10 người làm kết thúc một quá trình phải hết 7 ngày. Nay mong muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì nên cần bao nhiêu người? (Mức có tác dụng của mọi cá nhân như nhau)


bài 1

10 tín đồ làm dứt một các bước phải hết 7 ngày. Nay mong muốn làm xong công việc đó vào 5 ngày thì nên bao nhiêu người? (Mức có tác dụng của mọi cá nhân như nhau)


Bạn đã xem: Toán lớp 5 trang 21 Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Phương pháp giải:

Có thể giải câu hỏi bằng phương thức rút về đối kháng vị.

Bạn đang xem: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: … người?

Giải

Muốn có tác dụng xong quá trình trong 1 ngày thì nên số bạn là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn có tác dụng xong quá trình trong 5 ngày thì nên cần số tín đồ là :

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

bài xích 2

Một phòng bếp ăn dự trữ gạo đủ mang lại 120 người ăn trong trăng tròn ngày, thực tiễn đã gồm 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ nạp năng lượng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi bạn như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải câu hỏi bằng phương thức rút về đơn vị.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

120 người: trăng tròn ngày

150 người: … ngày?

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong những ngày là:

(20 × 120 = 2400) (ngày)

(150) người sẽ ăn hết số gạo đó trong các ngày là:

(2400 : 150 = 16) (ngày)

Đáp số: (16) ngày.

bài 3

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 vật dụng bơm thao tác liên tục trong 4 giờ. Bởi muốn quá trình hoàn thành sớm hơn nên bạn ta đã dùng 6 đồ vật bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút cạn hết nước ở hồ?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị chức năng hoặc cách thức tìm tỉ số.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

3 máy bơm: 4 giờ

6 máy bơm: … giờ?

Giải:

Cách 1: phương thức tìm tỉ số

(6) máy bơm vội vàng (3) máy bơm chu kỳ là :

(6 : 3 = 2) (lần)

(6) thiết bị bơm hút hết nước hồ sau khoảng thời gian là:

(4 : 2 = 2) (giờ)

Đáp số: 2 giờ.

Cách 2: phương pháp rút về đối chọi vị

1 thiết bị bơm hút cạn hết nước ở hồ trong số giờ là

4 x 3 = 12 (giờ)

6 thiết bị bơm hút khô hết nước ở hồ trong những giờ là

12 : 6 = 2 (giờ)

Đáp số: 2 giờ

Lý thuyết

Đăng bởi: chống GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên học Tập10 fan làm xong một các bước phải hết 7 ngày. Nay mong làm xong quá trình đó trong 5 ngày thì nên bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi cá nhân như nhau)

bài xích 1

10 bạn làm hoàn thành một công việc phải không còn 7 ngày. Nay mong mỏi làm xong các bước đó vào 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức có tác dụng của mọi người như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương thức rút về 1-1 vị.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

7 ngày: 10 người

5 ngày: … người?

Giải

Muốn có tác dụng xong các bước trong 1 ngày thì nên số bạn là:

10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm cho xong các bước trong 5 ngày thì nên cần số fan là :

70 : 5 = 14 (người)

Đáp số: 14 người.

bài xích 2

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ mang đến 120 người ăn uống trong 20 ngày, thực tế đã có 150 fan ăn. Hỏi số gạo dự trữ kia đủ ăn trong từng nào ngày? (Mức ăn của mọi bạn như nhau)

Phương pháp giải:

Có thể giải việc bằng cách thức rút về đối chọi vị.

Xem thêm:

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

120 người: 20 ngày

150 người: … ngày?

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong các ngày là:

(20 × 120 = 2400) (ngày)

(150) tín đồ sẽ ăn uống hết số gạo đó trong số ngày là:

(2400 : 150 = 16) (ngày)

Đáp số: (16) ngày.

bài 3

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 thiết bị bơm thao tác liên tục trong 4 giờ. Bởi muốn quá trình hoàn thành sớm hơn nên bạn ta đã dùng 6 trang bị bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ đã hút khô hết nước ở hồ?

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân
II - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia