STTChuyên ngành
Tên ngành
Mã ngành
Tổ thích hợp môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Văn hoá những dân tộc thiểu số vn 7220112BA00, D01, D96, A16, D7822.5Điểm thi TN THPT
2 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112BC0023.5Điểm thi TN THPT
3 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112AC0023.45Điểm thi TN THPT
4 Văn hoá các dân tộc thiểu số việt nam 7220112AA00, D01, D96, A16, D7822.45Điểm thi TN THPT
5 quản lý văn hoá 7229042EA00, D01, D96, A16, D7825.75Điểm thi TN THPT
6 thống trị văn hoá 7229042EC0026.75Điểm thi TN THPT
7 làm chủ văn hoá 7229042AA00, D01, D96, A16, D7823.25Điểm thi TN THPT
8 quản lý văn hoá 7229042AC0024.25Điểm thi TN THPT
9 thống trị văn hoá 7229042CA00, D01, D96, A16, D7823.5Điểm thi TN THPT
10 làm chủ văn hoá 7229042CC0024.5Điểm thi TN THPT
11 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
12 quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103C0027.5Điểm thi TN THPT
13 phượt 7810101BC0027Du lịch, trả lời du lịch; Điểm thi TN THPT
14 phượt 7810101CA00, D01, D96, A16, D7831.85Hướng dẫn du lịch quốc tế, Du lịch, lí giải du lịch; Điểm thi TN THPT
15 du lịch 7810101BA00, D01, D96, A16, D7826Du lịch, chỉ dẫn du lịch; Điểm thi TN THPT
16 Văn hoá học tập 7229040CA00, D01, D96, A16, D7825.5Điểm thi TN THPT
17 Văn hoá học 7229040CC0026.5Điểm thi TN THPT
18 Văn hoá học 7229040BA00, D01, D96, A16, D7826Điểm thi TN THPT
19 Văn hoá học tập 7229040BC0027Điểm thi TN THPT
20 Văn hoá học tập 7229040AA00, D01, D96, A16, D7824.2Điểm thi TN THPT
21 Văn hoá học tập 7229040AC0025.2Điểm thi TN THPT
22 du lịch 7810101AA00, D01, D96, A16, D7825Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT
23 phượt 7810101AC0026Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT
24 marketing xuất phiên bản phẩm 7320402C0024.25Điểm thi TN THPT
25 marketing xuất phiên bản phẩm 7320402A00, D01, D96, A16, D7823.25Điểm thi TN THPT
26 thông tin - thư viện 7320201A00, D01, D96, A16, D7823Điểm thi TN THPT
27 tin tức - tủ sách 7320201C0024Điểm thi TN THPT
28 làm chủ thông tin 7320205A00, D01, D96, A16, D7825.75Điểm thi TN THPT
29 quản lý thông tin 7320205C0026.75Điểm thi TN THPT
30 bảo tàng học 7320305C0022.75Điểm thi TN THPT
31 bảo tàng học 7320305A00, D01, D96, A16, D7821.75Điểm thi TN THPT
32 ngôn ngữ Anh 7220201A00, D01, D96, A16, D7833.18Điểm thi TN THPT
33 báo mạng 7320101A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
34 báo chí truyền thông 7320101C0027.5Điểm thi TN THPT
35 phương tiện 7380101A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
36 nguyên tắc 7380101C0027.5Điểm thi TN THPT
37 Văn hoá những dân tộc thiểu số vn 7220112BA00, D01, XDHB21Chuyên ngành tổ chức triển khai và cai quản du lich vùng , Xét học bạ
