Địa 12 bài bác 23: Thực hành: so sánh sự chuyển dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt. Gợi ý giải bài xích tập vẫn được cho số liệu sẵn: giá trị phân phối ngành trồng trọt (theo giá so sánh 1994); diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm

Hướng dẫn giải bài bác tập SGK bài 23 thực hành thực tế Địa 12. Chúng tôi đã tổng hợp giải mã hay của các thắc mắc trong sách giáo khoa phía bên trong nội dung chương trình huấn luyện và giảng dạy bộ môn Địa lớp 12. Mời các em tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Địa Lí 12 Bài 23: Thực Hành

Tham khảo bài học kinh nghiệm trước đó:

Địa lý 12 bài 23: Thực hành: so với sự đưa dịch cơ cấu tổ chức ngành trồng trọt

Bài 1 (trang 98 SGK Địa Lí 12): đến bảng số liệu sau:

Bảng 23.1. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (theo giá đối chiếu 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)


 Năm

Tổng số

lương thực

rau xanh đậu

cây công nghiệp

Cây nạp năng lượng quả

Cây khác

1990

49604,0

33289,6

3477,0

6692,3

5028,5

1116,6

1995

66183,4

42110,4

4983,6

12149,4

5577,6

1362,4

2000

90858,2

55163,1

6332,4

21782,0

6105,9

1474,8

2005

2107897,6

63852,5

8928,2

25585,7

7942,7

1588,5


a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị tiếp tế ngành trồng trọt theo từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%)

b) dựa vào số liệu sẽ tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) dấn xét về mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự thay đổi cơ cấu giá chỉ trị chế tạo ngành trồng trọt. Sự chuyển đổi trên đề đạt điều gì trong thêm vào lương thực, thực phẩm cùng trong việc phát huy thế mạnh mẽ của nền nông nghiệp nhiệt đới.

Lời giải:

a, cách xử lý số liệu

Tốc độ tăng trưởng giá trị thêm vào ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100 %) 


 Năm

tổng số

hoa màu

rau củ đậu

cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây không giống

1990

100

100

100

100

100

100

1995

133.4

126.5

143.3

181.5

110.9

122.0

2000

183.2

165.7

182.1

325.5

121.4

132.1

2005

217.5

191.8

256.8

382.3

158.0

142.3


b, Biểu đồ gia dụng đường

c) nhận xét

- từ thời điểm năm 1990 đến 2005, giá bán trị tiếp tế của ngành trồng trọt theo những nhóm cây trồng tăng một cách ổn định.

+ cây lâu năm có vận tốc tăng nhanh nhất. Trong vòng 15 năm đã tăng 382,3%, tăng nhanh nhất ở quy trình 1995-2000 (tăng 144%). Tiếp theo là rau xanh đậu. Nhị cây này có tốc độ vững mạnh caọ rộng mức chung…

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả, cây không giống có tốc độ tăng thấp rộng mức chung.

+ xu hướng giảm tỉ trọng của những nhóm cây trong cơ cấu tổ chức giá trị tiếp tế ngành trồng trọt.

- Giữa vận tốc tăng trưởng và gửi dịch tổ chức cơ cấu có quan hệ rất chặt chẽ. Cây lâu năm và rau củ đậu có tốc độ tấng trưởng cao hơn nữa mức tăng chung, đề nghị tỉ trọng có xu thế tăng. Còn cây nạp năng lượng quả, cây lương thực, các cây khác có tốc độ tăng thấp hơn mức chung, đề xuất tỉ trọng sẽ có được xu phía giảm.

- Sự biến hóa cơ cấu giá trị chế tạo ngành trồng trọt hội chứng tỏ:

+ Trong sản xuất lương thực, lương thực đã gồm xu hướng đa dạng hoá, những loại rau đậu được tăng mạnh sản xuất.

+ những thế bạo gan của nntt nhiệt đới, đặc biệt là đất đai cùng khí hậu được phát huy ngày càng có hiệu quả.

