Bài tập nguyên tắc kế toán luôn các bạn sinh viên và phần đông ai theo học cỗ môn nguyên tắc kế toán đều thấp thỏm bởi độ lâu năm dòng của những nghiệp vụ và có nhiều tài khoản đề nghị nhớ tên.

Bạn đang xem: Giải bài tập nguyên lý kế toán

Tuy nhiên, nếu còn muốn trở thành một kế toán viên thì việc thông thạo môn nguyên lý kế toán là vấn đề bắt buộc và ý muốn được do đó thì các dạng bài tập nguyên tắc kế toán phải dễ ợt được giải ra.

Dưới phía trên Leanh.edu.vn xin hỗ trợ cho chúng ta bài tập nguyên lý kế toán từ các chương 1 đến chương 5 với khá đầy đủ các dạng bài và kèm theo đó là hướng dẫn ví dụ cách giải các bài tập nguyên tắc kế toán này.


Nội dung bài xích viết:

1. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 12. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 23. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 34. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 45. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 56. Bài tập nguyên tắc kế toán chương 6
*

Bài tập nguyên tắc kế toán


1. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 1

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán có những trách nhiệm gì?

Câu 3: trình bày những yêu ước của hạch toán kế toán.

Câu 4: bề ngoài kế toán chung bao gồm những chính sách nào?

Câu 5: Đối tượng phổ biến của hạch toán kế toán cùng đối tượng cụ thể của hạch toán kếtoán ở doanh nghiệp là gì?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: thực trạng tài sản và nguồn chi phí ở doanh nghiệp phân phối X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương tiện thể vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

190

10

Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng

20

12

Vốn chi tiêu của công ty sở hữu

650

13

Vay ngắn hạn

200

14

Quỹ đầu tư phát triển

20

15

Quỹ tán thưởng phúc lợi

10

16

Phải trả cho tất cả những người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế không phân phối

50

18

Phải trả, bắt buộc nộp bên nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy xác minh chỉ tiêu X?

2. Hãy sắp tới xếp những loại tài sản, nguồn ngân sách tại thời gian đầu ngày 1/1/N theo tài liệu trên.

Hướng dẫn:

1. Xác định chỉ tiêu X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

I. Nợ yêu cầu trả

5. Nguyên liệu, đồ dùng liệu

250

13. Vay mượn ngắn hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ tâng bốc phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. đề xuất trả cho những người bán

120

8. Tiền mặt

X

18. Buộc phải trả, nên nộp đơn vị nước

40

9. Tiền giữ hộ ngân hàng

190

 

11. Bắt buộc thu của khách hàng hàng

20

  

II. Gia tài dài hạn 

II. Vốn nhà sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn đầu tư của công ty sở hữu

650

2. đồ đạc thiết bị

150

14. Quỹ đầu tư phát triển

20

3. Phương tiện đi lại vận tải

100

17. Roi sau thuế không phân phối

50

4. Gia tài hữu hình khác

50

  

10. Hao mòn gia sản cố định

(150)

  

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng gia tài = Tổng nguồn vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài tập nguyên lý kế toán chương 2

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: cách thức chứng từ kế toán là gì? vì chưng sao nói phía trên là cách thức quan trọng vào kế toán?

Câu 2: cụ nào là bệnh từ kế toán?

Câu 3: hội chứng từ kế toán tài chính được phân loại như thế nào?

Câu 4: Hãy cho thấy trình tự xử trí và giao vận chứng tự kế toán

Câu 5: Ghi chép trên giấy tờ kế toán phải vâng lệnh những lý lẽ nào?

