1. Hãy nêu những dạng kí hiệu phiên bản đồ chủ yếu. đem ví dụ về kí hiệu của một đối tượng người sử dụng địa lí trên bạn dạng đồ mà em đang học. 2. Hãy mang lại biết phương pháp đường đưa động bộc lộ những điểm sáng nào của đối tượng địa lí.

Bạn đang xem: Giải bài tập địa lý lớp 10 bài 2


? trang 5

Trả lời câu hỏi trang 5 SGK Địa lí 10

Đọc tin tức và quan ngay cạnh hình 2.1, hãy nêu các dạng kí hiệu phiên bản đồ công ty yếu. đem ví dụ về kí hiệu của một đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bản đồ mà em sẽ học.

*

Phương pháp giải:

Đọc tin tức và quan gần cạnh hình 2.1.

Lời giải đưa ra tiết:

- các dạng kí hiệu phiên bản đồ công ty yếu: dạng chữ, dạng tượng hình và làm ra học.

- lấy ví dụ như về kí hiệu của một đối tượng người sử dụng địa lí trên bản đồ: khoáng sản than được kí hiệu dưới bề ngoài học (hình vuông color đen).


? trang 6

Trả lời câu hỏi 1 trang 6 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan gần cạnh hình 2.2, hãy mang đến biết phương thức đường đưa động thể hiện những điểm lưu ý nào của đối tượng người tiêu dùng địa lí.

*

Phương pháp giải:

Đọc tin tức mục “Phương pháp đường gửi động” với quan gần kề hình 2.2 (các dòng biển khơi nóng/lạnh được diễn tả bằng cách thức đường đưa động).

Giải đưa ra tiết:

Phương pháp đường chuyển động biểu thị những đặc điểm của đối tượng địa lí:

+ hình trạng loại;

+ cân nặng hay tốc độ dịch rời của đối tượng.

Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Địa lí 10

Đọc tin tức và quan gần kề hình 2.3, hãy mang lại biết phương thức chấm điểm bộc lộ được các đối tượng người sử dụng địa lí có sự phân bố như vậy nào.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục “Phương pháp chấm điểm” và quan cạnh bên hình 2.3.

Giải chi tiết:

Phương pháp chấm điểm bộc lộ được các đối tượng người sử dụng địa lí gồm sự phân bố phân tán trong ko gian.


? trang 7

Trả lời thắc mắc trang 7 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin và quan gần kề hình 2.4, cho biết phương thức khoanh vùng được dùng làm thể hiện tại những đối tượng người tiêu dùng địa lí tất cả sự phân bố như vậy nào.

Phương pháp giải:

Đọc tin tức trong mục "Phương pháp khoanh vùng" cùng quan gần kề hình 2.4.

Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp khu vực được dùng để làm thể hiện tại những đối tượng người sử dụng địa lí phân bố triệu tập (hoặc phổ biến) trên một không gian lãnh thổ tốt nhất định.


? trang 8

Trả lời câu hỏi trang 8 SGK Địa lí 10

Đọc tin tức và quan tiếp giáp hình 2.5, hãy cho biết thêm phương pháp bạn dạng đồ - biểu đồ biểu hiện các đối tượng người sử dụng địa lí bằng cách nào. đem ví dụ về một đối tượng người tiêu dùng địa lí được bộc lộ bằng phương pháp phiên bản đồ - biểu đồ nhưng em biết.

*

Phương pháp giải:

Đọc tin tức trong mục "Phương pháp phiên bản đồ - biểu đồ" với quan gần cạnh hình 2.5.

Lời giải bỏ ra tiết:

- Phương pháp bạn dạng đồ - biểu đồ biểu lộ các đối tượng địa lí bằng phương pháp đặt những biểu vật dụng vào không khí phân bố của đối tượng người tiêu dùng địa lí đó trên phiên bản đồ.

- lấy ví dụ như về đối tượng người sử dụng địa lí được biểu hiện bằng phương pháp bản đồ - biểu đồ: cơ cấu sử dụng khu đất theo lãnh thổ, cơ cấu dân số những quốc gia, sản lượng cây trồng,...


? trang 9

Trả lời thắc mắc 1 trang 9 SGK Địa lí 10

Dựa vào các thông tin trên, hãy đọc bạn dạng đồ những kiểu thảm thực vật chính trên Trái Đất (hình 2.4).

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trong mục "Sử dụng bạn dạng đồ trong học tập tập với đời sống", quan tiếp giáp hình 2.4.

Giải chi tiết:

- cách 1: gạn lọc nội dung phiên bản đồ "Bản đồ những kiểu thảm thực đồ gia dụng trên Trái Đất".

- bước 2: Đọc chú giải, tỉ lệ bản đồ (1 : 200 000 000) và khẳng định phương phía trên bản đồ.

- bước 3: Đọc nội dung phiên bản đồ.

Trả lời thắc mắc 2 trang 9 SGK Địa lí 10

Đọc thông tin, hãy trình bày một số trong những ứng dụng của GPS và phiên bản đồ số vào đời sống.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục "Một số áp dụng của GPS và phiên bản đồ số vào đời sống".

Giải bỏ ra tiết:

Một số ứng dụng của GPS và phiên bản đồ số trong đời sống:

- Xác xác định trí người dùng hoặc các đối tượng người sử dụng địa lí trên mặt phẳng Trái Đất.

- kiếm tìm kiếm con đường đi, tính toán lộ trình, tốc độ dịch rời các phương tiện giao thông vận tải trên bạn dạng đồ trực tuyến,...


Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 10 SGK Địa lí 10

Hoàn thành bảng theo mẫu sau để rành mạch các cách thức biểu hiện bản đồ.

Phương pháp

Sự phân bố của đối tượng

Khả năng biểu lộ của phương pháp

Kí hiệu

 

 

Đường gửi động

 

 

Khoanh vùng

 

 

Bản đồ dùng - biểu đồ

 

 

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học tập về các cách thức biểu hiện phiên bản đồ để dứt bảng.

Giải chi tiết:

Phương pháp

Sự phân bố của đối tượng

Khả năng thể hiện của phương pháp

Kí hiệu

 Đối tượng phân bố theo điểm.

 Biểu hiện nay số lượng, đồ sộ và quality của đối tượng người sử dụng địa lí.

Đường đưa động

 Sự dịch chuyển của những quá trình, đối tượng người dùng địa lí từ bỏ nhiên, KT-XH.

 Biểu hiện mẫu mã loại, cân nặng hay tốc độ dịch rời của đối tượng.

Khoanh vùng

 Đối tượng phân bố tập trung (hoặc phổ biến) bên trên 1 không gian lãnh thổ tốt nhất định.

 Biểu hiện sự phân bổ theo vùng của đối tượng.

Bản vật - biểu đồ

Đối tượng phân bổ theo phạm vi của các đơn vị bờ cõi (đơn vị hành chính).

 Biểu hiện sự phân bổ của đối tượng người tiêu dùng địa lí.

Giải bài luyện tập 2 trang 10 SGK Địa lí 10

Nêu các bước để sử dụng phiên bản đồ địa lí trong học tập và đời sống.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức và kỹ năng đã học về sử dụng phiên bản đồ trong học tập tập và đời sống.

Giải đưa ra tiết:

- bước 1: lựa chọn nội dung bản đồ.

- bước 2: Đọc chú giải, tỉ lệ bản đồ và khẳng định phương hướng trên bạn dạng đồ.

- cách 3: Đọc nội dung phiên bản đồ.


Vận dụng

Giải bài áp dụng 3 trang 10 SGK Địa lí 10

Hãy điền những phương thức phù vừa lòng vào bảng theo chủng loại sau để bộc lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ.

STT

Nội dung đề xuất biểu hiện

Phương pháp biểu hiện

1

Dòng biển lớn nóng cùng dòng hải dương lạnh

 

2

Các đới khí hậu

 

3

Sự phân bố dân cư

 

4

Cơ cấu dân số

 

5

Sự phân bố những nhà sản phẩm công nghệ điện

 

Phương pháp giải:

- dựa vào kiến thức sẽ học về các phương pháp biểu hiện phiên bản đồ để ngừng bảng.

- có 5 phương thức biểu hiện bạn dạng đồ chủ yếu đã học:

+ phương thức kí hiệu;

+ phương thức đường gửi động;

+ phương thức chấm điểm;

+ phương thức khoanh vùng;

+ Phương pháp phiên bản đồ - biểu đồ.

Giải chi tiết:

STT

Nội dung buộc phải biểu hiện

Phương pháp biểu hiện

1

Dòng biển lớn nóng cùng dòng biển lớn lạnh

 Phương pháp đường gửi động

2

Các đới khí hậu

 Phương pháp khoanh vùng

3

Sự phân bổ dân cư

 Phương pháp chấm điểm

4

Cơ cấu dân số

 Phương pháp phiên bản đồ - biểu đồ

5

Sự phân bố các nhà đồ vật điện

 Phương pháp kí hiệu

Giải bài vận dụng 4 trang 10 SGK Địa lí 10

Hãy sử dụng laptop xách tay, điện thoại thông minh thông minh hoặc laptop bảng có dịch vụ xác định GPS để tìm mặt đường đi, khoảng cách và thời gian dịch rời từ trường về nhà.

