Giáo án thứ lý lớp 10 lịch trình cơ phiên bản - Tiết19 : HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN pptx 518 2


Bạn đang xem: Bài tập về định luật vạn vật hấp dẫn doc

Tổng hợp kim chỉ nan và bài bác tập về Lực hấp dẫn - Định lý lẽ vạn vật hấp dẫn môn đồ dùng Lý 10 năm 2020 5 12 0
BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Định luật vạn vật hấp dẫn: 1 2 d 2 h m m F G r  cùng với G=6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 : là hằng số hấp dẫn. 2. Trọng lực là trường thích hợp riêng của lực hấp dẫn: 2 ( ) m
M p. G mg R h    2 ( ) GM g R h    trường hợp h R  thì 2 ( ) GM g R  cùng với M với R là trọng lượng và nửa đường kính Trái Đất. II. BÀI TẬP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Bài 1 (11.1/tr35/SBT)Một vật cân nặng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển động tới một vận tốc của vật ở phương diện đất là vấn đề cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó gồm trọng lượng bằng bao nhiêu? 2 ( ) GM g R   gia tốc của vật ở 1 điểm cách tâm Trái Đất 2R 2 2 2 ' ( ) ( ) 4 GM GM GM g R h R R R       Lập tỉ số: ' 1 ' 4 4 10 ' ' 2,5( ) 4 4 4 g g g g mg p mg phường N          Bài 2 (11.2/tr35/SBT). Nhị xe thiết lập giống nhau, mỗi xe có cân nặng 2.10 4 kg, ở phương pháp xa nhau 40m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bởi bao nhiêu phần trọng lượng phường của mỗi xe? rước g=10 (m/s 2 ). Trọng lượng p của mỗi xe: 4 1 2 2.10 .10 200.000( ) phường P mg N     Lực hấp dẫn giữa 2 xe pháo là: 4 2 11 1 2 d 2 2 5 d (2.10 ) 6,67.10 40 1,66.10 ( ) h h m m F G r F N       Vậy đối chiếu lực hấp dẫn và trọng lượng của 2 xe pháo ta được: 5 12 2 1,66.10 83,4.10 2.10 .10 hd F phường     Bài 3 (11.3/tr36/SBT). Một bé tàu vũ trụ bay về phía Mặt Trăng. Hỏi nhỏ tàu kia ở giải pháp tâm Trái Đất bởi bao nhiêu lần bán kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất với của khía cạnh Trăng lên bé tàu thăng bằng nhau? cho thấy thêm khoảng phương pháp từ trọng điểm Trái Đất đến trọng tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất; cân nặng của mặt Trăng nhỏ hơn cân nặng Trái Đất 81 lần. điện thoại tư vấn x là khoảng cách từ điểm cần tìm tới tâm Trái Đất, M 1 cùng M gấp đôi lượt là cân nặng của Trái Đất với Mặt Trăng, R là bán kính Trái Đất và m là cân nặng của tàu vũ trụ. Ta có: 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 . . (60 ) (60 ) 1 81 hd hd F F m M m M G G x R x MR x x M         60 1 9(60 ) 9 R x R x x x       540 9 540 10 54 R x x R x x R        Bài 4 (11.5/tr36/SBT). Tính trọng lượng của một công ty du hành dải ngân hà có trọng lượng 75kg khi fan đó ngơi nghỉ a/. Bên trên Trái Đất (g=9,8m/s 2 ). B/. Trên mặt Trăng (g=1,7m/s 2 ). Trọng lượng của một bên du hành vũ trụ có trọng lượng 75kg khi tín đồ đó ở: a/. Trên Trái Đất (g=9,8m/s 2 ). P=mg=75.9,8=735(N) x 60R 60R-x MT T Đ M c/. Bên trên Kim tinh (g=8,7m/s 2 ). D/. Trong khoảng không vũ trụ ở vô cùng xa những thiên thể. B/. Xung quanh Trăng (g=1,7m/s 2 ). P=mg=75.1,7=127,5(N) c/. Trên Kim tinh (g=8,7m/s 2 ). P=mg=75.8,7=652,5(N) d/. Trong không gian vũ trụ ở vô cùng xa những thiên thể. P=mg=75.0=0(N) III. RÚT kinh NGHIỆM: . BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Định điều khoản vạn vật hấp dẫn: 1 2 d 2 h m m F G r  cùng với G=6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 : là hằng số hấp dẫn. 2. Trọng. Của lực hấp dẫn: 2 ( ) m
M p. G mg R h    2 ( ) GM g R h    giả dụ h R  thì 2 ( ) GM g R  với M cùng R là trọng lượng và nửa đường kính Trái Đất. II. BÀI TẬP: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP bài bác 1. 200.000( ) phường P mg N     Lực cuốn hút giữa 2 xe là: 4 2 11 1 2 d 2 2 5 d (2.10 ) 6,67.10 40 1,66.10 ( ) h h m m F G r F N       Vậy đối chiếu lực thu hút và trọng lượng của 2 xe pháo ta

