Sách Giáo Khoa Ngữ Văn lớp 8 | Giải bài tập SGK Ngữ Văn lớp 8

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 8 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8)

Bài 1 SGK ngữ văn 8

Tôi đi học – Thanh Tịnh

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2 SGK ngữ văn 8

Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng

Trường từ vựng

Bố cục của văn bản

Bài 3 SGK ngữ văn 8

Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Bài 4 SGK ngữ văn 8

Lão Hạc – Nam Cao

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5 SGK ngữ văn 8

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 6 SGK ngữ văn 8

Cô bé bán diêm – Andécxen

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7 SGK ngữ văn 8

Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Bài 8 SGK ngữ văn 8

Chiếc lá cuối cùng – O.Hen-ri

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9 SGK ngữ văn 8

Hai cây phong – Ai-ma-tốp

Nói quá

Bài 10 SGK ngữ văn 8

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Nói giảm nói tránh

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Bài 11 SGK ngữ văn 8

Câu ghép

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12 SGK ngữ văn 8

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện

Câu ghép (Tiếp theo)

Phương pháp thuyết minh

Bài 13 SGK ngữ văn 8

Văn bản Bài toán dân số – Thái An

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14 SGK ngữ văn 8

Dấu ngoặc kép

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Bài 15 SGK ngữ văn 8

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu

Đập đá ở Côn Lôn – Phân Châu Trinh

Ôn luyện về dấu câu

Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16 SGK ngữ văn 8

Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Bài 17 SGK ngữ văn 8

Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Bài 18 SGK Ngữ Văn 8

Ông Đồ – Vũ Đình Liên

Nhớ Rừng – Thế Lữ

Câu nghi vấn

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19 SGK Ngữ Văn 8

Quê Hương – Tế Hanh

Khi con tu hú – Tố Hữu

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Bài 20 SGK Ngữ Văn 8

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Câu cầu khiến

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21 SGK Ngữ Văn 8

Vọng Nguyệt (Ngắm trăng) – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Bài 22 SGK Ngữ Văn 8

Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

Câu phủ định

Bài 23 SGK Ngữ Văn 8

Hành động nói

Bài 24 SGK Ngữ Văn 8

Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi

Hành động nói (tiếp theo)

Ôn tập về luận điểm

Bài 25 SGK Ngữ Văn 8

Bàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Bài 26 SGK Ngữ Văn 8

Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc

Hội thoại

Bài 27 SGK Ngữ Văn 8

Đi bộ ngao du – Ru xô

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Bạn đang xem: Sách Giải Ngữ Văn 8 Giá Tốt T04/2023

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28 SGK Ngữ Văn 8

Lựa chọn trật tự từ trong câu.

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29 SGK Ngữ Văn 8

Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục – Mô-li-e

Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)

Bài 30 SGK Ngữ Văn 8

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn lớp 8 | Giải bài tập SGK Ngữ Văn lớp 8

Bạn đang xem: Soạn văn lớp 8 hay nhất, ngắn gọn

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 8 THEO SÁCH GIÁO KHOA

(Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8)

Bài 1 SGK ngữ văn 8

Tôi đi học – Thanh Tịnh

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2 SGK ngữ văn 8

Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng

Trường từ vựng

Bố cục của văn bản

Bài 3 SGK ngữ văn 8

Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố

Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8

Bài 4 SGK ngữ văn 8

Lão Hạc – Nam Cao

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5 SGK ngữ văn 8

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 6 SGK ngữ văn 8

Cô bé bán diêm – Andécxen

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7 SGK ngữ văn 8

Tình thái từ

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Bài 8 SGK ngữ văn 8

Chiếc lá cuối cùng – O.Hen-ri

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9 SGK ngữ văn 8

Hai cây phong – Ai-ma-tốp

Nói quá

Bài 10 SGK ngữ văn 8

Ôn tập truyện kí Việt Nam

Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000

Nói giảm nói tránh

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Bài 11 SGK ngữ văn 8

Câu ghép

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12 SGK ngữ văn 8

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện

Câu ghép (Tiếp theo)

Phương pháp thuyết minh

Bài 13 SGK ngữ văn 8

Văn bản Bài toán dân số – Thái An

Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14 SGK ngữ văn 8

Dấu ngoặc kép

Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Bài 15 SGK ngữ văn 8

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu

Đập đá ở Côn Lôn – Phân Châu Trinh

Ôn luyện về dấu câu

Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16 SGK ngữ văn 8

Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Bài 17 SGK ngữ văn 8

Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải

Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Bài 18 SGK Ngữ Văn 8

Ông Đồ – Vũ Đình Liên

Nhớ Rừng – Thế Lữ

Câu nghi vấn

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19 SGK Ngữ Văn 8

Quê Hương – Tế Hanh

Khi con tu hú – Tố Hữu

Câu nghi vấn (Tiếp theo)

Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Bài 20 SGK Ngữ Văn 8

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Câu cầu khiến

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21 SGK Ngữ Văn 8

Vọng Nguyệt (Ngắm trăng) – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Bài 22 SGK Ngữ Văn 8

Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn

Câu phủ định

Bài 23 SGK Ngữ Văn 8

Hành động nói

Bài 24 SGK Ngữ Văn 8

Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi

Hành động nói (tiếp theo)

Ôn tập về luận điểm

Bài 25 SGK Ngữ Văn 8

Bàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

Bài 26 SGK Ngữ Văn 8

Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc

Hội thoại

Bài 27 SGK Ngữ Văn 8

Đi bộ ngao du – Ru xô

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28 SGK Ngữ Văn 8

Lựa chọn trật tự từ trong câu.

Xem thêm: Vị Trí Địa Lí, Lịch Sử Khám Phá Châu Nam Cực, Nêu Đặc Điểm Tự Nhiên Của Châu Nam Cực

Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29 SGK Ngữ Văn 8

Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục – Mô-li-e

Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)

Bài 30 SGK Ngữ Văn 8

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận


Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Soạn văn lớp 8Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8Bài 9Bài 10Bài 11Bài 12Bài 13Bài 14Bài 15Bài 16Bài 17

Để học tốt Ngữ văn lớp 8, loạt bài Soạn văn lớp 8 Học kì 1 & Học kì 2 hay nhất, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết được biên soạn bám sát các câu hỏi trong SGK Ngữ văn lớp 8 Tập 1 và Tập 2 giúp học sinh dễ dàng soạn văn 8.