*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức

Vở bài xích tập lịch sử dân tộc lớp 9 bài bác 16: buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc làm việc nước ngoài giữa những năm 1919 - 1925 | Giải VBT lịch sử hào hùng lớp 9


604

Tailieumoi.vn ra mắt Giải vở bài tập lịch sử hào hùng lớp 9 bài xích 16: hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc sống nước ngoài một trong những năm 1919 - 1925 trang 52, 53, 54, 55, 56 chi tiết giúp học sinh xem với so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài bác tập trong VBT lịch sử vẻ vang 9. Mời chúng ta đón xem:

Vở bài tập lịch sử lớp 9 bài 16: hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sinh sống nước ngoài một trong những năm 1919 - 1925

Bài tập 1 trang 52 Vở bài tập lịch sử vẻ vang 9:

a)Sau Chiến tranh trái đất thứ nhất, những nước đế quốc win trận họp làm việc Véc-xai để làm gì? Hãy hoàn thành xong ô chữ sau nhằm nói lên mục tiêu của hội nghị Véc - xai:

b)Bản yêu sách của quần chúng. # An Nam cơ mà Nguyễn Ái Quốc đưa đến Hội nghị nhắc đế vụ việc gì? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý nhưng em cho là đúng:

☐ Đòi cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp vượt nhận các quyền tự do thoải mái dân chủ.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập lịch sử lớp 9 bài 16

☐ Đòi được quyền sinh sống bình đẳng.

☐ Đòi quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

☐ Đòi hòa bình, thống nhất đất nước.

c)Những yêu thương sách trên có được chấp nhận không?

Không ☐

Có ☐

Tác dụng sự khiếu nại trên là gì?

Phương pháp giải: xem lại mục
I. Nguyễn Ái Quốc sống Pháp (1917-1923)

Trả lời:

a) mục đích của họp báo hội nghị Véc - xai:

b)

☒ Đòi cơ quan chính phủ Pháp quá nhận các quyền tự do thoải mái dân chủ.

☒ Đòi được quyền sống bình đẳng.

☒ Đòi quyền từ bỏ quyết của dân tộc bản địa Việt Nam.

c)Những yêu thương sách trên ko được chấp nhận.

- Tác dụng:

+ Thức tỉnh ý thức dân tộc của quần chúng Việt Nam.

+ cổ vũ nhân dân nước ta đấu tranh kháng đế quốc.

+ gây tiếng vang lớn so với nhân dân Pháp cùng nhân dân những thuộc địa Pháp.

Bài tập 2 trang 52 Vở bài xích tập lịch sử 9:

a)Sau khi Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vụ việc dân tộc với thuộc địa” của Lê-nin, bạn đã làm cho gì? Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để trả lời câu hỏi trên:

b)Tháng 12 - 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đảng làng hội Pháp sống Tua, người đã vứt phiếu đồng tình việc ra nhập nước ngoài thứ tía và gia nhập sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện đó có chân thành và ý nghĩa gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý vấn đáp đúng.

A.Đánh dấu sự thay đổi trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

B.Đánh dấu bài toán Nguyễn Ái Quốc đã đi được từ công ty nghĩa yêu thương nước cho với công ty nghĩa Mác - Lê-nin, từ tình nhân nước trở thành người cộng sản;

C.Cách mạng Việt Nam đang trở thành một phần tử của giải pháp mạng nuốm giới.

Phương pháp giải: xem lại mục
I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

Trả lời:

a)

b) Chọn B.Đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc đã từng đi từ chủ nghĩa yêu nước cho với công ty nghĩa Mác - Lê-nin, từ tình nhân nước trở thành bạn cộng sản;

Bài tập 3 trang 53 Vở bài bác tập lịch sử 9:

a)Hãy hoàn thiện những ô chữ, chỉ tên các tờ báo bởi Nguyễn Ái Quốc gây dựng hoặc viết bài.

b)Hãy nối ô phía bên trái với ô bên đề nghị cho cân xứng về nội dung:

Phương pháp giải: xem xét lại mục
I. Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi Pháp (1917-1923)

Trả lời:

a)

b)

Bài tập 4 trang 54 Vở bài bác tập lịch sử dân tộc 9:

a)Nguyễn Ái Quốc đã trình diễn những sự việc gì ở Đại hội V của quốc tế Cộng sản? Hãy lưu lại x vào ô trống trước ý trả lờisai.

