Giải bài tập Lịch sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) giúp các em học sinh lớp 8 tổng hợp toàn bộ kiến thức lý thuyết quan trọng, biết cách trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 82.

Bạn đang xem: Giải lịch sử 8 bài 15

Qua đó giúp các em củng cố kiến thức về cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 15 cho học sinh của mình. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết tài liệu giải Lịch sử 8 Bài 15 trang 82, mời các bạn cùng đón đọc nhé.


Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lý thuyết Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng
Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Bài 15Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 15 trang 82

Lý thuyết Sử 8 Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng

I. Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

- Về chính trị: Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng.

- Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.


- Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

- Về xã hội:

Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khớp nơi.

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917

- Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.

- Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích

- Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.

- Kết quả:

Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.

- Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

3. Cách mạng tháng Mười năm 1917

- Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

Chính phủ lâm thời (tư sản)Xô viết đại biểu (vô sản)

* Cục diện không thể kéo dài.

- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

- Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

- Diễn biến khởi nghĩa

* Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợ

- Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

1. Xây dựng chính quyền Xô viết


- Chính sách của chính quyền:

Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới.Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân.Thành lập hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng.Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

2. Chống thù trong, giặc ngoài

- Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản trong nước tấn công tiêu diệt nước Nga.

- Đầu năm 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

- Nội dung của chính sách:

Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.Trưng thu lượng thực thừa của nông dân.Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.

- Chính sách đã động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười

- Với nước Nga.

Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Với thế giới:

Làm thay đổi cục diện thế giới.Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Bài 15

Câu hỏi trang 76

- Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.

Trả lời:

Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng, phản đối chiến tranh lên cao.

Câu hỏi trang 77

- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì ?

Trả lời:

Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga hoàng, quyền lực chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô viết của công nông binh, thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản.

Câu hỏi trang 78

- Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Trả lời:

- Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga. Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-ta-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Những đội cận vệ đỏ được thành lập. Kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo và được quyết định hết sức nhanh chóng.

- Đêm 24 - 10 (6 - 11), Lê-nin đến điện Xmô-nui trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 15 trang 82


Bài 1 (trang 82 SGK Lịch sử 8)

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng?

Gợi ý đáp án:

Sau kết quả của cuộc cách mạng tháng Hai, dù đã lật đổ được chế độ phong kiến của Nga hoàng nhưng nước Nga vẫn còn tồn tại 2 chính quyền với 2 thái cực khác nhau. Đó là: chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đối lập nhau về mục tiêu, quyền lợi nên không thể tồn tại lâu dài. Chính vì thế, Lên-nin cùng Đảng Bôn-sê-vích đã quyết định lật đổ Chính phủ lâm thời trong Cuộc cách mạng Tháng Mười. Cuộc cách mạng tháng Mười đã chấm dứt tình trạng 2 chính quyền, thiết lập chính quyền thống nhất trên toàn nước Nga của Xô viết.

Bài 2 (trang 82 SGK Lịch sử 8)

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng tháng Mười.

Gợi ý đáp án:

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào?

Gợi ý đáp án:

* Xây dựng Chính quyền Xô viết:

– Chính quyền Xô viết thông qua : Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

– Chính quyền Xô viết nhanh chóng xóa bỏ phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện nam nữ bình quyền, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết,… Nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt.

– Nga rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.

– Hồng quân công nông được thành lập để bảo vệ chính quyền mới.

* Bảo vệ Chính quyền Xô viết:

– Năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.

– 1918-1920, nhân dân Nga tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện vô cùng khó khăn để giữ vững Chính quyền Xô viết.

– Từ năm 1919 Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến đưa nước Nga vượt qua hiểm nghèo.

– Năm 1920, Hồng quân Liên Xô đánh tan ngoại xâm và nội phản. Nhà nước Xô viết được bảo vệ.

Bài 4 (trang 82 SGK Lịch sử 8)

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Gợi ý đáp án:

* Đối với nước Nga:

Cách mạng tháng Mười đã lật đổ ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và CNTB.Lần đầu tiên trong lịch sử nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức đứng lên làm chủ đất nước.

* Đối với thế giới:

Đập tan khâu yếu nhất của CNTB.Hệ thống XHXN được thiết lập.Cổ vũ phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.Để lại bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.

Năm 1917, ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng vào tháng Hai và tháng Mười. Cách mạng tháng Mười và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng đã giành được thắng lợi, mở ra một thời kì mới cho lịch sử nước Nga và thế giới.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Hai cuộc cách mạng ở nước Nga năm 1917

1.Tình hình nước Nga trước cách mạng

Là đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni –cô – lai II.Hoàng Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.Phong trào phản chiến đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng lan rộng.Chính phủ Nga Hoàng bất lực không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.Đảng CNXHDC Nga kêu gọi đấu tranh.

2.Cách mạng tháng Hai năm 1917

a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917

b. Cách mạng tháng Mười

Nguyên nhân:Chính phủ lâm thời Tư sản theo đuổi chiến tranh đế quốc.Chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.Diễn biến:24/10 cuộc khởi nghĩa bùng nổ, quân cách mạng làm chủ hoàn toàn thành phố.Đêm 25/10 quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông, chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ

=>Là cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Tính chất: Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghiã (Cách mạng Vô sản)

II. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem thêm: Top 10 Cảnh Đẹp Đà Nẵng Đẹp Đến Mê Mẩn Quên Lối Về, 40 Cảnh Đẹp Đà Nẵng Hấp Dẫn Du Khách Ghé Thăm

1.Xây dựng chính quyền Xô Viết

2.Chống thù trong, giặc ngoài

Nội dung chính sách Cộng sản thời chiến .Quốc hữu hóa tòan bộ xí nghiệp.Trưng thu lương thực của nông dân .Nhà nước nắm độc quyền quản lý phân phối lương thực , thực phẩm .Lao động cưỡng bức
Tác dụng : đã động viên sức người sức của, năm 1920 Hồng quân đã đánh tan nội phản và ngoại xâm, bảo vệ và giữ vững Nhà nước Nga Xô Viết
Nhân dân Xô Viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng 10:Do sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân .Lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ .Chính sách cộng sản thời chiến được mang ra thực hiện có hiệu quả.Hồng Quân chiến đấu dũng cảm.Chỉ huy quân sự tài ba của nhà lãnh đạo Xô Viết .

3 .Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười

Đối với nước Nga :Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga .Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .Đối với thế giới :Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .Tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước