- Chọn bài bác -Bài 1: Nước Văn Lang
Bài 2: Nước Âu Lạc
Bài 3: nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
Bài 4: Khởi nghĩa hbt hai bà trưng (năm 40)Bài 5: thắng lợi Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)Bài 6: Ôn tập
Bài 7: Đinh bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Bài 8: Cuộc binh lửa chống quân Tống xâm lăng lần đầu tiên (năm 981)Bài 9: công ty Lý dời đô ra Thăng Long
Bài 10: chùa thời LýBài 11: Cuộc nội chiến chống quân Tống thôn tính lần thiết bị hai (1075-1077)Bài 12: nhà Trần thành lập
Bài 13: đơn vị Trần và bài toán đắp đê
Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân thôn tính Mông - Nguyên
Bài 15: nước ta cuối thời Trần
Bài 16: thành công Chi Lăng
Bài 17: nhà Hậu Lê và việc tổ chức triển khai quản lí đất nước
Bài 18: Trường học tập thời Hậu Lê
Bài 19: Văn học tập và công nghệ thời Hậu Lê
Bài 20: Ôn tập
Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh
Bài 22: Cuộc khai phá ở Đàng Trong
Bài 23: thành phố ở chũm kỉ XVI-XVIIBài 24: nghĩa quân Tây sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)Bài 25: quang đãng Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa truyền thống của vua quang đãng Trung
Bài 27: đơn vị Nguyễn thành lập
Bài 28: kinh thành HuếBài 29: Ôn tập
Bài 30: Tổng kết

Xem toàn thể tài liệu Lớp 4: tại đây

Giải Vở bài bác Tập lịch sử 4 bài 24: Những cơ chế về kinh tế tài chính và văn hóa của vua quang quẻ Trung góp HS giải bài tập, cung ứng cho HS những kỹ năng cơ bản, thiết yếu xác, khoa học để các em bao hàm hiểu biết cần thiết về lịch sử dân tộc thế giới, ráng được phần nhiều nét phệ của tiến trình lịch sử vẻ vang Việt Nam:

Bài 1. (trang 43 VBT lịch sử dân tộc 4): Đánh vết x vào ô trống trước ý đúng.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử lớp 6 bài 26

Lời giải:

a) nội dung của “Chiếu khuyến nông”

Chia ruộng đất mang lại nông dân.
Chia thóc gạo đến nông dân.
Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng.
XLệnh cho nông dân về bên quê cũ cày cấy, khai thác ruộng hoang.

b) tính năng của “Chiếu khuyến nông”.

Đất nước vẫn bị phân chia cắt, nhân dân vẫn rất khổ
XĐất nước phục sinh được cảnh thanh bình, mùa màng quay trở về cảnh tươi tốt.
Đất nước loàn lạc, mất mùa.

c) Thời quang quẻ Trung bao hàm loại chữ viết nào?

XChữ Hán
Chữ Quốc Ngữ
XChữ Nôm

d) Vua quang quẻ Trung tôn vinh chữ Nôm nhằm:

Phát triển ghê tế.
Bảo vệ chính quyền
XBảo tồn và trở nên tân tiến chữ viết của dân tộc.
Bài 2. (trang 43 VBT lịch sử 4): Em hãy nối ý ngơi nghỉ cột A với ý của cột B mang lại phù hợp.

Lời giải:

*

Bài 3. (trang 44 VBT lịch sử 4): Em hiểu thay nào về câu nói của vua quang đãng Trung: “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”

Lời giải:

– sản xuất đất nước cần phải có nhân tài, mà mong mỏi có anh tài thì vấn đề học phải lấy ưu tiên làm đầu để giáo dục và đào tạo và phát triển con bạn thành kỹ năng cho đất nước.

Giải VBT lịch sử dân tộc 4 bài bác 26:Những chính sách về tài chính và văn hóa của vua quang Trung tất cả đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Cung cấp các em học sinh tham khảo, củng cố những kiến thức môn Sử lớp 4.

Với cỗ giải vở bài bác tập Lịch Sử lớp 4 Bài 26:Những chính sách về kinh tế tài chính và văn hóa của vua quang đãng Trung có giải mã chi tiết, dễ dàng nắm bắt được soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hy vọng đấy là nguồn thông tin hay để phục vụ công việc học tập của học sinh giỏi hơn. Mời những em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 43 VBT lịch sử vẻ vang lớp 4)

 Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

Lời giải:

a) văn bản của "Chiếu khuyến nông"


  Chia ruộng đất cho nông dân.
  Chia thóc gạo mang đến nông dân.
  Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng.
X Lệnh mang lại nông dân quay trở lại quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

  Đất nước vẫn bị phân chia cắt, nhân dân vẫn cực khổ
X Đất nước phục sinh được cảnh thanh bình, mùa màng quay trở về cảnh tươi tốt.
  Đất nước loàn lạc, mất mùa.

Bài 2 (trang 43 VBT Lịch Sử lớp 4)

 Em hãy nối ý làm việc cột A với ý của cột B cho phù hợp.

Lời giải:

Y/bai-26-nhung-chinh-sach-ve-kinh-te-va-van-hoa-cua-vua-quang-trung-1.PNG" alt="*">