Tải bài tập Toán 9: Căn thức bậc hai với hằng đẳng thức - bài bác tập Toán lớp 9 có giải thuật 4 29 1


Bạn đang xem: Bài tập sql quản lý bán hàng có lời giải

MÔ HÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ CÁC CÂU LỆNH SQL TABLE KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY CỦA KHÁCH HÀNG Cho cửa hàng dữ diệu sau được sử dụng để quản lý công tác phục vụ trong một công ty kinh doanh. Trong dó: • Bảng NHACUNGCAP lưu trữ dữ liệu về các công ty đối tác cung cung cấp hàng đến công ty. • Bảng MATHANG lưu trữ dữ liệu về các sản phẩm hiện bao gồm trong công ty. • Bảng LOAIHANG phân một số loại các sản phẩm hiện có. • Bảng NHANVIEN có tài liệu là các thông tin về nhân viên làm việc trong doanh nghiệp • Bảng KHACHHANG được thực hiện để lưu trữ các thông tin về quý khách hàng của công ty. • khách hàng hàng đặt đơn hàng cho công ty trải qua các solo đặt hàng. Thông tin chung về các đơn đặt đơn hàng được lưu trữ trong bảng DONDATHANG (Mỗi một đơn đặt hàng phải vị một nhân viên của người sử dụng lập và do đó bảng này có quan hệ với bảng NHANVIEN) • Thông tin chi tiết của những đơn đặt hàng (đặt mua sản phẩm gì, số lượng, giá cả,…) được lưu trữ trong bảng CHITIETDATHANG, bảng này còn có quan hệ với nhì bảng DONDATHANG với MAHANG. *CÂU LỆNH SQL ĐỂ TẠO BẢNG VÀ NHẬP DỮ LIỆU: CREATE DATABASE QLBH CREATE TABLE KHACHHANG ( Ma
Khach
Hang INT CONSTRAINT PK_KHACHHANG_Ma
Khach
Hang PRIMARY KEY, Ten
Cong
Ty NVARCHAR(50), Ten
Giao
Dich NVARCHAR(20), Dia
Chi NVARCHAR(50), thư điện tử VARCHAR(30), Dien
Thoai VARCHAR(15), Fax VARCHAR(15), ) CREATE TABLE NHACUNGCAP ( Ma
Cong
Ty CHAR(3) CONSTRAINT PK_NHACUNGCAP_Ma
Cong
Ty PRIMARY KEY(Ma
Cong
Ty), Ten
Cong
Ty NVARCHAR(50), Ten
Giao
Dich NVARCHAR(20), Dia
Chi NVARCHAR(50), Dien
Thoai VARCHAR(15), Fax VARCHAR(15), email VARCHAR(30), ) CREATE TABLE LOAIHANG ( Ma
Loai
Hang CHAR(2) CONSTRAINT PK_LOAIHANG_Ma
Loai
Hang PRIMARY KEY(Ma
Loai
Hang), Ten
Loai
Hang NVARCHAR(30), ) CREATE TABLE MATHANG ( Ma
Hang CHAR(4) CONSTRAINT PK_MATHANG_Ma
Hang PRIMARY KEY(Ma
Hang), Ten
Hang NVARCHAR(30), Ma
Cong
Ty CHAR(3), Ma
Loai
Hang CHAR(2), So
Luong INT, Don
Vi
Tinh NVARCHAR(10), Gia
Hang NUMERIC(10,2), CONSTRAINT FK_MATHANG_Ma
Loai
Hang FOREIGN KEY(Ma
Loai
Hang) REFERENCES LOAIHANG(Ma
Loai
Hang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_MATHANG_Ma
Cong
Ty FOREIGN KEY(Ma
Cong
Ty) REFERENCES NHACUNGCAP(Ma
Cong
Ty) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ) CREATE TABLE NHANVIEN ( Ma
Nhan
Vien CHAR(4) CONSTRAINT PK_NHANVIEN_Ma
Khach
Hang PRIMARY KEY, Ho NVARCHAR(40), Ten NVARCHAR(10), Ngay
Sinh DATETIME, Ngay
Lam
Viec DATETIME, Dia
Chi NVARCHAR(60), Dien
Thoai VARCHAR(15), Luong
Co
Ban NUMERIC(10,2), Phu
Cap NUMERIC(10,2), ) CREATE TABLE DONDATHANG ( So
Hoa
Don INT CONSTRAINT PK_DONDATHANG_So
Hoa
Don PRIMARY KEY, Ma
Khach
Hang INT, Ma
Nhan
Vien CHAR(4), Ngay
Dat
Hang DATETIME, Ngay
Giao
Hang DATETIME, Ngay
Chuyen
Hang DATETIME, Noi
Giao
Hang NVARCHAR(80), CONSTRAINT FK_DONDATHANG_Ma
Khach
Hang FOREIGN KEY(Ma
Khach
