- Chọn bài -Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: quan niệm về xà chống và hóa học giặt cọ tổng hợp
Bài 4: Luyện tập: Este và hóa học béo

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 12 – bài xích 1: Este góp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho những em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 7 SGK Hóa 12): Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống lân cận các câu sau:

a) Este là thành phầm của phản ứng thân axit cùng ancol.

Bạn đang xem: Hóa học 12 bài 1: este giải bài tập hóa 12 bài 1 2 bài 1: este

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO–.

c) Este no, 1-1 chức, mạch hở bao gồm công thức phân tử Cn
H2n
O2, cùng với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) thành phầm của làm phản ứng thân axit và ancol là este.

Lời giải:

a) S bởi có một số trong những este được điều chế bằng phương pháp điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S do phân tử este không tồn tại nhóm COO– (chỉ có RCOO–)

c) Đ

d) Đ

e) S vì chưng axit rất có thể là axit vô cơ. Câu đúng bắt buộc là: “Sản phẩm của bội nghịch ứng thân axit cacboxylic với ancol là este.”

Bài 2 (trang 7 SGK Hóa 12): Ứng với phương pháp C4H8O2 tất cả bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2; B. 3; C. 4; D. 5

Lời giải:

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

*
*

Bài 3 (trang 7 SGK Hóa 12):
chất X gồm CTPT C4H8O2. Lúc X công dụng với hỗn hợp Na
OH sinh ra hóa học Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

Lời giải:

Đáp án C.

Y có CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5

Bài 4 (trang 7 SGK Hóa 12): khi thủy phân este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp Na
Oh thu được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong những số đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Thương hiệu của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.


Lời giải:

– Đáp án A.

– vì chưng Z bao gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 cần suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Vì đó, Z là rượu.

CTPT của este X tất cả dạng Cn
H2n
O2 đề nghị X là este no đơn chức mạch hở. Vị đó, Z là rượu no đối chọi chức. Gọi CTPT của Z là Cm
H2m + 2O

Ta có:

*

MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH ⇒ X là: CH3COOC2H5

Bài 5 (trang 7 SGK Hóa 12): phản nghịch ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác biệt ở điểm nào?

Lời giải:

– phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh axit là bội nghịch ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.


*

– bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm là làm phản ứng một chiều, este làm phản ứng hết.Phản ứng này còn được gọi là phản ứng xà chống hóa.

*

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa 12): Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X 1-1 chức nhận được 6,72 lít CO2 (đktc) với 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp Na
OH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức kết cấu của X cùng tính khối lượng của Z.

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vì n
CO2 = n
H2O ⇒ X là este no solo chức mạch hở. Call CTPT của este X là Cn
H2n
O2


*

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ phương pháp phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

*

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

RCOOR1 + Na
OH → RCOONa + R1OH

n
R1OH = n
X = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no đối kháng chức đề nghị Y cũng là rượu no 1-1 chức. Hotline CTPT của Y là Cm
H2m+2O

Giải Hóa 12 bài 1 giúp các em học viên nắm vững vàng được kỹ năng và kiến thức về phương pháp chung, đặc thù hóa học tập của Este. Đồng thời giải nhanh được những bài tập Hóa 12 chương 1 trang 7.

Giải bài tập Hóa 12 bài 1 trước khi đi học các em hối hả nắm vững kỹ năng và kiến thức hôm sau sinh hoạt trên lớp đang học gì, phát âm sơ qua về văn bản học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng xem thêm tại đây.

Tóm tắt định hướng Hóa 12 bài xích 1 Este

1. Bí quyết chung của este là RCOOR".

a. Este no, solo chức: Cn
H2n
O2 (n ≥ 2)

b. Este không no solo chức:

Este đối kháng chức, mạch hở, ko no: Cm
H2m+2-2k
O2 (k là số links pi, k ≥ 2)

c. Este đa chức:

Este tạo vì axit đơn chức và rượu nhiều chức có dạng: (RCOO)m
R’

Este tạo bởi rượu 1-1 chức và axit đa chức gồm dạng: R (COOR’)m

Este chế tạo ra bời axit nhiều chức R(COOH)n với ancol nhiều chức R’(OH)m bao gồm dạng: Rm(COO)nm
R’n

