Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 39 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) 4 14 0


Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lịch sử 7 bài 19

Bài giảng môn học Lịch sử lớp 7 - Tiết 37 - Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) 3 23 0
Tải Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 2) - Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 7
Tải Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 2) - Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 7 3 61 0
Tải Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 3) - Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 7
Tải Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 3) - Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 7 3 130 0
Tải Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 1) - Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 7
Tải Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 1) - Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 7 2 27 0
Lịch sử 7 Bài 16 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) Vn
Doc com Lịch sử 7 Bài 16 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 1427) 1 Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn Câu hỏi 1 mục 1 a trang 78 SGK Lịch sử và Đị<.> Lịch sử Bài 16: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) Một số kiện tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn Câu hỏi mục 1.a trang 78 SGK Lịch sử Địa lí Nêu hiểu biết em chủ tướng Lê Lợi Hướng dẫn giải: - Hiểu biết em chủ tướng Lê Lợi: + Lê Lợi sinh năm 1385 Lam Sơn, thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, gia đình "đời đời làm quân trưởng phương" + Khi quân Minh xâm chiếm đất nước Đại Việt, ông ni chí lớn đánh đuổi qn xâm lược, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc + Năm 1418, Lê Lợi tự xưng Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước + Sau thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên vua, lập nhà Lê Câu hỏi mục 1.a trang 78 SGK Lịch sử Địa lí Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ nào? Hướng dẫn giải: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ hồn cảnh: - Nhà Minh thực sách bóc lột, dùng người Việt trị người Việt , bóc lột đàn áp nhân dân tàn bạo, đặt nhiều thứ thuế nặng nề, bắt dân ta theo phong tục người Minh - Nhiều khởi nghĩa nhà Hậu Trần nổ song thất bại Câu hỏi mục 1.b trang 79 SGK Lịch sử Địa lí Trình bày khó khăn nghĩa quân Lam Sơn năm đầu khởi nghĩa Hướng dẫn giải: Những khó khăn nghĩa quân Lam Sơn năm đầu khởi nghĩa: - Những ngày đầu, nghĩa quân nhiều lần bị bao vây Ba lần phải rút quân lên núi Chí Linh - Giữa năm 1418, quân Minh vây ráp, tình nguy khốn, Lê Lai giả trang thành lê Lợi để nhử địch, cứu chủ - Nghĩa quân phải tạm hòa với quân Minh Câu hỏi mục 1.b trang 79 SGK Lịch sử Địa lí Em có nhận xét đề nghị tạm hịa với qn Minh nghĩa quân Lam Sơn Hướng dẫn giải: Do so sánh tương quan lực lượng hai bên, mùa hè năm 1423 Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh để bảo toàn lực lượng Việc đề nghị tạm hòa với quân Minh cho thấy sáng suốt, "biết biết địch", tạm hịa để chờ hội phản công Câu hỏi mục 1.c trang 80 SGK Lịch sử Địa lí Khai thác tư liệu 2, cho biết Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch đánh chiếm Nghệ An Kế hoạch đem lại kết Hướng dẫn giải: Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch chuyển địa bàn hoạt động nghĩa quân vào Nghệ An: - Nghệ An nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông… - Dùng Nghệ An làm đất dừng chân, dựa vào sức người, cải để đánh Đông Đô Kế hoạch đánh chiếm Nghệ An giành thắng lợi lớn, giải phóng vùng rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân Câu hỏi mục 1.d trang 80 SGK Lịch sử Địa lí Trình bày kiện tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1426 – 1427 Hướng dẫn giải: - Tháng – 1426, Lê Lợi huy định tiến quân Bắc Quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ - Tháng 11 – 1426, quân ta mai phục chặn đánh địch Tốt Động – Chúc Động, đánh tan đạo quân chi viện Vương Thơng sau siết chặt vây hãm thành Đông Quan - Tháng 10 – 1427, nghĩa quân tiêu diệt quân chi viện Liễu Thăng Mộc Thạnh ải Chi Lăng, sau liên tiếp giành thắng lợi Cần Trạm, Phố Cát Xương Giang - Nghĩa quân tăng cường siết chặt vòng vây thành cịn lại (Đơng Quan, Tây Đơ,…) vừa khéo léo dụ hàng Vương Thông tướng lĩnh quân Minh - Ngày 10 – 12 – 1427, bên bờ sông Hồng, Lê Lợi Vương Thông dẫn đầu hai phái đồn tham gia Hội thề Đơng Quan, chấm dứt chiến tranh Câu hỏi mục 1.d trang 80 SGK Lịch sử Địa lí Việc dụ hàng quân Minh tổ chức Hội thề Đông Quan thể điều kế sách đánh giặc Lê Lợi Nguyễn Trãi Hướng dẫn giải: Sau chiến thắng Tốt Động- Chúc Động Chi Lăng- Xương Giang, nghĩa quân tăng cường xiết chặt vòng vây khéo léo dụ hàng Vương Thông tướng lĩnh quân Minh Việc đấu tranh quân kết hợp ngoại giao khiến vừa bảo tồn lực lượng, tránh đổ máu khơng cần thiết giữ lại mối bang giao sau với nhà Minh Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử Câu hỏi trang 82 SGK Lịch sử Địa lí Giải thích nguyên nhân thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn Hướng dẫn giải: Nguyên nhân thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn: - Nhân dân ta ln có truyền thống u nước nồng nàn, ý chí tâm giành lại độc lập dân tộc - Tồn dân đồng lịng đồn kết chiến đấu, đóng góp cải, lương thực, vũ khí, chịu nhiều gian khổ hi sinh - Do đường lối lãnh đạo đắn, sáng tạo huy nghĩa quân như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí… Câu hỏi trang 82 SGK Lịch sử Địa lí Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Lam Sơn Hướng dẫn giải: Ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Lam Sơn: - Khởi nghĩa Lam Sơn chiến tranh giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân rộng rãi - Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi chấm dứt 20 năm đô hộ nhà Minh - Khôi phục độc lập, mở thời kì phát triển dân tộc Luyện tập & Vận dụng Luyện tập trang 82 SGK Lịch sử Địa lí Hãy lập bảng hệ thống kiện tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn (thời gian, kiện tiêu biểu, kết quả, ý nghĩa) Hướng dẫn giải: Thời gian Sự kiện tiêu biểu Năm 1416 Lê Lợi 18 hào kiệt tổ chức Hội thề Lũng Nhai (Thanh Hóa), tâm đánh đuổi giặc Minh Năm 1418 Lê Lợi tự xưng Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước 1418 1421 - - Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần bị công, bao vây phải lần rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa) cố thủ, sau quân Lam Sơn buộc phải tạm giảng hòa với quân Minh 1424 Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng Nghệ An, sau giải phong vùng rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân Tháng 9/1426 Lê Lợi huy định tiến quân Bắc Tháng 11/1426 Quân Lam Sơn giành thắng lợi trận Chúc Động – Tốt Động (Chương Mĩ – Hà Nội), khiến quân Minh thất bại nặng nề Tháng 10/1427 Quân Lam Sơn giành thắng lợi định trận Chi Lăng – Xương Giang Tháng 12/1427 Đại diện nghĩa quân Lam Sơn quân Minh tổ chức Hội thề Đông Quan, chấm dứt chiến tranh Tháng 1/1428 Toán quân Minh cuối rút khỏi nước ta b/ Kết - ý nghĩa: - Kết quả: kháng chiến thắng lợi - Ý nghĩa: + Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo phong kiến nhà Minh, khôi phục độc lập, chủ quyền dân tộc + Mở thời kì phát triển xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam Luyện tập trang 82 SGK Lịch sử Địa lí Hãy đánh giá vai trị vị anh hùng dân tộc như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,… khởi nghĩa Lam Sơn Hướng dẫn giải: - Vai trò Nguyễn Trãi: + Soạn “Bình Ngơ sách”; đó, bao gồm phương lược để đánh đuổi quân Minh + Giúp Lê Lợi xây dựng thực đường lối đấu tranh tổng hợp, toàn diện, mặt: qn sự, tâm lí + Đóng góp quan trọng lĩnh vực tư tưởng đặc biệt tư tưởng “nhân nghĩa” - Vai trò Lê Lợi: + Nung nấu tâm đánh đuổi giặc Minh khỏi bờ cõi + Đầu năm 1418, Lê Lợi xưng Bình Định Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước Lê Lợi linh hồn, lãnh tụ tối cao khởi nghĩa + Lê Lợi ông nhà đạo chiến lược kiệt xuất Ông dựa vào nhân dân để tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc + Vừa nhà tổ chức đạo chiến lược trị, quân sự, vừa vị tướng cầm quân mưu trí, Vận dụng trang 82 Lịch sử Địa lí Từ khởi nghĩa Lam Sơn, rút học kinh nghiệm cơng xây dựng bảo vệ tổ quốc nay? Hướng dẫn giải: - Bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Lam Sơn công xây dựng bảo vệ tổ quốc nay: + Phát huy tinh thần đoàn kết, lịng u nước tồn dân + Trọng dụng nhân tài + Đề đường lối lãnh đạo đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn + Đề cao lịng nhân đạo, thiện chí hịa bình
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải tập bản đồ Lịch Sử 7Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIXChương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thé kỉ XVI)Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIIIChương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Trang trước


Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên

Trang sau

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Để học tốt Lịch Sử lớp 7, dưới đây là các bài giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết để xem bài giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 tương ứng.