Câu 6: bây chừ việc bảo quản và tàng trữ chứng từ được quy định như thế nào?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho thấy thêm những yếu ớt tố đa phần trên bệnh từ kế toán sau đây và cho thấy thêm chứng trường đoản cú kế toán đó thuộc nhiều loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 mon 12 năm N 

Số: XK01 Nợ: 632 

Có: 1561

- Địa Chỉ (bộ phận): khu 8 - q.3 - TP.HCM

- vì sao xuất kho: Xuất bán

- Xuất trên kho (ngăn mặt hàng hóa) công ty ABC. Địa điểm: 64 Đường nhẵn - Phường bổ Tư Sở - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

        
 

Cộng

     

855.000.000

- Tổng số chi phí ( Viết bởi chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu đ chẵn

- Số triệu chứng từ gốc kèm theo:

Ngày 01 tháng 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những yếu hèn tố hầu hết trên chứng từ kế toán:

Tên gọi và số hiệu của hội chứng từ
Ngày mon năm lập triệu chứng từ
Tên gọi, địa chỉ cửa hàng của đơn vị hoặc cá nhân lập và nhận hội chứng từ
Nội dung nghiệp vụ, kinh tế tài chính tài thiết yếu phát sinh
Số lượng, 1-1 giá cùng số tài chính nghiệp vụ kinh tế tài chính tài thiết yếu ghi bằng sổ; tổng số chi phí củachứng trường đoản cú dùng để thu chi, tiền ghi bằng số và bằng chữ
Chữ ký, họ với tên của bạn lập, người duyệt và những người dân có tương quan đến triệu chứng từ

Chứng từ kế toán này thuộc loại: Chứng từ phía dẫn

3. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 3


*

Các dạng bài xích tập nguyên lý kế toán


Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: có mang và ngôn từ của phương thức tính giá.

Câu 2: bài toán tính giá chỉ các đối tượng tính giá bán có ý nghĩa sâu sắc gì?

Câu 3: cho biết thêm các cách thức xác định mặt hàng xuất kho trong kỳ? cho biết thêm các trường hợp phù hợp để vận dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi đổi khác phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, lợi nhuận của doanh nghiệp có bị tác động hay không? đến ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: tại một doanh nghiệp, thực trạng xuất nhập thiết bị tư trong tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá bán (đ)

Thành tiền (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy khẳng định giá trị hàng tồn kho theo cách thức bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ)/ (Số lượng tồn vào đầu kỳ + số lượng nhập trong kỳ)

= <3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)>/ <3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)> = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá vật liệu xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá vật liệu xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ quý giá hàng tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) phương thức nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

      

3.000

3

9.000

04/03

      

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

   

4.000

2,5

10.000

08/03

      

3.000

3

9.000

      

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

   

5.000

2,8

14.000

12/03

   

3.000

3

9.000

   
   

3.000

2,5

7.500

   
      

1.000

2,5

2.500

      

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

   

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

   

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Tại một doanh nghiệp, tình hình xuất nhập vật dụng tư hồi tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá chỉ (đ)

Thành chi phí (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy xác minh giá trị mặt hàng tồn kho theo cách thức bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 4

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: tài khoản kế toán là gì?

Câu 2: ráng nào là ghi kép? Ghi solo là gì?

Câu 3: cầm nào là hệ thống tài khoản kế toán?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Tài sản cố định hữu hình

60

2

Hao mòn gia sản cố định

20

3

Nguyên liệu, thứ liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền gửi ngân hàng

10

8

Phải trả cho những người bán

5

9

Phải thu của khách hàng hàng

7

10

Nguồn vốn tởm doanh

55

11

Vay ngắn hạn

3

12

Phải trả, cần nộp khác

1

13

Lợi nhuận không phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn, dùng tính chất bằng phẳng của bảng phẳng phiu kế toán để xác minh X (lãi tốt lỗ)?

Lập bảng bằng phẳng kế toán.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng bằng vận kế toán.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia sản ngắn hạn

I. Nợ buộc phải trả

Nguyên liệu, trang bị liệu

2

Phải trả cho những người bán

5

Thành phẩm

6

Vay ngắn hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, đề nghị nộp khác

1

Tiền mặt

3

  

Tiền gởi ngân hàng

10

  

Phải thu của khách hàng

7

  

II. Tài sản dài hạn

II. Vốn nhà sở hữu

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

60

Nguồn vốn gớm doanh

55

Hao mòn gia sản cố định

(20)

