Năm 1498 nhà hàng quán ăn hải Vasco da Game đang vượt mũi Hảo Vọng kiếm được con đường biển tới đái lục Ấn Độ. Từ bỏ đó các nước phương Tây đang xâm nhập vào Ấn Độ. Các nước phương Tây đang xâm lược Ấn Độ như vậy nào? Thực dân Anh sẽ độc chiếm và thực hiện chính sách thống trị trên đất Ấn Độ ra sao? Cuộc chiến đấu chống công ty nghĩa thực dân giải phóng dân tộc ở Ấn Độ ra mắt như gắng nào? Mời toàn bộ các em học sinh chúng ta cùng tra cứu hiểu bài xích 2: Ấn Độ nhằm trả lời.

Bạn đang xem: Lý thuyết lịch sử 11 bài 2: ấn độ


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Tình hình KT-XH Ấn Độ nửa sau rứa kỷ XIX

1.1.1.Quá trình thực dân xâm chiếm Ấn Độ

1.1.2.Chính sách giai cấp của thực dân Anh

1.1.3. Hậu quả

1.2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859)

1.2.1. Nguyên nhân

1.2.2.Diễn biến

1.2.3. Ý nghĩa

1.3 Đảng Quốc Đại và trào lưu dân tộc (1885 – 1908)

1.3.1. Đảng Quốc đại

1.3.2. Trào lưu dân tộc

2. Luyện tập củng cố

2.1. Bài tập trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK


Kinh tế: Đẩy bạo phổi khai thác, vơ vét tài nguyên thiên nhiên, bóc lột nhân lực rẻ mạt → Ấn Độ trở nên thuộc địa quan trọng đặc biệt nhất của thực dân Anh

*

(Những nàn nhâncủa nạn đói 1876-1877)

Chính trị - thôn hội
Chính che Anh thay quyền giai cấp trực tiếp Ấn Độ.Thực dân Anh đang thựchiện cơ chế chia để trị, mua chuộc lứa tuổi có quyền năng trong thống trị phong kiến bản xứ.Anh còn tìm bí quyết khơi sâu sự đứt quãng về chủng tộc, tôn giáo và quý phái trong xóm hội để dễ dàng bề cai trị.Về văn hóa – Giáo dục: Thi hành cơ chế giáo dục ngớ ngẩn dân, khích lệ tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa

*

(Thực dân Anh lũ áp )

*

(Cuộc khởi nghĩa Xipay)


Từ giữa thay kỉ XIX, thống trị tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã từ từ đóng vai trò quan tiền trọng
Tư sản Ấn Độ hy vọng được tự do thoải mái phát triển kinh tế tài chính và đòi hỏi được tham gia thiết yếu quyền, mà lại bị thực dân Anh kìm hãm.Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (Quốc đại) thành lập. Đó là chủ yếu Đảng thứ nhất của của thống trị tư sản Ấn Độ. Nó lưu lại một tiến độ mới, giai đoạn thống trị tư sản Ấn Độ tiến bước đài thiết yếu trị.Trong 20 năm đầu (1885-1905), Đảng Quốc đại nhà trương đương đầu ôn hoà để đòi hỏi chính đậy thực dân tiến hành cải tân và không tán thành cách thức đấu tranh bởi vũ lực.Do thể hiện thái độ thỏa hiệp của những người cầm đầu và tổ chức chính quyền sách 2 mặt của chính quyền Anh, nội bộ Đảng Quốc đại bị phân trở thành 2 phái: ôn hòa và phái cực đoan (kiên quyết chống Anh bởi vì Ti-lắc đứng đầu)

*

(Ti Lắc)


*

Tóm tắt triết lý Lịch sử 11 bài xích 2: Ấn Độ ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng trọng tâm lịch sử hào hùng 11 bài bác 2.


Lý thuyết lịch sử hào hùng 11 bài 2: Ấn Độ

1. Tình hình kinh tế - thôn hội nửa sau cố kỉnh kỉ XIX:

- từ đầu thế kỉ XVIII, Ấn Độ lâm vào hoàn cảnh tình trạng mập hoảng, bị các nước thực dân châu âu xâm lược.

- Đến giữa nạm kỉ XIX, Ấn Độ phát triển thành thuộc địa của thực dân Anh.

