*Bạn đang xem: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3

• Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số • Cộng, trừ các số có 3 chữ số ( ko nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng các số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có tía chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập các bảng phân chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang trăng tròn • Nhân số có hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân chia 6 • luyện tập trang 25 • tra cứu một trong số phần đều nhau của một trong những • luyện tập trang 26 • chia số có hai chữ số mang lại số có một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân tách hết cùng phép chia tất cả dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một trong những lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng chia 7 • rèn luyện trang 36 • giảm đi một số trong những lần • luyện tập trang 38 • tra cứu số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận thấy và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm • rèn luyện trang 46 • thực hành thực tế đo độ dài • thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • việc giải bởi hai phép tính • bài toán giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có bố chữ số với số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 56 • so sánh số to gấp mấy lần số nhỏ xíu • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • rèn luyện trang 60 • so sánh số bé xíu bằng 1 phần mấy số mập • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân tách 9 • luyện tập trang 69 • phân chia số bao gồm hai chữ số cho số có một chữ số • phân tách số gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • phân tách số có ba chữ số cho số bao gồm một chữ số • phân chia số có tía chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • giới thiệu bảng nhân • reviews bảng phân tách • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • có tác dụng quen cùng với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số cho 10 000


• những số bao gồm bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, nửa đường kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số tất cả bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân tách số tất cả bốn chữ số cho số có một chữ số • phân tách số tất cả bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • phân tách số tất cả bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang • thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • rèn luyện trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • luyện tập trang 132 • làm cho quen với những thống kê số liệu • làm cho quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số cho 100 000


• các số tất cả năm chữ số • luyện tập trang 142 • những số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • rèn luyện trang 154 • Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • luyện tập trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số gồm năm chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số bao gồm năm chữ số mang lại số gồm một chữ số • chia số gồm năm chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số mang đến 100 000 • Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 • Ôn tập bốn phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm:

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: những số mang đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập thời điểm cuối năm