Lợi nhuận không phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền khía cạnh tồn kho thời điểm đầu tháng 10.000.000đ. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ tài chính sau:

Dùng tiền mặt 5.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng
Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 15.000.000đ
Thu nhất thời ứng của nhân viên bằng tiền phương diện 3.000.000đ
Chi tiền khía cạnh trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đ
Vay thời gian ngắn của ngân hàng để nhập quỹ tiền phương diện 10.000.000đ
Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi cùng khóa thông tin tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Sử dụng tiền khía cạnh 5.000.000đ nhằm mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Khách hàng trả nợ bởi tiền mặt 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu trợ thì ứng của nhân viên cấp dưới bằng tiền khía cạnh 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. đưa ra tiền mặt trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay thời gian ngắn của ngân hàng để nhập quỹ tiền phương diện 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ thứ chữ T:

Nợ TK 111 Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 5


*

Bài tập nguyên lý kế toán tất cả lời giải


Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho biết thêm cơ sở nhằm hình thành phương thức tổng vừa lòng – cân đối kế toán

Câu 2: báo cáo kết quả marketing là gì? cơ sở và kết cấu của báo cáo kết quả khiếp doanh? đặc thù số liệu của report kết quả kinh doanh có gì biệt lập so với Bảng phẳng phiu kế toán?

Câu 3: quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Tại doanh nghiệp phân phối X hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, đầu tháng 1/N có số dư các tài khoản kế toán:

TK 211 tất cả số dư là 1.100 triệu đồng

TK 214 tất cả số dư là 150 triệu đồng

TK 152 tất cả số dư là 250 triệu đồng

TK 154 bao gồm số dư là 50 triệu đồng

TK 155 gồm số dư là 100 triệu đồng

TK 111 có số dư là 10 triệu đồng

TK 112 bao gồm số dư là 190 triệu đồng

TK 131 bao gồm số dư là 20 triệu vnd (dư Nợ)

TK 411 tất cả số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay ngắn hạn) gồm số dư là 200 triệu đồng

TK 414 bao gồm số dư là 520 triệu đồng

TK 331 gồm số dư là 120 triệu vnd (dư có)

TK 421 bao gồm số dư là 40 triệu vnd (dư có)

TK 333 tất cả số dư là 40 triệu đồng (dư có)

Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào thời điểm tháng 1/N:

1. Hồi tháng mua vật liệu chưa trả tiền tín đồ bán, vật tư nhập kho đủ theo trị giá bán ở hoá đơn là 55 triệu vnd (trong đó có thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp sử dụng tiền gửi ngân hàng trả nợ người cung cấp 70 triệu đ và nộp những khoản thuế còn nợ ngân sách 40 triệu đồng.

3. Vào tháng xuất vật tư ra thực hiện trị giá vật tư xuất kho vẫn tính được như sau:

- Xuất dùng vào sản xuất thành phầm 180 triệu đồng;

- Xuất dùng cho bộ phận quản lý công ty lớn 5 triệu đồng.

4. Vào thời điểm tháng tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt hữu hình:

- cần sử dụng vào mục đích sản xuất 10 triệu đồng;

- sử dụng phục vụ máy bộ quản lý công ty 3 triệu đồng.

5. Trong thời điểm tháng tính tiền lương đề xuất trả người công nhân viên:

- nên trả người công nhân sản xuất trăng tròn triệu đồng;

- phải trả cán bộ làm chủ doanh nghiệp 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm …);

7. Tính ngân sách sản phẩm cung cấp được vào tháng nhập kho, hiểu được giá trị sản phẩm dở dang vào cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Vào thời điểm tháng đã xuất kho thành phẩm cung cấp trực tiếp mang đến khách, trị giá chỉ xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán sản phẩm trong tháng 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là đôi mươi triệu đồng. Đã nhận được vào chi phí gửi ngân hàng 150 triệu đồng, vào nhập quỹ tiền mặt 30 triệu đồng, người tiêu dùng còn nợ 40 triệu đồng.

10. Công ty đã thu nợ được ở quý khách 50 triệu đ và đã dùng trả nợ chi phí vay thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho gửi hàng đi bán cho công ty C, trị giá bán vốn thành quả xuất kho gửi bán là 30 triệu đồng, trị giá bán bán chưa tồn tại thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Sử dụng tiền gửi ngân hàng nộp thuế vào chi phí Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông báo đã nhận được được mặt hàng và không trả chi phí số hàng trên, trị giá giao dịch thanh toán 44 triệu đồng.

14. Dùng tiền phương diện tại quỹ đưa ra trả đưa ra phí bán sản phẩm trong kỳ 5 triệu đồng.

15. Vào cuối tháng xác định hiệu quả kinh doanh hiểu được chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp phân chia hết mang đến hàng phân phối trong kỳ, các khoản lợi nhuận và túi tiền đều hòa hợp pháp, vừa lòng lý; thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 20%.

16. Xuất quỹ tiền phương diện trả lương mang đến công nhân viên 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;

- Mở các tài khoản kế toán, ghi số dư đầu tháng, số phân phát sinh trong thời điểm tháng và tính số dư các tài khoản kế toán tài chính cuối tháng;

- Lập bảng bằng phẳng tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng bằng vận kế toán thời điểm cuối tháng 1/N

- Hãy lập báo cáo kết quả marketing cuối mon 1/N

Hướng dẫn:

1.

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: đôi mươi triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% những khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Tập hợp CPSXPS trong kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá thành sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: trăng tròn triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi thừa nhận GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

*) Ghi dấn doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết chuyển chi phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) xác định thuế TNDN đề xuất nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết đưa thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) xác minh lợi nhuận chưa phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: 20 triệu

Có TK 111: trăng tròn triệu

6. Bài tập nguyên lý kế toán chương 6

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự kế toán quá trình mua sắm chọn lựa thực hiện thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình trường đoản cú kế toán quá trình sản xuất thực hiện ra sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự kế toán tài chính quá trình bán sản phẩm thực hiện ra làm sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình trường đoản cú kế toán quá trình xác định công dụng kinh doanh thực hiện ra sao (vẽ sơ đồ)?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tại công ty lớn Y, có tài năng liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư đầu kỳ của những TK:

- TK chi tiêu sản xuất dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- các TK khác bao gồm số dư (xxx) hoặc không tồn tại số dư.

B - những nghiệp vụ tạo nên trong kỳ:

1/ Xuất kho nguyên vật liệu dùng đến SXKD là 100.000, vào đó

- cần sử dụng cho SX SP A: 50.000.

- sử dụng cho SX SP B: 35.000.

- dùng cho làm chủ phân xưởng: 15.000.

2/ Tính chi phí lương buộc phải trả mang lại CNV là 63.000, vào đó

- chi phí lương CNSX SP A: 15.000.

- tiền lương CNSX SP B: 25.000.

- tiền lương cai quản phân xưởng: 5.000.

- chi phí lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000

- tiền lương của phần tử quản lý doanh nghiệp 10.000

3/ Trích những khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ sử dụng cho phân phối 15.000; cỗ phận bán hàng 12.000; thành phần quản lý công ty 11.000

5/ cuối kỳ kết gửi hết giá thành SX. Biết rằng ngân sách SX chung phân chia cho từng một số loại SP theo chi phí lương người công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho thành phẩm sản xuất theo chi tiêu sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2/ phản ánh vào TK tổng hợp, TK đưa ra tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho NVL dùng cho SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Chi phí lương buộc phải trả đến CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích những khoản trích theo lương phần trăm quy định (toàn cỗ tiền lương là lương cơ bản)

Tính toán:

+) công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương tự ta có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) fan lao động buộc phải đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) những khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

  

TK 334

6.615

  

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214: 38.000

5. Ta có:

TK 627

CPS: 36.175

Phân té cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy ta có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

Nhập kho

*) Tập hợp CPSXPS trong kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A: 50.000

Có TK 622A: 15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A: 13.565,625

Giá thành phân phối A = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 6.000 + 82.090,625 - 6.000