Hang) REFERENCES KHACHHANG(Ma
Khach
Hang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_DONDATHANG_Ma
Nhan
Vien FOREIGN KEY(Ma
Nhan
Vien) REFERENCES NHANVIEN(Ma
Nhan
Vien) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ) CREATE TABLE CHITIETDATHANG ( So
Hoa
Don INT, Ma
Hang CHAR(4), Gia
Ban NUMERIC(10,2), So
Luong INT, Muc
Giam
Gia NUMERIC(10,2), CONSTRAINT PK_CHITIETDATHANG_So
Hoa
Don_Ma
Hang PRIMARY KEY(So
Hoa
Don, Ma
Hang), CONSTRAINT FK_CHITIETDATHANG_So
Hoa
Don FOREIGN KEY(So
Hoa
Don) REFERENCES DONDATHANG(So
Hoa
Don) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT FK_CHITIETDATHANG_Ma
Hang FOREIGN KEY(Ma
Hang) REFERENCES MATHANG(Ma
Hang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, ) INSERT INTO LOAIHANG VALUES('TP', N'Thực phẩm'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('DT', N'Ðiện tử'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('MM', N'May mặc'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('NT', N'Nội thất'); INSERT INTO LOAIHANG VALUES('DC', N'Dụng cụ học tập'); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(1, N'Công ty sữa Việt Nam', 'VINAMILK', N'Hà Nội', 'vinamilk
vietnam.com', '04-891135', ''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(2, N'Công ty may khoác Việt Tiến', 'VIETTIEN', N'Sài Gòn', 'viettien
vietnam.com','08-808803',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(3, N'Tổng doanh nghiệp thực phẩm bồi bổ NUTRIFOOD', 'NUTRIFOOD', N'Sài Gòn', 'nutrifood
vietnam.com','08-809890',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(4, N'Công ty điện máy Hà Nội', 'MACHANOI', N'Hà Nội', 'machanoi
vietnam.om','04-898399',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(5, N'Hãng sản phẩm không Việt Nam','VIETNAMAIRLINES',N'Sài Gòn','vietnamairlines
vietnam.com','08-888888',''); INSERT INTO KHACHHANG VALUES(6, N'Công ty dụng cụ học viên MIC','MIC', N'Hà Nội','mic
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('MVT', N'Công ty may mặc Việt Tiến', 'VIETTIEN', N'Sài Gòn', '08-808803', '', 'viettien
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('SCM', N'Siêu thị Coop-mart', 'COOPMART', N'Quy Nhơn', '056-888666', '', 'coopmart
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('DQV', N'Công ty máy tính xách tay Quang Vũ', 'QUANGVU', N'Quy Nhơn', '056-888777', '', 'quangvu
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('DAF', N'Nội thất Đài Loan Dafuco', 'DAFUCO', N'Quy Nhơn', '056-888111', '', 'dafuco
vietnam.com'); INSERT INTO NHACUNGCAP VALUES('GOL', N'Công ty cung cấp dụng cụ học sinh Golden', 'GOLDEN', N'Quy Nhơn', '056-891135', '', 'golden
Đang đọc: bài bác tập SQL PDF | Educationuk-vietnam.org in Educationuk-vietnam cài xuống tệp bài xích tập SQL .pdf ✓ Tổng hợp bài bác tập SQL gồm đáp án, hướng dẫn chi tiết ✓ những dạng bài bác tập đến Hệ quản lí trị cơ sở tài liệu SQL tất cả lời giải, bài xích tập truy hỏi vấn SQL, bài bác tập SQL vps có giải mã ✓ bài xích tập SQL hệ thống 2008 có giải thuật ✓ bài xích tập SQL và giải mã miễn phí tổn ✓ tải xuống

bài tập SQL

SQL là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để lưu lại trữ, thao tác làm việc và truy xuất tài liệu trong đại lý dữ liệu. Với con kiến ​​thức SQL về nhóm lệnh, câu lệnh truy hỏi vấn, xây dựng SQL…, chúng ta cũng có thể thực hiện những bài tập làm chủ sinh viên SQL, bài tập quản ngại lý bán sản phẩm SQL Server, bài xích tập quản lý SQL. Nhân viên, bài bác tập giấy tờ thủ tục lưu trữ SQL, bài tập kích hoạt SQL … cùng tham khảo tài liệu bài tập SQL gồm đáp án chi tiết bên dưới.

Tải xuống bài tập SQL với chiến thuật PDF – bài tập SQL có giải mã PDF

File tư liệu tổng hợp những ví dụ về bài bác tập SQL có lời giải và hướng dẫn chi tiết. Văn bản của tài liệu huấn luyện SQL bao gồm:

những dạng bài tập đội lệnh ngữ điệu SQL: nhóm lệnh CREATE, lệnh ALTER, lệnh DROP, team lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Những dạng bài bác tập SQL mang đến câu lệnh tróc nã vấn: câu hỏi điều kiện, thắc mắc nhóm, câu hỏi cấu trúc chéo, câu truy tìm vấn ALL, ANY, EXIST, câu lệnh truy vấn có cấu trúc nhóm. Các dạng bài bác tập lập trình sẵn SQL: hàm, thủ tục, chỉ báo. Các dạng bài xích tập với cùng 1 số đối tượng hữu ích khác: Giao dịch, Trình kích hoạt. READ Giáo trình triết học tập PDF | Educationuk-vietnam.org

ƯU ĐÃI 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ TÀI LIỆU BÀI TẬP SQL CÓ CÂU TRẢ LỜI

Tải ngay

➤➤➤ tham khảo các tư liệu cơ sở dữ liệu SQL khác:

Link tải bài xích tập SQL cai quản lý bán sản phẩm có giải thuật – tài liệu SQL cơ bản

Link tải bài xích tập SQL tiên tiến nhất kèm theo giải thuật mà bạn tránh việc bỏ qua. Xem tức thì nhé!

Tải ngay

bài xích tập SQL quản ngại lý bán hàng có giải thuật

Link tổng hòa hợp 10 bài xích tập truy nã vấn SQL có giải thuật – bài bác tập SQL cơ bản

Link tổng đúng theo 10 bài xích tập truy hỏi vấn SQL hay độc nhất và có lời giản. Hãy nhấp để tải về ngay.

Download

*
Link tổng phù hợp 10 bài bác tập truy vấn SQL có giải thuật – bài xích tập SQL cơ bản

Trên đây là Tài liệu bài bác tập SQL Có giải mã File PDF, Viec


Xem thêm: Nhà Hàng Én Tea House Dien Bien Phu, Én Restaurant

Lam
Vui – chuyên trang tìm một các bước nhanh chóng Miễn mức giá – gửi mang lại bạn. Hy vọng tài liệu trên rất có thể hỗ trợ tâm đắc cho việc học tập và nghiên cứu của bạn.