Bài Thực hành: So sánh về cây công nghiệp nhiều năm chăn nuôi gia súc to giữa vùng Tây Nguyên với Trung du với miền núi Bắc Bộ bao gồm 2 bài bác tập chuyển phiên quanh vấn đề về: diện tích s gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005;Số lượng đàn trâu trườn của việt nam, năm 2005.

Bạn đang xem: Giải bài tập địa lý 12 bài 38 : thực hành


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Bài xích tập 1: đến bảng số liệu

1.2. Bài bác tập 2: mang lại bảng số liệu

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp bài 38 Địa lí 12


Dưới đấy là một số gợi nhắc về biện pháp làm 2 bài bác tập thực hành thực tế trang 174, 175 SGK Địa lí 12. Cùng tìm hiểu thêm để củng nạm lại kiến thức, thâu tóm cách xử lý số liệu của một đề bài xích cho sẵn và giới thiệu nhận xét, phân tích và lý giải hợp lí.


Bảng 38.1. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005

(Đơn vị: nghìn ha)

Vùng

Loại cây

Cả nước

Trung du và

miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây cn lâu năm

1633,6

91,0

634,3

Cà phê

497,4

3,3

445,4

Chè

122,5

80,0

27,0

Cao su

482,7

109,4

Các cây khác

531,0

7,7

52,5

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích cây công nghiệp nhiều năm của cả nước, Trung du với miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

b) phụ thuộc vào kiến thức đã học, hãy dìm xét và phân tích và lý giải về đông đảo sự tương tự nhau và khác biệt trong sản xuất cây công nghiệp lâu năm giữa nhị vùng này.

Hướng dẫn:

a)Vẽbiểu đồthể hiện diện tích s cây công nghiệp nhiều năm của cả nước, Trung du với miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005.

Xử lý số liệu (%):

Cách tính cơ cấu diện tích từng loại cây vào tổng số cây công nghiệp lâu năm:% cơ cấu diện tích cây cà phê (hoặc cây khác)= (Diện tích cây cafe (hoặc cây khác)/Tổng diện tích s cây công nghiệp) x 100% = ?%Ví dụ:% cơ cấu diện tích s cây coffe của toàn quốc = (497,4/1633,6) X 100 %= 30,4%

Bảng: Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005 (Đơn vị: %)

Vùng
Loại cây

Cả nước

Trung du vàmiền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nghiệp thọ năm

100,0

100,0

100,0

Cà phê

30,4

3,6

70,2

Chè

7,5

87,9

4,3

Cao su

29,5

17,2

Các cây khác

32,6

8,5

8,3

Với bài tập này, bọn họ sẽ vẽ 3 biểu đồ hình tròn trụ tương ứng với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên với cả nước:Tính quy mô bán kính đường tròn:Đặt RTDMNBB là bán kính đường tròn vùng Trung du miền núi phía bắc = 1,0 (đơn vị bán kính)RTN là bán kính đường tròn vùng Tây Nguyên = 2,6 (đơn vị buôn bán kính)RCN là bán kính đường tròn của toàn nước = 4,2 (đơn vị chào bán kính)

b) nhận xét

Giống nhau
Là hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của tất cả nước.Mức độ tập trung hóa khu đất đai tương đối cao, các khoanh vùng chuyên canh cà phê, chè,…Trồng cây công nghiệp lâu năm là chủ yếu và đạt kết quả kinh tế nhích cao hơn hướng trình độ chuyên môn hóa này.Có tiềm năng nhiều chủng loại về tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm, trong các số ấy phải nói tới thế mạnh khỏe về đất đai với khí hậu.Dân cư có truyền thống lịch sử và kinh nghiệm về bài toán trồng với chế biến sản phẩm cây công nghiệp.Được sự thân thiện của Đảng với Nhà nước về cải tiến và phát triển cây công nghiệp, về đầu tư, xây dựng những cơ sở chế biến,…Khác nhau