2. Danh pháp este

Gốc Hiđrocacbon + tên anion cội axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

3. Tính chất hóa học este

a. Phản nghịch ứng thủy phân môi trường xung quanh Axit (H+)

R-COO-R" + H-OH ⇋ R-COOH + R"-OH

b. Phản bội ứng thủy phân môi trường xung quanh Bazơ (OH-)

R-COO-R" + Na
OH ⟶ R-COONa + R"-OH

Một số phản bội ứng Este đặc biệt

Este X + Na
OH ⟶ 2 muối hạt + H2O

c. Phản bội ứng Este chứa gốc ko no

• bội phản ứng H2 (xt, Ni, to)

• phản ứng trùng phù hợp (tạo polime)

4. Điều chế este

a. Triển khai phản ứng este hóa thân ancol và axit

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

b. Tiến hành phản ứng cùng giữa axit cùng hidrocacbon ko no

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

c. Tiến hành phản ứng giữa phenol và anhidrit axit


(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5

Giải bài bác tập Hóa 12 bài bác 1 Este

Câu 1

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống cạnh bên các câu sau:

a) Este là sản phẩm của phản bội ứng giữa axit với ancol.

b) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử gồm nhóm COO-.

c) Este no, solo chức, mạch hở có công thức phân tử Cn
H2n
O2, cùng với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại este.

e) sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit cùng ancol là este.

Gợi ý đáp án

a) S vày có một số este được pha trộn bằng cách thức điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vì phân tử este không có nhóm COO- (chỉ bao gồm RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S bởi axit rất có thể là axit vô cơ. Câu đúng cần là: "Sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit cacboxylic với ancol là este."

Câu 2

Ứng với cách làm C4H8O2 tất cả bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

Câu 3

Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tính năng với dung dịch Na
OH sinh ra hóa học Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Y có CTPT C2H3O2Na => CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là: CH3COOC2H5

Câu 4

Khi thủy phân este X tất cả công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch Na
Oh thu được các thành phần hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong đó Z bao gồm tỉ khối tương đối so cùng với H2 bởi 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat

B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat

D. Propyl fomat.

Gợi ý đáp án

Đáp án A.

Vì Z gồm tỉ khối khá so với H2 buộc phải suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Vị đó, Z là rượu.

CTPT của este X gồm dạng Cn
H2n
O2 nên X là este no đối chọi chức mạch hở. Bởi vì đó, Z là rượu no solo chức. Call CTPT của Z là Cm
H2m + 2O

Ta có:

d
Z/H2 = MZ/MH2 = 23 => MZ = 23.2 = 46

MZ = 14m + 18 = 46 => m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH => X là: CH3COOC2H5

Câu 5

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh axit và môi trường xung quanh bazơ khác nhau ở điểm nào?

Gợi ý đáp án

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản nghịch ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên bề mặt dung dịch.


CH3COOC2H5 + H2O

*
CH3COOH + C2H5OH

Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là bội phản ứng một chiều, este phản nghịch ứng hết.Phản ứng này nói một cách khác là phản ứng xà phòng hóa.

CH3COOC2H5+ Na
OH

*
CH3COONa + C2H5OH

Câu 6

Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đối chọi chức chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) khẳng định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch Na
OH vừa đủ đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối Z. Viết công thức cấu trúc của X và tính khối lượng của Z.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

n
CO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

n
H2O = 5,4/27 = 0,3 mol

Vì n
CO2 = n
H2O => X là este no đối kháng chức mạch hở. Call CTPT của este X là Cn
H2n
O2

Cn
H2n
O2 + (3n-2)/2 O2 → n
CO2 + n
H2O

n este = 0,3/n => Meste = 7,4/0,3/n = 74/3n

⇔ 3(14n + 32) = 74n => n = 3

=> công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

nx = 7,4/74 = 0,1 (mol)

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

Xem thêm: Bài 17 lịch sử 12 - sách giáo khoa lịch sử lớp 12 cơ bản

RCOOR1 + Na
OH → RCOONa + R1OH

n
R1OH = n
X = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối RCOONa

Vì este X là no 1-1 chức yêu cầu Y cũng chính là rượu no 1-1 chức. Hotline CTPT của Y là Cm
H2m+2O