= 82.090,625

*) Tập phù hợp CPSXPS vào kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B: 35.000

Có TK 622B: 25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B: 22.609,375

Giá thành thêm vào B = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 9.000 + 88.484,375 - 3.000

= 94.484,375

*) phản ảnh vào TK tổng hợp, TK chi tiết

Bài 2: Cho tình trạng tại công ty XYZ trong thời điểm tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật tư chính mang đến sản xuất thành phầm 85.000

2. Xuất kho một vài công rứa lao cồn phục vụ thành phần sản xuất 30.000, phục vụ bán hàng 14.000 (loại phân chia 1 lần)

3. Các túi tiền dịch vụ download ngoài vào thời điểm tháng (tiền điện, nước, điện thoại) theo giá chưa xuất hiện thuế giao hàng cho cung cấp 35.000, ship hàng cho bán hàng 16.000, thống trị doanh nghiệp 42.800, thuế suất thuế giá bán trị ngày càng tăng 10%, toàn thể thanh toán bằng tiền mặt

4. Tính ra chi phí lương phải trả của công nhân trực tiếp cung ứng 75.000, lương nhân viên bán sản phẩm 32.000, lương bộ phận quản lý công ty 23.000

5. Trích những khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (tỷ lệ giữa lương cơ phiên bản và lương năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ thành phần sản xuất 25.000, cỗ phận bán sản phẩm 10.000, bộ phận quản lý công ty 8.500

7. Nhập kho thành phẩm 300 sản phẩm hoàn thành từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong kỳ

2. Tính chi phí sản phẩm sản xuất xong xuôi trong kỳ biết giá bán trị sản phẩm dở dang vào đầu kỳ là 3.000, thời điểm cuối kỳ là 17.000

3. Phản chiếu vào thông tin tài khoản kế toán

Kết Luận:

Trên đó là các dạng bài xích tập nguyên tắc kế toán có phần thắc mắc lý thuyết cũng giống như phần bài tập thực hành, bài bác tập rèn luyện để các chúng ta cũng có thể dễ dàng phát âm được các cách thức làm của từng dạng bài bác tập. Chúc các bạn có thể chinh phục bài bác tập nguyên lý kế toán thành công!

Để được đào tạo chuyên nghiệp các kiến thức và kỹ năng nền móng về nguyên lý kế toán qua những đoạn clip do những kế toán trưởng đã có nhiều năm gớm nghiệm chia sẻ các chúng ta cũng có thể tham khảo >>

Như họ đã biết, đối với sinh viên kinh tế tài chính nói bình thường và sinh viên siêng ngành kế toán – truy thuế kiểm toán nói riêng thì môn nguyên tắc kế toán được ví như môn vỡ lòng và mang ý nghĩa chất bắt buộc trong chương trình đào tạo. Hoặc ví như các bạn muốn tham gia các khóa học để thay đổi kế toán tổng thích hợp thì bắt buộc bạn phải học tập qua nhì môn là nguyên lý kế toán cùng kế toán tài chính.

*

Do đó, nếu khách hàng nào bị mất căn bản ngay từ môn này thì sẽ gặp mặt rất những khó khăn khi học những môn tiếp theo vì nguyên lý kế toán là nền tảng khi đi sâu vào học chăm ngành.


Related Articles

Thông thường, bọn họ hay cảm thấy bỡ ngỡ khi tiếp xúc một sự việc mới, vì vậy có không ít bạn gặp mặt khó khăn khi học môn nguyên lý kế toán. Hiểu được yêu cầu đó, Trung chổ chính giữa gia sư trung tâm Tài Đức xin tổng vừa lòng lại các cách học giỏi môn nguyên tắc kế toán để chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: cách học tốt môn nguyên lý kế toán

*

Nội dung

3 Nhớ giải pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng phương pháp làm thật nhiều bài tập7 nắm vững 4 phương pháp cơ bạn dạng trong nguyên lý kế toán đó là:

