Dốc đá như "Ai Cập cổ đại" nghỉ ngơi Gia Lai

Gia Lai
Dốc Vạn Long với những vách đá bao gồm hình thù nhất là địa điểm ít du khách biết đến khi tới vùng khu đất Tây Nguyên.


Mip
Sl
ETxc
YK0Tfk
NBw
Ug" alt="*">