38 Văn hoá các dân tộc thiểu số nước ta 7220112BC00, XDHB22Chuyên ngành tổ chức triển khai và quản lý du lich vùng , Xét học bạ
39 Văn hoá những dân tộc thiểu số vn 7220112AC00, XDHB22Chuyên ngành tổ chức và văn hoá du lich vùng , Xét học tập bạ
40 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112AA00, D01, XDHB21Chuyên ngành tổ chức triển khai và quản lý văn hoá vùng , Xét học tập bạ
41 thống trị văn hoá 7229042EC00, XDHB29.25Chuyên ngành tổ chức triển khai sự khiếu nại văn hoá, Xét học bạ
42 cai quản văn hoá 7229042AA00, D01, XDHB24Chuyên ngành chế độ văn hoá và quản lý nghệ thuật, Xét học tập bạ
43 làm chủ văn hoá 7229042AC00, XDHB25Chuyên ngành chế độ văn hoá và làm chủ nghệ thuật, Xét học tập bạ
44 thống trị văn hoá 7229042CA00, D01, XDHB24Chuyên ngành thống trị di sản văn hoá, Xét học tập bạ
45 quản lý văn hoá 7229042CC00, XDHB25Chuyên ngành quản lý di sản văn hoá, Xét học tập bạ
46 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, D01, XDHB29.5Xét điểm học tập bạ
47 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103C00, XDHB30.5Xét học tập bạ
48 du lịch 7810101BC00, XDHB28.5Chuyên ngành Lữ hành, phía dẫn phượt (Xét học tập bạ)
49 du ngoạn 7810101CA00, D01, XDHB34.25Chuyên ngành hướng dẫn phượt quốc tế. Xét học bạ
50 du lịch 7810101BA00, D01, XDHB27.5Chuyên ngành Lữ hành, phía dẫn phượt (Xét học tập bạ)
51 Văn hoá học 7229040CA00, D01, XDHB27.5Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học bạ
52 Văn hoá học 7229040CC00, XDHB28Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học bạ
53 Văn hoá học tập 7229040BA00, D01, XDHB29Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học tập bạ
54 Văn hoá học 7229040BC00, XDHB30Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học tập bạ
55 Văn hoá học tập 7229040AA00, D01, XDHB25Chuyên ngành nghiên cứu và phân tích văn hoá, Xét học tập bạ
56 Văn hoá học 7229040AC00, XDHB26Chuyên ngành phân tích văn hoá, Xét học bạ
57 làm chủ văn hoá 7229042EA00, D01, XDHB28.25Chuyên ngành tổ chức triển khai sự kiện văn hoá, Xét học bạ
58 du ngoạn 7810101AA00, D01, XDHB26.5Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học tập bạ
59 du ngoạn 7810101AC00, XDHB27.5Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học tập bạ
60 sale xuất bản phẩm 7320402C00, XDHB25Xét học bạ
61 sale xuất phiên bản phẩm 7320402A00, D01, XDHB24Xét học tập bạ
62 thông tin - thư viện 7320201A00, D01, XDHB23Xét học bạ
63 tin tức - thư viện 7320201C00, XDHB24Xét học tập bạ
64 thống trị thông tin 7320205A00, D01, XDHB25.5Xét học bạ
65 làm chủ thông tin 7320205C00, XDHB26.5Xét học tập bạ
66 bảo tàng học 7320305C00, XDHB23Xét học bạ
67 bảo tàng học 7320305A00, D01, XDHB22Xét học tập bạ
68 ngôn từ Anh 7220201A00, D01, XDHB37Xét học bạ
69 nguyên lý 7380101A00, D01, XDHB29.5Xét học bạ
70 mức sử dụng 7380101C0030.5Xét học bạ

Điểm chuẩn chỉnh Trường đh Văn Hóa tp hà nội đã được chủ yếu thức chào làng tại nội dung bài viết này. Những em hãy xem những tin tức điểm chuẩn chỉnh mới nhất, thông qua đó có thể đổi khác nguyện vọng tương xứng với điểm thi và ngành hâm mộ của mình.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hóa hà nội 2021


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 2022

Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ thpt 2022

Ngôn ngữ AnhMã ngành: 7220201Tổ phù hợp xét tuyển: A00; D01Điểm chuẩn: 37

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hànhMã ngành: 7810103Điểm chuẩn chỉnh tổ phù hợp xét tuyển C00: 30,5Điểm chuẩn tổ đúng theo xét tuyển A00; D01: 29,5

LuậtMã ngành: 7380101Điểm chuẩn tổ thích hợp xét tuyển chọn C00: 30,5Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo xét tuyển chọn A00; D01: 29,5

Báo chíMã ngành: 7320101Điểm chuẩn chỉnh tổ vừa lòng xét tuyển chọn C00: 30,5Điểm chuẩn tổ hòa hợp xét tuyển chọn A00; D01: 29,5

Kinh doanh xuất bản phẩmMã ngành: 7320402Điểm chuẩn tổ thích hợp xét tuyển: 25Điểm chuẩn tổ hòa hợp xét tuyển chọn A00; D01:24

Thông tin – Thư việnMã ngành: 7320201Điểm chuẩn tổ đúng theo xét tuyển C00:24Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển A00; D01: 23

Quản lý thông tinMã ngành: 7320205Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo xét tuyển C00:26,5Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp xét tuyển A00; D01:25,5

Bảo tàng họcMã ngành: 7320305Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp xét tuyển chọn C00: 23Điểm chuẩn tổ phù hợp xét tuyển A00; D01: 22

Văn hoá học - phân tích văn hóaMã ngành: 7229040AĐiểm chuẩn tổ đúng theo xét tuyển chọn C00: 26Điểm chuẩn chỉnh tổ phù hợp xét tuyển chọn A00; D01: 25

Văn hoá học tập - văn hóa truyền thôngMã ngành: 7229040BĐiểm chuẩn tổ phù hợp xét tuyển C00: 30Điểm chuẩn tổ phù hợp xét tuyển: 29

Văn hoá học tập - văn hóa đối ngoạiMã ngành: 7229040CĐiểm chuẩn tổ thích hợp xét tuyển C00: 28,5Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp xét tuyển: 27,5

Văn hoá các DTTS nước ta - tổ chức triển khai và làm chủ văn hóa vùng DTTSMã ngành: 7220112AĐiểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp xét tuyển chọn C00: 22Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp xét tuyển chọn A00; D01: 21

Văn hoá những DTTS việt nam - tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTSMã ngành: 7220112BĐiểm chuẩn tổ hợp xét tuyển C00:22Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển chọn A00; D01: 21

Quản lý văn hoá - cơ chế văn hóa và thống trị nghệ thuậtMã ngành: 7229042AĐiểm chuẩn tổ vừa lòng xét tuyển chọn C00: 25Điểm chuẩn tổ hợp xét tuyển chọn A00; D01: 24

Quản lý văn hoá - thống trị di sản văn hóaMã ngành: 7229042CĐiểm chuẩn tổ vừa lòng xét tuyển chọn C00: 25Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp xét tuyển A00; D01: 24

Quản lý văn hoá - tổ chức sự kiện văn hóaMã ngành: 7229042EĐiểm chuẩn tổ thích hợp xét tuyển C00: 29,25Điểm chuẩn chỉnh tổ thích hợp xét tuyển chọn A00; D01: 28,25

Du kế hoạch - văn hóa du lịchMã ngành: 7810101AĐiểm chuẩn tổ đúng theo xét tuyển C00: 27,5Điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp xét tuyển A00; D01: 26,5

Du kế hoạch - Lữ hành, trả lời du lịchMã ngành: 7810101BĐiểm chuẩn tổ vừa lòng xét tuyển chọn C00: 28,5Điểm chuẩn chỉnh tổ đúng theo xét tuyển chọn A00; D01:27,5

Du kế hoạch - phía dẫn du lịch quốc tếTổ hợp xét tuyển: A00; D01Mã ngành: 7810101CĐiểm chuẩn: 34,25

Điểm chuẩn Xét Điểm tốt Nghiệp thpt 2022

Đang cập nhật....

