Soạn Công Nghệ lớp 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật, hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi và giải bài tập trong sách giáo khoa (SGK) ngắn gọn, đầy đủ kèm theo lý thuyết tổng hợp.

Bạn đang xem: Giải công nghệ 11 bài 1 1 bài 1: tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật


Nội dung bài viết

Trả lời câu hỏi SGK Bài 1 Công Nghệ 11 trang 5, 6, 7, 8, 10 Giải bài tập SGK Bài 1 Công Nghệ lớp 11

Để quá trình tiếp thu kiến thức mới trở nên dễ dàng và đạt hiệu quả nhất, trước khi bắt đầu bài học mới các em cần có sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những kiến thức hiện có thử áp dụng giải các bài tập ứng dụng, trả lời câu hỏi liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Công nghệ 11 Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật (Ngắn gọn), giúp các em tiết kiệm thời gian. Nội dung chi tiết được chia sẻ dưới đây.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 1 Công Nghệ 11 trang 5, 6, 7, 8, 10

Trả lời câu hỏi trang 5 Công nghệ 11

Việc quy định các khổ giấy có liên quan gì đến các

Lời giải:

Việc quy định khổ giấy có liên quan đến kích cỡ của các thiết bị sản xuất giấy và in ấn.

Trả lời câu hỏi trang 6 Công nghệ 11

Cách chia các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 như thế nào?

Lời giải:

Khổ A0 = 2 lần khổ A1, khổ A1 = 2 lần khổi A2, khổ A2 = 2 lần khổ A3, khổ A3 = 2 lần khổ A4. Muốn chia thành khổ nào ta sẽ chia nhỏ dần từ tờ A0 xuống các tờ có kích thước nhỏ hơn.

Trả lời câu hỏi trang 7 Công nghệ 11

Việc quy định chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ không?

Lời giải:

Ta cần sử dụng bút vẽ phù hợp với nét muốn vẽ, để thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ. Vd: Ta không thể sử dụng có chiều rộng bằng 1.4mm để vẽ nét mảnh bằng 0.25mm được.

Trả lời câu hỏi trang 8 Công nghệ 11

Quan sát hình 1.4 và nêu nhận xét kiểu dáng, cấu tạo, kích thước các phần của chữ?

Lời giải:

Các chữ đều là chữ in, 2 dòng đầu tiên là chữ in hoa và kích thước lớn, 2 dòng sau là chữ in thường kích thước nhỏ hơn, 2 dòng tiếp theo là số và kí tự đặc biệt.

Trả lời câu hỏi trang 10 Công nghệ 11

Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghi kích thước nào sai.

J/tra-loi-cau-hoi-cong-nghe-11-bai-1-trang-10.png" alt="*">