Giải Toán 10 bài bác 15 Hàm số sách Kết nối học thức với cuộc sống giúp những em học sinh lớp 10 tham khảo cách thức giải phần vận động cùng cùng với 6 bài bác tập SGK Toán 10 tập 2 trang 9 nằm trong Chương 6 Hàm số thứ thị và ứng dụng.

Bạn đang xem: Giải toán 10 đại số trang 9

Giải Toán 10 trang 9 tập 2 Kết nối học thức được soạn rất đưa ra tiết, phía dẫn những em cách thức giải cụ thể để những em đọc được bài Hàm số cấp tốc nhất. Đồng thời qua giải Toán lớp 10 trang 9 học sinh tự tập luyện củng cố, tu dưỡng và chất vấn vốn kỹ năng toán của bạn dạng thân mình để học xuất sắc chương 6. Vậy sau đây là giải Toán lớp 10 trang 9 Kết nối tri thức tập 2, mời các bạn cùng tải tại đây.


Giải Toán 10 bài xích 15: Hàm số

Trả lời câu hỏi Hoạt cồn Toán 10 bài 15Giải Toán 10 trang 9 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Tập 2

Trả lời thắc mắc Hoạt rượu cồn Toán 10 bài xích 15

Hoạt đụng 1

Thời điểm (giờ)

0

4

8


12

16

Nồng độ bụi PM 2.5 (μg/m3)

74,27

64,58

57,9

69,07

81,78

Bảng 6.1 (Theo moitruongthudo.vn)

a) Hãy cho biết nồng độ lớp bụi PM 2.5 trên mỗi thời điểm 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ.

b) trong Bảng 6.1, từng thời điểm tương ứng với bao nhiêu giá trị của nồng độ những vết bụi PM 2.5?

Gợi ý đáp án

a) Quan gần kề Bảng 6.1 ta thấy:

Nồng độ bụi PM 2.5 tại thời điểm 8 giờ đồng hồ là 57,9 μg/m3.

Nồng độ bụi PM 2.5 tại thời gian 12 tiếng là 60,07 μg/m3.


Nồng độ vết mờ do bụi PM 2.5 tại thời gian 16 giờ là 81,78 μg/m3.

b) từng thời điểm tương ứng với một quý giá của nồng độ vết mờ do bụi PM 2.5.

Hoạt hễ 2

Quan giáp Hình 6.1.

a) thời gian theo dõi mực nước sinh hoạt Trường Sa được thể hiện trong hình từ thời điểm năm nào đến năm nào?

b) trong khoảng thời hạn đó, năm làm sao mực nước biển lớn trung bình trên Trường Sa cao nhất, rẻ nhất?

Gợi ý đáp án 

a) thời hạn theo dõi mực nước ỏ ngôi trường Sa được mô tả trong Hình 6.1 từ thời điểm năm 2013 cho năm 2019.

b) trong khoảng thời gian đó, năm năm ngoái mực nước biển cả trung bình tại Trường Sa thấp độc nhất vô nhị (khoảng 237 mm, điểm thấp độc nhất trong hình tương ứng với năm này) cùng năm 2013, năm 2018 mực nước vừa phải tại trường Sa cao nhất (242 mm, nhì điểm tối đa trong hình khớp ứng hai năm).

Hoạt hễ 3

Tính tiền điện


Mức điện tiêu thụGiá chào bán điện (đồng/k
Wh)
Bậc 1 (từ 0 mang lại 50 k
Wh)
1 678
Bậc 2 (từ trên 50 đến 100 k
Wh)
1 734
Bậc 3 (từ bên trên 100 đến 200 k
Wh)
2 014
Bậc 4 (từ bên trên 200 cho 300 k
Wh)
2 536
Bậc 5 (từ bên trên 300 mang lại 400 k
Wh)
2 834
Bậc 6 (từ bên trên 400 k
Wh trở lên)
2 927

a) phụ thuộc Bảng 6.2 về giá nhỏ lẻ điện sinh hoạt, hãy tính số tiền đề xuất trả ứng với mỗi lượng năng lượng điện tiêu thụ ở Bảng 6.3:

Lượng năng lượng điện tiêu thụ (k
Wh)

50

100

200

Số chi phí (nghìn đồng)

?

