Giải các phương trình(a),x+1+dfrac 2 x+3=dfracx+5x+3)(b),2x+dfrac 3 x-1=dfrac 3xx-1)(c),dfracx^2-4x-2sqrtx-2=sqrtx-2)(d),dfrac2x^2-x-3sqrt2x-3=sqrt2x-3)

Hướng dẫn:

- Tìm đk xác định.

Bạn đang xem: Giải Toán 10 Trang 57 Sgk Đại Số 10

- chuyển đổi phương trình về phương trình bậc hai.

- các loại nghiệm ko thỏa mãn, rồi kết luận.

a) Điều kiện xác định:(x e -3)Ta có:(eginaligned và x+1+dfrac2x+3=dfracx+5x+3 \ & Leftrightarrow dfracleft( x+1 ight)left( x+3 ight)left( x+3 ight)+dfrac2x+3=dfracx+5x+3 \ & Rightarrow x^2+4x+3+2=x+5 \ & Leftrightarrow x^2+3x=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned & x=0 \ & x=-3,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned )Vậy(S=left 0 ight )b) Điều kiện xác định(x e 1 )Ta có:(eginaligned và 2x+dfrac3x-1=dfrac3xx-1 \ và Leftrightarrow dfrac2xleft( x-1 ight)x-1+dfrac3x-1=dfrac3xx-1 \ và Rightarrow 2xleft( x-1 ight)+3=3x \ & Leftrightarrow 2x^2-5x+3=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned & x=1,,left( extloại ight) \ & x=dfrac32 \ endaligned ight. \ endaligned)Vậy(S=left dfrac32 ight )c) Điều kiện(x>2)(eginaligned và dfracx^2-4x-2sqrtx-2=sqrtx-2 \ & Rightarrow x^2-4x-2=x-2 \ và Leftrightarrow x^2-5x=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và x=0,,left( extloại ight) \ và x=5,,left( extthỏa mãn ight) \ endaligned ight. \ endaligned )Vậy(S=left 5 ight )d) Điều khiếu nại xác định(x>dfrac32 )(eginaligned và dfrac2x^2-x-3sqrt2x-3=sqrt2x-3 \ và Rightarrow 2x^2-x-3=2x-3 \ và Leftrightarrow 2x^2-3x=0 \ và Leftrightarrow left< eginaligned và x=0,,,left( extloại ight) \ và x=dfrac32,,,left( extloại ight) \ endaligned ight. \ endaligned )Vậy(S=varnothing )

 


*

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10

(left{ eginarraylx - 2 ge 0\2 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 2\x le 2endarray ight. ) (Leftrightarrow x = 2)

Thay giá trị (x = 2) vào phương trình ban sơ ta thấy:

(eginarraylVT = 2 + sqrt 2 - 2 = 2 + 0 = 2\VP = sqrt 2 - 2 + 2 = 0 + 2 = 2\VT = VPendarray)

Vậy (x = 2) và đúng là nghiệm của phương trình.

Tập nghiệm (S = m 2 ).


LG c

(dfracx^2sqrtx-1=dfrac9sqrtx-1);

Phương pháp giải:

- tìm kiếm ĐKXĐ của phương trình.

- chuyển vế khử chủng loại được phương trình hệ quả.

- Kiểm tra đk và tóm lại tập nghiệm.

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: (x - 1 > 0 Leftrightarrow x > 1).

(dfracx^2sqrtx-1=dfrac9sqrtx-1)( Leftrightarrow)(dfracx^2-9sqrtx-1 = 0)

( Rightarrow x^2 - 9 = 0 Leftrightarrow x^2 = 9 ) (Leftrightarrow left< matrixx = 3 ext thỏa mãnhfill cr x = - 3 ext loạihfill cr ight.)

Tập nghiệm (S = m 3 )

Cách trình diễn khác:

Điều kiện xác minh : x > 1.

Phương trình ( Rightarrow ) x2 = 9 (Nhân cả nhị vế với (sqrt x - 1 e 0))

( Leftrightarrow left< eginarraylx = 3\x = - 3endarray ight.)

So sánh cùng với điều kiện khẳng định thấy x = 3 thỏa mãn.

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.


LG d

(x^2- sqrt1-x = sqrtx-2 +3).

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: 

(left{ eginarrayl1 - x ge 0\x - 2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 1\x ge 2endarray ight. Leftrightarrow x in emptyset )

Không có mức giá trị như thế nào của (x) để phương trình xác định hay TXĐ: (D=emptyset ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

Xem thêm: Top 10 Địa Điểm Du Lịch An Giang 2022, Cẩm Nang Du Lịch An Giang 2022

baigiangdienbien.edu.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 76 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 10 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp baigiangdienbien.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng baigiangdienbien.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép baigiangdienbien.edu.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.