Soạn Công Nghệ lớp 7 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ, hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi và giải bài tập trong sách giáo khoa (SGK) kèm theo tổng hợp lý thuyết trọng tâm.

Bạn đang xem: Giải công nghệ 7 bài 21 - công nghệ 7 bài 21: luân canh


Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải Công nghệ 7 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài học của mình trong quá trình học tập môn Công nghệ.

Trả lời câu hỏi SGK Bài 21 Công Nghệ 7 trang 50, 51

Câu 1 (trang 50 SGK Công nghệ 7):

Hãy nêu ví dụ về loại hình luân canh cây trồng mà em biết.

Trả lời:

- Ngô đông xuân (từ tháng 1 - 5).

- Đậu tương hè (từ tháng 6 - 11).

- Ớt ngọt (từ tháng 1- 5 năm sau).

- Cải ngọt (từ tháng 5 - 6 năm sau).

- Đậu đũa (từ tháng 6 -9 năm sau).

Câu 2 (trang 21 SGK Công nghệ 7):

Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết.

Trả lời:

- Ớt xen đậu.

- Ngô xen mía.

Câu 3 (trang 21 SGK Công nghệ 7):

Ở địa phương em đã gieo trồng được mấy vụ trong năm trên một mảnh ruộng?

Trả lời:

Ở địa phương em đã trông được 3 vụ trong năm trên một mảnh ruộng. Một vụ màu, hai vụ lúa.

Câu 4 (trang 21 SGK Công nghệ 7):

Em hãy chọn các nhóm từ trong ngoặc ( độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng, giảm sâu, bệnh, sản phẩm thu hoạch, ánh sáng, đất) để điền vào chỗ trống trong vở bài tập cho thích hợp (mỗi nhóm từ có thể điền vào nhiều chỗ của các câu).

- Luân canh làm cho đất tăng (1) và (2).

- Xen canh sử dụng hợp lí (3) và (4).

- Tăng vụ góp phần tăng thêm (5) và (6).

Trả lời:

- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

- Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh.

- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

Giải bài tập SGK Bài 21 Công Nghệ lớp 7

Câu 1 trang 51 SGK Công nghệ 7:

Thế nào là luân canh, tăng vụ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như nào? Cho ví dụ minh hoạ

Lời giải:

- Luân canh là trồng nhiều loại cây trên một diện tích. Ví dụ trồng ớt với ngô trên cùng một thửa ruộng.

- Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên 1 diện tích đất. Trước ta trồng 2 vụ nhưng do tiến bộ nên ta có thể tăng lên 3 – 4 vụ một năm.

- Ở địa phương em đã áp dụng phương pháp canh tác tăng vụ, xen canh: Địa phương có 2 vụ lúa, một vụ màu. Ngoài ra còn có xen canh ngô và mía.

Câu 2 trang 51 SGK Công nghệ 7:

Hãy nêu tác dụng của việc luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất và trồng trọt.

Lời giải:

- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hòa dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh.

- Xen canh sử dụng hợp lí đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh.

- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch.

Lý thuyết Công Nghệ Bài 21 lớp 7

I. Luân canh, xen canh, tăng vụ

- Là những phương thức canh tác phổ biến trong trồng trọt.

1. Luân canh

Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.

Năm thứ 1: Trồng ngô hoặc đỗ (tháng 1 đến tháng 5).

Trồng lúa mùa chính vụ (từ tháng 7 đến tháng 12).

Năm thứ 2: Trồng khoai lang (từ tháng 12 đến tháng 5).

Trồng lúa hè thu (từ tháng 5 đến tháng 8).

Trồng lúa mùa muộn (từ tháng 8 đến tháng 12).

Có các loại hình luân canh như sau:

- Luân canh giữa các cây trồng cạn với nhau.

- Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng nước.

Công thức luân canh hợp lí cần chú ý đến các yếu tố: mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng là nhiều hay ít và khả năng chống sâu, bệnh của mỗi loại cây trồng.

2. Xen canh:

 Em hãy nêu một vài ví dụ về xen canh các loại cây trồng mà em biết.

A/screenshot-1636297379.png" alt="*">