Giải tập bạn dạng đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và rõ ràng bài 17: Ô nhiễm môi trường xung quanh ở đới hiền hòa sách tập bạn dạng đồ địa lí lớp 7 trang 16. Tech12h vẫn hướng dẫn chúng ta cách học tập tập phiên bản đồ công dụng nhất trải qua loạt bài xích Giải tập bạn dạng đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7.


*

Bài 1: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 7

*

Dựa vào số liệu bên trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng bên dưới đây: 5 nước thải các khí điôxít cacbon (CO2), 5 nước gồm lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ địa lý lớp 6 bài 17

Trả lời:

STTTên nướcLượng khí thải (Triệu tấn)
1Hoa Kì5 228
2Trung Quốc3 006
3Liên Bang Nga1 547
4Nhật Bản1 150
5Liên Bang Đức884

STTTên nướcBình quân lượng khí thải theo đầu fan (tấn/người)
1Hoa Kì19,88
2Cannađa15,9
3Liên Bang Đức10,83
4Liên Bang Nga10,44
5Anh9,64

Bài 2: Trang 16 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào câu chữ SGK và các hiểu biết của bản thân, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây để thấy rõ nguồn gây ô nhiễm và độc hại chính của đới ôn hòa

Trả lời:

*


Từ khóa tìm kiếm: giải tập bạn dạng đô địa lí 7, giải bài xích 17 trang 16 sách TBĐ địa lí 7, giải đáp giải chi tiết sách tập bạn dạng đồ địa lí 7, độc hại môi trường đới ôn hòa

Bình luận


Giải bài xích tập hầu như môn khác
Giải sgk lớp 7 kết nối học thức
Giải toán 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Soạn văn 7 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Văn mẫu mã 7 kết nối tri thức
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 kết nối tri thức
Giải đồ gia dụng lí 7 kết nối tri thức
Giải hóa học 7 liên kết tri thức
Giải sinh học 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử vẻ vang 7 liên kết tri thức
Giải địa lí 7 liên kết tri thức
Giải vận động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải music 7 liên kết tri thức
Giải công dân 7 liên kết tri thức
Giải công nghệ 7 liên kết tri thức
Giải tin học tập 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 7 kết nối tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng chế
Giải toán 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập một chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Văn chủng loại 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải vật dụng lí 7 chân trời sáng tạo
Giải chất hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sinh học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử hào hùng 7 chân trời sáng tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Văn chủng loại 7 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Giải đồ dùng lí 7 cánh diều
Giải hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học 7 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử hào hùng 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải music 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học tập 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải technology 7 cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 7 cánh diều
Giải SBT lớp 7 kết nối học thức
Giải SBT ngữ văn 7 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải SBT toán 7 liên kết tri thức
Giải SBT toán 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải SBT toán 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải SBT khoa học tự nhiên 7 liên kết tri thức
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 7 liên kết tri thức
Giải SBT công nghệ 7 liên kết tri thức
Giải SBT tin học tập 7 liên kết tri thức
Giải SBT công dân 7 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải SBT vận động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Giải SBT lớp 7 chân trời trí tuệ sáng tạo
Giải SBT ngữ văn 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT ngữ văn 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT toán 7 tập một bàn chân trời sáng tạo
Giải SBT toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải SBT khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT technology 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải SBT công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT mĩ thuật 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT âm nhạc 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo bản 1
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo phiên bản 2
Giải SBT lớp 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Ngữ văn 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 7 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 7 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Giải SBT lịch sử dân tộc và địa lí 7 cánh diều
Giải SBT Tin học tập 7 cánh diều
Giải SBT Công dân 7 cánh diều
Giải SBT technology 7 cánh diều
Giải SBT âm thanh 7 cánh diều
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Trắc nghiệm 7 Kết nối học thức
Trắc nghiệm toán 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm sinh học tập 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm vật dụng lí 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm hóa học 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm technology 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học 7 kết nối tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 7 liên kết tri thức
Trắc nghiệm 7 Chân trời sáng chế
Trắc nghiệm toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm ngữ văn 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm vật lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm hóa học 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm sinh học tập 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 7 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm tin học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 7 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm 7 Cánh diêu
Trắc nghiệm toán 7 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 7 cánh diều
Trắc nghiệm khoa học tự nhiên và thoải mái 7 cánh diều
Trắc nghiệm sinh học tập 7 cánh diều
Trắc nghiệm thứ lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm hóa học 7 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 7 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 7 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 7 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 7 cánh diều
Trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
*

Kết nối:

e
Lib xin chia sẻ với những em học sinh nội dung giải Tập phiên bản đồ Địa lí 6 bài xích 17: Lớp vỏ khí bên dưới đây. Với nội dung không thiếu thốn các bài bác tập đi kèm đó là phương pháp và giải đáp giải chi tiết, mong muốn rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tập xuất sắc hơn.