Tiêu chí/Vùng

Tây Nguyên

Trung du cùng miền núi Bắc Bộ

Quy mô

Vùng chăm canh cây công nghiệp mập thứ hai, sau Đông nam giới Bộ
Với nút độ tập trung hóa cao
Vùng chuyên canh cây công nghiệp béo thứ bố sau Đông Nam bộ và Tây Nguyên
Với nấc độ tập trung hóa thấp hơn

Hướng chuyên môn hóa

Cà phê, cao su, chèChè

Điều kiện phát triển

Tự nhiên

Các cao nguyên xếp tầng với độ cao trung bình 500 – 600m, bề mặt tương đối bằng phẳng
Chủ yếu hèn là đất feralit cải cách và phát triển trên đá badan
Khí hậu có tính chất cận xích đạo, có sự phân hóa theo độ cao, thiếu nước vào mùa khô
Núi và cao nguyên trung bộ chiếm nhiều phần diện tích, địa thế hiểm trở, độ chia giảm lớn.Phần mập là đất feralit bên trên đá phiến, đá vôi và các đá bà mẹ khác
Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa, có ngày đông lạnh, chịu ảnh hưởng sâu dung nhan của đk địa hình vùng núi, thường xuất hiện thêm các hiện tượng lạ như sương muối, sương giá cùng tuyết rơi

Kinh tế – làng mạc hội

Vùng thưa dân nhất nước ta, có tỷ lệ dân số vừa đủ 89 người/km2 (năm 2006)Cơ sở vật hóa học – kĩ thuật và hạ tầng còn nhiều hạn chế

Có tỷ lệ dân số vừa đủ là 119 người/km (năm 2006)Cơ sở vật chất – kỹ năng và đại lý hạ tầng: có một trong những tuyến mặt đường bộ, đường sắt
Các cơ sở chế biến chè triệu tập ở Mộc Châu (Sơn La), lặng Bái, Thái Nguyên

Bảng 38.2. Số lượng lũ trâu bò của việt nam, năm 2005 (Đơn vị:nghìn con)

Vùng

Gia súc

Cả nước

Trung du và

miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

2922,2

1679,5

71,9

5540,7

899,8

616,9

a. Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng lũ trâu bò của tất cả nước, Trung du với miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

b. Dựa vào phiên bản đồ giáo khoa treo tường Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và những kiến thức vẫn học, hãy mang lại biết:

Tại sao nhì vùng trên đều phải sở hữu thế dũng mạnh chăn nuôi vật nuôi lớn?
Thế mạnh bạo này được thể hiện như thế nào trong tỉ trọng của hai vùng so đối với cả nước?
Tại sao Trung du cùng miền núi bắc bộ trâu nuôi nhiều hơn thế nữa bò, còn nghỉ ngơi Tây nguyên thì ngược lại?

Hướng dẫn:

a) Tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng bầy trâu bò của cả nước, Trung du cùng miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

Cách tính tỉ trọng: Trâu (hoặc Bò) của vùng/(tổng Trâu + Bò) x 100% = %Ví dụ: %Trâu của toàn nước = 2922,2 / (2922,2 + 5540,7) x 100% = 34,5%

Bảng: Tỉ trọng tỉ trọng của trâu, bò trọng tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du với miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên (Đơn vị: %)

Vùng
Gia súc

Cả nước

Trung du vàmiền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

34,5

65,1

10,4

65,5

34,9

89,6

b)

Trung du với miền núi bắc bộ và Tây Nguyên đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc khủng vì:Có những đồng cỏ cách tân và phát triển trên các vùng địa hình núi, cao nguyên
Khí hậu:Trung du cùng miền núi Bắc Bộ: nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa, bao gồm mùa ướp đông lạnh thích hợp với điều kiện sinh thái của bầy trâu.Tây Nguyên: tất cả tính chât cận xích đạo, rét quanh năm với cùng một mùa mưa với một mùa khô rõ rệt, cân xứng với đk sinh thái của bò.Nhu cầu thành phầm thịt, sữa (bò, trâu) ở các vùng ở kề bên (Đồng bằng sông Hồng, Đông nam Bộ,...) và trong toàn quốc lớn.Dân cư có kinh nghiệm trong chăn nuôi gia súc mập (trâu, bò).Tổng số bầy trâu, bò của nhị vùng chỉ chiếm tỉ lệ so với tất cả nước:Đàn trâu: chiếm phần 60% trong tổng số lũ trâu cả nước.Đàn bò: chiếm 27,4% đàn bò cả nước.Trung du cùng miền núi bắc bộ trâu được nuôi nhiều hơn thế bò, còn nghỉ ngơi Tây Nguyên thì ngược lại vì:Trâu chịu rét xuất sắc hơn, ưa thích nghi giỏi với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.Tây Nguyên, bò được nuôi nhiều hơn thế nữa trâu, vì bò thích phù hợp với điều kiện nhiệt độ khô, nóng sinh hoạt đây.

Để biết được những nét tương đương và khác hoàn toàn về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc phệ giữa Tây Nguyên cùng Trung du, miền núi Bắc Bộ, họ cùng mang lại với bài thực hành thực tế ngày hôm nay.


*

Bài tập 1:

Bảng 38.1: diện tích gieo trồng cây cỏ công nghiệp lâu năm, năm 2005 (đv: nghìn ha)

Loại cây

Cả nước

Trung du cùng miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nghiệp lâu năm

1633,6

91,0

634,3

Cà phê

497,4

3,3

445,4

Chè

122,5

80,0

27,0

Cao su

482,7

109,4

Các cây khác

531,0

7,7

52,5

Vẽ biểu đồ:

Lấy qui mô buôn bán kính diện tích s cây công nghiệp của Trung du miền núi phía Bắc là 1 đvbk

=>Qui mô chào bán kính diện tích cây công nghiệp của Tây Nguyên và toàn nước lần lượt là:

Tây Nguyên = 2,65 (đvbk)

Cả nước = 4,30 (đvbk)

Bảng cơ cấu diện tích s cây công nghiệp thọ năm, năm 2005 (đơn vị %)

Loại cây

Cả nước

Trung du với miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nghiệp thọ năm

100,0

100,0

100,0

Cà phê

30,5

3,6

70,2

Chè

7,5

87,9

4,3

Cao su

29,5

17,2

Các cây khác

32,5

8,5

8,3

*

Nhận xét và giải thích:

Giống nhau:Qui mô:Là nhì vùng siêng canh cây công nghiệp bự của cả nước (về diện tích và sản lượng)Mức độ triệu tập đất đai kha khá cao, chăm canh cà phê, chè… triệu tập trên qui mô lớn, phục vụ nhu cầu trong nước cùng xuất khẩu
Về hướng trình độ hóa:Đều tập trung vào cây công nghiệp lâu năm
Đạt tác dụng kinh tế cao
Về đk phát triển:Điều kiện tự nhiên: có không ít điều kiện thuận tiện về đất, nước, khí hậu.KT-XH: dân cư có kinh nghiệm tay nghề trồng và sản xuất cây công nghiệp, chính sách khuyến khích và chi tiêu của bên nước, yêu cầu thị trường…Khác nhau:

Đặc điểm so sánh

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Quy mô

Là vùng siêng canh cây công nghiệp béo thứ 3 cả nước

Là vùng chuyên canh cây lâu năm lớn thứ hai cả nước

Về hướng chuyên môn hóa

Quan trọng tốt nhất là chè, sau đó là quế, hồi….

Các cây công nghiệp ngắn ngày: gồm thuốc lá, đậu tương

Quan trọng duy nhất là cà phê, kế tiếp là cao su thiên nhiên , chè,…

Các cây lâu năm ngắn ngày: dâu tằm, bông vải.