☐ trình bày lập trường, quan lại điểm của chính bản thân mình về vị trí chiến lược của biện pháp mạng ở các nước trực thuộc địa.

☐ quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với trào lưu cách mạng ở những nước thuộc địa.

☐ vai trò và sức mạnh to lớn của kẻ thống trị nông dân ở những nước ở trong địa.

☐ Ý nghĩa to mập của phương pháp mạng mon Mười.

b)Hãy cho biết những cách nhìn trên của Nguyễn Ái Quốc có tác dụng như nuốm nào đến giải pháp mạng nước ta lúc bấy giờ?

Phương pháp giải: xem xét lại mục II. Nguyễn Ái Quốc sống Liên Xô (1913-1924)

Lời giải:

a)☒ Ý nghĩa to bự của giải pháp mạng tháng Mười.

b) những quan điểm của Nguyễn Ái Quốc được nhanh lẹ truyền bá về việt nam có tác dụng:

- Thức tỉnh tinh thần dân tộc, thúc đẩy trào lưu cách mạng vạc triển.

- Là bước sẵn sàng quan trọng về chính trị và tứ tưởng cho sự thành lập và hoạt động chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Bài tập 5 trang 55 Vở bài xích tập lịch sử 9:

a)Hãy điền chứ (Đ) trường hợp đúng, chữ (S) giả dụ sai về các hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc ở quảng châu (Trung Quốc) vào ô trống trước các ý sau đây:

Thành lập Hội liên hiệp những dân tộc bị áp bức sinh sống Á Đông.

Tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam xuất hiện tại đây.

Gặp một vài thanh niên mới từ vào nước thanh lịch sau sự kiện “tiếng bom Sa Diện”.

Viết tác phẩm
Bản án cơ chế thực dân Pháp.

Thành lập Hội vn Cách mạng Thanh niên.

b)Để giảng dạy cán bộ cho cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì? Hãy khoanh tròn vần âm trước ý trả lời sai.

A. Mở nhiều lớp đào tạo và huấn luyện chính trị để đào tạo một vài thanh niên Việt Nam.

B. Xuất bạn dạng báo tuổi teen làm ban ngành tuyên truyền đến Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

C. Đưa những người yêu nước nước ta về nước hoạt động trong phong trào vô sản hóa.

D.Cử người đi học tập trên Nhật Bản.

Phương pháp giải: xem xét lại mục III. Nguyễn Ái Quốc ở trung quốc (1914-1925)

Trả lời:

a)

Đ

Thành lập Hội liên hiệp những dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

Đ

Tiếp xúc với các nhà phương pháp mạng Việt Nam có mặt tại đây.

Đ

Gặp một vài thanh niên bắt đầu từ trong nước thanh lịch sau sự kiện “tiếng bom Sa Diện”.

S

Viết tác phẩm
Bản án chế độ thực dân Pháp.

Đ

Thành lập Hội vn Cách mạng Thanh niên.

b) Chọn D.Cử người tới trường tập tại Nhật Bản.

Bài tập 6 trang 55 Vở bài bác tập lịch sử dân tộc 9:

a)Cán bộ của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên sau thời điểm được đòa sản xuất ở quảng châu (Trung Quốc) đã làm cho gì? Hãy khoanh tròn vần âm trước ý vấn đáp sai.

A. Một trong những cán bộ đi học ở ngôi trường Đại học Phương Đông (Liên Xô).

B. Một số tới trường quân sự ở Liên Xô cùng Trung Quốc.

C. Phần lớn về nước hoạt động.

D.Ở lại trung quốc để thiết kế và xây dựng lực lượng cách mạng.

b)Tác phẩm Đường Kách mệnh cùng tờ báo Thanh niên dành được đưa về nước ta không?

☐Có

☐ Không

Tác dụng của rất nhiều sách báo kia là:

Phương pháp giải: xem lại mục III. Nguyễn Ái Quốc ở trung quốc (1914-1925)

Trả lời:

a)Chọn D.Ở lại china để gây dựng lực lượng biện pháp mạng.

b)☒ Có

Tác dụng của không ít sách báo kia là:

- giải quyết tình trạng rủi ro về đường lối và giai cấp lãnh đạo của phương pháp mạng Việt Nam:

+ lan tỏa lý luận bí quyết mạng giải hòa dân tộc.

+ vun ra phương hướng cơ bạn dạng về chiến lược và sách lược của biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam.

- chuẩn bị về tứ tưởng, thiết yếu trị mang đến sự thành lập của bao gồm đảng vô sản sinh sống Việt Nam.

