*Bạn đang xem: Cách Xem Bản Đồ Covid Điện Biên

*

*

50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên lấp trên không”: hình tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt phái nam


*

Ban Dân vận tỉnh giấc ủy triển khai trọng trách trọng trung khu năm 2023


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ thời điểm ngày 24/12/2022)


*

Giữ ổn định mức thu ngân sách học phí năm học tập 2022 - 2023


Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của những nghị định tương quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm thời trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công


Phê chú tâm Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành thiết yếu và tiến hành cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thông trong xử lý thủ tục hành thiết yếu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước


*

Đẩy bạo dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập thông tin, dự đoán tình hình thị trường nông sản


*

Kế hoạch biến hóa số IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin Ban cai quản dự án đầu tư chi tiêu xây dựng tỉnh giấc Bình Phước quy trình tiến độ 2022-2025


*

tăng cường công tác quản lý buôn bán, thực hiện thuốc thú y thủy sản vào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh


Phúc đáp xin nhà trương thiết lập hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin công ty trương mua hóa chất xét nghiệm


Phúc đáp cài thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp mua thuốc Methadone tại Tờ trình số 1508/TTr-KSBT ngày 14/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp tải sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT

Phúc đáp tải sinh phẩm xét nghiệm tại Tờ trình số 1512/TTr-KSBT ngày 15/12/2022 của TT KSBT


Phúc đáp xin mua hóa hóa học xét nghiệm, VTYT ngoài hạng mục trúng thầu

Phúc đáp xin sở hữu hóa chất xét nghiệm, VTYT ngoài danh mục trúng thầu


Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin chủ trương sở hữu VTYT, hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp Tờ trình số 166/TTr-TTYT xin nhà trương cài đặt VTYT, hóa chất xét nghiệm


Phúc đáp xin download VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu

Phúc đáp xin tải VTYT, hóa chất ngoài danh mục trúng thầu


Báo cáo tình hình triển khai các gói thầu

Báo cáo tình hình tiến hành các gói thầu


Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin công ty trương download Oxy lỏng giao hàng cấp cứu cùng điều trị

Phúc đáp công văn số 1924/BVĐK-KD xin chủ trương mua Oxy lỏng ship hàng cấp cứu và điều trị


Công văn của ubnd tỉnh về việc bức tốc phòng ngừa phòng chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và pháo nổ

Công văn của ủy ban nhân dân tỉnh về việc bức tốc phòng ngừa phòng chặn những hành vi vi bất hợp pháp luật về ma túy và pháo nổ


Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống bệnh dịch lây lan và nhu yếu sử dụng thuốc trong đợt tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống bệnh dịch lây lan và yêu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch với tết Nguyên đán Quý Mão 2023


kế hoạch vạc triển kinh tế tài chính xã hội năm 2022

kế hoạch vạc triển kinh tế tài chính xã hội năm 2022


KẾ HOẠCH cải cách và phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

KẾ HOẠCH cách tân và phát triển thương mại năng lượng điện tử thức giấc Bình Phước năm 2022


KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh giấc Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030

KẾ HOẠCHPhát triểnCụm công nghiệp tỉnh giấc Bình Phướcgiai đoạn 2021-2025, định hướngđến năm 2030


kế hoạch kiểm soát và điều chỉnh vốn chi tiêu công trung hạn tiến độ 2021-2025

kế hoạch điều chỉnh vốn chi tiêu công trung hạn tiến độ 2021-2025


BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BÁO CÁOTÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN QUỐCGIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


quy chế quản lý thống độc nhất các vận động đối ngoại

quy chế cai quản thống tốt nhất các chuyển động đối ngoại


Kế hoạch tổ chức triển khai trao kinh phí cung ứng cho sv người dân tộc bản địa thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức triển khai trao gớm phí hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc bản địa thiểu số năm học tập 2021-2022


Kế hoạch tổ chức trao ghê phí cung ứng cho sv người dân tộc thiểu số năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức trao ghê phí cung ứng cho sinh viên người dân tộc thiểu số năm học tập 2021-2022


Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thiết bị XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần trang bị XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)


Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc bản địa S’tiêng để tuyên dương

Công văn v/v đề cử sinh viên người dân tộc bản địa S’tiêng để tuyên dương


Phúc đáp xin nhà trương cài đặt Hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ trương tải Hóa chất xét nghiệm


Công văn về việc phối kết hợp trao tặng Bằng khen của quản trị UBND tỉnh cho tất cả những người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất nhan sắc trong trong thời gian 2021

Công văn về việc phối kết hợp trao khuyến mãi Bằng khen của quản trị UBND tỉnh cho tất cả những người DTTS bao gồm thành tích tiêu biểu, xuất sắc đẹp trong những năm 2021


Phân té và tiêm vắc xin chống COVID-19 dịp 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên

Phân bửa và tiêm vắc xin phòng COVID-19 lần 17 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên


Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng quần chúng tỉnh về việc phát hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn

Nghị Quyết 18/NQ/2022/NQ-HĐND của Hội đồng quần chúng. # tỉnh về việc ban hành quy định cơ chế kêu gọi nguồn lực cùng lồng ghép mối cung cấp vốn


V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của bộ Tư pháp

V/v tổ chức triển khai Quyết định số 2166/QĐ-BTP ngày 04/11/2022 của bộ Tư pháp


V/v giải quyết hồ sơ đề nghị biến hóa nội dung đăng ký hoạt động vui chơi của VPCC Hoàng Kim Vinh

V/v xử lý hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động vui chơi của VPCC Hoàng Kim Vinh