*

* cơ chế cai trị của Anh:

- gớm tế: vơ vét tài nguyên, tách lột nhân công.

*

- bao gồm trị: cụ quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ; thực hiện chế độ “chia nhằm trị”.

*

- xã hội:

+ thiết lập chuộc lứa tuổi phong kiến bạn dạng xứ.

+ phân tách rẽ khối hòa hợp dân tộc.

* Hệ quả: xích míc giữa quần chúng Ấn Độ với thực dân Anh sâu sắc.

2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857 – 1859)

a. Nguyên nhân

- vì sao sâu xa: xích míc giữa dân chúng Ấn Độ cùng với thực dân Anh.

- tại sao trực tiếp: Do nô lệ Xi-pay bị sĩ quan Anh bội nghĩa đãi, kinh rẻ với xúc phạm về tôn giáo.

b. Tình tiết chính:

*

- Khởi nghĩa gấp rút lan rộng khắp miền bắc bộ và một trong những phần miền Tây Ấn Độ.

- Thực dân Anh bầy áp man di => 1859, khởi nghĩa Xipay thất bại.

c. Ý nghĩa

- Thể hiện nay lòng yêu nước, ý thức đấu tranh bất khuất.

- Ý thức vươn tới chủ quyền của dân chúng Ấn Độ.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm mang lại các phong trào đấu tranh sau này.

3. Đảng Quốc đại và trào lưu dân tộc (1885 – 1908)

a. Đảng Quốc đại.

- Sự hình thành: Cuối gắng kỉ XIX, giai cấp tư sản dân tộc bản địa Ấn Độ béo mạnh, bị thực dân Anh nhốt → Cuối 1885, Đảng Quốc đại được thành lập.

*

- phương thức đấu tranh: cách thức ôn hòa.

- kim chỉ nam đấu tranh: yêu ước thực dân Anh nới rộng những điều kiện nhằm họ được tham gia những hội đồng từ trị;thực hiện tại một số cải cách về mặt giáo dục đào tạo – xã hội…

- Sự phân hóa:

+ Phái ôn hòa – nhà trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình.

+ Phái cấp tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) – công ty trương sử dụng phương thức đấu tranh bằng bạo lực.

*

b. Phong trào dân tộc (1905 – 1908)

- Nguyên nhân:

+ Sâu xa: mâu thuẫn giữa quần chúng Ấn Độ cùng với thực dân Anh sâu sắc.

+ Trực tiếp: mon 7/1905, Anh ban hành đạo luật pháp chia đôi xứ Ben-gan.

- Các trào lưu đấu tranh tiêu biểu:

+ Cuộc biểu tình của hơn 10 vạn người tại bờ sông Hằng (10/1905).

+ Tổng làm reo của người công nhân Bom-bay (6/1908).

*

- Kết quả: Anh bắt buộc thu hồi đạo luật chia giảm Ben-gan.

- Tính chất: có đậm ý thức dân tộc.

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài bác 2: Ấn Độ


I. Thừa nhận biết

Câu 1. Tình hình của Ấn Độ từ đầu thế kỉ XVII có đặc điểm nổi bật nào?

A. Sự tranh giành quyền lực giữa những chúa phong kiến.

B. Sự định hình và cực thịnh của cơ chế phong kiến

C. Kinh tế tài chính tư phiên bản chủ nghĩa phân phát triển; buôn bản hội ổn định.

D. Ấn Độ phát triển mạnh bạo theo con đường tư bạn dạng chủ nghĩa.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:Từ đầu cầm cố kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa những chúa phong loài kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu(SGK lịch sử 11- Trang 8)


Câu 2. Lợi dụng cơ hội Ấn Độ suy yếu mang lại giữa rứa kỉ XIX, những nước phương tây nào sẽ tranh thủ thời cơ xâm lược Ấn Độ?