Lực lôi kéo giữa hai hóa học điểm bất kể tỉ lệ thuận cùng với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng


*
23 trang | chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2680 | Lượt tải: 5
*

Bạn sẽ xem trước trăng tròn trang tài liệu Bài giảng đồ gia dụng lý 10 - bài bác 11: Lực lôi kéo - Định lao lý vạn thứ hấp dẫn, giúp thấy tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ


Xem thêm: Review Kinh Nghiệm Du Lịch Nam Du Lịch Nam Du, Kinh Nghiệm Du Lịch Nam Du Tự Túc Siêu Tiết Kiệm

Kiểm tra bài bác cũ Cõu 1: Phỏt biểu câu chữ định chính sách III Niuton? Nờu điểm lưu ý của lực cùng phản lực? Trả lời: vào moùi trửụứng hụùp, khi vaọt A taực duùng leõn vaọt B moọt lửùc, thỡ vaọt B cuừng taực duùng vaứo vaọt A moọt lửùc. Nhì lửùc naứy cuứng giaự, cuứng ủoọ lụựn, nhửng ngửụùc chieàu. CÂU 2 Một quả búng cất cánh đến đập vào tường. Búng bị bật trở lại, cũn tường thỡ vẫn đứng yờn. Vì vậy cú trỏi cùng với định quy định III Niu-tơn khụng ? Giải thớch. GIẢI THÍCH Baứi 11 phương diện Trời phương diện Trăng Trái Đất hoạt động của phương diện Trăng xung quanh Trái Đất với của Trái Đất quanh mặt Trời Lực như thế nào giữ mang đến Măt Trăng chuyển động gần nhưư tròn hầu như quanh Trái Đất ? Lực nào giữ mang đến Trái Đất vận động gần nhưư tròn hầu như quanh khía cạnh Trời ? Lực như thế nào giữ mang đến cỏc hành tinh vận động quanh mặt trời Lực hấp dẫn là gì ? Là lực hút giữa các vật vào vũ trụ Đặc điểm: Là lực tỏc dụng từ xa qua khoảng chừng khụng gian thân cỏc vật. II - định lao lý vạn vật lôi kéo 1) câu chữ định luật: Lực thu hút giữa hai hóa học điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai cân nặng của bọn chúng và tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng r m1 m2 r m1 m2 2) Hệ thức: Fhd : Lửùc haỏp daón (N) m1, mét vuông : Khoỏi lửụùng cuỷa hai vaọt (kg) R : Khoỷang caựch giửừa nhị chaỏt ủieồm (m) G : Haống soỏ haỏp daón ; G  6,68.10-11 Nm2/kg2 3. Đặc điểm của lực hấp dẫn: Là lực hút Điểm đặt: Đặt tại trung tâm của thiết bị (chất điểm) giá bán của lực: là đưường thẳng đi qua tâm 2 vật. R m1 mét vuông *Chú ý: Định biện pháp vạn vật lôi kéo chỉ đúng khi: khoảng cách giữa nhì vật không hề nhỏ so với kích thưước của chúng hoặc các vật đồng chất và có hình dạng cầu. Vày rất nhỏ dại nên Fhd rất nhỏ Do đó ta không cảm thấy đưược lực hấp dẫn. Trên sao chúng ta không cảm thấy đưược lực hút giữa các vật thể thông thưường ? Trỏi đất Mặt trăng mặt trời phương diện trời mặt trăng khía cạnh trăng Trỏi đất Trỏi đất III. Trọng tải là trưường hợp riêng của lực hấp DẪN: 1) Định nghĩa: * trọng lực của một vật dụng là lực lôi kéo giữa Trái Đất cùng vật đó. M M O R h * trọng lực đặt vào trọng tõm của vật. Tại sao vật rơi, cũn Trỏi Đất đứng yờn. GIẢI THÍCH m M O R h - lúc thaỷ rụi moọt vaọt coự khoỏi lửụùng m ụỷ ủoọ cao h so vụựi maởt ủaỏt thỡ troùng lửụùng p. Taực duùng leõn vaọt (lửùc haỏp daón giửừa Traựi ẹaỏt vaứ vaọt) laứ: (1) - Lửùc naứy truyeàn mang lại vaọt m gia toỏc rụi tửù do g. Theo ủũnh luaọt II Newton, ta coự : p = mg (2) 2) tốc độ rơi trường đoản cú do: m M O 3) đa số vật ngay sát Trỏi Đất. O - khi h