- Chọn bài xích -Bài 1: khởi đầu về phương trình
Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giải
Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - rèn luyện (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài bác tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 1: khởi đầu về phương trình giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: Hãy mang lại ví dụ về:

a) Phương trình với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Sách giải toán 8 bài 1 : nhân đơn thức với đa thức

Lời giải

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình với ẩn u: 2u – 11

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: lúc x = 6, tính cực hiếm mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: mang lại phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có vừa lòng phương trình không ?

b) x = 2 có là 1 trong những nghiệm của phương trình ko ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không vừa lòng phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là một trong nghiệm của phương trình

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 6: Hãy điền vào địa điểm trống (…):

a) Phương trình x = 2 gồm tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 tất cả là nghiệm của chính nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay giá trị x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế đề nghị = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế đề nghị = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải cần x = -1 ko là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế đề xuất = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải đề nghị x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, quý giá nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay các giá trị của t vào nhị vế của phương trình ta được:

– tại t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy đầy đủ số phần đông là nghiệm của nó. Tín đồ ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với mọi x đề nghị tập nghiệm của chính nó là S = R.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối từng phương trình sau với các nghiệm của chính nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 không hẳn nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa hẳn nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không xác định

⇒ -1 chưa hẳn nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 bao gồm

*

⇒ 2 chưa phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 tất cả

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 tất cả x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 chưa hẳn nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta rất có thể nối như sau:

*

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): hai phương trình x = 0 cùng x(x – 1) = 0 có tương tự không? vị sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 gồm tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Bởi vì một tích bởi 0 khi 1 trong các hai quá số bởi 0 tức là:

Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 5, 6 giúp các em học viên lớp 8 xem gợi nhắc giải những bài tập của bài xích 1: Nhân 1-1 thức với đa thức. trải qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài bác tập của bài 1 Chương 1 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài bác tập Toán 8 tập 1 bài xích 1 Chương I: Nhân solo thức với nhiều thức

Giải bài xích tập Toán 8 trang 5, 6 tập 1

Lý thuyết bài 1: Nhân đối chọi thức với đa thức

Quy tắc nhân 1-1 thức với nhiều thức:

Muốn nhân một đối kháng thức cùng với một nhiều thức ta nhân đối chọi thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Công thức:

*


Giải bài bác tập Toán 8 trang 5, 6 tập 1

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính nhân:

a)

*

b)

*

c)

*

Gợi ý đáp án:

*

*

*

*

*


*

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1)

Thực hiện nay phép nhân, rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

*
trên x = -6 với y = 8;

*
trên x =1/2và y = -100.

Gợi ý đáp án:

*

với x = -6, y = 8 biểu thức có mức giá trị là

*

*
*

Với

*
,
*
biểu thức có mức giá trị là
*

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm x, biết:

*

*

Gợi ý đáp án:

*

*
*

*
*

Vậy

*

*

*
*

*
*

*
*

Bài 4 (trang 5, 6 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố: Đoán tuổi

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

Cộng thêm 5;Được từng nào đem nhân với 2;Lấy tác dụng trên cùng với 10;Nhân công dụng vừa tìm được với 5;Đọc công dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Lý giải tại sao.

Gợi ý đáp án:

Nếu hotline số tuổi là x thì ta có tác dụng cuối thuộc là:

*

*

*

*

Thực chất công dụng cuối thuộc được hiểu lên đó là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, lúc đọc tác dụng cuối cùng, thì tôi chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 làm việc tận thuộc là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là 140 thì tuổi của doanh nghiệp là 14.

Xem thêm: Giải bài tập lịch sử 10 bài 23 lịch sử 10, giải sbt lịch sử 10

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1)

Rút gọn gàng biểu thức:

*

*

Gợi ý đáp án:

*

*

*

*

*

*

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1)


Đánh lốt x vào ô mà em mang đến là câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức

*
tại x = -1 với y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Gợi ý đáp án:

Thay x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

*

Vậy khắc ghi x vào ô trống tương xứng với 2a.


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 15 Lượt xem: 1.398 Dung lượng: 217,7 KB
Liên kết baigiangdienbien.edu.vn về

Link baigiangdienbien.edu.vn chính thức:

Giải Toán 8 bài xích 1: Nhân đơn thức với đa thức tải về Xem
Sắp xếp theo mặc định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng hình dáng học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA