bài xích giảng môn học lịch sử lớp 7 - ngày tiết 39 - bài xích 19: Cuộc khởi nghĩa Lam tô (1418-1427) 4 14 0


Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lịch sử 7 bài 19

bài xích giảng môn học lịch sử dân tộc lớp 7 - máu 37 - bài xích 19: Cuộc khởi nghĩa Lam đánh (1418-1427) 3 23 0
cài đặt Giáo án lịch sử vẻ vang 7 bài bác 19: Cuộc khởi nghĩa Lam đánh (1418 - 1427) (Tiết 2) - Giáo án điện tử môn lịch sử dân tộc lớp 7
sở hữu Giáo án lịch sử vẻ vang 7 bài xích 19: Cuộc khởi nghĩa Lam tô (1418 - 1427) (Tiết 2) - Giáo án điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7 3 61 0
thiết lập Giáo án lịch sử dân tộc 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam đánh (1418 - 1427) (Tiết 3) - Giáo án năng lượng điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7
tải Giáo án lịch sử dân tộc 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam sơn (1418 - 1427) (Tiết 3) - Giáo án điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7 3 130 0
sở hữu Giáo án lịch sử dân tộc 7 bài xích 19: Cuộc khởi nghĩa Lam tô (1418 - 1427) (Tiết 1) - Giáo án năng lượng điện tử môn lịch sử vẻ vang lớp 7
thiết lập Giáo án lịch sử vẻ vang 7 bài bác 19: Cuộc khởi nghĩa Lam sơn (1418 - 1427) (Tiết 1) - Giáo án điện tử môn lịch sử hào hùng lớp 7 2 27 0
lịch sử vẻ vang 7 bài 16 Khởi nghĩa Lam đánh (1418 1427) Vn
Doc com lịch sử dân tộc 7 bài 16 Khởi nghĩa Lam sơn (1418 1427) 1 một vài sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn câu hỏi 1 mục 1 a trang 78 SGK lịch sử vẻ vang và Đị<.> lịch sử hào hùng Bài 16: Khởi nghĩa Lam tô (1418 - 1427) một số kiện tiêu biểu vượt trội khởi nghĩa Lam Sơn câu hỏi mục 1.a trang 78 SGK lịch sử Địa lí Nêu hiểu biết em chủ soái Lê Lợi gợi ý giải: - hiểu biết em chủ tướng Lê Lợi: + Lê Lợi sinh vào năm 1385 Lam Sơn, thuộc huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, gia đình "đời đời làm cho quân trưởng phương" + lúc quân Minh xâm lăng đất nước Đại Việt, ông ni chí to đánh xua qn xâm lược, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc bản địa + Năm 1418, Lê Lợi tự xưng Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng dậy đánh giặc cứu giúp nước + Sau thành công khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên vua, lập nhà Lê thắc mắc mục 1.a trang 78 SGK lịch sử dân tộc Địa lí Khởi nghĩa Lam Sơn bùng phát nào? khuyên bảo giải: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng phát hồn cảnh: - bên Minh thực sách tách bóc lột, dùng người việt trị người việt , bóc tách lột lũ áp quần chúng tàn bạo, đặt những thứ thuế nặng nề nề, bắt dân ta theo phong tục fan Minh - những khởi nghĩa nhà Hậu è nổ tuy nhiên thất bại câu hỏi mục 1.b trang 79 SGK lịch sử Địa lí trình bày khó khăn nghĩa quân Lam đánh năm đầu khởi nghĩa giải đáp giải: Những trở ngại nghĩa quân Lam đánh năm đầu khởi nghĩa: - đầy đủ ngày đầu, nghĩa quân các lần bị bao vây Ba lần đề nghị rút quân lên núi Chí Linh - thân năm 1418, quân Minh vây ráp, tình nguy khốn, Lê Lai giả dạng thành lê Lợi để nhử địch, cứu nhà - Nghĩa quân yêu cầu tạm hòa cùng với quân Minh câu hỏi mục 1.b trang 79 SGK lịch sử dân tộc Địa lí Em tất cả nhận xét ý kiến đề xuất tạm hịa với qn Minh nghĩa binh Lam Sơn lý giải giải: do so sánh đối sánh lực lượng nhì bên, mùa hè năm 1423 Lê Lợi đề xuất tạm hòa với quân Minh nhằm bảo toàn