Bài tập 7 trang 56 Vở bài bác tập lịch sử 9: Hãy điền vào cột bên nên trong bảng dưới đây những thông tin cần thiết về những hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925) cho phù hợp với thời gian ở cột mặt trái.

Thời gian

Những buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

Phương pháp giải: coi lại kiến thức và kỹ năng cả bài bác 16: hoạt động của Nguyễn Ái Quốc một trong những năm 1919-1925

Trả lời:

Thời gian

Những hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc

1919

- Gửi
Bản yêu thương sách của quần chúng. # An Namtới họp báo hội nghị Véc-xai.

1920

- Đọc
Sơ thảo lần thứ nhất những luận cưng cửng về vụ việc dân tộc và sự việc thuộc địacủa Lê-nin, xác minh con con đường cứu nước là con đường cách mạng vô sản.

- gia nhập Đại hội Tua, vứt phiếu tán thành việc ra nhập thế giới cộng sản và thành lập Đảng cùng sản Pháp.

1921

- Thành lập
Hội liên kết thuộc địa.

- Ra báo
Người thuộc khổ.

- Viết bài cho những báo:Nhân Đạo, Đời sống công nhânvà sách
Bản án chế độ thực dân Pháp.

1922

- vận động cách mạng trên Pháp: nghiên cứu cách mạng tháng Mười Nga và công ty nghĩa Mác - Lênin; viết bài cho những tờ báo tiến bộ; truyền tay sách báo văn minh về Việt Nam;…

1923

- sang trọng Liên Xô tham tham dự tiệc nghị quốc tế nông dân.

1924

- tham gia Đại hội V của nước ngoài Cộng sản.

- Viết bài cho những báo
Sự thật, tạp chí thư tín quốc tế.

- cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tránh Liên Xô về quảng châu trung quốc (Trung Quốc).

1925

- Thành lập
Hội vn Cách mạng Thanh niên, xuất bạn dạng báo
Thanh niênlàm cơ quan ngôn luận.

Bài tập 8 trang 56 Vở bài bác tập lịch sử vẻ vang 9:

a)Hãy đánh dấu x vào ô trống chỉ đúng tên những tổ chức quần bọn chúng ở Việt Nam đầu xuân năm mới 1929.

☐ Công hội

☐ Hội học sinh

☐ Nông hội

☐ Hội phụ nữ

b)Chủ trương “vô sản hóa” của Hội vn Cách mạng Thanh niên thực tế là gì?

Phương pháp giải: xem xét lại mục III. Nguyễn Ái Quốc ở trung quốc (1914-1925)

Trả lời:

a)

☒ Công hội

☒ Hội học tập sinh

☒ Nông hội

☒ Hội phụ nữ

b)Chủ trương “vô sản hóa” của Hội vn Cách mạng Thanh niên thực ra là:

- Đưa hội viên vào những nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống với lao cồn với công nhân để từ rèn luyện, đôi khi truyền cại trị nghĩa Mác - Lênin, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.

Tóm tắt: Giải VBT lịch sử 9 bài xích 16: hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc làm việc nước ngoài một trong những năm 1919 - 1925 | Giải vở bài tập lịch sử dân tộc 9 hay duy nhất tại Viet
Jack - các bài giải bài xích tập Vở bài xích tập lịch sử vẻ vang lớp 9 bám sát đít nội dung VBT lịch sử dân tộc 9 giúp đỡ bạn học giỏi môn lịch sử lớp 9 hơn.

Bạn vẫn xem: Giải vbt sử 9 bài bác 16


*

2. Giải vở bài tập lịch sử dân tộc lớp 9 bài xích 16: hoạt động của Nguyễn Ái ...

Tác giả: loigiaihay.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 11454 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Giải vbt lịch sử 9 bài xích 16: hoạt động của Nguyễn Ái Quốc nghỉ ngơi nước ngoài trong số những năm 1919 - 1925 trang 52-56 gồm đáp án, lời giải chi tiết kèm phương thức giải không hề thiếu tất cả những bài

3. Giải vở bài bác tập lịch sử hào hùng 9 bài xích 16 - 1925 - Vn
Doc.com

Tác giả: vndoc.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 47940 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Vn
Doc xin trình làng tới chúng ta Giải vở bài xích tập lịch sử 9 bài 16: hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sống nước ngoài giữa những năm 1919 - 1925 để tham khảo sẵn sàng cho bài giảng học tập kì new sắp sắp tới đây của mình.

