Giải tập bản đồ địa lí lớp 7, giải chi tiết và cụ thể bài 28: Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa... sách tập bản đồ địa lí lớp 7 trang 23. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 7


*

Bài 1: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào bảng sau nội dung phù hợp:

Trả lời:


*

Tên các môi trườngPhân bố
Xích đạo ẩmChiếm một dải hẹp dọc hai bên Xích đạo, gồm bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê
Địa Trung HảiGồm 2 dải hẹp ở phía Tây Bắc Phi và cực Nam châu Phi

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đối với sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi.Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lịch sử 7 bài 28

Trả lời:

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng đến sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi. Sở dĩ như vậy là vì:

Các dòng biển lạnh với tính chất lạnh, khô ngăn cản sự bốc hơi hình thành mưa, nên gây mưa rất ít khi đi vào đất liền.Mặt khác, các khối khí ấm và ẩm thổi từ biển vào lục địa, khi thổi qua các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ thì ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi thổi vào trong đất liền độ ẩm giảm và không gây mưa.

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lịch sử 9 bài 28

=>Vì vậy,ở châu Phicác hoang mạc hình thành ngay ven biển.

Bài 3: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 7

Dựa vào các biểu đồ A, B, C, D trang 88 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Trả lời:

Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong bài thực hành, em hãy hoàn thành tiếp bảng sau:


Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải tập bản đồ Lịch Sử 7Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIXChương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thé kỉ XVI)Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIIIChương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIXGiải Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ 18 nửa đầu thế kỉ 19

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ 18 nửa đầu thế kỉ 19

Để học tốt Lịch Sử lớp 7, dưới đây là các bài giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 7 Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ 18 nửa đầu thế kỉ 19. Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết để xem bài giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 tương ứng.

Xem thêm: Giải Địa Lý 9 Bài 37 - Giải Bài Tập Sgk Địa Lý Lớp 9 Bài 37: Thực Hành

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải tập bản đồ Lịch Sử 9Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)

Để học tốt Lịch Sử lớp 9, dưới đây là các bài giải Tập bản đồ - Tranh ảnh - Bài tập Lịch Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965). Bạn vào tên bài hoặc Xem chi tiết để xem bài giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 tương ứng.