a) Tổng của nhì số là 80. Số trước tiên bằng 7/9 số sản phẩm công nghệ hai. Tìm nhị số đó.b) Hiệu của nhì số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số sản phẩm công nghệ hai. Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 18


a) Tổng của nhì số là 80. Số thứ nhất bằng ( dfrac 79) số vật dụng hai. Tìm nhì số đó.

b) Hiệu của nhị số là 55. Số trước tiên bằng ( dfrac 94) số máy hai. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

Tìm hai số theo bài toán tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhì số đó.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần cân nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số đầu tiên là:

80 : 16 × 7 = 35

Số máy hai là:

80 – 35 = 45

Đáp số : 35 cùng 45.

b) Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số sản phẩm hai là :

55 : 5 × 4 = 44

Số thứ nhất là:

44 + 55 = 99

Đáp số : 99 với 44.


bài xích 2


Video giải đáp giải


Số lít nước mắm loại I nhiều hơn nữa số lít nước mắm nhiều loại II là 12l. Hỏi từng loại có bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm các loại I gấp 3 lần số lít nước mắm loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm mỗi nhiều loại theo bài toán tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

 

*

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm một số loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm các loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm một số loại I: 18 lít ;

Nước mắm nhiều loại II: 6 lít.

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nhiều loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm loại II là:

18 - 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm các loại I: 18 lít ;

Nước mắm các loại II: 6 lít.


bài 3


Video chỉ dẫn giải


Một sân vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là (120m). Chiều rộng bởi (displaystyle 5 over 7) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn vườn hoa đó.

b) người ta sử dụng (displaystyle 1 over 25) diện tích sân vườn hoa để gia công lối đi. Hỏi diện tích s lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- kiếm tìm nửa chu vi = chu vi ( :,2).

- kiếm tìm chiều dài, chiều rộng theo mô hình toán tìm hai số khi biết tổng với tỉ số của nhì số đó.

- Tìm diện tích s vườn hoa = chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

Xem thêm: Giải công nghệ 12 bài 2 bài 2: điện trở, giải sgk công nghệ 12 bài 2: điện trở

- Tìm diện tích lối đi = diện tích vườn hoa ( imes) (displaystyle 1 over 25).

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia