Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử và Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

*

Giáo dục với văn hoá- Năm 1070, văn miếu quốc tử giám được xây dựng ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi thứ nhất để tuyển chọn quan lại. đơn vị nước lưu ý đến giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở quốc tử giám - ngôi trường đại học trước tiên của nước ta. Cơ chế thi cử chưa bước vào nền nếp với quy củ. Vấn đề xây dựng văn miếu và Quốc tử giám lưu lại sự thành lập của nền giáo dục Đại Việt.- Văn học tập chữ Hán bước đầu phát triển.-Các vua Lý rất sùng đạo Phật, mọi nơi đều dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- vận động ca hát. Nhảy múa, trò đùa dân gian, kiến trúc, điêu khắc... Phần lớn phát triển, với phong thái nghệ thuật đa dạng, độc đáo và khác biệt và linh hoạt, vượt trội là miếu Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình rồng thời Lý.- kiến trúc rất phát triển, tiêu biểu vượt trội là tháp Báo Thiên, miếu Một Cột...- nghệ thuật tinh xảo, thanh thoát, vượt trội là long thời Lý...Những thắng lợi về văn hoá, thẩm mỹ đã khắc ghi sự thành lập của một nền văn hoá cá biệt của dân tộc bản địa — Vân hoá Thăng Long.


Đúng 0
comment (0)
*

* giáo dục và văn hoá- Năm 1070, văn miếu được xây cất ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại. Công ty nước quan tâm đến giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở quốc tử giám - ngôi trường đại học đầu tiên của nước ta. Chế độ thi cử chưa bước vào nền nếp cùng quy củ. Việc xây dựng quốc tử giám và Quốc tử giám lưu lại sự ra đời của nền giáo dục Đại Việt.- Văn học tập chữ Hán những bước đầu tiên phát triển.-Các vua Lý vô cùng sùng đạo Phật, mọi nơi mọi dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- chuyển động ca hát. Khiêu vũ múa, trò chơi dân gian, loài kiến trúc, điêu khắc... Phần đa phát triển, với phong thái nghệ thuật đa dạng, rất dị và linh hoạt, vượt trội là chùa Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình long thời Lý.- bản vẽ xây dựng rất phạt triển, tiêu biểu vượt trội là tháp Báo Thiên, chùa Một Cột...- thẩm mỹ tinh xảo, thanh thoát, vượt trội là long thời Lý...Những thành công về văn hoá, thẩm mỹ và nghệ thuật đã khắc ghi sự thành lập của một nền văn hoá riêng biệt của dân tộc — Vân hoá Thăng Long.


Đúng 0

phản hồi (0)
*

* giáo dục và đào tạo và văn hoá- Năm 1070, quốc tử giám được xây dựng ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi trước tiên để tuyển chọn quan lại. Nhà nước để ý đến giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở văn miếu quốc tử giám - trường đại học thứ nhất của nước ta. Cơ chế thi cử chưa lấn sân vào nền nếp và quy củ. Vấn đề xây dựng văn miếu quốc tử giám và Quốc tử giám đánh dấu sự ra đời của nền giáo dục đào tạo Đại Việt.- Văn học tập chữ Hán những bước đầu tiên phát triển.-Các vua Lý cực kỳ sùng đạo Phật, mọi nơi đa số dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- vận động ca hát. Nhảy múa, trò đùa dân gian, kiến trúc, điêu khắc... Hầu hết phát triển, với phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt, tiêu biểu là miếu Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình long thời Lý.- phong cách xây dựng rất phát triển, tiêu biểu là tháp Báo Thiên, chùa Một Cột...- nghệ thuật và thẩm mỹ tinh xảo, thanh thoát, tiêu biểu vượt trội là long thời Lý...Những thắng lợi về văn hoá, thẩm mỹ đã khắc ghi sự thành lập của một nền văn hoá đơn nhất của dân tộc bản địa — Vân hoá Thăng Long.