1. Giải bài bác 1 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 6

2. Giải bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 6

3. Giải bài bác 3 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 6

4. Giải bài 4 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6

5. Giải bài bác 5 trang 25 Tập phiên bản đồ Địa lí 6


*


Dựa vào nội dung bài xích học, em hãy tô màu vào hình 1 cùng điền tỉ lệ thành phần (%) để biểu hiện rõ các thành phần của ko khí.

Xem thêm:

*

Phương pháp giải

Dựa vào kỹ năng về thành phần của bầu không khí để khẳng định tỉ lệ khí:

- Khí Oxi

- Khí Nitơ

- khá nước và các loại khí khác

Hướng dẫn giải

*


Dựa vào câu chữ SGK, em hãy điền tiếp tên các tầng khí quyển vào nơi chấm (...) sống hình 2.

*

Phương pháp giải

Căn cứ vào kiến thức và kỹ năng về các tầng của khí quyển để hoàn thành sơ đồ sẽ cho

Hướng dẫn giải

*


Điền độ dài và một số đặc điểm chủ yếu ớt của từng tầng khí quyển vào bảng bên dưới đây:

*

Phương pháp giải

Cần thế được độ cao và đặc điểm chủ yếu ớt của:

- Tầng đối lưu

- Tầng bình lưu

- tầng phía trên cao của khí quyển

Hướng dẫn giải

*


Điền chữ Đ vào phần đa ý em chỉ ra rằng đúng, điền chữ S vào phần đông ý em cho rằng sai ở những câu sau:

a) những khối không khí có điểm lưu ý riêng về ánh nắng mặt trời và độ ẩm là vì vị trí sinh ra và mặt phẳng tiếp xúc không giống nhau

b) những khối không gian thường dịch chuyển nhưng chúng không trở nên biến tính

c) những khối khí thường làm biến đổi thời tiết vị trí chúng đi qua

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thứv về lớp vỏ khí để xác minh câu đúng:

- Có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do vị trí hiện ra và mặt phẳng tiếp xúc khác nhau

- Thườnglàm chuyển đổi thời tiết địa điểm chúng đi qua

Hướng dẫn giải

Câu đúng là:

a) các khối bầu không khí có đặc điểm riêng về ánh nắng mặt trời và độ ẩm là vì vị trí hình thành và bề mặt tiếp xúc khác nhau

c) những khối khí hay làm biến hóa thời tiết vị trí chúng đi qua

Câu không đúng là:

b) các khối bầu không khí thường dịch rời nhưng chúng không bị biến tính


5.Giải bài xích 5 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 6


Sắp xếp những ý ở cột A với các ý sinh sống cột B sao để cho đúng:

*

Phương pháp giải

Để dứt bảng trên yêu cầu nắm được kiến thức và kỹ năng về tính chất của những khối khí:

- Khối khí nóng

- Khối khí lạnh

- Khối khí đại dương

- Khối khí lục địa

Hướng dẫn giải

*


tìm hiểu thêm
(5)
158 lượt xem
tóm tắt
TẢI VỀ coi ONLINE
các thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất Địa lý 6 Địa lý 6 Chương 2 Giải bài tập Địa 6 Tập bản đồ Địa lí 6
CÓ THỂ BẠN quan lại TÂM
Giải Tập bản đồ Địa lí 6
Chương I: Trái đất
Chương II: những thành phần tự nhiên của Trái đất
thông báo ×
Bạn vui lòng đăng nhập trước lúc sử dụng chức năng này
bỏ lỡ Đăng nhập
*

*
*

Toán lớp 8Toán lớp 9Toán lớp 10Toán lớp 11Toán lớp 12Ngữ văn 8Ngữ văn 9Ngữ văn 10Ngữ văn 11Ngữ văn 12Tiếng Anh 8Tiếng Anh 9Tiếng Anh 10Tiếng Anh 11Tiếng Anh 12Vật lý 8Vật lý 9Vật lý 10Vật lý 11Vật lý 12Hoá học tập 8Hoá học 9Hoá học 10Hoá học 11Hoá học 12Sinh học 8Sinh học tập 9Sinh học 10Sinh học 11Sinh học tập 12Trắc nghiệm Toán 12Trắc nghiệm Lý 12Trắc nghiệm Hoá 12Trắc nghiệm Sinh 12Trắc nghiệm Anh 12Trắc nghiệm Sử 12Trắc nghiệm Địa 12Trắc nghiệm GDCD 12Trắc nghiệm Tin 12Trắc nghiệm công nghệ 12Trắc nghiệm Toán 11Trắc nghiệm Lý 11Trắc nghiệm Hoá 11Trắc nghiệm Sinh 11Trắc nghiệm Anh 11Trắc nghiệm Toán 10Trắc nghiệm Lý 10Trắc nghiệm Hoá 10Trắc nghiệm Sinh 10Trắc nghiệm Anh 10
baigiangdienbien.edu.vn
×