Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

Với Giải bài xích tập trang 9, 10 siêng đề Toán 10 trong bài bác 1: Hệ phương trình số 1 ba ẩn sách chuyên đề Toán lớp 10 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dãi trả lời các câu hỏi & làm bài bác tập chăm đề Toán 10 trang 9, 10.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 10 bài 1 trang 9


Giải bài tập trang 9, 10 chăm đề Toán 10 bài bác 1 - Cánh diều

Luyện tập 1 trang 9 siêng đề Toán 10: Giải hệ phương trình: 4x+y−3z=112x−3y+2z=9x+y+z=−3.

Lời giải:

4x+y−3z=112x−3y+2z=9x+y+z=−3⇔4x+y−3z=117y−7z=−7x+y+z=−3⇔4x+y−3z=11y−z=−1−3y−7z=23

4x+y−3z=11y−z=−1−10z=20⇔4x+y−3z=11y−−2=−1z=−2⇔4x+−3−3 . −2=11y=−3z=−2⇔x=2y=−3z=−2.


Quảng cáo


Vậy hệ phương trình vẫn cho có nghiệm (x; y; z) = (4; 1; 2).

Luyện tập 2 trang 9 siêng đề Toán 10: Giải hệ phương trình: x+2y+6z=5−x+y−2z=3x−4y−2z=13.

Lời giải:

x+2y+6z=5−x+y−2z=3x−4y−2z=13⇔x+2y+6z=53y+4z=8x−4y−2z=13⇔x+2y+6z=53y+4z=86y+8z=−8⇔x+2y+6z=53y+4z=83y+4z=−4⇔x+2y+6z=53y+4z=80=12.

Phương trình thứ ba của hệ vô nghiệm. Vậy hệ đã mang lại vô nghiệm.

Luyện tập 3 trang 10 chăm đề Toán 10: Giải hệ phương trình: x+y−3z=−1y−z=0−x+2y=1.

Lời giải:

x+y−3z=−1y−z=0−x+2y=1⇔x+y−3z=−1   1y−z=0   23y−3z=0   3

Hai phương trình (2) với (3) tương đương. Lúc đó, hệ phương trình chuyển về:

x+y−3z=−1y−z=0⇔x+y=−1+3zy=z⇔x=−1+2zy=z.


Quảng cáo


Đặt z = t cùng với t là số thực bất kì, ta có: x = –1 + 2t, y = t.

Xem thêm: Luật Di Sản Văn Hóa Là Gì ? Các Đặc Trưng, Phân Loại Và Ý Nghĩa?

Vậy hệ phương trình vẫn cho tất cả vô số nghiệm (x ; y ; z) = (–1 + 2t; t; t) với t là số thực bất kì.

Giải bài tập trang 5, 6 chăm đề Toán 10 bài bác 1

Giải bài tập trang 7, 8 chuyên đề Toán 10 bài 1

Giải bài bác tập trang 11 chăm đề Toán 10 bài 1

Giải bài xích tập trang 12 siêng đề Toán 10 bài bác 1


Tham khảo những loạt việc 10 khác:


Bài viết cùng lớp new nhất

1 484 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
liên kết
cơ chế
liên kết
bài viết mới duy nhất
Tổng hợp kỹ năng và kiến thức
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới duy nhất
Thi test THPT tổ quốc
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Jack. All Rights Reserved DMCA.com Protection Status