Toán 10 bài 1 là lời giải bài Mệnh đề toán học SGK Cánh Diều Toán 10; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các bạn học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Mệnh đề toán học sách cánh diều giải bài tập toán 10 bài 1 0 bài 1: mệnh đề

Giải SGK Toán 10 Bài 1 sách Cánh Diều

I. Mệnh đề toán học

Hoạt động 1 trang 5 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: a) Phát biểu của bạn H’Maryam...

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập 1 trang 5 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học...

Xem chi tiết lời giải

Hoạt động 2 trang 6 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Trong hai mệnh đề toán học sau đây...

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập 2 trang 6 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng...


Xem chi tiết lời giải

II. Mệnh đề chứa biến

Hoạt động 3 trang 6 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Xét câu “n chia hết cho 3” với...

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập 3 trang 6 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Nêu ví dụ về mệnh đề chứa biến...

Xem chi tiết lời giải

III. Phủ định của một mệnh đề

Hoạt động 4 trang 7 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Hai bạn Kiên và Cường...

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập 4 trang 7 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định...

Xem chi tiết lời giải

IV. Mệnh đề kéo theo

Hoạt động 5 trang 7 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Xét hai mệnh đề...

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập 5 trang 8 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Hãy phát biểu một định lý toán học...

Xem chi tiết lời giải

V. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

Hoạt động 6 trang 8 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề dạng...

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập 6 trang 8 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề...

Xem chi tiết lời giải

VI. Kí hiệu ∀ và ∃

Hoạt động 7 trang 9 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho mệnh đề “n chia hết cho 3”...

Xem chi tiết lời giải

Hoạt động 8 trang 10 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Bạn An nói:...

Xem chi tiết lời giải


Luyện tập 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Phát biểu mệnh đề phủ định...

Xem chi tiết lời giải

Giải Bài tập trang 11

Bài 1 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Trong các phát biểu sau...

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề...

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho n là một số tự nhiên...

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề...

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃”...

Xem chi tiết lời giải

Bài 6 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Phát biểu các mệnh đề sau...

Xem chi tiết lời giải

Bài 7 trang 11 Toán 10 tập 1 SGK Cánh Diều: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau...

Xem chi tiết lời giải

------> Bài tiếp theo: Giải Toán 10 Bài 2 chương 1: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp sách Cánh Diều

------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán 10 Bài 1: Mệnh đề toán học cho các bạn học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 1: Mệnh đề toán học. Tập hợp. Qua đó giúp các bạn học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì và cuối học kì lớp 10.

Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề giúp các em học sinh lớp 10 tham khảo, biết cách giải các bài tập trong SGK Toán 10 Tập 1 trang 14 sách Chân trời sáng tạo.


Giải SGK Toán 10 bài 1 sách Chân trời sáng tạo Tập 1 giúp các em học sinh nắm được cách trình bày, cách triển khai để giải được các bài tập trong sách giáo khoa. Từ đó các em học sinh tự bồi dưỡng và nâng cao kiến thức tự tin giải quyết tốt các bài tập. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho riêng mình.


Giải Toán 10 trang 14 Chân trời sáng tạo - Tập 1

Bài 1 trang 14

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là mệnh đề, khẳng định nào là mệnh đề chứa biến

a) 3 + 2 > 5

b) 1 - 2x = 0

c) x - y = 2

*
 là tam giác vuông cân” đúng.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là: “Tam giác có hai góc bằng

*
 không phải là tam giác vuông cân”

Bài 3 trang 14

Xét hai mệnh đề:

P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành”.

Q: “Tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường”.

a) Phát biểu mệnh đề

*
 và xét tính đúng sai của nó.

b) Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề

*

Gợi ý đáp án

a) Mệnh đề

*
 “Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành thì nó có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường”.

Mệnh đề này đúng vì “hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường” là tính chất của hình hình hành.

b) Mệnh đề đảo của mệnh đề

*
là mệnh đề
*
, được phát biểu là: “Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì nó là hình bình hành”.

Xem thêm: “ trận điện biên phủ phần 8, chiến dịch điện biên phủ phần 8Gợi ý đáp án

Các định lí trên có thể được phát biểu là:

a) Một phương trình bậc hai có biệt thức dương là điều kiện cần và đủ để có hai nghiệm phân biệt

b) Một hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là điều kiện cần và đủ để nó là hình thoi.