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán bắt buộc thuộc lòng

Nhiều bạn cho rằng không nhất thiết cần thuộc lòng hệ thống tài khoản kế toán vị khi cần có thể lấy ra xem, nhưng như thế sẽ lấy không hề ít thời gian của chúng ta khiến bạn cảm thấy hồi hộp và mất tập trung. Còn nếu như không thuộc lòng bạn sẽ không thể có tác dụng được bài bác tập của chính mình một cách tác dụng nhất, rộng nữa các bạn sẽ cảm thấy có hại khi đi làm. Để tiện lợi hơn khi học, bạn nên viết ra giấy các số hiệu rồi tên những tài khoản kèm theo, viết những lần và làm nhiều bài bác tập,như thế chúng ta cũng có thể nhớ rất rất lâu và áp dụng rất cấp tốc vào bài xích tập.

Tựa như bảng cửu chương mà chúng ta học thời điểm nhỏ, tại chỗ này bảng hệ thống kế toán là nền tảng gốc rễ để bạn định khoản các dữ liệu. Bài viết xin gợi nhắc mẹo học dễ dàng nhớ, dễ dàng học cùng “chống” ngán là hãy học tập theo đầu tài khoản cùng với đặc trưng của chúng.

STTKý hiệu tài khoảnThứ tựGhi chú
1Tài khoản đầu 0001-007Tài khoản kế bên bảng
2Tài khoản đầu 1111-171Tài sản ngắn hạn
3Tài khoản đầu 2211-244Tài sản dài hạn
4Tài khoản đầu 3311-356Tài số tiền nợ phải trả
5Tài khoản đầu 4411-421Nguồn vốn công ty sở hữu
6Tài khoản đầu 5511-521Doanh thu
7Tài khoản đầu 6611-642Chi chi phí sản xuất, khiếp doanh
8Tài khoản đầu 7711Thu nhập khác
9Tài khoản đầu 8811-821Chi tổn phí khác
10Tài khoản đầu 9911Xác định tác dụng kinh doanh

Đặc biệt, bạn phải ghi chú tài khoản đầu (5 và 7) mang tính chất mối cung cấp Vốn; tài khoản đầu (6 cùng 8) mang ý nghĩa chất Tài Sản. Nó làm nền mang lại định khoản bao gồm phát sinh bên dưới đây.

Đối với thông tin tài khoản Tài SảnKhi gây ra tăng ghi Nợ
Khi phạt sinh sút ghi CóVí dụ: Xuất tự tiền khía cạnh 457,894,000đ sở hữu hàng
Định khoản:Nợ TK 156: 457,894,000đ
Có TK 111: 457,894,000đ
Đối với tài khoản Nguồn VốnKhi phát sinh tăng ghi Có
Khi phát sinh bớt ghi NợVí dụ: Vay chi phí 893,462,000đ trả cho NCCĐịnh khoản:Nợ TK 331: 893,462,000đ
Có TK 311: 893,462,000đ
*

Định khoản thông tin tài khoản khi tất cả phát sinh: vấn đề nhưng nhớ phương pháp sẽ thông ngay

Theo sẽ là thứ tự khi định khoản gồm những bước:

Xác định đối tượng người dùng kế toán buộc phải định khoản.Nợ ghi trước và gồm ghi sau. để ý bạn cần ghi hết mặt Nợ rồi new sang mặt Có.Nghiệp vụ dịch chuyển tăng (giảm) ghi từng mục một bên.Dòng ghi các mục Nợ đề xuất so le với dòng Có.Cuối cùng tổng mức ghi mặt Nợ đề xuất bằng tổng mức ghi bên Có.
*

Tự vẽ các mẫu sổ, mẫu mã bảng kế toán

Có rất nhiều người photo chủng loại bảng ra trước, rồi đến khi làm bài xích tập lôi bảng ra chỉ có việc điền số liệu vào. Giải pháp này đã chỉ dành riêng cho những ngày đầu tiên thôi chúng ta nhé. Vì chúng ta không thể với theo phần đa mẫu photo đó cho hết con đường sự nghiệp kế toán của người sử dụng được. Với cũng chỉ có một cách đó là từ bỏ vẽ mẫu. Biện pháp này đang có cho bạn 2 lợi ích, một là các bạn sẽ hiểu được nó và khi điền số liệu vào cũng không nhiều sai sót hơn và 2 là bạn nhớ luôn luôn biểu mẫu rất hữu dụng cho các bước kế toán sau này. Cách rất dễ nhớ chúng ta hãy thử áp dụng nhé.

