ra, môi mím chặt với mày nhíu lại. • các loại F ( fear): diễn đạt sự băn khoăn lo lắng hay hại hãi, mi nhíu lại, thỉnh phảng phất lại nhìn ngƣời đối diện, không đủ can đảm nhìn trực tiếp vào ngƣời đối diện. 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP • 5.2.2 giao tiếp qua giọng nói: sự lên giọng, xuống giọng, nhấn
mạnh,…là những dấu hiệu qua trọng. • tiếng nói cũng cất đựng đậm cá tính của bạn dạng thân ngƣời nói Ví dụ: nói cấp tốc – ngƣời hƣớng ngoại. • Nói ấp úng, nói tủ – biểu thị lo lắng, căng thẳng. • các thói quen cần tránh trong tiếp xúc ( của Gallup 1980 ) o Ngắt lời(1), chửi rủa (2), Nói tục (3),Nói quá nhỏ(4), nói quá khổng lồ (5), nói gần như đều(6), dùng những từ đệm(7), khịt mũi(8), nói quá nhanh(9), vạc âm sai(10) 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP 5.2.3 tiếp xúc bằng cử chỉ: • Gồm các cử chỉ của đầu( gật đầu, lắc đầu ) của bàn tay( vẩy, chào…)đều có ý nghĩa sâu sắc nhất định vào giao tiếp. 5.2.4 tiếp xúc bằng tƣ gắng của cơ thể: • Có tương quan mật thiết đến vai trò với vị trí xã hội của cá nhân 5. CÁC PHƢƠNG TIỆN GIAO TIẾP động tác Nét phương diện Nụ cƣời Vận động khung hình Ánh đôi mắt Điệu bộ phong thái GIAO TIẾP KHÔNG LỜI 6.CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP 6.1 tính năng nhận thức
• Để có những tin tức rỏ ràng, mạch lạc  thông tin sử dụng trong tiếp xúc nên đảm bảo an toàn các chất sau: • bao gồm xác: đề đạt đúng ngôn từ và không vi phạm các chuẩn mực cùng văn hóa, tín ngƣỡng • gọn gàng và logic : miêu tả ngắn và dễ nắm bắt nhất • Rõ ràng: theo một thứ tự rỏ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ thân quen với ngƣời nghe • Đơn giản: nên tránh những nhiều từ lâu năm dòng, tinh giảm câu đệm 6.CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP 6.2 Chức năng xúc cảm • nhằm mục tiêu tạo ra một thai không khí thoải mái và sự cảm thông sâu sắc trong giao tiếp 6.3 công dụng quy chiếu: • Nhằm giải quyết và xử lý đúng những vụ việc mà cả ngƣời giao tiếp đối tƣợng tiếp xúc đều quan tâm, đạt đƣợc mục tiêu trong giao tiếp. 6.CÁC CHỨC NĂNG GIAO TIẾP 6.4 tính năng thơ mộng • Để chế tạo ra sự thi vị, kích thích hợp trí tƣởng tƣợng phong phú và đa dạng và đầy đủ xúc cảm thẩm mỹ trong giao tiếp. 6.5 công dụng siêu ngôn ngữ: • nhằm mục tiêu lựa lựa chọn và thực hiện những câu, những từ chủ yếu xác, thâm thúy gây ấn tƣợng mạnh khỏe mẽ. 6.6 Chức năng bảo trì sự liên tục trong giao tiếp: • Xen giữa sự tráng lệ khi giao tiếp trong công việc là hầu như lời tao thăm hỏi, những câu chuyện vui…để không có những khoảng không trong giao tiếp. 7. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 7.1 khả năng trò chuyện( telling) • Trò chuyện tác dụng thực sự là một kĩ năng không thể thiếu.
• một vài ngƣời có khả năng làm cho mẩu chuyện trở phải rỏ ràng với dễ hiểu. • một số trong những ngƣời không giống thì làm cho chủ đề trở đề xuất mơ hồ, khó hiểu 7. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 7.2 tài năng hỏi ( asking) • Hỏi một cách khéo léo và tế nhị thì tiện lợi thu nhận thông tin từ đối tƣợng giao tiếp. • thắc mắc rỏ ràng, dễ nắm bắt thì ngƣời nghe trả lời đúng ngôn từ câu hỏi. • bình an và tế nhị vào các câu hỏi mang đặc thù cá nhân, riêng rẽ tƣ. 7. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 7.3 năng lực lắng nghe( listening ) • tránh ngắt lời ngƣời không giống khi họ đã nói. • tránh việc nói chen ngang, nói leo. • Nghe một cách lành mạnh và tích cực và công ty động, đƣợc biểu lộ ở : đường nét mặt, gật đầu,hoặc câu trả lời ngắn. • nhìn về phía ngƣời đang nói. • Không thì thầm riêng, không làm việc khác khi sẽ nghe. • Sự cảm thông, đồng cảm, sẳn sàng phân tách sẽ vui buồn, khó khăn với đối tƣợng giao tiếp. 7. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 7.4 kĩ năng hiểu (understanding) • lúc giao tiếp cần có sự hiểu biết cố định về nội dung đề nghị trao đổi. • cần phải có sự gọi biết khăng khăng về phương diện xã hội để có thể đồng cảm với từng đối tƣợng giao tiếp. 7. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 7.5 kĩ năng quan liền kề ( observing) • phải quan gần kề đối tƣợng nhằm thu nhận thông tin phản hồi qua thái
độ, cử chỉ, điệu bộ của mình • Biểu hiên ngôn từ qua cơ thể có chân thành và ý nghĩa rất mập giúp ta cảm nhân một cách rất đầy đủ ngôn ngữ miêu tả qua lời nói. • thông tin phản hồi tạo điều kiện cho ta điều chỉnh phương pháp và nội dung giao tiếp cân xứng với từng đối tƣợng và hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. 7. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP 7.6 tài năng thuyết phục(convinicing) • tất cả mọi sự giao tiếp đều mang ý nghĩa mục đích. Vày vậy cần có khả năng thuyết phục • Tùy đối tƣợng bài toán thuyết phục cần đòi hỏi sự phát âm biết thâm thúy về hành động của đối tƣợng giao tiếp. 8. CÁC NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP 8.1 chế độ ABCD • A ( Audience : khán giả )bƣớc đầu tiên giao tiếp là xác định đối tƣợng tiếp xúc • Đặc điểm về nhân giải pháp học: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, chuyên môn học vấn… • nút độ gọi biết về vấn đề. • Thái độ đối với vấn đề. • Đặc điểm tính cách, xu hƣớng, khí hóa học