Về điều kiện cải tiến và phát triển (tự nhiên, kinh tế - xóm hội)

Địa hình

Miền núi bị chia giảm mạnh

Cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng kha khá bằng phẳng.

Khí hậu

Có mùa đông lạnh cộng với độ cao địa hình nên gồm điều kiện cải cách và phát triển cây cận nhiệt độ (chè).

Cận xích đạo cùng với mùa khô sâu sắc.

Đất đai

Đất feralit bên trên đá phiến, đá vôi và những loại đá người mẹ khác.

Đất bazan màu mỡ, tầng phong hóa sâu, phân bổ tập trung.

Kinh tế - thôn hội

Là vị trí cư trú của khá nhiều dân tộc ít người

Cơ sở bào chế còn hạn chế.

Vùng nhập cư lớn nhất nước ta

Cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều.

b. Giải thích:

Do sự khác nhau về địa chỉ địa lí =>Khác nhau về điều kiện tự nhiên:Trung du miền núi bắc bộ có mùa đông lạnh, khu đất Feralit gồm độ phì không cao, địa hình núi bị cắt xẻ, ít mặt bằng lớn =>quy mô tiếp tế nhỏ.Tây Nguyên có nền sức nóng cao, địa hình tương đối bằng phẳng, khu đất bazan gồm độ phì cao, thích hợp với quy hoạch các vùng chuyên canh quy mô to và tập trung.Sự khác nhau về điểm sáng dân cư, điểm sáng khai thác lãnh thổ, tập tiệm sản xuất…Trung du miền núi Bắc Bộ dân cư có tay nghề trong trồng và chế tao chè từ rất lâu đời
Tây Nguyên cư dân có kinh nghiệm trong trồng và chế biến cà phê, cao su…

Bài tập 2:

Bảng 38.2: số lượng trâu bò năm 2005 (Đơn vị: ngàn con)

Cả nước

Trung du với miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

2922,2

1679,5

71,9

5540,7

899,8

616,9

a. Tỉ trọng của trâu, trườn trong tổng lũ trâu bò của tất cả nước, trung du miền núi bắc bộ và Tây Nguyên:

Cả nước

Trung du cùng miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Trâu

34,5

65,1

10,4

65,5

34,9

89,6

Hai vùng đều sở hữu thế dũng mạnh về chăn nuôi gia súc to là do:

Có những đồng cỏ: dễ ợt cho chăn nuôi
Khí hậu:Trung du miền núi Bắc Bộ: nhiệt độ đới, tất cả mùa đông lạnh ẩm thích hợp với điều kiện sinh thái của bọn trâu
Tây Nguyên tất cả khí hậu xích đạo, khô, lạnh thích phù hợp với điều kiện sinh thái của đàn bò.Các nguyên nhân khác: thị trường, kinh nghiệm sản xuất…

Thế bạo phổi được diễn đạt trong tỷ trọng của hai vùng so với cả nước:

Tổng số lũ trâu chiếm 60% của tất cả nước
Tổng số đàn bò chiếm phần 27,3% so đối với tất cả nước

=>Tổng số đàn trâu bò của nhị vùng này chiếm phần tỉ trọng lớn so với cả nước.

Ở Trung du miền núi phía bắc trâu được nuôi nhiều hơn bò vì:trâu thích phù hợp với điều kiện nhiệt độ lạnh, ẩm, chịu đựng rét tốt hơn bò, thích hợp chăn thả trong rừng.

Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 2 Năm 2021-2022, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 2 Giá Tốt Tháng 12, 2022

Ở Tây Nguyên trườn được nuôi các vì: bao gồm đồng cỏ rộng lớn lớn, tập trung, khí hậu nóng , khô thích hợp chăn nuôi trườn thịt, sữa cùng với qui mô lớn.