Hướng dẫn giải bài 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán 8. Bài tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân solo thức với nhiều thức. Chương 1: Phép nhân cùng phép chia các đa thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 sgk trang 5

A. Một số trong những kiến thức cơ bản

Muốn nhân một đơn thức cùng với một đa thức ta nhân solo thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài xích tập SGK nhân solo thức với đa thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . Y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = -6 và y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) trên x =1/2và y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =1/2, y = -100 biểu thức có mức giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Advertisements (Quảng cáo)


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổi
Bạn hãy rước tuổi của mình:

– cộng thêm 5;

– Được từng nào đem nhân với 2;

– Lấy kết quả trên cùng với 10;

– Nhân hiệu quả vừa kiếm được với 5;

– Đọc tác dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.


Tôi đang đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Đáp án: Nếu gọi số tuổi là x thì ta có công dụng cuối cùng là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực chất công dụng cuối thuộc được gọi lên chính là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc hiệu quả cuối cùng, thì tôi chỉ vấn đề bỏ đi một chữ số 0 ở tận cùng là ra số tuổi của bạn. Ví dụ điển hình bạn hiểu là 140 thì tuổi của người sử dụng là 14.

Bài 5 toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn toán 8 tập 1). . Đánh vệt x vào ô nhưng mà em đến là giải đáp đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với 2a.

———

Một số kỹ năng cơ bạn dạng các em đề nghị nhớ lúc làm bài bác tập

1. Nguyên tắc nhân solo thức với nhiều thức:

Muốn nhân một 1-1 thức với một nhiều thức ta nhân đơn thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. đề cập lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . A . A … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . Am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . N

Áp dụng: phép tắc nhân đối chọi thức với nhiều thức: ý muốn nhân một solo thức với một đa thức ta nhân 1-1 thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích với nhau.

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr & = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: luật lệ nhân đối kháng thức với nhiều thức: hy vọng nhân một đơn thức cùng với một đa thức ta nhân 1-1 thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

*


LG c.

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng: phép tắc nhân 1-1 thức với nhiều thức: mong muốn nhân một đơn thức với một nhiều thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lý 7 Bài 12 Thực Hành : Nhận Biết Đặc Điểm Môi Trường Đới Nóng

Lời giải đưa ra tiết:

*

baigiangdienbien.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp baigiangdienbien.edu.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng baigiangdienbien.edu.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép baigiangdienbien.edu.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.