Ai tạo ra màn giật dâu chấn động lịch sử Việt Nam?

Không chỉ nhiều người biết đến qua hồ hết chiến công hiển hách trong câu hỏi đánh xua đuổi giặc Mông Nguyên, tình sử của vị tướng mạo quân này cũng khiến triều đình chấn động.

Bạn đang xem: Tóm Lược Lịch Sử Việt Nam Qua Các Thời Đại


E_x
Gn
Mw5MA" alt="*">