*

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 2021

Điểm chuẩn Xét công dụng Thi giỏi Nghiệp thpt 2021

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Khối C00Khối A00, Khối A16, Khối D01, Khối D78, Khối D96.
Văn hóa các DTTS nước ta – tổ chức và làm chủ văn hóa vùng DTTS1615
Văn hóa các DTTS nước ta – tổ chức triển khai và cai quản du lịch vùng DTTS1716
Ngôn ngữ Anh35.1
Văn chất hóa học – nghiên cứu và phân tích văn hóa25.124.1
Văn chất hóa học – văn hóa truyền thống truyền thông26.525.5
Văn chất hóa học – văn hóa đối ngoại2625
QLVH – cơ chế văn hóa và quản lý nghệ thuật24.123.1
QLVH – làm chủ nhà nước về gia đình1615
QLVH – quản lý di sản văn hóa2322
QLVH – tổ chức triển khai sự kiện văn hóa26.326.3
Báo chí26.625.6
Thông tin – Thư viện2019
Quản lý thông tin2625
Bảo tàng học1716
Kinh doanh xuất phiên bản phẩm2019
Luật26.625.6
Du lịch – văn hóa truyền thống du lịch26.225.2
Du định kỳ – Lữ hành, gợi ý du lịch26.725.7
Du định kỳ – phía dẫn phượt quốc tế32.4
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành27.326.3

Điểm chuẩn Xét học Bạ 2021

Mã ngànhTên ngànhĐiểm trúng tuyển
Khối C00Khối A00, Khối D01
7220201Ngôn ngữ Anh34,75
7810103Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành28,7527,75
7380101Luật26,7525,75
7320101Báo chí26,7525,75
7320402Kinh doanh xuất bản phẩm2120
7320201Thông tin-Thư viện2120
7320205Quản lý thông tin24,7523,75
7320305Bảo tàng học2120
7229040AVHH - nghiên cứu và phân tích văn hóa2322
7229040BVHH - văn hóa truyền thông2726
7229040CVHH - văn hóa truyền thống đối ngoại2625
7220112AVăn hoá các DTTS vn - tổ chức triển khai và quản lý văn hóa vùng DTTS2120
7220112BVăn hoá những DTTS việt nam - tổ chức và quản lý du định kỳ vùng DTTS2120
7229042AQLVH - cơ chế văn hóa và cai quản nghệ thuật2019
7229042BQLVH - thống trị nhà nước về gia đình2019
7229042CQLVH - làm chủ di sản văn hóa2120
7229042EQLVH - tổ chức triển khai sự kiện văn hoá2626
7810101ADu kế hoạch - văn hóa truyền thống du lịch22,7521,75
7810101BDu định kỳ - Lữ hành, gợi ý du lịch25,524,5
7810101CDu định kỳ - phía dẫn du lịch Quốc tế29

Hướng dẫn thủ tục nhập học tập Đại Học văn hóa Hà Nội

Các một số loại giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục nhập học:

-Lý lịch sinh viên có xác thực của chính quyền địa phương .

-Giấy báo nhập học (Trong ngôi trường hợp cho ngày nhập học thí sinh chưa cảm nhận giấy triệu tập, thí sinh sẽ nhận trên Trường trong ngày nhập học).

-Học bạ trung học phổ thông (1 bạn dạng gốc + 1 phiên bản photo công chứng, đối với các thí sinh chưa nộp).

-Bằng xuất sắc nghiệp THPT/THCN/THBT (1 bản gốc + 1 phiên bản photo công chứng)(Nếu xuất sắc nghiệp năm 2020 thì nộp Giấy chứng nhận tạm thời, muộn nhất đầu năm mới học 2020-2021 nên nộp bằng giỏi nghiệp thpt chính thức, đối với các thí sinh chưa nộp).

-Giấy khai sinh (1 bản photo có công triệu chứng hoặc bạn dạng sao).

-Chứng minh thư dân chúng hoặc căn cước công dân (1 phiên bản photo công chứng).

-2 hình ảnh 4 x 6cm.

-Những trường hợp thuộc đối tượng người sử dụng ưu tiên trong tuyển sinh yêu cầu nộp những giấy tờ.

-Sổ Hộ khẩu gia đình và bản thân (01 phiên bản photo công chứng).

-Giấy chứng thực con yêu thương binh, bệnh binh...

-Thí sinh trúng tuyển chọn là cán bộ, cỗ đội buộc phải có ra quyết định cử đến lớp (hoặc gửi ngành xuất ngũ)và các sách vở và giấy tờ liên quan liêu đến nghĩa vụ và quyền lợi được hưởng(nộp 01 bạn dạng chính với 02 phiên bản sao công chứng).

Hồ sơgồm:

-Lý kế hoạch sinh viên có chứng thực của cơ quan ban ngành địa phương (01 bản).

-Chứng minh thư nhân dân (01 bản photo công chứng).

-Sổ Hộ khẩu gia đình và phiên bản thân (01 photo công chứng).

-Giấy khai sinh (01 phiên bản photo bao gồm công chứng).

-Thẻ bảo đảm Y tế (nếu có, 01 bản photo).

- Giấy dịch rời nghĩa vụ quân sự (nhất thiết đề nghị có đối với nam công dân trong độ tuổi).

-Sổ Đoàn viên.

-Các thí sinh trúng tuyển yêu cầu nộp hồ nước sơ chứng thực nhập học tập từ 8h ngày 2.8.2021 mang đến 17h ngày 10.8.2021 bằng vẻ ngoài chuyển phát cấp tốc hoặc gửi chuyển phát bưu điện tới trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Lưu ý: sỹ tử đã chứng thực nhập học tập không được rút lại làm hồ sơ nhập học và bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT.

Xem thêm: Soạn Bài Giảng Tiếng Nói Của Văn Nghệ, Soạn Bài Tiếng Nói Của Văn Nghệ

+Phòng Đào chế tạo ra - trường Đại học Văn Hoá thủ đô hà nội (Số 418 Đường La Thành - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa – Hà Nội.

*
Thông Báo Điểm chuẩn Đại Học văn hóa Hà Nội

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 2020

Điểm chuẩn Xét kết quả Thi tốt Nghiệp thpt 2020:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
C00D01, D78, D96
Văn hóa các DTTS việt nam - tổ chức và cai quản văn hóa vùng DTTS1615
Văn hóa các DTTS vn - tổ chức và thống trị văn hóa vùng DTTS20,2519,25
Ngôn ngữ Anh31,75
Văn chất hóa học - nghiên cứu văn hóa2322
Văn hóa học - văn hóa truyền thống25,2524,25
Văn hóa học - văn hóa đối ngoại2423
Quản lý văn hóa truyền thống - chế độ văn hóa và làm chủ nghệ thuật20,7519,75
Quản lý văn hóa - thống trị nhà nước về gia đình1615
Quản lý văn hóa - cai quản di sản văn hóa2120
Quản lý văn hóa - tổ chức sự khiếu nại văn hóa24,7524,75
Báo chí25,524,5
Thông tin - Thư viện1817
Quản lý thông tin24,523,5
Bảo tàng học1615
Kinh doanh xuất bản phẩm26,2525,25
Luật26,2525,25
Du định kỳ - văn hóa du lịch25,524,5
Du định kỳ - Lữ hành, giải đáp du lịch26,525,5
Du lịch - hướng dẫn phượt quốc tế30,25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành27,526,5

Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ trung học phổ thông Đợt 2 - 2020:

Mã ngànhTên ngànhĐiểm trúng tuyển
C00D01
7220201Ngôn ngữ Anh31
7810103Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành2524
7380101Luật2322
7320101Báo chí2322
7320402Kinh doanh xuất bản phẩm1717
7320201Thông tin-Thư viện1717
7320205Quản lý thông tin2221
7320305Bảo tàng học1717
7229040AVHH - phân tích văn hóa2221
7229040BVHH - văn hóa truyền thống truyền thông2524
7229040CVHH - văn hóa truyền thống đối ngoại2423
7220112AVăn hoá các DTTS việt nam - tổ chức triển khai và làm chủ văn hóa vùng DTTS1717
7220112BVăn hoá các DTTS việt nam - tổ chức triển khai và thống trị du lịch vùng DTTS1817
7229042AQLVH - chính sách văn hóa và thống trị nghệ thuật1817
7229042BQLVH - cai quản nhà nước về gia đình1717
7229042CQLVH - cai quản di sản văn hóa2019
7229042EQLVH - tổ chức sự kiện văn hoá24
7810101ADu lịch - văn hóa truyền thống du lịch2322
7810101BDu lịch - Lữ hành, lý giải du lịch2423
7810101CDu lịch - phía dẫn du ngoạn Quốc tế22

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học tập Bạ thpt Đợt 1 - 2020:

Tên ngànhĐiểm Trúng Tuyển
C00D01
Ngôn ngữ Anh34
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành2726
Luật25.525
Báo chí25.525
Kinh doanh xuất bản phẩm1818
Thông tin-Thư viện1818
Quản lý thông tin2322
Bảo tàng học1818
VHH - nghiên cứu và phân tích văn hóa22.522
VHH - văn hóa truyền thống truyền thông2625
VHH - văn hóa đối ngoại2423
Văn hoá những DTTS nước ta - tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS1818
Văn hoá các DTTS vn - tổ chức và cai quản du kế hoạch vùng DTTS1818
QLVH - chế độ văn hóa và cai quản nghệ thuật22.522
QLVH - cai quản nhà nước về gia đình1818
QLVH - làm chủ di sản văn hóa21.521
QLVH - tổ chức sự kiện văn hoá25.325
Du định kỳ - văn hóa du lịch2625
Du kế hoạch - Lữ hành, khuyên bảo du lịch26.826
Du lịch - hướng dẫn du lịch Quốc tế33

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA 2019

Năm 20219 ngôi trường tuyển sinh dựa vào công dụng thi THPT nước nhà (70% chỉ tiêu) với xét tuyển phụ thuộc học bạ (30% chỉ tiêu). Ngôi trường đại học văn hóa tuyển sinh theo cách làm xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia, riêng đối với những ngành/chuyên ngành xét tuyển tổ hợp môn năng khiếu sở trường (Tổ hòa hợp N00, N04, N05), trường tổ chức triển khai thi tuyển năng khiếu sở trường riêng.

Theo kia điểm chuẩn năm 2019 của Đại học văn hóa truyền thống tương đối cao. Rõ ràng điểm chuẩn đại học văn hóa Hà Nội như sau:

Tên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩn
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hànhC0024.75
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hànhD01; D7821.75
Du kế hoạch - văn hóa du lịchC0022.25
Du kế hoạch - văn hóa du lịchD01; D7819.25
Du kế hoạch - Lữ hành, lí giải du lịchC0023.75
Du lịch - Lữ hành, chỉ dẫn du lịchD01; D7820.75
Du định kỳ - hướng dẫn du lịch quốc tếD01; D78; D9619
LuậtC0023
LuậtD01; D9620
Báo chíC0023.25
Báo chíD01; D7820.25
Ngôn ngữ AnhD01; D78; D9620.25
Văn chất hóa học - nghiên cứu văn hóaC0019.5
Văn hóa học - nghiên cứu và phân tích văn hóaD01; D7818.5
Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống truyền thôngC0021
Văn chất hóa học - văn hóa truyền thôngD01; D7820
QLVH - chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuậtC0018
QLVH - chế độ văn hóa và cai quản nghệ thuậtD01; D7817
QLVH - cai quản nhà nước về gia đìnhC0017.75
QLVH - quản lý nhà nước về gia đìnhD01; D7816.75
Quản lý di sản văn hóaC0019
Quản lý di tích văn hóaD01; D7818
Kinh doanh xuất bạn dạng phẩmC0017.75
Kinh doanh xuất bản phẩmD01; D9616.75
Quản lý thông tinC0019
Quản lý thông tinD01; D9618
Thông tin - Thư việnC0017.75
Thông tin - Thư việnD01; D9616.75
Văn hóa những dân tộc thiểu số Việt NamC0018.5
Văn hóa những dân tộc thiểu số Việt NamD01; D7817.5
Gia đình họcC0016.5
Gia đình họcD01; D7815.5
Bảo tàng họcC0017.25
Bảo tàng họcD01; D7816.25
QLVH - trình diễn âm nhạcN0021
QLVH - Đạo diễn sự kiệnN0521
QLVH - Biên đạo múa đại chúngN0023
Sáng tác văn họcN0021
Liên thông du lịchC0025
Liên thông du lịchD01; D7822
Liên thông quản lý văn hóaC0015
Liên thông cai quản văn hóaD01; D7824
Liên thông thư việnC0025
Liên thông thư việnD01; D9624