+ phân phối cây công nghiệp tăng nhanh nhất, gắn sát với việc mở rộng diện tích các vùng chuyên canh cây công nghiệp, tốt nhất là những cây công nghiệp sức nóng đới.

Bài 2 (trang 99 SGK Địa Lí 12): đối chiếu bảng số liệu sau

Lời giải:

Để phân tích xu thế biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong khoảng thời gian 1975 - 2005, cũng giống như để phục vụ thắc mắc (b), cần đo lường và thống kê xử lí số liệu, lập thành bảng bắt đầu như sau:

Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp (1975 – 2005) (%)


Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp nhiều năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


a. Phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên về cây công nghiệp lâu năm trong khoảng thời hạn từ 1975 mang đến 2005

- diện tích s cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm đều tăng.

- diện tích s cây công nghiệp lâu năm tăng cường (từ 1975 mang lại 2005, tăng 1.460,8ha, tăng ngay gần 9,5 lần), đặc biệt quan trọng tăng mạnh trong tiến độ từ 1995 cho 2000 (tăng 549ha; tăng 1,6 lần).

- diện tích cây công nghiệp thường niên tăng chậm trễ hơn cây công nghiệp lâu năm (từ 1975 đến 2005, tăng 651,4ha, tăng gấp 4,1 lần); trường đoản cú 1985 đến 1990 giảm, sau đó tăng cường trong tiến trình 1990 - 1995 (tăng 174,7ha; 1,32 lần).

b. Dìm xét về mối quan hệ giữa sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng cây lâu năm về sự biến đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp.

Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (đặc biệt là sự việc tăng cấp tốc tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp) bao gồm liên quan rõ rệt đến sự thay đổi trong phân bổ cây công nghiệp, hầu hết là các cây công nghiệp nhiều năm (cà phê, chè, điều, hồ nước tiêu không ngừng mở rộng sự phân bố) và sự hình thành, cải tiến và phát triển các vùng chăm canh cây lâu năm (các vùng cây công nghiệp đa phần là Tây Nguyên và Đông phái nam Bộ).

File sở hữu miễn phí bài thực hành 23 địa 12:

CLICK ngay lập tức vào đường dẫn sau đây để tải giải thuật bài tập bài thực hành 23 địa lí 12 chi tiết, ngắn gọn bản file word, file pdf hoàn toàn miễn phí tổn từ chúng tôi.

Tham khảo bài học tiếp theo:

Ngoài câu chữ trên, các em coi và tìm hiểu thêm các môn học khác được phân chia theo từng khối lớp tại chuyên trang của bọn chúng tôi.

Ngành nntt nước ta bao gồm có nhị ngành thiết yếu đó là trồng trọt cùng chăn nuôi. Từng ngành vẫn và đang xuất hiện những sự di chuyển nhất định. Vậy ngành trồng trọt đang sẵn có sự di chuyển cơ cấu như thế nào? hy vọng bài thực hành hôm nay, phần như thế nào giúp các bạn hiểu được điều đó.


*

Câu 1: mang lại bảng số liệu:

Bảng 23.1. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT (theo giá chỉ so ánh 1994)

(Đơn vị: tỉ đồng)

*

a) Tính vận tốc tăng trưởng giá bán trị cung cấp ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cối (lấy năm 1990 = 100%).

b) nhận xét về mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự chuyển đổi cơ cấu giá chỉ trị thêm vào ngành trồng trọt. Sự đổi khác trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực, thực phẩm với trong việc phát huy thế mạnh bạo của nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới?

Trả lời:

a)Để tính tốc độ tăng trưởng giá bán trị cung cấp ngành trồng trọt theo từng nhóm cây ta vận dụng công thức:

Tốc độ tăng trường = (Giá trị năm sau / cực hiếm năm 1990 ) x 100%.

Theo công thức này ta gồm bảng kết quả tính như sau:

*

b) mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự chuyển đổi cơ cấu giá chỉ trị cung cấp ngành trồng trọt.