Giải chi tiết:

Em tự thực hiện 1 trong số thiết bị (máy tính xách tay, điện thoại cảm ứng thông minh hoặc laptop bảng) tất cả dịch vụ xác định GPS nhằm tìm mặt đường đi, khoảng cách và thời gian dịch rời từ ngôi trường về nhà

Để giúp các em học viên có thêm bốn liệu tham khảo, baigiangdienbien.edu.vn xin giới thiệu tới những em bài học sau: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên phiên bản đồ. Thông qua bài học, học viên sẽ minh bạch được một trong những phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Nắm thể phương pháp kí hiệu, kí hiệu đường đưa động, chấm điểm, bạn dạng đồ-biểu đồ. Dường như còn có năng lực nhận hiểu rằng một số phương thức phổ thay đổi để thể hiện các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ và Atlát.


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cách thức kí hiệu

1.2. Phương thức kí hiệu đường đưa động

1.3. Phương thức chấm điểm

1.4. Phương thức khoanh vùng

1.5. Phương pháp bản đồ - biểu đồ

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK

3. Hỏi đáp bài bác 2 Địa lí 10


Các kí hiệu biểu hiện trên phiên bản đồ đó là ngôn ngữ của phiên bản đồ.Từng kí hiệu được biểu thị ở mỗi bạn dạng đồ là cả một quá trình chọn lọc cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và cường độ tỉ lệ mà phiên bản đồ mang đến phép.
a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện những đtượng phân bố theo mọi điểm vắt thể. Rất nhiều kí hiệu được đặt đúng chuẩn vào vị trí phân bố của đối tượng trên phiên bản đồ. (ví dụ: Thuỷ điện Hoà Bình được bỏ trên sông Đà…)b. Những dạng kí hiệu

*

(Các dạng kí hiệu)

Kí hiệu hình học: Sắt, than, crôm, kim cương, vàng, nước khoáng, đá quý.Kí hiệu chữ: Apatít, Uranni, Bôxít, Niken, Thuỷ ngân, Antimon, Môlípđen.Kí hiệu tượng hình: Rừng sức nóng đới, cây lúa, hoa quả, trâu, hươu, bến bãi cá , công ty máy.c. Tài năng biểu hiện
Tên với vị trí phân bố của đối tượng.Số lượng của đối tượng.Cấu trúc, unique và đụng lực phát triển

1.2. Cách thức kí hiệu đường chuyển động


a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện tại sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và thoải mái và tài chính xã hội.b. Tài năng biểu hiện
Hướng di chuyển của đối tượng.Số lượng, tốc độ của đối tượng người tiêu dùng di chuyển.

1.3. Phương pháp chấm điểm


a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện các đối tượng người dùng phân ba không đồng đều bởi những điểm chấm.

b. Khả năng biểu hiện

Sự phân bổ của đối tượng.Số lượng của đối tượng.

*

(Sự phân bổ dân cư)


1.4. Phương pháp khoanh vùng


a.Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện đối tượng không phân bố trên một vùng khắp bờ cõi mà chỉ trở nên tân tiến những khu vực nhất định.​b. Kĩ năng biểu hiện
Sự phân bố của đối tượng.Số lượng của đối tượng.

*

(Phương pháp khoanh vùng)


1.5. Phương pháp bản đồ - biểu đồ


a. Đối tượng biểu hiện
Biểu hiện giá trị tổng số của một đối tượng người tiêu dùng trên một đơn vị lãnh thổ bằng phương pháp dùng các biểu đồ để vào phạm vi của đơn vị chức năng lãnh thổ đó.b. Khả năng biểu hiện
Số lượng của đối tượng.Chất lượng của đối tượng.Cơ cấu của đối tượng

*

(Phương pháp bạn dạng đồ - biểu đồ)

Tổng kết bài bác học


Phương pháp biểu hiện

Đối tượng biểu hiện

Khả năng biểu hiện

1. Phương thức kí hiệu

Biểu hiện các đối tượng người sử dụng phân tía theo phần đông điểm cầm thể.Những kí hiệu được đặt đúng đắn vào vị trí phân bổ của đối tượng người sử dụng trên phiên bản đồ.Vị trí phân bổ của đối tượng.Số lượng của đối tượng
Chất lượng của đối tượng.

2. Phương thức kí hiệu đường đưa động

Biểu hiện sự di chuyển của những đối tượng, hiện tượng tự nhiênvà kinh tế-xã hội.Hướng di chuyển của đối tượng.Khối lượng của đối tượng di chuyển.Chất lượng của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

Biểu hiện nay các đối tượng người sử dụng phân cha không đồng đều bởi nhữngđiểm có mức giá trị như nhau.Sự phân bố của đối tượng.Số lượng của đối tượng.

4. Phương pháp phiên bản đồ – biểu đồ

Biểu hiện các đối tượng người sử dụng phân bố một trong những đơn vị phân

chia khu vực bằng các biểu trang bị đặt trong những lãnh thổ đó.

Số lượng của đối tượng.Chất lượng của đối tượng.Cơ cấu của đối tượng.

