Bài giảng do các bạn giáo sinh Nguyễn Thị Ánh Diễm soạn trong quy trình thực tập sư phạm. Phương châm của bài dạy nhằm mục đích giúp những em học tập sinh: Hiểu cố nào là hàm trong chương trình bảng tính; biết phương pháp sử dụng một số hàm cơ bạn dạng như: Sum, Average, Max, Min; hiểu rằng các chức năng của chương trình bảng tính; viết đúng cú pháp hàm, thực hiện hàm nhằm tính kết hợp với số và địa chỉ ô tính, khối. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Giáo án điện tử tin học 7 chân trời bài 10: sử dụng hàm để

*

Bài giảng Tiết bài dạy: Bài 6: SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tiết theo PPCT: 17 Thời gian: 45 phút Môn học: Tin học 7 Trường THCS Nguyễn Kim Vang Họ và tên giáo viên: Lương Thị Tường Vy Họ và tên giáo sinh: Nguyễn Thị Ánh Diễm
I­ Mục tiêu:1. Kiến thức•. Học sinh hiểu thế nào là hàm trong chương trình bản tính.•. Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như: Sum, Average, Max, Min.•. Biết được các chức năng của chương trình bản tính.•. Viết đúng cú pháp hàm, sử dụng hàm để tính kết hợp với số và địa chỉ ô tính, khối.2 Kĩ năng• Viết đúng quy tắc hàm.• HS hiểu và thực hiện được các hàm: Sum, Average, Min, Max để tính toán.3 Thái độ• Học sinh trật tự, nghiêm túc quan sát, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài trên máy tính II. CÂU HỎI QUAN TRỌNG? Hàm trong chương trình bản tính là gì?? Hàm được sử dụng như thế nào??
Lợi ích của việc sử dụng hàm để tính toán?? Trong chương trình bản tính có những hàm nào? III. ĐÁNH GIÁBằng chứng đánh giá
Câu hỏi trong bài giảng
Câu hỏi bài tập sau bài giảng IV. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Trang thiết bị/ Đồ dùng liên quan đến CNTT. A. Phần cứng, máy tính, máy chiếu. B. Phần mềm, MS Power
Point, Excel 2. Những trang thiết bị khác/ Những đồ dùng dạy học khác . Bảng đen, phòng máy có bàn ghế rời. 3. Phương pháp: Vấn đáp, diễn giảng, trực quan.1. ỔN ĐỊNH LỚP. (1 phút) Gọi lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp.2. KIỂM TRA BÀI CŨ. (5 phút) Câu hỏi: Em hãy viết công thức tính tổng các giá trị của các ô từ A1 đến A5 tại ô A6? Trả lời: =(A1+A2+A3+A4+A 5) ức ?
Có cách khác để viết công thtính tổng các giá trị của các ô từ A1 đến A5 nhanh hơn hay không ?
Để biết được điều này chúng ta sẽ học bài hôm nay.3. VÀO BÀI MỚI  Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 1: Hàm trong chương trình bản tính Em hãy nhắc lại các bước nhập công * Các bước để nhập công thức vào ô tính: thức vào B1. Chọn ô cần nhập công thức. Trong ô tính? B2. Gõ dấu = B3. Nhập công thức B4. Nhấn Enter. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 1: Hàm trong chương trình bản tính Ví dụ 1: Viết công thức tính trung bình cộng của 3 số: 3, 10 và 2 : =(3+10+2)/3 =AVERAGE(3,10,2) =AVERAGE(A1,A2,A3) Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 1: Hàm trong chương trình bản tính Ví dụ 2: Hãy viết công thức tính tổng các giá trị của các ô từ A1 đến A5? =(15+56+24+19+1 8) =SUM(A1,A2,A3,A4,A5) Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động1: Hàm trong chương trình bản tính ? Hàm trong o Hàm là một công thức được định nghĩa chương trình từ trước. Bảng tính là gì? o Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán ?