Nhớ giải pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh bằng cách làm thật nhiều bài tập

Để nhớ giải pháp định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, bạn phải siêng năng làm bài tập nguyên tắc kế toán mà lại thầy cô cho trên lớp cũng tương tự tìm thêm gần như tài liệu mặt ngoài. Kế bên ra, các chúng ta cũng có thể tự suy nghĩ ra những nghiệp vụ với định khoản chúng.

*
Nên học nhóm với nhau

“Học thầy không tày học bạn”, học đội cũng là giữa những cách hiệu quả để học giỏi môn nguyên tắc kế toán. Bạn có thể tự thành lập một nhóm nhỏ dại để triệu tập học cùng với nhau, cùng nhau giải bài xích tập cũng như giúp giải đáp gần như thắc mắc. Nếu như như gặp mặt những sự việc khó rộng thì hoàn toàn có thể hỏi thẳng giảng viên.

Tính cảnh giác trong kế toán

Với đặc điểm môn học không yên cầu bạn phải trí tuệ sáng tạo mà chỉ cần tính cẩn thận. Cùng với kế toán, cẩn thận là một tính cách rất quan trọng, vị vậy, các bạn phải tập cho doanh nghiệp tính cảnh giác ngay từ trên đầu nhé. Sai một ly đi một dặm.

Trên đó là 5 cách học giỏi môn nguyên lý kế toán sẽ giúp bạn dễ ợt hơn khi tham gia học môn đổ vỡ lòng này. Sau môn này, còn không ít môn học tiếp sau mà bắt buộc bạn phải có kỹ năng và kiến thức của nguyên lý kế toán. Vị vậy, nỗ lực học thật tốt môn này nhé

Một số mẹo trong lúc học môn nguyên lý Kế Toán, các bạn ghi ghi nhớ nhé :

Trừ những tài khoản đặt biệt, tài khoản lưỡng tính.. ..Ta tất cả cách định khoản như sau:

– tài khoản loại 1; 2; 6; 8: gây ra tăng ghi bên Nợ, phạt sinh giảm ghi mặt Có;

– tài khoản loại: 3; 4; 5; 7: Ngược lại, tạo ra tăng ghi mặt Có, phạt sinh sút ghi bên Nợ.

Các vẻ ngoài định khoản kế toán cơ phiên bản :

– Xác định đối tượng người sử dụng kế toán được tiến hành trong những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

– mặt Nợ ghi trước / Bên có ghi sau – Nghiệp vụ dịch chuyển Tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ dịch chuyển Giảm ghi 1 bên

– tổng vốn bên Nợ = tổng giá trị bên gồm

– Số Dư hoàn toàn có thể ở mặt Nợ cùng bên bao gồm ( để ý : biến động Tăng bên nào thì số Dư ở bên đó )

– Tổng tài sản = Tổng mối cung cấp Vốn

Nắm rõ 4 phép tắc cơ bạn dạng trong nguyên lý kế toán đó là:

– Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có tác dụng cho tài sản này tăng lên; đôi khi sẽ có tác dụng cho tài sản khác sụt giảm thì tính chất bằng vận kế toán không nỗ lực đổi; tức là tổng gia tài bằng tổng nguồn vốn.

– Một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh làm cho nguồn chi phí này tăng lên; bên cạnh đó sẽ có tác dụng cho nguồn ngân sách khác giảm sút tính chất bằng vận kế toán không ráng đổi; tức thị tổng gia sản bằng tổng nguồn vốn.

– Một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh có tác dụng cho nguồn vốn này tăng lên; đồng thời sẽ làm cho gia sản khác tạo thêm thì tính chất phẳng phiu kế toán không núm đổi; nghĩa là tổng gia tài bằng tổng nguồn vốn.