?

?

b) gọi x là lượng năng lượng điện tiêu thụ (đơn vị k
Wh) với y là số tiền buộc phải trả tương xứng (đơn vị nghìn đồng). Hãy viết công thức mô tả sự dựa vào của y vào x khi 0 ≤ x ≤ 50.

Gợi ý đáp án 

a)

+ Lượng điện tiêu thụ là 50 k
Wh thì ứng với khoảng tiêu thụ nghỉ ngơi bậc 1 đề xuất số tiền bắt buộc trả mang lại 50 k
Wh năng lượng điện này là:

1 678 . 50 = 83 900 (đồng) = 83,9 (nghìn đồng).

+ Lượng năng lượng điện tiêu thụ là 100 k
Wh thì 50 k
Wh đầu tính giá ở bậc 1 và 50 k
Wh sau tính giá chỉ ở bậc 2 đề xuất số tiền bắt buộc trả mang lại 100 k
Wh điện này là:

1 678 . 50 + 1 734 . 50 = 170 600 (đồng) = 170,6 (nghìn đồng).

+ Lượng năng lượng điện tiêu thụ là 200 k
Wh thì 50 k
Wh đầu tính giá chỉ ở bậc 1, 50 k
Wh tiếp theo sau tính giá bán ở bậc 2 và 100 k
Wh cuối tính giá bán ở bậc 3 nên số tiền buộc phải trả mang đến 200 k
Wh năng lượng điện này là:

1 678 . 50 + 1 734 . 50 + 2 014 . 100 = 372 000 (đồng) = 372 (nghìn đồng).

Vậy ta điền vào bảng như sau:

Lượng điện tiêu thụ (k
Wh)

50

100

200

Số chi phí (nghìn đồng)

83,9

170,6

372

b) x là lượng năng lượng điện tiêu thụ (đơn vị k
Wh), y là số tiền đề nghị trả (đơn vị ngàn đồng).

Vì 0 ≤ x ≤ 50 cần lượng năng lượng điện tiêu thụ trực thuộc mức năng lượng điện bậc 1 với giá thành là 1 678 đồng/ 1 k
Wh xuất xắc 1,678 ngàn đồng/ 1 k
Wh.

Do đó số tiền cần trả cho x k
Wh là: y = 1,678 . X = 1,678x (nghìn đồng).

Vậy bí quyết mô tả sự phụ thuộc vào của y vào x lúc 0 ≤ x ≤ 50 là: y = 1,678x.


Giải Toán 10 trang 9 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày Tập 2

Bài 6.1 trang 9

Xét nhì đại lượng x, y nhờ vào vào nhau theo các hệ thức dưới đây. Hầu như trường hòa hợp nào thì y là hàm số của x?


a. X + y = 1

b. Y = x2


c. Y2 = x

d. X2 - y2 = 0.


Gợi ý đáp án

Trường phù hợp y là hàm số của x là: a, b.

Các trường hòa hợp c, d không phải vì một cực hiếm của x hoàn toàn có thể tương ứng với khá nhiều giá trị của y.

Ví dụ:

c. X =4 => y = 2 hoặc y = -2.

d. X = 2 => y = 2 hoặc y = -2.

Bài 6.2 trang 9

Hãy cho một ví dụ về hàm số được cho bằng bảng hoặc biểu đồ. Hãy chỉ ra rằng tập xác định và tập quý hiếm của hàm số đó.