lực lượng Việc kiến nghị tạm hòa cùng với quân Minh cho biết thêm sáng suốt, "biết biết địch", tạm hịa để ngóng hội phản nghịch công câu hỏi mục 1.c trang 80 SGK lịch sử Địa lí khai quật tư liệu 2, cho thấy thêm Nguyễn Chích khuyến cáo kế hoạch lấn chiếm Nghệ An Kế hoạch mang về kết gợi ý giải: Nguyễn Chích khuyến nghị kế hoạch chuyển địa bàn chuyển động nghĩa quân vào Nghệ An: - nghệ an nơi hiểm yếu, đất rộng, bạn đông… - Dùng nghệ an làm đất dừng chân, dựa vào sức người, cải để tấn công Đông Đô Kế hoạch xâm lăng Nghệ An giành chiến thắng lớn, hóa giải vùng rộng lớn từ Thanh Hóa vào cho đèo Hải Vân câu hỏi mục 1.d trang 80 SGK lịch sử vẻ vang Địa lí trình bày kiện tiêu biểu khởi nghĩa Lam Sơn tiến độ 1426 – 1427 chỉ dẫn giải: - tháng – 1426, Lê Lợi huy định tiến quân Bắc Quân Minh đề nghị rút vào thành Đông Quan nỗ lực thủ - tháng 11 – 1426, quân ta mai phục chặn đánh địch xuất sắc Động – Chúc Động, khuấy tan đạo quân bỏ ra viện vương Thơng sau siết chặt bao vây thành Đông quan - mon 10 – 1427, nghĩa quân phá hủy quân đưa ra viện Liễu Thăng Mộc Thạnh ải bỏ ra Lăng, sau tiếp tục giành thắng lợi Cần Trạm, Phố cat Xương Giang - Nghĩa quân bức tốc siết chặt vòng vây thành cịn lại (Đơng Quan, Tây Đơ,…) vừa khéo léo dụ mặt hàng Vương Thông tướng soái quân Minh - Ngày 10 – 12 – 1427, kè sông Hồng, Lê Lợi vương Thông dẫn đầu hai phái đồn gia nhập Hội thề Đơng Quan, kết thúc chiến tranh thắc mắc mục 1.d trang 80 SGK lịch sử hào hùng Địa lí câu hỏi dụ mặt hàng quân Minh tổ chức Hội thề Đông quan lại thể điều kế sách đánh giặc Lê Lợi phố nguyễn trãi Hướng dẫn giải: Sau chiến thắng Tốt Động- Chúc Động chi Lăng- Xương Giang, nghĩa quân tăng tốc xiết chặt vòng vây khéo léo dụ mặt hàng Vương Thông tướng lĩnh quân Minh việc đấu tranh quân kết hợp ngoại giao khiến cho vừa bảo tồn lực lượng, tránh đổ máu khơng quan trọng giữ lại mối bang giao sau với bên Minh lý do thắng lợi chân thành và ý nghĩa lịch sử thắc mắc trang 82 SGK lịch sử dân tộc Địa lí giải thích nguyên nhân thành công khởi nghĩa Lam Sơn trả lời giải: Nguyên nhân chiến thắng khởi nghĩa Lam Sơn: - nhân dân ta ln có truyền thống u nước nồng nàn, ý chí trung khu giành lại độc lập dân tộc - Tồn dân đồng lịng đồn kết chiến đấu, góp phần cải, lương thực, vũ khí, chịu đựng nhiều khổ sở hi sinh - bởi vì đường lối chỉ huy đắn, trí tuệ sáng tạo huy nghĩa binh như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, Nguyễn Xí… thắc mắc trang 82 SGK lịch sử Địa lí Hãy trình bày ý nghĩa sâu sắc lịch sử khởi nghĩa Lam Sơn lý giải giải: Ý nghĩa lịch sử vẻ vang khởi nghĩa Lam Sơn: - Khởi nghĩa Lam Sơn chiến tranh giải phóng dân tộc có đặc điểm nhân dân rộng rãi - Khởi nghĩa Lam Sơn win lợi kết thúc 20 năm đô hộ bên Minh - phục sinh độc lập, mở thời kì cải tiến và phát triển dân tộc rèn luyện & áp dụng Luyện tập trang 82 SGK lịch sử dân tộc Địa lí Hãy lập bảng khối hệ thống kiện tiêu biểu vượt trội khởi nghĩa Lam đánh (thời gian, kiện tiêu biểu, kết quả, ý nghĩa) chỉ dẫn giải: thời gian Sự kiện tiêu biểu Năm 1416 Lê Lợi 18 hào kiệt tổ chức Hội thề Lũng Nhai (Thanh Hóa), trung tâm đánh xua đuổi giặc Minh Năm 1418 Lê Lợi từ xưng Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng dậy đánh giặc cứu vớt nước 1418 1421 - - nghĩa quân Lam Sơn những lần bị công, bao vây phải lần rút lên núi Chí Linh (Thanh Hóa) chũm thủ, sau quân Lam Sơn đề xuất tạm giảng hòa với quân Minh 1424 nghĩa quân Lam Sơn hóa giải Nghệ An, sau giải phong vùng to lớn từ Thanh Hóa mang lại đèo Hải Vân tháng 9/1426 Lê Lợi huy định tiến quân Bắc tháng 11/1426 Quân Lam đánh giành thắng lợi trận Chúc Động – xuất sắc Động (Chương Mĩ – Hà Nội), khiến cho quân Minh lose nặng vật nài Tháng 10/1427 Quân Lam sơn giành thắng lợi định trận chi Lăng – Xương Giang tháng 12/1427 Đại diện nghĩa quân Lam đánh quân Minh tổ chức triển khai Hội thề Đông Quan, kết thúc chiến tranh tháng 1/1428 Toán quân Minh cuối rút khỏi nước ta b/ Kết - ý nghĩa: - Kết quả: kháng thắng lợi lợi - Ý nghĩa: + xong 20 năm đô hộ man rợ phong kiến đơn vị Minh, phục sinh độc lập, hòa bình dân tộc + Mở thời kì phát triển xã hội, khu đất nước, dân tộc nước ta Luyện tập trang 82 SGK lịch sử dân tộc Địa lí Hãy review vai trị vị anh hùng dân tộc như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,… khởi nghĩa Lam Sơn lý giải giải: - phương châm Nguyễn Trãi: + soạn “Bình Ngơ sách”; đó, bao hàm phương lược để tiến công đuổi quân Minh + giúp Lê Lợi sản xuất thực mặt đường lối đương đầu tổng hợp, toàn diện, mặt: qn sự, tâm lí + Đóng góp đặc trưng lĩnh vực tứ tưởng đặc biệt quan trọng tư tưởng “nhân nghĩa” - sứ mệnh Lê Lợi: + Nung nấu chổ chính giữa đánh xua đuổi giặc Minh khỏi khu vực + Đầu năm 1418, Lê Lợi xưng Bình Định Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước Lê Lợi linh hồn, lãnh tụ tối cao khởi nghĩa + Lê Lợi ông đơn vị đạo chiến lược kiệt xuất Ông nhờ vào nhân dân để triển khai chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa + Vừa nhà tổ chức triển khai đạo chiến lược trị, quân sự, vừa vị tướng cầm cố quân mưu trí, áp dụng trang 82 lịch sử dân tộc Địa lí từ khởi nghĩa Lam Sơn, rút học kinh nghiệm tay nghề cơng xây dựng bảo đảm tổ quốc nay? trả lời giải: - bài học kinh nghiệm từ khởi nghĩa Lam sơn công xây dựng đảm bảo an toàn tổ quốc nay: + phân phát huy tinh thần đoàn kết, lịng u nước tồn dân + Trọng dụng tác dụng + Đề con đường lối chỉ đạo đắn, sáng sủa tạo, tương xứng với tình hình thực tiễn + Đề cao lịng nhân đạo, thiện ý hịa bình
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải tập bản đồ lịch sử 7Phần 1: Khái quát lịch sử dân tộc thế giới trung đại
Phần 2: lịch sử Việt Nam từ trên đầu thế kỉ X mang đến giữa cầm kỉ XIXChương I: Buổi đầu hòa bình thời Ngô - Đinh - chi phí Lê (Thế kỉ X)Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)Chương III: Nước Đại Việt thời trần (Thế kỉ XIII-XIV)Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thé kỉ XVI)Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIIIChương VI: vn nửa đầu nuốm kỉ XIX
Giải Tập bạn dạng đồ lịch sử dân tộc 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam sơn
Trang trước


Xem thêm: Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên Thông Tin Địa Chỉ Liên Hệ, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Điện Biên

Trang sau

Giải Tập phiên bản đồ lịch sử hào hùng 7 bài bác 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Để học tốt Lịch Sử lớp 7, dưới đây là các bài bác giải Tập phiên bản đồ - Tranh hình ảnh - bài xích tập lịch sử dân tộc 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Các bạn vào tên bài hoặc Xem cụ thể để xem bài giải Tập bản đồ lịch sử vẻ vang 7 tương ứng.