Giải phần thắc mắc bài 8 trang 36 VBT toán 9 tập 1. Phương trình căn(75)x-(căn(12) + căn3)x = 6 …


Câu 17

Phương trình (sqrt 75 x – left( sqrt 12 + sqrt 3 ight)x = 6) tương tự với phương trình


(A) (20sqrt 3 x = 6) (B) (sqrt 60 x = 6)

Bạn sẽ xem: Phần thắc mắc bài 8 trang 36 Vở bài tập toán 9 tập 1

(C) (2sqrt 3 x = 6) (D) (4sqrt 3 x = 6)

Phương pháp giải:

– Rút gọn gàng biểu thức đựng căn đã cho.

Bạn đang xem: Giải Vở Bài Tập Toán 9 - Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1

– Lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt 75 x – left( sqrt 12 + sqrt 3 ight)x = 6)( Leftrightarrow left( sqrt 75 – sqrt 12 – sqrt 3 ight)x = 6) ( Leftrightarrow left( 5sqrt 3 – 2sqrt 3 – sqrt 3 ight)x = 6) (Leftrightarrow 2sqrt 3 x = 6)

Đáp án bắt buộc chọn là C.

Câu 18

Giá trị của (dfrac5sqrt 2 – 2sqrt 5 sqrt 10 – 2) bằng

(A) (sqrt 5 ) (B) 5

(C) (sqrt 2 ) (D) 2

Phương pháp giải:

Biến đổi biểu thức đựng căn để tìm giá trị của biểu thức sẽ cho.

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac5sqrt 2 – 2sqrt 5 sqrt 10 – 2)( = dfracleft( 5sqrt 2 – 2sqrt 5 ight)left( sqrt 10 + 2 ight)left( sqrt 10 – 2 ight)left( sqrt 10 + 2 ight)) ( = dfrac5sqrt 20 + 10sqrt 2 – 2sqrt 50 – 4sqrt 5 10 – 4) ( = dfrac10sqrt 5 + 10sqrt 2 – 10sqrt 2 – 4sqrt 5 6) ( = dfrac6sqrt 5 6 = sqrt 5 )

Đáp án yêu cầu chọn là A.

Câu 19

Giá trị của (dfracsqrt 5 – sqrt 3 sqrt 5 + sqrt 3 – dfracsqrt 5 + sqrt 3 sqrt 5 – sqrt 3 )

(A) ( – sqrt 15 ) (B) ( – 2sqrt 15 ) 

(C) (sqrt 15 ) (D) (2sqrt 15 )

Phương pháp giải:

– Quy đồng chủng loại số rồi triển khai phép tính trừ.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfracsqrt 5 – sqrt 3 sqrt 5 + sqrt 3 – dfracsqrt 5 + sqrt 3 sqrt 5 – sqrt 3 )( = dfracleft( sqrt 5 – sqrt 3 ight)^2 – left( sqrt 5 + sqrt 3 ight)^2left( sqrt 5 + sqrt 3 ight)left( sqrt 5 – sqrt 3 ight)) ( = dfrac8 – 2sqrt 15 – left( 8 + 2sqrt 15 ight)5 – 3)(= dfrac – 4sqrt 15 2 = – 2sqrt 15 ) 

Đáp án đề xuất chọn là B.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: chống GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên học Tập


Giải phần thắc mắc bài 8 trang 36 VBT toán 9 tập 1. Phương trình căn(75)x-(căn(12) + căn3)x = 6 …

Câu 17

Phương trình (sqrt 75 x – left( sqrt 12 + sqrt 3 ight)x = 6) tương tự với phương trình

(A) (20sqrt 3 x = 6) (B) (sqrt 60 x = 6)

(C) (2sqrt 3 x = 6) (D) (4sqrt 3 x = 6)

Phương pháp giải:

– Rút gọn biểu thức đựng căn đã cho.