Lợi ích của theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Việc áp dụng o Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình hàm vào tính bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và toán? nhanh chóng hơn. ?
Hàm được sử dụng để làm gì? Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 2: Cách sử dụng hàm. 1. Chọn ô đề xuất 2. Gõ lốt = 3. Nhập hàm theo nhập đúng cú pháp. 4. Thừa nhận Enter. Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 2: Cách sử dụng hàm. ­ Các bước thực hiện nhập hàm vào một ô: Cách 1:Nhập hàm trực tiếp vào ô tính. B1: Chọn ô cần nhập Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, dấu “=” là kí tự bắt buộ
B2: Gõ d c. ấu = Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 2: Cách sử dụng hàm. =AVERAGE(G3:G7) 8.5 Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 2: Cách sử dụng hàm. Quan sát một trong những cách nhập hàm: các cách
Nhập hàm: nhập hàm1/ =Average(2,3,10) trên bao gồm gì khác nhau?2/ = Average(2,3,10)3/ =Average( 2, 3, 10)4/ =Average (2,3,10) - lưu ý khi nhập hàm: không tồn tại dấu bí quyết giữa tên hàm cùng dâu “(“. SAIBà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 3: Một số hàm trong chương  Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bản tính. A. Hàm tính tổng. Nhập bí quyết tính tổng ngân sách chi tiêu thức lấn vào ô E9 Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bản tính. A. Hàm tính tổng. =SUM(a,b,c…) với a,b,c… là những biến a=E4 a=225000 a= giá bán trị bất kì nào kia Trường hợp các biến a, b, c là số trường Trường hợp những Biến là một đại lượng nhưng mà giá trị hợp các biến a, b, phát triển thành a, b, c là địa tất cả thể thay đổi được. C là showroom các ô chỉ những Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bản tính. A. Hàm tính tổng. CÁC BƯỚC NHẬP HÀM TÍNH TỔNG Ø Bước 1 : Chọn ô cần tính tổng. Ø Bước 2 : Nhập dấu = vào thanh công thức hoặc trên ô tính. Ø Bước 3 : Nhập SUM(a,b,c,…). Ø Bước 4 : Nhấn Enter hoặc nhấn chuột vào dấu “” 4. CỦNG CỐCâu 1: Để tính tổng giá trị sản xuất ở ô E4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? A. SUM= (B4:D4) B. =sum(B4,C4,D4) C. =Sum(1640.31,C4:D5) D. =Sum(1640.31,542.155,1049.45) 4. CỦNG CỐCâu 2: HOẠT ĐỘNG NHÓMGiả sử trong các ô A1, B1 theo lần lượt chứa các số ­12,6. Em hãy cho biết kết quả khi tính các hàm sau: A. = SUM(A1,B1) -11 B. = SUM(A1,B1,B1) -4 C. = SUM(A1,B1,-5) -6 D. = SUM(A1;B1;3) không đúng E. = SUM(2,A1:B1) -18 Bài giảng Tiết bài dạy: Bài 6: SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Tiết theo PPCT: 17 Thời gian: 45 phút Môn học: Tin học 7 Trường THCS Nguyễn Kim Vang Họ và tên giáo viên: Lương Thị Tường Vy Họ và tên giáo sinh: Nguyễn Thị Ánh Diễm
Bà i 4: S Ử DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁNHoạt động 3: Một số hàm trong chương 