Bạn đang xem: Giáo dục văn hóa thời lý phát triển ra sao


Đúng 0

comment (0)

* giáo dục đào tạo và văn hoá- Năm 1070, quốc tử giám được tạo ra ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên để tuyển lựa chọn quan lại. Bên nước lưu ý đến giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở văn miếu - trường đại học thứ nhất của nước ta. Chế độ thi cử chưa bước vào nền nếp và quy củ. Vấn đề xây dựng quốc tử giám và Quốc tử giám đánh dấu sự thành lập và hoạt động của nền giáo dục đào tạo Đại Việt.- Văn học tập chữ Hán bước đầu phát triển.-Các vua Lý khôn cùng sùng đạo Phật, mọi nơi hầu hết dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- hoạt động ca hát. Nhảy đầm múa, trò đùa dân gian, loài kiến trúc, điêu khắc... đầy đủ phát triển, với phong thái nghệ thuật nhiều dạng, độc đáo và linh hoạt, vượt trội là chùa Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình long thời Lý.- phong cách thiết kế rất vạc triển, vượt trội là tháp Báo Thiên, chùa Một Cột...- nghệ thuật và thẩm mỹ tinh xảo, thanh thoát, tiêu biểu vượt trội là long thời Lý...Những thắng lợi về văn hoá, thẩm mỹ đã lưu lại sự thành lập của một nền văn hoá riêng lẻ của dân tộc bản địa — Vân hoá Thăng Long.


Đúng 1

bình luận (0)

Giáo dục thời Lý

- Năm 1070, xây dựng quốc tử giám ở Thăng Long nhằm thờ Khổng Tử.

- Năm 1075, khoa thi trước tiên được mở để tuyển chọn quan lại.

- Năm 1076, mở văn miếu quốc tử giám cho con trẻ của mình quý tộc cho học-trường đại học đầu tiên của nước ta.

- cơ chế thi cử chưa xuất hiện nền nếp, quy củ.

- Văn học tập chữ Hán cách đầu cải cách và phát triển

=> Nền giáo dục bước đầu phát triển.

Văn hóa thời Lý

- từ bỏ thời Lý, nhân dân hâm mộ ca hát, khiêu vũ múa.

- Văn học tập chữ Hán bước đầu tiên phát triển.

- phần lớn các vua thời Lý gần như tôn mộ đạo Phật, không nên dựng chùa tháp, sơn tượng, đúc chuông, dịch kinh, soạn sách,...

- nhiều trò chơi dân gian được tổ chức.

- phong cách thiết kế và điêu khắc vô cùng phát triển.

- một vài công trình nghệ thuật và thẩm mỹ có quý hiếm được xây dựng như: chuông miếu Trùng Quang, Tháp chương Sơn,...

- trình độ chuyên môn điêu tương khắc tinh vi, thanh thoát.

=>Văn hóa thời Lý đã khắc ghi sự thành lập của một nền văn hóa đơn lẻ của dân tộc bản địa - văn hóa Thăng Long.


Đúng 0
comment (1)

* giáo dục và đào tạo và văn hoá- Năm 1070, văn miếu quốc tử giám được tạo ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi trước tiên để tuyển chọn quan lại. đơn vị nước suy xét giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở văn miếu quốc tử giám - ngôi trường đại học trước tiên của nước ta. Chính sách thi cử chưa đi vào nền nếp cùng quy củ. Việc xây dựng văn miếu quốc tử giám và Quốc tử giám lưu lại sự thành lập và hoạt động của nền giáo dục Đại Việt.- Văn học tập chữ Hán bước đầu tiên phát triển.-Các vua Lý rất sùng đạo Phật, mọi nơi những dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- chuyển động ca hát. Nhảy đầm múa, trò nghịch dân gian, con kiến trúc, điêu khắc... Phần đa phát triển, với phong cách nghệ thuật nhiều dạng, độc đáo và khác biệt và linh hoạt, vượt trội là chùa Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình long thời Lý.- phong cách thiết kế rất phạt triển, vượt trội là tháp Báo Thiên, chùa Một Cột...- thẩm mỹ tinh xảo, thanh thoát, vượt trội là rồng thời Lý...Những thắng lợi về văn hoá, nghệ thuật và thẩm mỹ đã lưu lại sự thành lập và hoạt động của một nền văn hoá riêng biệt của dân tộc bản địa — Vân hoá Thăng Long.


Đúng 0

comment (0)

Giáo dục:

- Năm 1070 văn miếu đc xây dựng ngơi nghỉ Thăng Long để thờ khổng Tử.

-năm 1075 khoa thi trước tiên đc mở để tuyển lựa chọn quan lại.

- năm 1076 Quốc Tử giám được xây dựng cho con em mình quý tộc đến học.

-nhà Lý mở các khoa thi nhằm tuyển chọn quan lại.

-văn học chữ HÁn những bước đầu tiên phát triển.

Văn hóa:

- Tôn giáo : đạo phật rất phát triển nhà Lý cho thiết kế thêm nhiều chùa , đúc tượng phật...

- nghệ thuật văn hóa truyền thống dân gian hat trèo múa rối nc các trò nghịch dân gian rất được ưa chuộng

-kiến trúc điêu khắc:có nhiều công trình xây dựng kiến trúc độc đáo: chùa một cột , chuông quy điền....


Đúng 0
bình luận (0)

- Năm 1070, quốc tử giám được gây ra ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi trước tiên để tuyển chọn quan lại. Nhà nước quan tâm đến giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở quốc tử giám - trường đại học thứ nhất của nước ta. Chính sách thi cử chưa lấn sân vào nền nếp với quy củ. Việc xây dựng văn miếu quốc tử giám và Quốc tử giám lưu lại sự thành lập của nền giáo dục và đào tạo Đại Việt.- Văn học tập chữ Hán những bước đầu tiên phát triển.-Các vua Lý siêu sùng đạo Phật, mọi nơi rất nhiều dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- vận động ca hát. Nhảy đầm múa, trò đùa dân gian, con kiến trúc, điêu khắc... Phần đông phát triển, với phong thái nghệ thuật đa dạng, khác biệt và linh hoạt, tiêu biểu là miếu Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình long thời Lý.- kiến trúc rất phát triển, vượt trội là tháp Báo Thiên, miếu Một Cột...- nghệ thuật tinh xảo, thanh thoát, tiêu biểu vượt trội là rồng thời Lý...Những chiến thắng về văn hoá, nghệ thuật đã đánh dấu sự thành lập của một nền văn hoá riêng lẻ của dân tộc — Vân hoá Thăng Long.


Đúng 0

bình luận (0)

* giáo dục và đào tạo và văn hoá- Năm 1070, văn miếu được xây cất ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi trước tiên để tuyển chọn quan lại. Bên nước quan tâm đến giáo dục, khoa cử. Năm 1076, mở văn miếu - trường đại học thứ nhất của nước ta. Chính sách thi cử chưa lấn sân vào nền nếp với quy củ. Việc xây dựng quốc tử giám và Quốc tử giám lưu lại sự thành lập của nền giáo dục Đại Việt.- Văn học chữ Hán bước đầu tiên phát triển.-Các vua Lý vô cùng sùng đạo Phật, mọi nơi số đông dựng chùa, tỏ tượng, đúc chuông...- hoạt động ca hát. Dancing múa, trò chơi dân gian, loài kiến trúc, điêu khắc... đông đảo phát triển, với phong thái nghệ thuật nhiều dạng, rất dị và linh hoạt, vượt trội là chùa Một Cột, tượng Phật A-di-đà, hình rồng thời Lý.- phong cách xây dựng rất phạt triển, tiêu biểu là tháp Báo Thiên, miếu Một Cột...- thẩm mỹ tinh xảo, thanh thoát, vượt trội là dragon thời Lý...Những thành tựu về văn hoá, thẩm mỹ đã lưu lại sự thành lập và hoạt động của một nền văn hoá đơn nhất của dân tộc bản địa — Văn hoá Thăng Long.


Đúng 0

phản hồi (0)

* Giáo dục:

- Năm 1070, xây dựng văn miếu quốc tử giám ở Thăng Long để thờ Khổng Tử và dạy học cho những con vua.

- Năm 1075, mở khoa thi đầu tiên để tuyển lựa chọn quan lại.