– Lựa chọn câu trả lời đúng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (sqrt 75 x – left( sqrt 12 + sqrt 3 ight)x = 6)( Leftrightarrow left( sqrt 75 – sqrt 12 – sqrt 3 ight)x = 6) ( Leftrightarrow left( 5sqrt 3 – 2sqrt 3 – sqrt 3 ight)x = 6) (Leftrightarrow 2sqrt 3 x = 6)

Đáp án phải chọn là C.

Câu 18

Giá trị của (dfrac5sqrt 2 – 2sqrt 5 sqrt 10 – 2) bằng

(A) (sqrt 5 ) (B) 5

(C) (sqrt 2 ) (D) 2

Phương pháp giải:

Biến thay đổi biểu thức cất căn để tìm cực hiếm của biểu thức sẽ cho.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac5sqrt 2 – 2sqrt 5 sqrt 10 – 2)( = dfracleft( 5sqrt 2 – 2sqrt 5 ight)left( sqrt 10 + 2 ight)left( sqrt 10 – 2 ight)left( sqrt 10 + 2 ight)) ( = dfrac5sqrt 20 + 10sqrt 2 – 2sqrt 50 – 4sqrt 5 10 – 4) ( = dfrac10sqrt 5 + 10sqrt 2 – 10sqrt 2 – 4sqrt 5 6) ( = dfrac6sqrt 5 6 = sqrt 5 )

Đáp án đề xuất chọn là A.

Câu 19

Giá trị của (dfracsqrt 5 – sqrt 3 sqrt 5 + sqrt 3 – dfracsqrt 5 + sqrt 3 sqrt 5 – sqrt 3 )

(A) ( – sqrt 15 ) (B) ( – 2sqrt 15 ) 

(C) (sqrt 15 ) (D) (2sqrt 15 )

Phương pháp giải:

– Quy đồng chủng loại số rồi tiến hành phép tính trừ.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfracsqrt 5 – sqrt 3 sqrt 5 + sqrt 3 – dfracsqrt 5 + sqrt 3 sqrt 5 – sqrt 3 )( = dfracleft( sqrt 5 – sqrt 3 ight)^2 – left( sqrt 5 + sqrt 3 ight)^2left( sqrt 5 + sqrt 3 ight)left( sqrt 5 – sqrt 3 ight)) ( = dfrac8 – 2sqrt 15 – left( 8 + 2sqrt 15 ight)5 – 3)(= dfrac – 4sqrt 15 2 = – 2sqrt 15 ) 

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Đánh giá năng lượng Đánh giá năng lực Thi thử THPT giang sơn Thi test THPT nước nhà

VBT Toán lớp 9 bài bác 1. Góc sinh sống tâm. Số đo cung | Giải VBT Toán lớp 9


224

baigiangdienbien.edu.vn ra mắt Giải VBT Toán lớp 9 bài bác 1. Góc ở tâm. Số đo cung trang 86,87,88,89 chi tiết giúp học sinh xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào VBT Toán 9. Mời các bạn đón xem:

VBT Toán lớp 9 bài xích 1. Góc sinh sống tâm. Số đo cung

Phần thắc mắc bài 1 trang 86 Vở bài bác tập toán 9 tập 2


Câu 1

Hãy điền phần đa từ tương thích vào địa điểm trống (......) trong các câu sau :

a) nhị cung được call là bằng nhau nếu...........................................

b) Trong nhì cung, cung nào gồm số đo ..........được gọi.....................

Phương pháp giải:

Ta sử dụng kỹ năng về đối chiếu hai cung :

Trong một con đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

- hai cung được hotline là đều bằng nhau nếu chúng tất cả số đo bằng nhau.

- Trong nhì cung, cung nào gồm số đo lớn hơn được hotline là cung khủng hơn.

Trả lời:

a) nhì cung được gọi là bằng nhau nếuchúng gồm số đo bằng nhau.

b) Trong nhì cung, cung nào gồm số đolớn hơnđược gọilà cung mập hơn.


