Point Văn 7, bài giảng trực tuyến Văn 7. Tuyển tập Giáo án điện tử Văn 7, bài giảng Power point, hy vọng giúp thày cô trong quá trình giảng dạy. Do trình duyệt không đọc được font chữ nên xem online bị lỗi font, Thày cô tải về để dùng không bị lỗi ah. Xem trọn bộ Giáo án điện tử, bài giảng Power point Văn 7
Bạn đang xem: Giáo Án Điện Tử

*

*

Giáo án điện tử, bài giảng Power point Văn 7 Tiet 120. Van ban de nghi.ppt
*
Point Văn 7, bài giảng trực tuyến Văn 7. Tuyển tập Giáo án điện tử Văn 7, bài giảng Power point, hy vọng giúp thày cô trong quá trình giảng dạy. Do trình duyệt không đọc được font chữ nên xem online bị lỗi font, Thày cô tải về để dùng không bị lỗi ah. Xem trọn bộ Giáo án điện tử, bài giảng Power point Văn 7

Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận lớp 7


Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội lớp 7


Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê lớp 7


Bài văn mẫu biểu cảm về người bạn thân của em lớp 7


Soạn bài Ôn tập văn nghị luận SGK lớp 7 tập 2 đầy đủ nhất

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáoviên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán

Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ Ngữ văn 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Ngữ văn 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận lớp 7


Soạn bài Liên kết trong văn bản Ngữ Văn 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Sài Gòn tôi yêu Ngữ Văn 7 chi tiết

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ Ngữ Văn lớp 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Từ ghép môn Văn lớp 7 chi tiết nhất

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Mùa xuân của tôi Ngữ Văn 7 chi tiết

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Chơi chữ môn Văn lớp 7 chi tiết

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Cổng trường mở ra môn Văn lớp 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Một thứ quà của lúa non: Cốm lớp 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Mẹ tôi môn Văn lớp 7 ngắn gọn nhất

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Soạn bài Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học lớp 7

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Hướng dẫn soạn văn 7 Điệp ngữ chi tiết nhất

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Hướng dẫn soạn văn 7 Thành ngữ (Ngắn gọn)

Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bịtốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khira đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy côtham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 7 - Tiết 123: Văn bản đề nghị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

*
bai_giang_ngu_van_7_tiet_123_van_ban_de_nghi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn 7 - Tiết 123: Văn bản đề nghị