* Về tốc độ tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):

+ cây công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp sau là cây rau củ đậu (tăng 156,8%). Cả hai team cây này đều phải có tốc độ phát triển cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả và cây khác có vận tốc tăng trưởng rẻ hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

* Về sự chuyển đổi cơ cấu (%)

Từ năm 1990 cho năm 2005, cơ cấu tổ chức giá trị cung cấp ngành trồng trọt ở việt nam có sự thay đổi theo hướng:

+ sút tỉ trọng cây lương thực, cây ăn uống quả với cây khác.

+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu.

* mối quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng và sự biến hóa cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt: nhì yếu tố này có mối quan liêu hệ ngặt nghèo với nhau.

+ cây lâu năm và cây rau xanh đậu có tốc độ tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy thế tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả với cây không giống có tốc độ tăng trưởng tốt hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng mà tỉ trọng có xu thế giảm.

* Sự biến đổi trên phản bội ánh trong cung cấp lương thực, thực phẩm với trong việc phát huy thế khỏe khoắn của nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới

+ Trong sản xuất lương thực, thực phẩm, đã gồm xu hướng nhiều mẫu mã hóa, các loại rau đậu được tăng nhanh sản xuất.

+ Nền nông nghiệp & trồng trọt nhiệt đới ngày dần được đẩy mạnh thế mạnh dạn với việc tạo thành nhiều thành phầm hàng hóa có mức giá trị cao.

Câu 2: mang lại bảng số liệu (trang 99 SGK):

Bảng 23.2. DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM

(Đơn vị: ngàn ha)

*

a) Phân tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp nhiều năm từ năm 1975 cho năm 2005.

b) Sự chuyển đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm) tất cả liên quan thế nào đến sự chuyển đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp?

Trả lời:

a)Xu hướng vươn lên là động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp nhiều năm từ năm 1975 mang lại năm 2005.

Tổng diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm đều sở hữu xu hướng tăng và tăng thêm khá nhanh.

Diện tích cây công nghiệp nhiều năm có xu hướng tăng nhanh hơn cây lâu năm hàng năm. Từ năm 1975 cho 2005, diện tích cây công nghiệp nhiều năm tăng lên vội vàng 9 lần, diện tích s cây công nghiệp hàng năm chỉ tăng cấp 4 lần.

Xem thêm: Lịch Sử Đồng Tiền Việt Nam Qua Hơn 1, Access To This Page Has Been Denied

Riêng trong tiến độ 1985 – 1990, diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm, sau đó tăng dần

b)Để biết được sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp hàng năm và cây lâu năm lâu năm) có liên quan ra sao đến sự đổi khác trong phân bố sản xuất cây công nghiệp, ta nên tính ra cơ cấu tổ chức của từng đội cây.

Ta áp dụng công thức:

% cơ cấu diện tích s cây CN thường niên = (Diện tích cây CN hàng năm / Tổng diện tích cây cn ) x 100%% cơ cấu diện tích s cây CN nhiều năm = (Diện tích cây CN lâu năm / Tổng diện tích s cây cn ) x 100%

Từ công thức đó ta bao gồm bảng tác dụng như sau:

*

Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên ngày càng giảm, tự 54,9% (năm 1975) xuống còn 34,5% (năm 2005), bớt 20,4%.Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm không chấm dứt tăng, trường đoản cú 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%

b) Sự liên quan giữa sự biến đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm) mang đến sự biến hóa trong phân bố sản xuất cây công nghiệp

Sự đổi khác trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp có liên quan rõ rệt đến sự chuyển đổi trong phân bổ cây công nghiệp từ ra đời và cải tiến và phát triển các vùng chăm canh cây công nghiệp, chủ yếu là những cây công nghiệp thọ năm. Tiêu biểu các vùng như: Đông phái mạnh Bộ, Tây Nguyên, Trung du miền núi Bắc Bộ.