Câu 2.

Cho con đường tròn tâm
O, đường kính
AB.Lấy điểm
Ctrên mặt đường tròn sao cho
BOC^=30∘.Số đo của cung nhỏ
ACtính bởi độ là :

(A)90∘;(B)100∘;

(C)120∘;(D)150∘.

Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng.

Phương pháp giải:

+ Số đo của nửa con đường tròn bằng180∘.

+ Nếu
Clà một điểm nằm trong cung
AB thì số đo cung
AB=số đo cung
AC+số đo cung
BC.

Trả lời:

*


Vì C nằm trong cung
ABnên số đo sung
BC+số đo cung
AC=số đo cung
AB.


ABlà đường kính nên số đo cung
AB=180∘và
BOC^=30∘nên số đo cung
BC=30∘.

Suy ra30∘+số đo cung
AC=180∘nên số đo cung
ACbằng180∘−30∘=150∘.Vậy số đo cung nhỏ
AClà150∘.

Chọn D.


Câu 3.

Cho đường tròn(O)đi qua bố đỉnh của một tam giác nhọn. Những cung nhỏ
AB,BC,CAcó số đo theo lần lượt làx−20∘,x+10∘,x+40∘.Khi đó, số đo của góc
AOBbằng :

(A)75∘;(B)85∘,

(C)90∘;(D)95∘.

Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng.

Phương pháp giải:

Sử dụng: Cả con đường tròn gồm số đo3600.

Số đo cung nhỏ bằng số đo góc ở trọng tâm chắn cung đó.

Trả lời:


*

Vì cả con đường tròn có số đo bằng360∘nên

Số đo cung
AB+số đo cung
AC+số đo cung
BC=360∘

Hayx−20∘+x+40∘+x+10∘=360∘⇔3x=330∘⇔x=110∘

Suy ra số đo cung
ABlà110∘−20∘=90∘.

Suy ra
AOB^=90∘(góc ở vai trung phong chắn cung nhỏ
AB).

Chọn C.


Bài 1 trang 87 Vở bài xích tập toán 9 tập 2

Kim giờ với kim phút của đồng hồ tạo thành một góc nghỉ ngơi tâm gồm số đo là từng nào độ vào những thời khắc sau:

a) 3h b) 5 giờ

c) 6 giờ đồng hồ d) 12 giờ

e) đôi mươi giờ

Phương pháp giải:

Nhận xét: nhì số thường xuyên trên đồng hồ thời trang tạo với trọng điểm góc30∘, từ đó ta khẳng định góc theo yêu cầu.

Trả lời:

*


Bài 2 trang 87 Vở bài tập toán 9 tập 2

Cho hai đường thằngxyvàstcắt nhau tại
O, trong các góc chế tạo thành có góc40o. Vẽ một con đường tròn tâm
O. Tính số đo góc nghỉ ngơi tâm xác định bởi nhì trong bốn tia gốc
O.

Phương pháp giải:

+ sử dụng hai góc kề bù tất cả tổng số đo bằng180∘.

+ nhị góc đối đỉnh có số đo bởi nhau

Trả lời:

*

Ta cóx
Os^=40∘, suy ray
Ot^=x
Ot^=40∘(hai góc đối đỉnh)

Khi đó, ta cóx
Ot^=180∘−x
Os^=180∘−40∘=140∘(hai góc kề bù)

Suy ray
Os^=x
Ot^=140∘vì nhì góc đối đỉnh

Vậy ta có:x
Ot^=s
Oy^=140∘;x
Os^=t
Oy^=40∘.


Bài 3 trang 87 Vở bài xích tập toán 9 tập 2

Xem hình 3. Tính số đo của góc sống tâmvà số đo cung lớn.

*

Phương pháp giải:

+ Sử dụng đặc điểm tam giác vuông cân nặng để tính góc
AOB.