Tài liệu liên quan


*
bài bác giảng tư tưởng y học - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương 66 922 1
*
bài bác giảng Kỹ năng giao tiếp - GV. Nguyễn Thị Ngọc Phương 31 1 0
*
bài xích giảng Kỹ năng tiếp xúc trong gớm doanh: Chương 7 tiếp xúc phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa và vai vai trò của giao tiếp phi ngôn từ Nguyễn văn học 36 2 44
*
bài bác giảng Kỹ năng giao tiếp trong gớm doanh: Chương 9 kiến trúc bài thuyết trình nhằm mục tiêu khái quát tầm thường về bài xích thuyết trình Nguyễn văn vẻ 34 1 7
*
bài giảng Kỹ năng tiếp xúc trong ghê doanh: Chương 8 tài năng viết trình bày về quy trình soạn thảo tài liệu các mẫu thư tự trong doanh nghiệp lớn Thạc sĩ Nguyễn văn hoa 101 1 7
*
bài bác giảng Kỹ năng giao tiếp trong khiếp doanh: Chương 6 phản nghịch hồi nhằm mục đích trình bày về kĩ năng nghe như trông bạn như thế nào Nguyễn văn vẻ 50 1 13
*
bài giảng Kỹ năng tiếp xúc trong khiếp doanh: Chương 5 Thông điệp thuộc bài bác giảng Kỹ năng giao tiếp trong sale trình bày về những nội dung riêng biệt tư tưởng và phong cách thiết kế tư tưởng Nguyễn văn chương 63 1 10
*
bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong gớm doanh: Chương 4 Đối tượng giao tiếp Nguyễn văn chương 43 1 6
*
bài giảng Kỹ năng tiếp xúc trong gớm doanh: Chương 3 Người tiếp xúc mục tiêu uy tín Nguyễn văn chương 65 929 10


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 4, Học Tốt Giải Vở Bài Tập (Vbt) Lịch Sử Lớp 4

*
bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong khiếp doanh: Chương 2 môi trường thiên nhiên giao tiếp kết cấu tổ chức dòng giao tiếp trong công ty Nguyễn văn hoa 63 1 11