Quyết đinh 2073/QĐ-UBND thức giấc về việc phân chia nguồn vốn sự nghiệp triển khai Chương trình mục tiêu đất nước phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với miền núi năm 2022 (đợt 1)

Quyết đinh 2073/QĐ-UBND tỉnh về việc phân chia nguồn vốn sự nghiệp tiến hành Chương trình mục tiêu nước nhà phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1)


Phúc đáp xin công ty trương mua thuốc phục vụ cấp cứu với điều trị

Phúc đáp xin nhà trương tải thuốc ship hàng cấp cứu cùng điều trị


Kế hoạch phân chia và tiêm vắc xin chống COVID-19 dịp 16 năm 2022 cho những người từ 12 tuổi trở lên

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin chống COVID-19 dịp 16 năm 2022 cho người từ 12 tuổi trở lên


Phúc đáp xin chủ kiến chỉ đạo bán buôn hóa hóa học xét nghiệm

Phúc đáp xin chủ kiến chỉ đạo sắm sửa hóa hóa học xét nghiệm


Phúc đáp xin chủ kiến chỉ đạo sắm sửa hóa chất xét nghiệm

Phúc đáp xin ý kiến chỉ đạo sắm sửa hóa hóa học xét nghiệm


Phúc đáp xin chủ trương sở hữu cồn 70 độ giao hàng công tác điều trị

Phúc đáp xin nhà trương cài đặt cồn 70 độ ship hàng công tác điều trị


Chủ động sắm sửa các dung dịch thuộc danh mục ĐTTT cấp nước nhà theo Thông tư 15/2020/TT-BYT

Chủ động sắm sửa các thuốc thuộc hạng mục ĐTTT cấp đất nước theo Thông tư 15/2020/TT-BYT


Kế hoạch tiến hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp thứ hạng mức độ biến hóa số, Trang tin tức điện tử tại phòng ban Ban Dân tộc

Kế hoạch tiến hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá, xếp thứ hạng mức độ chuyển đổi số, Trang tin tức điện tử tại cơ quan Ban Dân tộc


Kế hoạch tiến hành thực hiện đổi khác số và bảo đảm an ninh thông tin mạng năm 2023 tại Ban Dân tộc

Kế hoạch xúc tiến thực hiện đổi khác số với bảo đảm bình yên thông tin mạng năm 2023 trên Ban Dân tộc


Thuận nhà trương cho khám đa khoa Đa khoa tỉnh sở hữu vật bốn y tế ship hàng công tác cấp cho cứu và điều trị

Thuận nhà trương cho bệnh viện Đa khoa tỉnh thiết lập vật bốn y tế ship hàng công tác cấp cho cứu với điều trị


Thuận nhà trương cho khám đa khoa Đa khoa tỉnh tải hóa chất xét nghiệm ship hàng công tác cung cấp cứu cùng điều trị

Thuận công ty trương cho cơ sở y tế Đa khoa tỉnh download hóa hóa học xét nghiệm phục vụ công tác cung cấp cứu và điều trị


Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo của Ủy ban quần chúng tỉnh

Công văn về việc góp ý dự thảo report của Ủy ban nhân dân tỉnh


Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược công tác làm việc dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiến trình 2022-2030 khoảng nhìn cho năm 2045

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác làm việc dân tộc trên địa phận tỉnh Bình Phước quá trình 2022-2030 trung bình nhìn mang lại năm 2045


Đôn đốc sử dung, thay đổi thuốc ARV mối cung cấp BHYT năm 2022

Đôn đốc sử dung, thay đổi thuốc ARV nguồn BHYT năm 2022


Thay chũm Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT

Thay gắng Công văn số 7086BYT-BH ngày 26.9.2016 của BYT


Công văn phúc đáp report số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh

Công văn phúc đáp report số 229/BCUBND ngày 03/10/2022 của ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh


Kế hoạch về việc truyền thông media về công tác mục tiêu giang sơn phát triển kinh tế - làng mạc hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiến trình 2021 - 2025, trên địa phận tỉnh Bình Phước

Kế hoạch về việc truyền thông media về lịch trình mục tiêu non sông phát triển kinh tế tài chính - thôn hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với miền núi tiến trình 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Quyết định Phê để mắt khung công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho xã hội và cán bộ các cấp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giang sơn phát triển kinh tế - làng hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiến trình 2021 - 2030

Quyết định Phê chăm nom khung chương trình đào tạo, tập huấn, tu dưỡng cho cộng đồng và cán bộ những cấp triển khai triển khai chương trình mục tiêu tổ quốc phát triển kinh tế - buôn bản hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quy trình tiến độ 2021 - 2030


Phúc đáp xin nhà trương bán buôn hóa hóa học xét nghiệm phục vụ cấp cứu cùng điều trị.

Phúc đáp xin công ty trương buôn bán hóa hóa học xét nghiệm giao hàng cấp cứu với điều trị.


Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa hóa học xét nghiệm ship hàng cấp cứu cùng điều trị

Phúc đáp xin chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm giao hàng cấp cứu với điều trị
Xem thêm: Giáo Án Khám Phá Hoa Hồng 3-4 Tuổi, Khám Phá: Tìm Hiểu Về Hoa Hồng Và Hoa Cúc

Quyết định phê chuẩn y khung chương trình đào tạo, tập huấn, tu dưỡng cho cộng đồng và cán bộ những cấp triển khai tiến hành Chương trình mục tiêu nước nhà phát triển kinh tế tài chính - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng miền núi tiến trình 2021 - 2030, giai đo

Quyết định phê phê chuẩn khung lịch trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho xã hội và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giang sơn phát triển kinh tế tài chính - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đo