Gợi ý đáp án

x12345
y-1-2-3-4-5

Tập xác định: D =1; 2; 3; 4; 5

Tập giá bán trị: -1; -2; -3; -4; -5

Bài 6.3 trang 9

Tìm tập xác định của những hàm số sau:

*

*

*

Gợi ý đáp án

a. Tập xác định:

*

b. Điều kiện:

*

Tập xác định:

*

c. Điều kiện:

*

Tập xác định: D = <-1; 1>

Bài 6.4 trang 9

Tìm tập khẳng định và tập quý giá của từng hàm số sau:

a. Y = -2x +3

*

Gợi ý đáp án

a. Tập xác định:

*

Tập giá trị:

*

b. Tập xác định:

*

Có:

*

Tập giá trị của hàm số:

*

Bài 6.5 trang 9

Vẽ đồ gia dụng thị những hàm số sau và chỉ còn ra các khoảng đồng biến, nghịch đổi thay của chúng.


a. Y = -2x+1


*


Gợi ý đáp án

a.

Hàm số nghịch phát triển thành trên R

b.


Hàm số nghịch biến chuyển trên khoảng chừng

*
cùng đồng thay đổi trên khoảng chừng
*

Bài 6.6 trang 9

Giá mướn xe xe hơi tự lái là 1,2 triệu đ một ngày mang lại hai ngày thứ nhất và 900 ngàn đồng cho từng ngày tiếp theo. Tổng số chi phí T bắt buộc trả là một trong những hàm số của số ngày x mà khách thuê mướn xe.

a. Viết công thức của hàm số T = T(x).

b. Tính T(2), T(3), T(5) và đến biết ý nghĩa của mỗi cực hiếm này.

Gợi ý đáp án

a.

Nếu 0Nếu x > 2 thì T(x) = 1,2.2 + 0,9.(x - 2) = 0,6 + 0,9.x

b.

T(2) = 1,2.2 = 2,4T(3) = 0,6 +0,9.3 = 3,3T(5) = 0,6 + 0,9.5 = 5,1

Ý nghĩa các giá trị: T(2), T(3), T(5) lần lượt là số tiền yêu cầu trả nếu người mướn 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày

trang chủ » Giải Toán 10 Sgk Trang 9 » bài 2 Trang 9 SGK Đại Số 10 | Giải bài bác Tập Toán 10 - Top
Loigiai


*
Hỏi đáp biên soạn Toán 10 Sách bắt đầu 3 bộ (KNTT, CTST, CD) ADVERTISEMENT SOẠN TOÁN 10 SÁCH MỚI 3 BỘ (KNTT, CTST, CD) PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP BÀI 1. MỆNH ĐỀ Đặt thắc mắc Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10

Mục lục văn bản

Bài 1: Mệnh đề

Bài 1: Mệnh đề

Bài 2 (trang 9 SGK Đại số 10)

Xét tính đúng sai của từng mệnh đề sau với phát biểu mệnh đề tủ định của nó:

a) 1794 chia hết mang lại 3 ; b) √2 là một số hữu tỉ

c) π Lời giải

a) Mệnh đề đúng do 1794 : 3 = 598

Mệnh đề đậy định: "1794 không chia hết cho 3"

b) Mệnh đề sai do √2 là số vô tỉ

Mệnh đề phủ định: "√2 không phải là một trong những hữu tỉ"

c) Mệnh đề đúng bởi vì π = 3,141592654…

Mệnh đề đậy định: "π ≥ 3, 15"

d) Mệnh đề sai do |–125| = 125 > 0

Mệnh đề che định: "|–125| > 0"

Kiến thức vận dụng

+ Một mệnh đề là 1 trong câu xác định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một mệnh đề bắt buộc vừa đúng vừa sai.

Xem thêm: Giải vở bài tập địa lý lớp 9 bài 1 : cộng đồng các dân tộc việt nam

+ Ta được mệnh đề lấp định của mệnh đề p. Khi thêm (hoặc bớt) từ bỏ “không” (hoặc “không phải”) vào trước vị ngữ của mệnh đề P.

Tham khảo toàn bộ: Giải Toán 10

*
Đặt thắc mắc