Tác giả: toploigiai.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 55641 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải: bài xích 1 trang 52 VBT lịch sử dân tộc 9 : a. Sau chiến tranh quả đât thứ nhất, những nước đế quốc chiến hạ trận họp sống Véc-xai để gia công gì?


*

5. Thiết lập Giải vở bài bác tập lịch sử 9 bài bác 16 - hoạt động của Nguyễn ...

Xem thêm: Giải vở bài tập lịch sử 9 bài 16, giải vbt sử 9 bài 16

Tác giả: 123docz.net

Đánh giá: 4 ⭐ ( 40847 lượt nhận xét )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: + trang bị lý luận biện pháp mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội việt nam cách mạng tuổi teen để tuyên truyền đến thống trị công nhân và các tầng lớp nhân dân việt nam → góp phần chuẩn chỉnh - 123doc - tủ sách trực tuyến, download tài liệu, cài đặt tài liệu,


*

6. Bài bác tập 2 trang 52 vở bài xích tập lịch sử vẻ vang 9 - VBT lịch sử vẻ vang - tìm đáp án

Tác giả: timdapan.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 68309 lượt reviews )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Giải bài tập 2 trang 52 VBT lịch sử vẻ vang 9: bản “Sơ thảo lần đầu tiên những luận cưng cửng ...” của Lê-nin, bạn đã làm cái gi - VBT lịch sử - bài bác tập 2 trang 52 vở bài xích tập lịch sử 9 - tìm đáp án, giải bài bác tập, nhằm học giỏi

7. Giải VBT Địa 9 bài 16 - Angkoo

Tác giả: angkoo.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 47683 lượt review )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: https://toploigiai.vn/giai-vbt-dia-9-bai-16-thuc-hanh-ve-bieu-do-ve-su-thay-doi-co-cau-kinh-te https://www.bacshaiya.com/vo-bai-tap-lop-4/bai-16-thanh-pho-hai-phong.jsp http://hrvspr.com/giai-vo-bai-tap-dia-li-8/bai-36-dac-diem-dat-viet-nam.jsp https://visinhungdung.com/giai-vo-bai-tap-dia-li-9/bai-38-phat-trien-tong-hop-kinh-te-va-bao-ve-tai-nguyen.jsp http://baitap.online/bai-hoc/16696/bai-2-dan-so-va-gia-tang-dan-so-2 https://...

8. Câu 4 phần theo SGK trang 47 VBT Hóa lớp 9: bài 16

Tác giả: baitapsgk.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 17369 lượt đánh giá )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Câu 4 phần theo SGK trang 47 VBT Hóa lớp 9: bài xích 16: tính chất hóa học của kim loại. Đang cập nhật...


*

9. Giải bài tập tiếng Việt lớp 2 – bài xích 16 lúc trang sách mở ra

Tác giả: hoigiasudanang.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 42989 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Giải VBT tiếng Việt lớp 2 bài xích 16 khi trang sách xuất hiện thêm phần câu trả lời và phần giải thích, phía dẫn chi tiết sách Kết nối học thức - cô giáo lớp 2

10. Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 9 bài xích 16: chuyển động Nguyễn Ái Quốc làm việc ...

Tác giả: conkec.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 44037 lượt reviews )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Lớp 9 - Giải sgk lịch sử hào hùng 9 - thắc mắc và bài bác tập trắc nghiệm lịch sử dân tộc 9 bài bác 16: vận động Nguyễn Ái Quốc sinh hoạt nước ngoài một trong những năm 1919 – 1925. Học viên luyện

Bình luận về bài bác viết

Minh Anh

Admin ơi, mình thích tìm hiểu về lịch sử dân tộc 9 bài xích 17 violet, admin có thể viết bài bác về công ty đề đó được không ạ?

- - hôm nay - -

Admin

Chào các bạn nha, mình đã viết một nội dung bài viết về lịch sử dân tộc 9 bài bác 17 violet cũng giống như một chủ thể khá gần giống Top 10 lịch sử hào hùng 9 bài 17 violet mới nhất 2021, bạn cũng có thể đọc tại trên đây

Minh Anh

Thank you admin, Mình sẽ đọc ngay và luôn đây ạ, admin niềm nở quá

- - lúc này - -

Quang Nguyễn

Mình bao gồm đọc một nội dung bài viết về lịch sử 9 bài xích 17 violet ngày qua nhưng mình quên mất links bài viết. Admin biết liên kết bài kia không ạ?