Dốc đá như "Ai Cập cổ đại" ở Gia Lai

Gia Lai
Dốc Vạn Long với những vách đá có hình thù đặc biệt là địa điểm ít du khách biết đến khi tới vùng đất Tây Nguyên.


Mip
Sl
ETxc
YK0Tfk
NBw
Ug" alt="*">