+ Sử dụng:

Số đo cung nhỏ tuổi bằng số đo góc ở vai trung phong chắn cung đó

Số đo cung phệ bằng360∘trừ số đo cung nhỏ.

Trả lời:

VìΔAOTcân, vuông tại
Anên ta có
A^=90∘và
O^=T^=90∘2hay
AOB^=45∘

⇒số đo cung nhỏ
ABbằng số đo của góc
AOB(theo khái niệm số đo của cung bé dại bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó)

Vậy số đo cung lớn
ABbằng360∘−AOB^=360∘−45∘=315∘.


Bài 4 trang 88 Vở bài bác tập toán 9 tập 2

Hai tiếp tuyến đường của mặt đường tròn(O)tại
Avà
Bcắt nhau tại
M. Biết
AMB^=35o(h.4)

a) Tính số đo của góc ở trung tâm tạo vì hai phân phối kính
OAvà
OB

b) Tính số đo mỗi cung
AB(cung bự và cung nhỏ)

*

Phương pháp giải:

a) Sử dụng đặc thù tia tiếp tuyến

Sử dụng định lý: Tổng bốn góc trong tứ giác bằng360∘

b) Sử dụng:

Số đo cung nhỏ dại bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó

Số đo cung khủng bằng360∘trừ số đo cung nhỏ.

Trả lời:

*

a) Nối
MO.Theo định lí về nhị tiếp tuyến giảm nhau ta bao gồm hai tam giác vuông
MAOvà
MBObằng nhau, suy ra:

AOM^=90∘−AMO^,(1)

BOM^=90∘−BMO^.(2)


MOlà con đường phân giác của những góc
AOBvà
AMB^

AOB^=AOM^+MOB^và
AMB^=AMO^+BMO^

Cộng (1) với (2), ta được :

AOB^=(90∘+90∘)−AMB^=180∘−AMB^


AMB^=35∘.Vậy
AOB^=180∘−35∘=145∘.

b) Ta tất cả sđ
Am
B⏜=AOB⏜=145∘nên sđ
An
B⏜=360∘−145∘=215∘

Bài 5 trang 88 Vở bài xích tập toán 9 tập 2

Cho tam giác đều
ABC. Gọi
Olà trung khu của con đường tròn trải qua ba đỉnh
A,B,C

a) Tính số đo những góc ở trung tâm tạo vị hai trong cha bán kính
OA,OB,OC

b) Tính số đo những cung tạo bởi hai trong bố điểm
A,B,C

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất tam giác đều và tính chất hai tam giác bởi nhau

Sử dụng cả mặt đường tròn bao gồm số đo bằng360∘.

Trả lời:

*

a) Từ trả thiết ta cóΔAOC=ΔAOB=ΔCOB(c - c - c)

suy ra
AOC^=BOC^=AOB^ (các góc tương ứng)


ACB^=600⇒AOB^=AOC^=BOC^=120∘

b) tự câu a) suy rasđAC⏜=sđBC⏜=sđAB⏜=120∘

Suy ra sđ
ABC⏜= sđ
BAC⏜= sđ
ACB⏜=360∘−120∘=240∘


Bài 6 trang 89 Vở bài tập toán 9 tập 2

Trên đường tròn tâm
Olấy cha điểm
A,B,Csao cho
AOB^=100o. Số đo cung
ACbằng45o. Tính số đo cung nhỏ
BCvà cung lớn
BC(xét cả nhị trường hợp: điểm
Cnằm bên trên cung nhỏ
AB, điểm
Cnằm trên cung lớn
AB).

Xem thêm: Giải bài tập lịch sử lớp 9 bài 10: các nước tây âu, giải vbt lịch sử 9 ngắn nhất

Phương pháp giải:

Sử dụng: Nếu
Clà một điểm nằm tại cung
AB thì số đo cung
AB=số đo cung
AC+số đo cung
BC.