- Năm 1076, mở quốc tử giám cho con trẻ của mình quý tộc mang đến học, kế tiếp mở rộng lớn cho con trẻ của mình quan lại và hồ hết người giỏi trong cả nước, tổ chức triển khai thêm một số trong những kì thi.

=> Như vậy, công ty Lý đã bắt đầu quan vai trung phong đến giáo dục, khoa cử song chế độ thi cử chưa xuất hiện nền nếp, quy củ, bao giờ nhà nước mong muốn mới mở khoa thi.

* Văn hóa:

- Văn học chữ Hán bước đầu tiên phát triển.

- bốn tưởng:

+ Phật giáo cải cách và phát triển thịnh trị, chùa chiền được xuất bản ở nhiều nơi, nhiều công trình xây dựng Phật giáo nổi tiếng ra đời.

+ Nho giáo đang được du nhập vào tự trước, tuy nhiên chưa được phát triển rộng rãi.

+ Đạo giáo: tiếp tục bảo trì và phát triển.

- Nghệ thuật: Hát chèo, múa rối nước phần nhiều phát triển. Dàn nhạc gồm trống, đàn, sáo, nhị.

- Đời sinh sống tinh thần: nhân dân mếm mộ ca hát, nhảy đầm múa. Những trò chơi dân gian như đá cầu, vật, đua thuyền vô cùng được say mê chuộng. Mùa xuân, mọi nơi số đông mở hội.

- loài kiến trúc, điêu khắc: hết sức phát triển. Những công trình tất cả quy mô kha khá lớn và mang ý nghĩa cách độc đáo.

+ Nhiều công trình xây dựng nghệ thuật danh tiếng và rực rỡ được thiết kế như: miếu Một Cột, tháp Báo Thiên (Thăng Long), tháp Chương đánh (Nam Định), chuông chùa Trùng quang quẻ (Bắc Ninh),…

+ chuyên môn điêu tự khắc tinh vi, thủng thẳng được biểu lộ trên các tượng Phật, những hình trang trí rồng, bệ đá bông hoa sen,… Rồng mình trơn, body toàn thân uốn khúc, uyển gửi như một ngọn lửa là hình tượng thẩm mỹ độc đáo, thịnh hành ở thời Lý.

+ phong cách nghệ thuật nhiều dạng, độc đáo, linh hoạt của quần chúng ta thời Lý đã ghi lại sự ra đời của một nền văn hóa truyền thống riêng của dân tộc bản địa - văn hóa truyền thống Thăng Long.

- Năm 1070, quốc tử giám được xây dừng ở Thăng Long. Năm 1075, mở khoa thi thứ nhất để tuyển lựa chọn quan lại.

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

* nhà Lý:

- Xây dựng văn miếu để cúng Khổng Tử cùng dạy học cho các con vua.

- tổ chức khoa thi nhằm chọn bạn làm quan.

- Phật giáo rất phát triển, phần đông các vua thời Lý gần như coi trọng Phật giáo.

=> Như vậy, công ty Lý đã bắt đầu quan chổ chính giữa đến giáo dục, khoa cử song chế độ thi cử chưa có nền nếp, quy củ, bao giờ nhà nước mong muốn mới mở khoa thi.

* Thời Đinh - tiền Lê:

- giáo dục chưa vạc triển.

- Nho học tập vào vn nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể.

- Phật giáo cách tân và phát triển đáng kể, miếu chiền xây dựng những nơi.

Xem thêm: Đề Thi Cuối Kì 1 Lớp 6 Môn Ngữ Văn, Top 24 Đề Thi Học Kì 1 Môn Văn 6 Năm 2022

Xemloigiai.com


Chia sẻ


Zalo
Facebook
Trong bài: bài 12. Đời sống tởm tế, văn hoá


Bài tập và Lời giải:

Lý thuyết:


*

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Web
Site học trực con đường của khối chuyên văn soạn và tổng hòa hợp từ các sách, tài liệu, nguồn uy tín theo tiếp giáp chương trình sgk. Với các bài soạn văn, văn mẫu mã ngắn, chỉ dẫn giải bài xích tập, đề thi thpt, thi vào lớp 10, đại học có lời giải và đáp án.