Sau khi vượt qua chủ nghĩa vạc xít, Liên Xô bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế tài chính bị chiến tranh tiêu diệt và liên tục công cuộc xây dựng cửa hàng vật chất, kỉ mức sử dụng của chủ nghĩa làng mạc hội. Để biết cụ thể hơn, baigiangdienbien.edu.vn mời các bạn đến với bài học kinh nghiệm “Liên Xô và những nước Đông Âu từ thời điểm năm 1945 đến trong số những năm 70 của vắt kỉ XX”.


*

A. Kiến thức và kỹ năng trọng tâm

I.LIÊN XÔ

1.Công cuộc khôi phục tài chính sau cuộc chiến tranh (1945 – 1950)

Những khó khăn:Bị chiến tranh phá hủy hết sức nặng nề: hơn 27 triệu con người chết, 1710 thành phố, hơn 70 nghìn xóm mạc bị phá hủy….Nền kinh tế tài chính phát triển trì trệ dần mười năm.Biện pháp khôi phục:Đề ra kế hoạch khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế quốc gia với chiến lược 5 năm lần thứ tứ (1946 – 1950).Kết quả:Sản xuất nông nghiệp tăng 73%Nông nghiệp vượt đối với trước chiến tranhĐời sống quần chúng được cải thiệnChế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử (1949)

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng các đại lý vật hóa học kĩ thuật của CNXH từ năm 1950 đến các năm 70 của ráng kỉ XX.

Bạn đang xem: Lịch Sử Lớp 9 Bài 1

* Phương hướng: Thưc hiện những kế hoạch lâu dài với những phương hướng.

Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặngThâm canh trong thêm vào nông nghiệpĐẩy mạnh tiến bộ khoa học – kĩ thuậtTăng cường sức mạnh quốc phòng.

* Thành tựu:

Công nghiệp: tăng bình quân hằng năm 9,6% là cường quốc công nghiệp máy hai thế giới sau Mĩ.Khoa học – kĩ thuật:Là nước bắt đầu kỉ nguyên đoạt được vũ trụ của nhỏ người.Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạoNăm 1961 bé tàu dải ngân hà Phương đông bay vào vũ trụ.Về đối ngoại: duy trì hòa bình cụ giới, thực hiện chính sách chung sống độc lập quan hệ hữu hảo với tất cả các nước….

II.ĐÔNG ÂU

1.Sự thành lập của các nước dân người chủ dân Đông Âu

Hoàn cảnh ra đời: vào chiến tranh quả đât thứ hai, nhân dân ở đa số các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống vạc xít dành được thằng lợi, những nước dân người chủ dân Đông Âu ra đời.

Thời gian

Tên nước

7/1944

Ba Lan

8/1944

Ru – ma – ni

4/1945

Hung – ga – ri

5/1945

Tiệp Khắc

11/1945

Nam Tư

12/1945

An – bố – ni

9/1946

Bun – ga – ri

10/1949

CHND Đức

Thực hiện bí quyết mạng dân người chủ sở hữu dân:Xây dựng máy bộ chính quyền dân người chủ dânCải phương pháp ruộng đấtQuốc hữu hóa những nhà máy sản xuất lớnThực hiện nay quyền tự do dân nhà và nâng cao đời sinh sống nhân dân.

=>Lịch sử những nước Đông Âu sẽ sang một trang mới.

2. Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 mang lại đầu trong thời điểm 70 của cố kỉ XX)

Học sinh phát âm thêm

III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .

Sau chiến tranh nhân loại thứ nhì , hệ thống xã hội công ty nghĩa ra đời có điểm chung:Đều gồm Đảng cùng Sản và công nhân lãnh đạo.Lấy chủ nghĩa Mác –Lê nin làm nền tảng .Cùng có kim chỉ nam xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội .

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 15 Giải Toán Lớp 5 Trang 15, Toán Lớp 5 Trang 15 Luyện Tập Chung

Hạn chế: “Khép kín” ko hòa nhập vào nền tài chính thế giới ; nặng về trao đổi sản phẩm & hàng hóa , mang tính chất bao cấp ; sự hòa hợp tác gặp mặt trở ngại bởi phép tắc quan liêu , bao cấp, sự phân công chuyên ngành chưa hợp lý .