Tài liệu bao gồm 376 trang, được soạn bởi thầy giáo trằn Đình Cư, tổng phù hợp thuyết, phân dạng và bài tập cơ bạn dạng các chăm đề môn Toán lớp 12, tất cả đáp án và giải thuật chi tiết.

Bạn đang xem: Full giáo án trình chiếu môn toán khối 10

*

Khái quát câu chữ tài liệu bài bác giảng trung tâm Toán 12:PHẦN 1. GIẢI TÍCH 12.CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.BÀI 1. SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.Dạng 1. đến hàm số y = f(x). Tìm các khoảng đồng vươn lên là và nghịch vươn lên là của hàm số.Dạng 2. Phụ thuộc bảng phát triển thành thiên, tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số.Dạng 3. Nhờ vào đồ thị hàm số y = f(x) hoặc y = f"(x). Tìm các khoảng đồng biến, nghịch đổi mới của hàm số.Dạng 4. Kiếm tìm tham số m để hàm số đồng đổi mới trên tập xác định.Dạng 5. Tìm kiếm tham số m nhằm hàm số đồng thay đổi và nghịch vươn lên là trên tập bé của R.BÀI 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.Dạng 1. Mang lại hàm số y = f(x). Tìm các điểm cực đại, rất tiểu, giá chỉ trị cực lớn giá trị cực tiểu.Dạng 2. Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua các điểm rất trị.Dạng 3. Nhờ vào bảng xét dấu của f"(x), bảng vươn lên là thiên của thiết bị thị hàm số f(x). Tìm các điểm rất trị của hàm số.Dạng 4. Tra cứu tham số m nhằm hàm số gồm cực trị.Dạng 5. Mang lại hàm số f"(x) hoặc vật thị hàm số f"(x). Tìm các điểm rất trị của hàm số.BÀI 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.Dạng 1. Kiếm tìm GTLN, GTNN của hàm số trên .Dạng 2. Phụ thuộc bảng trở nên thiên của đồ gia dụng thị hàm số y = f(x). Kiếm tìm GTLN, GTNN.Dạng 3. Tra cứu GTLN, GTNN trên khoảng hoặc nửa khoảng.Dạng 4: tìm tham số m để hàm số đạt giá chỉ trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.BÀI 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.Dạng 1. Phụ thuộc vào định nghĩa tìm các đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số.Dạng 2. Nhờ vào bảng biến hóa thiên của trang bị thị hàm số tìm các đường tiệm cận.Dạng 3. đến hàm số y = f(x). Tìm các đường tiệm cận của vật dụng thị hàm số.Dạng 4. Câu hỏi tìm thông số m tương quan đến mặt đường tiệm cận.BÀI 5. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.Dạng 1. Cho đồ thị hàm số. Tìm kiếm hàm số.Dạng 2. Mang đến bảng đổi mới thiên. Yêu ước tìm hàm số.Dạng 3. Mang lại bảng đổi thay thiên, đồ gia dụng thị hàm số. Tìm những tham số ở trong hàm số y = f(x).BÀI 6. TƯƠNG GIAO CỦA hai ĐỒ THỊ VÀ TIẾP TUYẾN VỚI ĐỒ THỊ.Dạng 1. Tương giao của hai thứ thị.Dạng 2. Phụ thuộc vào đồ thị hoặc bảng phát triển thành thiên biện luận số nghiệm của phương trình.Dạng 3. Phụ thuộc bảng biến đổi thiên. Biện luận số nghiệm của phương trình.Dạng 4. Phương trình tiếp đường tại điểm.Dạng 5. Tiếp đường có thông số góc.Dạng 6. Phương trình tiếp con đường đi qua.

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA – HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.BÀI 1. LŨY THỪA.Dạng 1. Tính, rút gọn gàng và thay đổi biểu thức.Dạng 2. đối chiếu đẳng thức cùng bất đẳng thức đơn giản.BÀI 2. HÀM SỐ LŨY THỪA.Dạng 1. Search tập xác minh và tính đạo hàm của hàm số.Dạng 2. Tính đạo hàm.Dạng 3. Sự thay đổi thiên với nhận dạng trang bị thị hàm số.BÀI 3. LOGARIT.Dạng 1. đo lường về logarit.Dạng 2. đối chiếu hai số logarit.Dạng 3. Đẳng thức logarit.BÀI 4. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT.Dạng 1. Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số.Dạng 2. Tính đạo hàm với giới hạn.Dạng 3. So sánh, đẳng thức, bất đẳng thức.Dạng 4. GTLN cùng GTNN của hàm số.Dạng 5. Thừa nhận dạng vật thị.BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.Dạng 1. Cách thức đưa về thuộc cơ số.Dạng 2. Phương thức đặt ẩn phụ.Dạng 3. Cách thức logarit hóa, mũ hóa.Dạng 4. Thực hiện tính 1-1 điệu hàm số.BÀI 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT.Dạng 1. Đưa về thuộc cơ số.Dạng 2. Phương thức mũ hóa cùng logarit hóa.Dạng 3. Cách thức đặt ẩn phụ.