2. Luyện tập và củng cố

Qua bài học kinh nghiệm này các em cần nắm các kiến thức cơ bản:Phương pháp kí hiệu,Phương pháp kí hiệu đường gửi động,Phương pháp chấm điểm,Phương pháp bản đồ – biểu đồcủa bài để làm tiền đề của kiến thức nền cơ bản chuẩn bị cho các bài học sau với giúp các em gọi hơn về địa lý không chỉ nơi em sinh sống ngoại giả cả đât nước việt nam và toàn thế giới.


2.1. Trắc nghiệm


Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra
Trắc nghiệm Địa lý 10 bài xích 2cực hay gồm đáp án và lời giải chi tiết.


Câu 1:Phương pháp kí hiệu là:


A.Biểu hiện tại các đối tượng người dùng phân tía theo gần như điểm nắm thể.B.Biểu hiện tại sự dịch rời của những đối tượng, hiện tượng tự nhiênvà tởm tế-xã hội.C.Biểu hiện các đối tượng người dùng phân cha không đồng đều bằng nhữngđiểm có mức giá trị như nhau.D.Biểu hiện tại các đối tượng phân bố trong số những đơn vị phânchia cương vực bằng những biểu đồ vật đặt trong số lãnh thổ đó

Câu 2:

Phương pháp kí hiệu đường vận động là:


A.Biểu hiện tại các đối tượng người tiêu dùng phân tía theo hầu như điểm thay thể.B.Biểu hiện tại các đối tượng phân cha không đồng đều bằng nhữngđiểm có mức giá trị như nhau.C.Biểu hiện sự dịch chuyển của những đối tượng, hiện tượng tự nhiênvà kinh tế-xã hội.D.Biểu hiện các đối tượng người dùng phân bố trong những đơn vị phânchia phạm vi hoạt động bằng những biểu đồ vật đặt trong số lãnh thổ đó.

Xem thêm: Homie Box 473 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam


Câu 3:

Khả năng biểu lộ của phương pháp bản đồ – biểu vật là:


A.Hướng dịch rời của đối tượng.B.Cơ cấu của đối tượng
C.Vị trí phân bổ của đối tượng
D.Khối lượng của đối tượng người dùng di chuyển.

Câu 4-10:Mời những em đăng nhập xem tiếp câu chữ và thi demo Online để củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học này nhé!


2.2. Bài bác tập SGK


bài tập 1 trang 14 SGK Địa lý 10

bài xích tập 2 trang 14 SGK Địa lý 10

bài xích tập 1 trang 5 SBT Địa lí 10

bài bác tập 2 trang 6 SBT Địa lí 10

bài tập 3 trang 6 SBT Địa lí 10

bài xích tập 4 trang 7 SBT Địa lí 10

bài bác tập 5 trang 7 SBT Địa lí 10

bài xích tập 4 trang 7 SBT Địa lí 10

bài xích tập 5 trang 7 SBT Địa lí 10

bài tập 1 trang 5 Tập phiên bản đồ Địa Lí 10

bài tập 2 trang 5 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 10


3.Hỏi đáp bài bác 2 Địa lí 10


Trong quá trình học tập trường hợp có vướng mắc hay yêu cầu trợ góp gì thì các em hãy comment ở mục
Hỏi đáp, xã hội Địa lí
baigiangdienbien.edu.vnsẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc những em học tập giỏi và luôn luôn đạt kết quả cao trong học tập tập!


-- mod Địa Lý 10 HỌC247


*

NONE

Bài học cùng chương


Địa lí 10 bài xích 1: các phép chiếu hình bạn dạng đồ cơ bản
Địa lí 10 bài 3: Sử dụng bạn dạng đồ trong học tập tập với đời sống
Địa lí 10 bài xích 4: Thực hành xác định một số phương pháp bộc lộ các đối tượng người dùng địa lý trên bạn dạng đồ
Địa lí 10 Ôn tập chương I
ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

13">

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài bác tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 kết nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu mã 10


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải giờ Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CTST

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập giờ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm thứ Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học tập 10 liên kết Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Hóa 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học 10 liên kết Tri Thức

Sinh học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinh 10 kết nối Tri Thức

Giải bài xích tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử dân tộc 10 KNTT

Giải bài xích tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT và PL 10

GDKT & PL 10 liên kết Tri Thức

GDKT và PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT & PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT và PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài xích tập technology 10 CTST

Giải bài tập technology 10 CD

Trắc nghiệm technology 10


Tin học 10

Tin học 10 liên kết Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài bác tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài bác tập Tin học tập 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem những nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài xích tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ fan tử tù nhân - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài Ra-ma kết tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn chủng loại về Chữ tín đồ tử tù

Văn mẫu về cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu về Bình Ngô đại cáo

Văn chủng loại về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - lắp thêm 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

baigiangdienbien.edu.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247