– Một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh có tác dụng cho nguồn chi phí này sút đi; đôi khi sẽ có tác dụng cho nguồn vốn khác giảm xuống thì tính chất bằng phẳng kế toán không biến hóa nghĩa là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn.

Tự vẽ ra chữ T, sơ vật dụng hạch toán.Xem các video học kế toán và làm cho trắc nghiệm thật những trên giáo trình từ học nguyên lý kế toán

Hãy luôn luôn chăm chỉ, phải cù, thận trọng với kiên nhẫn

Với môn học nguyên tắc kế toán này, chỉ yêu cầu bạn phải cù, cẩn thận cùng kiên nhẫn, cần mẫn học hỏi chứ chưa yên cầu đến tính sáng sủa tạo, tư duy cao siêu như những môn khoa học khác. Do vậy, các bạn cần phải chịu cạnh tranh trau dồi, học tập hỏi, rèn luyện từ đa số yếu tố nền tảng, cơ bản nhất là học nguyên tắc kế toán để sở hữu cơ sở kiên cố khi bước vào nghiệp vụ khác, khó hơn và nhiều phát sinh hơn. Trong kế toán tài chính với toàn những nhỏ số, trường hợp chỉ lầm lẫn một số 0, số 1, … trong những tài khoản tốt số tiền thôi cũng đã để lại hậu quả rất lớn rồi. Các chúng ta có thể liên tưởng đến câu “sai một ly, đi một dặm” trong trường thích hợp này.

Mẹo và phương pháp định khoản kế toán nhanh nhất

Mẹo và bí quyết định khoản kế toán nhanh nhất , đầu tiên bạn phải hiểu nuốm nào là định khoản / hạch toán kế toán, Định khoản kế toán là công việc xác định tk nào ghi Nợ – tk làm sao ghi Có. Sau khi đọc dứt các Tips này , các bạn nên vận dụng và giải nhiều bài xích tập định khoản kế toán tài chính nhé.

Xem thêm:

Mẹo và một số bước định khoản kế toánBước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan Bước 2: khẳng định tài khoản của các đối tượng người tiêu dùng kế toán đã xác định ở cách 1 Bước 3: khẳng định xu hướng dịch chuyển của từng đối tượng người sử dụng kế toán (Tăng giỏi giảm)Bước 4: xác minh TK ghi Nợ, TK ghi CóBước 5: xác minh số tiền rõ ràng ghi vào từng tài khoản

*

Nguyên tắc Định khoản kế toán:– bên Nợ ghi trước/ Bên có ghi sau– Nghiệp vụ dịch chuyển tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên– loại ghi Nợ buộc phải so le với mẫu ghi Có– tổng mức vốn Bên Nợ = tổng vốn Bên Có– Số dư hoàn toàn có thể có sống cả mặt Nợ và mặt Có.Chú ý những tài khoản lương tính: Tài khoản đầu 1:các tài khoản kế toán lưỡng tính: 131, 138, 331, 333, 338,

Cách sử dụng các tài khoản để định khoản:– mặt Trái: mặt Nợ– Biên Phải: bên Có
Nợ – bao gồm không có chân thành và ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính chất Quy ước
Việc ghi Nợ là ghi số tiền thực hiện ở bên Nợ
Việc ghi tất cả là ghi số tiền tiến hành ở mặt Có

Bạn phải nhớ mẹo ghi ghi nhớ định khoản kế toan sau:TK đầu 1, 2, 6, 8 mang đặc thù TÀI SẢNTK đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất NGUỒN VỐNCác TK mang T/C TS: 1,2,6,8: Tăng mặt Nợ – giảm bên Có
Các TK sở hữu T/C NV: 3,4,5,7: Tăng bên gồm – giảm mặt Nợ.

Lưu ý các TK quánh biệt: TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 521: những khoản sút trừ doanh thu: gồm kết cấu ngược cùng với kết cấu chung. TK 214: tăng mặt có, giảm bên Nợ. TK 521: Tăng mặt Nợ, giảm bên có.kết cấu team tài khoản