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.BÀI 1. NGUYÊN HÀM.Dạng 1. Nguyên hàm đa thức.Dạng 2. Nguyên hàm phân thức.Dạng 3. Nguyên hàm căn thức.Dạng 4. Nguyên hàm hàm số lượng giác.Dạng 5. Nguyên hàm hàm nón – logarit.Dạng 6. Nguyên hàm từng phần.BÀI 2. TÍCH PHÂN.Dạng 1. Tích phân hữu tỉ.Dạng 2. Tích phân vô tỉ.Dạng 3. Tích phân lượng giác.Dạng 4. Tích phân từng phần.Dạng 5. Tích phân chứa dấu cực hiếm tuyệt đối.Dạng 6. Tích phân hàm hợp hàm ẩn.BÀI 3. ỨNG DỤNG HÌNH HỌC TÍCH PHÂN.Dạng 1. Tính diện tích giới hạn vì chưng một thiết bị thị.Dạng 2. Tính diện tích giới hạn vày hai đồ gia dụng thị.Dạng 3. Tính thể tích đồ thể tròn xoay dựa vào định nghĩa.Dạng 4. Tính thể tích thiết bị thể tròn xoay lúc quay hình phẳng giới hạn bởi một đồ gia dụng thị.Dạng 5. Ứng dụng tích phân trong trang bị lý.

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC.BÀI 1. SỐ PHỨC.BÀI 2. CỘNG, TRỪ, NHÂN SỐ PHỨC.BÀI 3. PHÉP chia SỐ PHỨC.Dạng 1. Phần thực – phần ảo và các phép toán.Dạng 2. Kiếm tìm số phức z thỏa mãn nhu cầu điều kiện.Dạng 3. Màn biểu diễn số phức.Dạng 4. Tập hợp.BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị VỚI HỆ SỐ THỰC.Dạng 1. Phương trình bậc hai thông số thực.Dạng 2. Phương trình quy về phương trình bậc hai.

PHẦN 2. HÌNH HỌC 12.CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN.BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.BÀI 2. KHÁI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.BÀI 3. KHÁI NIỆM VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN.Dạng 1. Khối chóp có kề bên vuông góc cùng với đáy.Dạng 2. Khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy.Dạng 3. Khối chóp đều.Dạng 4. Khối chóp có hình chiếu lên mặt phẳng đáy.Dạng 5. Một số trong những dạng khác.Dạng 6. Thể tích lăng trụ đứng, lăng trụ đều.Dạng 7. Thể tích lăng trụ xiên.

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ VÀ KHỐI TRỤ.BÀI 1. MẶT NÓN – HÌNH NÓN – KHỐI NÓN.BÀI 2. MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ.BÀI 3. MẶT CẦU – KHỐI CẦU.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN.BÀI 1. HỆ TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN.Dạng 1. Các dạng toán mở màn về hệ tọa độ Oxyz.Dạng 2. Các bài toán cơ phiên bản về phương trình mặt cầu.BÀI 2. MẶT PHẲNG vào KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Bài giảng của thiền sư thích nhất hạnh, thầy thích nhất hạnh

BÀI 3. ĐƯỜNG THẲNG trong KHÔNG GIAN.

Thư viện bài bác giảng năng lượng điện tử Toán học 12 mới nhất, bài xích giảng E-Learning Toán học tập 12, bài xích giảng Power
Point Toán học tập 12, bài bác giảng trực đường Toán học tập 12
*

Bài giảng Hình học lớp 12 - bài bác 1: tư tưởng về mặt tròn luân phiên - Trường thpt Nguyễn Thái Bình

507 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - ngày tiết 37: Lôgarit (Tiết 1)

274 lượt xem


*

Bài giảng Hình học tập lớp 12 - Chương 3, bài xích 2: những dạng bài bác tập viết phương trình phương diện phẳng - Tạ Thị T

291 lượt xem


*

Giáo án môn Hình học tập lớp 12 - máu 35: Phương trình đường thẳng trong không gian

256 lượt xem


*

Bài giảng Hình học tập lớp 12 - Chương 3, bài xích 3: Phương trình con đường thẳng trong không khí - Nguyễn Bá H

631 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - ngày tiết 38, bài 1: Nguyên hàm - Năm học 2013-2014 - Trường trung học phổ thông Kĩ Thuật V

294 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - máu 44: bài tập nguyên hàm - Nguyễn Trọng Thắng

388 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - tiết 40, bài 1: Nguyên hàm

320 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - ngày tiết 59: Một số cách thức tìm nguyên hàm - Trường thpt Trần Phú

240 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - máu 39, bài xích 1: Nguyên hàm

336 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - máu 59: Một số phương thức tìm nguyên hàm - Nguyễn Đắc Hải

222 lượt xem


*

Bài giảng Giải tích lớp 12 - máu 38: Nguyên hàm (Tiết 1) - Năm học tập 2012-2014 - Nguyễn Thị Lý

242 lượt xem