 trong số ấy các vươn lên là a,b,c, đặt biện pháp nhau vị dấu phẩy là những số hay địa chỉ cửa hàng của những ô tính. Con số các phát triển thành là không hạn chế.


*
14 trang | phân tách sẻ: shichibukai | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 6
*

Bạn vẫn xem ngôn từ Bài giảng Môn Tin học lớp 7 - máu 17: bài bác 4: Sử dụng các hàm để tính toán, để mua tài liệu về máy các bạn hãy click vào nút TẢI VỀ


Xem thêm: Làng văn hóa - du lịch các dân tộc việt nam, làng văn hóa

TRƯỜNG thcs HÒA TÚ 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ XUYÊN GV thực hiện: Nguyễn Dương chổ chính giữa NĂM HỌC 2013 - 2014 Tiết 17 bài xích 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 1. Hàm trong chương trình bảng tính: Em hãy lập phương pháp tính trung bình cùng của bố giá trị 3; 10; 2 lần lượt nằm trong những ô sau? =(3+10+2)/3 =(A1+A2+A3)/3 Ngoài những công thức trên chương trình bảng tính còn có thể sử dụng hàm Average đỡ đần ta tính vừa đủ cộng cho những giá trị trên. =Average(3,10,2) =Average(A1,A2,A3) =Average(A1:A3) Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì? 1. Hàm trong lịch trình bảng tính máu 17 bài xích 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Trong lịch trình bảng tính, hàm là bí quyết được có mang từ trước. Hàm được thực hiện để thực hiện đo lường và tính toán theo phương pháp với những giá trị dữ liệu cụ thể. Ví dụ: Tính trung bình cộng của ba số 7, 9, 8 giải pháp 1: =Average(7,9,8) biện pháp 2: =Average(A1,A2,A3) phương pháp 3: =Average(A1:A3) máu 17 bài bác 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN sử dụng hàm gồm sẵn trong công tác bảng tính giúp việc tính toán dễ ợt và mau lẹ hơn. 1. Hàm trong lịch trình bảng tính: Việc thực hiện hàm vào bảng tính có lợi ích gì? tiết 17 bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 2. Cách thực hiện hàm: bí quyết nhập hàm vào trong 1 ô tính: lựa chọn ô đề nghị nhập Gõ lốt = Gõ hàm theo đúng cú pháp dấn Enter để kết thúc. Để nhập hàm vào vào ô tính ta cần triển khai những cách nào? huyết 17 bài bác 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN lưu ý: khi nhập hàm vào một trong những ô tính, giống như với công thức, lốt = nghỉ ngơi đầu là kí từ bắt buộc. 2. Cách thực hiện hàm: Hàm được nhập vào ô tính tương tự như như nhập công thức, vậy ta nhập gì đầu tiên? huyết 17 bài xích 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN a) Hàm tính tổng Làm ráng nào để có tổng điểm của từng học sinh? Ta lần lượt cùng điểm toàn bộ các môn học của từng học sinh 3. Một trong những hàm trong chương trình bảng tính:  Hàm tính tổng của một dãy các số mang tên là SUM  Cú pháp: =SUM(a,b,c,...)  trong những số ấy các phát triển thành a,b,c,…đặt biện pháp nhau bởi dấu phẩy là các số hay showroom của những ô tính. Con số các trở nên là không hạn chế. Ví dụ: Tính tổng điểm 47 a) Hàm tính tổng 3. Một vài hàm trong lịch trình bảng tính: = SUM(15,24,45) = SUM(A2,B2,C2) = SUM(A2,B2,20) = SUM(A2:C2,20) : đổi thay là các số : phát triển thành là địa chỉ cửa hàng ô tính : vươn lên là là địa chỉ ô tính và số : phát triển thành là showroom khối ô cùng số huyết 17 bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN bài xích tập 1: Khoanh tròn vào vần âm đầu của giải pháp nhập hàm ko đúng? A. = SUM(5,A3,B1); B. =SUM(5,A3,B1); C. =sum(5,A3,B1); D. =SUM (5,A3,B1); E. SUM(5,A3,B1); bài bác tập 2. (Hoạt động nhóm) trả sử trong số ô A1, B1 theo thứ tự chứa những số -4, 3. Em hãy cho thấy thêm kết quả của các công thức tính sau: huyết 17 bài xích 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN -1 2 -6 1 5 tiết 17 bài xích 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Cách thực hiện hàm: áp dụng hàm phù hợp để tính điểm của các bạn lớp em trong cột Tổng điểm? 10 9 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Ghi ghi nhớ hàm trong công tác bảng tính cùng cách sử dụng hàm Làm các bài tập: 1, 2 SGK – trang 31 xem trước các hàm còn sót lại ở mục 3 của bài bác học. 10 9