A. Anh, Pháp, ý trung nhân Đào Nha

B. Tây Ban Nha, nhân tình Đào Nha

C. Anh, Pháp

D. Pháp, Tây Ban Nha

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Lợi dụng cơ hội Ấn Độ đã suy yếu, các nước tư bản phương Tây hầu hết là Anh với Pháp tranh nhau xâm lược Ấn Độ (SGK lịch sử 11- Trang 8)


Câu 3. Đến giữa nuốm kỉ XIX, thực dân Anh đã kết thúc việc xâm lược với đặt ách ách thống trị ở Ấn Độ coi Ấn Độ là

A. ở trong địa khó ách thống trị nhất

B. ở trong địa đặc trưng nhất

C. Quân thù nguy hiểm

D. Trực thuộc địa bé dại bé nhất.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:Đến giữa rứa kỉ XIX, Anh kết thúc xâm lược và đặt ánh giai cấp lên Ấn Độ, biến chuyển Ấn Độ thành trực thuộc địa quan trọng đặc biệt nhất của bản thân (SGK lịch sử hào hùng 11- trang 8)


Câu 4.Tình trạng nổi bật ở Ấn Độ, trong khoảng 25 năm cuối rứa kỉ XIX là gì?

A. Nàn đói tiếp tục xảy ra có tác dụng gần 26 triệu con người chết

B. Cơ chế phong kiến phi vào giai đoạn cách tân và phát triển thịnh vượng.

C. Anh với Pháp bắt tay nhau thuộc khai thác thị trường Ấn Độ

D. Đảng Quốc đại phát động khởi nghĩa vũ trang phòng thực dân Anh

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:Trong khoảng 25 năm cuối ráng kỉ XIX, những nạn đói thường xuyên xảy ra làm gần 26 triệu con người chết(SGK lịch sử hào hùng 11- Trang 9)


Câu 5. Đến giữa cố gắng kỉ XIX, Ấn Độ biến đổi thuộc địa của thực dân

A. Anh.

B. Pháp.

C. ý trung nhân Đào Nha.

D. Tây Ban Nha.

Hiển thị lời giải

Câu 6. Cuối năm 1885 chính đảng thứ nhất của ách thống trị tư sản Ấn Độ được xuất hiện và có tên là

A.Đảng dân chủ

B. Đảng cùng hòa

C. Đảng Quốc đại

D. Quốc dân đảng

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại), chính đảng trước tiên của ách thống trị tư sản Ấn Độ được thành lập (SGK lịch sử dân tộc 11- Trang 11)


Câu 7. công ty trương chiến đấu của Đảng Quốc đại hai mươi năm đầu là

A. Vận động cải tân đất nước.

B. Chiến đấu ôn hòa

C. đảo chính vũ trang

D. Chống chọi nghị trường.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích: Trong 20 năm đầu (1885-1995), nhà trương tranh đấu của Đảng Quốc đại là chống chọi ôn hòa (SGK lịch sử vẻ vang 11- trang 10)


Câu 8. Nội dung nào dưới đây không đúng về cơ chế cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

A. Duy trì chế độ đẳng cấp.

B. Sở hữu chuộc thống trị phong kiến phiên bản xứ.

C. Tùy chỉnh thiết lập chính quyền tự trị của người bản xứ.

D. Vơ vét, bóc lột tài nguyên.

Hiển thị lời giải

Câu 9. Đảng Quốc Đại (thành lập năm 1885) là chính đảng đại diện cho ách thống trị nào làm việc Ấn Độ?

A. Công nhân.

B. Nông dân.

C. Địa chủ.

D. Bốn sản.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích: Đảng Quốc Đại (thành lập năm 1885) là chính đảng thay mặt cho giai cấp tư sản nghỉ ngơi Ấn Độ


Câu 10. Đứng trước thái độ thỏa hiệp của một vài người chỉ đạo Đảng Quốc đại và chế độ hai khía cạnh của thực dân Anh, nội cỗ Đảng quốc đại bao gồm sự phân hóa thành

A. Phái ôn hòa và phái rất đoan

B. Phái cộng hòa và phái Dân chủ.

C. Phái hủ lậu và phái cấp tiến.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Kế Bài Giảng Elearning, Just A Moment

D. Phái đảo chính và phái cải cách.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích: thuyệt vọng trước thái độ thỏa hiệp của một số lãnh đạo đảng và chính sách của thực dân Anh, nội bộ đảng đã chia làn 2 phái: Ôn hòa và rất đoan (SGK lịch sử vẻ vang 11- Trang 10)