? Văn bản hành chính là loại văn bản như thế nào? Hãy nêu những mục nhất thiết phải có trong văn bản hành chính. Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể từ các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết.Văn bản hành chính thường được trình bày theo những mục : - Quốc hiệu, tiêu ngữ - Địa điểm và ngày tháng làm văn bản - Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản - Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản - Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo - Chữ kí và họ tên người gửi văn bản
M«n: ng÷ v¨n 7 tiÕt 123 VĂN BẢN ĐỀ NGHỊVĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ___ TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2003 GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với cô giáo một việc như sau: Tấm bảng đen của lớp em do sử dụng đã lâu, nay bị mờ, các bạn ngồi cuối lớp rất khó theo dõi nội dung bài giảng của các thầy, cô giáo ghi trên bảng. Chúng em kính đề nghị cô giáo cho sơn lại bảng kịp thời để việc học tập trên lớp được tốt hơn. Thay mặt lớp 7C Lớp trưởng Kí và ghi rõ họ tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huế, ngày 6 tháng 10 năm 2003 GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, quận, huyện, ) M. Chúng tôi gồm các gia đình trong khu tập thể (khu phố, xóm, thôn, ) N. Xin kiến nghị với UBND một việc như sau: Do việc lấn chiếm trái phép, một số gia đình trong khi xây dựng đã làm tắc hết các đường cống, gây ngập úng cả khu tập thể trong những ngày mưa bão. Tình hình vệ sinh môi trường khu vực này không được bảo đảm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của khu dân cư . Vì vậy chúng tôi viết giấy này đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời để chấn chỉnh lại tình hình trên. Thay mặt các gia đình (Kí và ghi rõ họ tên)Lưu ý về hình thức và nội dung: - Quốc hiệu, tiêu ngữ - Địa điểm và ngày tháng làm văn bản đề nghị. - Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản - Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản - Nội dung: Rõ ràng, ngắn gọn. - Chữ kí và họ tên người gửi văn bản
Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết giấy đề nghị? a) Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể  Viết giấy đề nghị b) Em đi học nhóm, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất xe đạp.  Viết bản tường trình c) Sắp thi học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán.  Viết giấy đề nghị d) Trong giờ học, em và bạn cãi nhau gây mất trật tự, thầy, cô giáo phải dừng lại giải quyết.  Viết kiểm điểm
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk/124: 2. Ghi nhớ 1: - Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay một tập thể (thường là tập thể) thì người ta viết văn bản đề nghị (kiến nghị) gửi lên các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền để nêu ý kiến của mình.VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ: 2. Ghi nhớ 1: SGK. II. Cách làm văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ___ TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2003 GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Hoàng Diệu Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với cô giáo một việc như sau: Tấm bảng đen của lớp em do sử dụng đã lâu, nay bị mờ, các bạn ngồi cuối lớp rất khó theo dõi nội dung bài giảng của các thầy, cô giáo ghi trên bảng. Chúng em kính đề nghị cô giáo cho sơn lại bảng kịp thời để việc học tập trên lớp được tốt hơn. Thay mặt lớp 7C Lớp trưởng Kí và ghi rõ họ tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huế, ngày 6 tháng 10 năm 2003 GIẤY ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, quận, huyện, ) M. Chúng tôi gồm các gia đình trong khu tập thể (khu phố, xóm, thôn, ) N. Xin kiến nghị với UBND một việc như sau: Do việc lấn chiếm trái phép, một số gia đình trong khi xây dựng đã làm tắc hết các đường cống, gây ngập úng cả khu tập thể trong những ngày mưa bão. Tình hình vệ sinh môi trường khu vực này không được bảo đảm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của khu dân cư . Vì vậy chúng tôi viết giấy này đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời để chấn chỉnh lại tình hình trên. Thay mặt các gia đình (Kí và ghi rõ họ tên)Hãy đọc hai văn bản đề nghị trên và xem các mục trong văn bản đề nghị được trình bày theo thứ tự nào. 1.Quốc hiệu và tiêu ngữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 2.Địa điểm làm giấy đề nghị và ngày tháng. 3. Tên văn bản:Giấy đề nghị 4. Nơi nhận đề nghị. 5. Người tổ chức đề nghị 6.Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị với nơi nhận 7. Kí tên Cả hai văn bản đó có những điểm gì giống nhau và khác nhau? -Giống nhau: các mục và thứ tự các mục - Khác nhau: nội dung cụ thể:lí do,sự việc, nguyện vọng Những phần nào là quan trọng trong cả hai văn bản đề nghị? - Người viết đề nghị (Ai đề nghị?) - Người tiếp nhận đề nghị (Đề nghị ai?) - Đề đạt nguyện vọng gì? (Đề nghị điều gì?). - Nguyện vọng giải quyết sẽ có lợi ích gì? (Đề nghị để làm gì?).Tiết 127 Tập làm văn I/ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ: II/ CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ: * LƯU Ý: Tên văn bản đề nghị thường viết như thế nào? Chữ in hoa, khổ to Các mục trong văn bản đề nghị cần trình bày ra sao?(khoảng cách giữa các mục, lề trên và lề dưới ?) Trình bày sáng sủa cân đối:các phần quốc hiệu và tiêu ngữ,tên văn bản, nơi nhận và nội dung đề nghị,mỗi phần cách nhau 2-3 dòng;không viết sát lề giấy,không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn. Mục cần chú ý nhất trong văn bản đề nghị là gì? Tên người đề nghị,nơi nhận đề nghị và nội dung đề nghị
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ A. Tìm hiểu chung: I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk: 2. Ghi nhớ 1: II. Cách làm văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk: 2. Ghi nhớ 2: Văn bản đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả nhưng cần chú ý các mục sau: Ai đề nghị? Đề nghị ai (nơi nào)? Đề nghị điều gì?
DÀN MỤC MỘT VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 1.Quốc hiệu và tiêu ngữ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 2.Địa điểm làm giấy đề nghị và ngày tháng. 3. Tên văn bản:Giấy đề nghị ( hoặc Bản kiến nghị) 4. Nơi nhận đề nghị. 5. Người tổ chức đề nghị 6.Nêu sự việc, lí do và ý kiến cần đề nghị với nơi nhận 7. Kí tên
I/ĐẶC ĐiỂM CỦA VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ: II/ CÁCH LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ: * LƯU Ý: Tên văn bản đề nghị thường viết như thế nào? Chữ in hoa, khổ to Các mục trong văn bản đề nghị cần trình bày ra sao?(khoảng cách giữa các mục, lề trên và lề dưới ?) Trình bày sáng sủa cân đối:các phần quốc hiệu và tiêu ngữ,tên văn bản, nơi nhận và nội dung đề nghị,mỗi phần cách nhau 2-3 dòng;không viết sát lề giấy,không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn. Mục cần chú ý nhất trong văn bản đề nghị là gì? Tên người đề nghị,nơi nhận đề nghị và nội dung đề nghị
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk: 2. Ghi nhớ 1: II. Cách làm văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk: 2. Ghi nhớ 2: III. Luyện tập: BT1: Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây:BT1: Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây: a) Hôm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy, cô giáo nghỉ học. b) Có một vở chèo rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bản đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm. Từ hai tình huống trên, liên hệ với cách làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống nhau và khác nhau ở chỗ nào.VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ A. Tìm hiểu chung: I. Đặc điểm của văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk: 2. Bài học: II. Cách làm văn bản đề nghị: 1. Xét các ví dụ sgk: 2. Bài học: B. Luyện tập: BT1: Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây: BT2: Trao đổi với các bạn trong tổ, nhóm để rút kinh nghiệm về các lỗi thường mắc ở văn bản đề nghị


Xem thêm: Giáo Án Khám Phá Quả Cam, Quả Xoài), Giáo Án Kpkh : Quả Xoài

Bài tập 1: Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây: a) Hôm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy ,cô giáo nghỉ học. b) Có một vở chèo rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể.Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bản đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm. Từ hai tình huống trên, liên hệ với các làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống và khác nhau ở chỗ nào. Giống: cả 2 đều là những nhu cầu và nguyện vọng chính đáng Khác: Đơn: nguyện vọng cá nhân Đề nghị: nhu cầu tập thể Bài tập 2: Trao đổi với các bạn trong tổ, nhóm để rút kinh nghiệm về các lỗi thường mắc ở văn bản đề nghị. -Thiếu quốc hiệu, ngày tháng, kí tên. -Không đề rõ ai gửi -Nội dung dài dòng, ý kiến không rõ ràng. -Lời văn thiếu trang nhã, lễ phép -Trình bày chưa sáng sủa