Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Vở bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo | Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết | Giải bài tập Toán lớp 2 | Vở bài tập Toán lớp 2 CTST

Với giải vở bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết đầy đủ Tập 1 và Tập 2 sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 từ đó học tốt môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Giải vbt toán lớp 2 chân trời sáng tạo


Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Mục lục Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1

1. Ôn tập và bổ sung


Giải VBT toán 2 bài Ngày, tháng sách "Chân trời sáng tạo". Con
Kec sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Bài 1. Xem tờ lịch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm

*

- Tháng 2 này có ............. ngày

- Ngày 3 tháng 2 là thứ ..............

- Tháng 2 có ............. ngày Chủ nhật

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ ............. ngày ..............

- Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày ..................

Lời giải

- Tháng 2 này có 28 ngày

- Ngày 3 tháng 2 là thứ Năm

- Tháng 2 có 4 ngày Chủ nhật

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ Hai ngày 28

- Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày 17

Bài 2. Xem tờ lịch tháng 3 sau.

*

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch.

b) Số?

- Tháng 3 có ........ ngày

- Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3. Chủ nhật tuần trước là ngày ............ tháng 3

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ .................... Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ ............. ngày ........ tháng 3.

Lời giải

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch:

*

b) 

- Tháng 3 có 31 ngày

- Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3. Chủ nhật tuần trước là ngày 13 tháng 3

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ Ba. Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ Ba ngày 1 tháng 3.

Viết tiếp vào chỗ chấm cho hợp lí

Bài 3. Nam tham gia Câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy; tham gia Câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo, trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày: 12; ...............................

Lời giải

Nam tham gia Câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy; tham gia Câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo, trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày: 12; 19; 26

Bài 4. Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng ......................, hai tháng nữa là tháng ..............

Nếu tháng sau là tháng Mười hai, thì hiện nay là tháng ................., ba tháng trước là tháng ......................

Xem thêm: Xem Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Tp Hcm, Điểm Chuẩn Trường Đh Văn Hóa Tp

Lời giải

Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng Năm, hai tháng nữa là tháng Bảy.

Nếu tháng sau là tháng Mười hai, thì hiện nay là tháng Mười một, ba tháng trước là tháng Tám