Hướng dẫn giải bài Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài bác trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số có trong SGK toán để giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải Sgk Toán 9 Tập 1 4 Sgk Toán 9 Tập 1


Các công thức chuyển đổi căn thức

1) (sqrtA^2=|A|)

2) (sqrtAB=sqrtA.sqrtB) (với (Ageq 0;Bgeq 0))

3) (sqrtfracAB=fracsqrtAsqrtB) (với (Ageq 0;B>0))

4) (sqrtA^2B=|A|sqrtB) (với (Bgeq 0))

5) (AsqrtB=sqrtA^2B) (với (Ageq 0;Bgeq 0))

(AsqrtB=-sqrtA^2B) (với (A0))

8) (fracCsqrtApm B=fracC(sqrtAmp B)A-B^2) (với (Ageq 0;A eq B^2))


9) (fracCsqrtApm sqrtB=fracC(sqrtAmp sqrtB)A-B) (với (Ageq 0;Bgeq 0;A eq B))

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Câu hỏi ôn tập

baigiangdienbien.edu.vn ra mắt với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số chín kèm câu trả lời chi tiết thắc mắc 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1 của bài Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc cha cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể câu trả lời từng câu hỏi chúng ta xem dưới đây:

*
Trả lời câu hỏi ôn tập 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Nêu đk để $x$ là căn bậc hai số học của số $a$ không âm? cho ví dụ.

Trả lời:

Điều kiện nhằm $x$ là căn bậc nhị số học của số $a$ ko âm:

Nếu (xgeq 0) và (x^2=a) thì x = (sqrta)

Ví dụ:


(sqrt25) = 5 vì (5geq 0) và (5^2=25)

(sqrt64) = 8 vì (8geq 0) và (8^2=64)

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Chứng minh (sqrta^2=|a|) với đa số số $a$.

Trả lời:

*

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Biểu thức $A$ phải thỏa mãn điều khiếu nại gì để (sqrtA) xác định?

Trả lời:


(sqrtA) khẳng định (hay có nghĩa) lúc biểu thức $A$ lấy cực hiếm không âm.

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 39 sgk Toán 9 tập 1

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân cùng phép khai phương. Mang lại ví dụ.

Trả lời:

Định lí về mối tương tác giữa phép nhân cùng phép khai phương:

Với hai số $a$ và $b$ không âm, ta có: (sqrta.sqrtb=sqrtab)

*

Ví dụ:


(sqrt2.sqrt3=sqrt2.3=sqrt6)

(sqrt4.sqrt5=sqrt4.5=sqrt20)

5. Trả lời câu hỏi 5 trang 39 sgk Toán 9 tập 1


Phát biểu và chứng minh định lí về mối contact giữa phép phân chia và phép khai phương. Mang lại ví dụ.

Xem thêm: Giáo Án Nhìn Về Vốn Văn Hóa Dân Tộc ? Giáo Án Nhìn Về Vốn Văn Hóa Dân Tộc

Trả lời:

Định lí về mối liên hệ giữa phép phân chia và phép khai phương:

Với số $a$ ko âm cùng số $b$ dương, ta có: (sqrtfracab=fracsqrtasqrtb)


*

Ví dụ:

(sqrtfrac35=fracsqrt3sqrt5)

(sqrtfrac43=fracsqrt4sqrt3=frac2sqrt3)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 cùng với trả lời thắc mắc 1 2 3 4 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1!

“Bài tập nào cực nhọc đã gồm baigiangdienbien.edu.vn“


This entry was posted in Toán lớp 9 and tagged bài xích 1 trang 39 sgk toán 9 tập 1, bài bác 2 trang 39 sgk toán 9 tập 1, bài xích 3 trang 39 sgk toán 9 tập 1, bài 4 trang 39 sgk toán 9 tập 1, bài xích 5 trang 39 sgk toán 9 tập 1, câu 1 trang 39 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 39 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 39 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 39 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 39 sgk Toán 9 tập 1.
*

Bai viết mới
LỚP 6Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng TạoChương Trình CũLỚP 7Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng sủa TạoChương Trình CũLỚP 8LỚP 9LỚP 10Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng TạoChương Trình CũLỚP 11LỚP 12Ebooks