Viết đoạn văn về thảm họa vạn vật thiên nhiên bằng tiếng Anh ngắn tốt nhất gồm 5 đoạn văn mẫu gồm dịch giỏi nhất. Qua bài viết về thảm họa thiên nhiên bằng giờ đồng hồ Anh các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập, tìm hiểu thêm để biết cách viết đoạn văn hay, trả chỉnh.

Bạn đang xem: Viết về thảm họa thiên nhiên bằng tiếng anh

Bạn vẫn xem bài: Đoạn văn giờ Anh về thảm họa thiên nhiên (5 Mẫu)

Viết về một thảm họa thiên nhiên bằng giờ Anh

Tiếng Anh

Flood is one of the most dangerous natural disasters. It happens when excessive water is collected in any area. It usually happens due to heavy rainfall. Central Vietnam is highly prone to lớn flood, & the people living here have khổng lồ suffer from a lot of difficulties & losts. The supply of food and goods also gets limited during floods. Recently, the 2020 Central Vietnam floods have caused mass destruction. In October & early November 2020, central Vietnam got struck by three floods, four storms and a series of landslides that claimed 159 lives và left 71 missing. Not only the government but also many people from various cities did many ways to support Central Vietnam. Some afforestation projects have been carried out khổng lồ prevent the future damage of flood. Trees absorb & store rainwater, which reduce runoff & sediment deposit after storms. Further, there should be an efficient system for storing excessive water due khổng lồ rain. I hope in the future, the consequences of flood will be less and less.

Tiếng Việt

Lũ lụt là giữa những thiên tai nguy hiểm nhất. Nó xảy ra khi lượng nước đọng lại trở nên không ít ở ngẫu nhiên khu vực nào. Nó thường xuyên xảy ra do số lượng mưa lớn. Miền trung bộ rất dễ xẩy ra lũ lụt, bạn dân sống ở chỗ này phải chịu không hề ít thiệt hại và thiếu thốn. Nguồn cung ứng thực phẩm và hàng hóa cũng trở thành hạn chế trong thời hạn lũ lụt. Sát đây, bè bạn lụt miền trung năm 2020 sẽ gây phá hủy rất lớn vào thời điểm tháng 10 và thời điểm đầu tháng 11 năm 2020, miền trung Việt nam hứng chịu đựng 3 trận lũ, 4 cơn sốt và một loạt vụ sạt lở đất, cướp đi sinh mạng của 159 người và 71 fan mất tích. Không chỉ chính quyền mà không ít người dân dân từ các thành phố không giống đã có tác dụng nhiều cách để ủng hộ miền Trung. Một vài dự án trồng rừng sẽ được thực hiện để ngăn chặn những thiệt hại sau đây của bè cánh lụt. Cây cỏ hấp thụ và tàng trữ nước mưa, giúp giảm lượng nước chảy tràn và ngọt ngào và lắng đọng trầm tích sau bão. Hơn nữa, cần có một hệ thống kết quả để tàng trữ nước bởi mưa. Tôi hi vọng trong tương lai, kết quả của đàn lụt sẽ ngày dần ít hơn.

Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên bằng giờ Anh ngắn nhất

Tiếng Anh

Today, in Vietnam often encountered many natural disasters such as floods, droughts, hail, tropical storms and other natural disasters. These are the most frightening things people are concerned about. Tropical storms often occur and cause most harm. It usually occurs in the rainy season và occurs most often in central Vietnam và coastal areas. It causes a lot of damage to people & property. First, killing people, livestock and poultry by the flood. Second, crop loss due to flooding. Humans become homeless & lose all their possessions. Và many other damages caused by the storm. Khổng lồ prevent và fight against tropical storms, before it takes place, we must make preventive dikes, prepare adequate tools and food & other necessities. When storms occur, people must find safe shelters not lớn go out. After that, we have to lớn overcome what hurricanes destroy, such as rebuilding houses, & many other things, if we live in that area, we should plant trees, protect the environment & many other practical things.

Tiếng Việt

Ngày nay, ở nước ta thường gặp mặt nhiều thiên tai như bè cánh lụt, hạn hán, mưa đá, bão nhiệt đới gió mùa và những thiên tai khác. Đó là hồ hết điều kinh hãi nhất mà con người lo âu . Cơ mà bão nhiệt đới gió mùa thường xảy ra và khiến hại các nhất. Nó thường diễn ra vào mùa mưa và xảy ra nhiều tốt nhất là ở miền trung nước ta và những vùng ven biển. Nó tạo ra không hề ít thiệt hại về fan và tài sản. Đầu tiên, làm chết người, gia súc cùng gia cầm cố do bầy cuốn. Lắp thêm hai, thất bát vụ vị ngập úng. Con fan trở thành fan vô gia cư và mất hết tài sản. Và nhiều thiệt sợ khác bởi vì bão khiến ra. Nhằm phòng né và tranh đấu với bão sức nóng đới, trước lúc nó ra mắt chung ta cần đắp đê phòng ngừa, chuẩn bị các phương pháp và thức ăn khá đầy đủ và hồ hết điều quan trọng khác. Khi bão diễn ra, mọi bạn phải tìm vị trí trú ẩn an toàn không được ra đi ngoài. Sau khi diễn ra, cần khắc phục lại đều gì bão tàn phá như xuất bản lại công ty cửa, và nhiều bài toán khác, giả dụ sống ở khoanh vùng đó thì ta nên trồng cây, bảo đảm an toàn môi trường với nhiều các bước thiết thực khác.

Viết đoạn văn về thảm họa vạn vật thiên nhiên bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

A natural disaster is a sudden sự kiện brought about by natural forces other than the acts of human beings. It can cause widespread destruction, lots of collateral damage or loss of life. This is why, it’s important for us khổng lồ learn about natural disaster to lớn protect ourselves & minimise the damage.

Tiếng Việt

Thảm họa thiên nhiên là rất nhiều sự kiện lộ diện đột ngột bởi những gắng lực thoải mái và tự nhiên gây cần hơn là những hành động của nhỏ người. Nó hoàn toàn có thể tạo ra sự hủy hoại ở diện rộng, đầy đủ tổn thất không tính dự kiến và mất mát về bạn và của. Cũng chính vì vậy, bọn họ cần phải mày mò về thảm họa vạn vật thiên nhiên để trường đoản cú bảo vệ bản thân và hạn chế những thiệt hại.

Viết về thảm họa thiên nhiên bằng giờ đồng hồ Anh

Tiếng Anh

Flood is considered as one of the most dangerous disasters in the world. There was a “historical flood” that happened in Hanoi in 2008. This must be a year that Hanoians can never forget because the rain was so heavy & lasted for many days consecutively that inundated many streets of Hanoi. The rain was considered heaviest in the last 100 years, which caused people khổng lồ suffer from a lot of damage. According lớn statistics, many families even suffered from inundation as high level of water flew into their houses. Offices or schools had lớn make emergency announcement khổng lồ let their employees and students be at trang chủ to avoid any potential accidents that may caused by the pouring rain. Life then had a lot of disturbance and people had khổng lồ wait until it stopped raining. The rain triggered inconvenience for people in different fields as high death toll was recorded, traffic was in no order or people stood a high chance of dangerous epidemics. Luckily, after a few days, life began lớn come back to lớn the way it was thanks to concerted effort of both local authority & many people of the city.

Tiếng Việt

Lũ lụt được xem là một trong những thảm họa nguy hiểm trên cố kỉnh giới. Vào khoảng thời gian 2008 đã có một trận bè phái lụt kế hoạch sử ra mắt ở Hà Nội. Đây là năm mà chắc rằng người thủ đô nào cũng bắt buộc quên cũng chính vì mưa lớn và kéo dài nhiều ngày liên tiếp nối mức những khu phố ở hà nội thủ đô bị ngập lụt. Trận mưa này được coi là trận mưa to duy nhất trong 100 ngay sát đây, khiến cho con bạn bị thiệt sợ nhiều. Theo thống kê, nhiều mái ấm gia đình thậm chí còn chịu đựng cảnh ngập lụt vì nước dưng cao ập lệ nhà. Những văn phòng hoặc ngôi trường học vẫn phải thông tin khẩn cấp cho để nhân viên cấp dưới và học viên ở nhà nhằm tránh hầu hết tai nạn rất có thể xảy ra bởi vì mưa như trút bỏ nước. Cuộc sống đời thường khi đó có khá nhiều xáo trộn và mọi tín đồ phải đợi cho đến lúc trời tạnh mưa. Mưa gây bất tiện cho bạn dân ở những lĩnh vực khác biệt như số người chết tăng cao, giao thông vận tải không cá biệt tự hoặc bạn dân có nguy hại cao xảy ra dịch căn bệnh nguy hiểm. Suôn sẻ thay, sau vài ba ngày, cuộc sống đời thường đã bước đầu trở lại như cũ nhờ việc chung sức của cả chính quyền địa phương và nhiều người dân dân thành phố.

Đoạn văn về thảm họa thiên nhiên bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

We all know that natural disasters happen all over the world, và they can be utterly devastating for people’s lives and the environments we live in. There are many different natural causes leading khổng lồ natural disasters, & being aware of these causes enables us to be better prepared when they do arrive. One of the most common natural disasters is flooding, which occurs when a river bursts its banks và the water spills out onto the floodplain. During wet periods, flood warnings are often put in place because of a great giảm giá khuyến mãi of heavy rain. There are other risk factors for flooding that we have to mention such as steep-sided channels cause fast surface run-off, the lack of vegetation and woodland break the flow of water. In other words, there is little to lớn slow the floodwater down.

Tiếng Việt

Chúng ta đều hiểu được thảm họa thiên nhiên xẩy ra khắp nơi trên cầm giới, với chúng rất có thể tàn phá hoàn toàn cuộc sống thường ngày của con người cũng như môi trường sinh sống của chúng ta. Có không ít nguyên nhân từ nhiên không giống nhau dẫn đến thảm họa thiên nhiên, với nhận thức được những vì sao này vẫn giúp chúng ta chuẩn bị giỏi hơn khi chúng xảy đến. Trong những thảm họa thiên nhiên thịnh hành nhất đó là bè lũ lụt, chúng xảy ra khi một chiếc sông bị tan vỡ bờ và nước tràn lên vùng đồng bằng ngập lụt. Trong mùa mưa ẩm ướt, chú ý lũ lụt thường được đưa ra vì gồm lượng mưa lớn. Có những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn cho vây cánh lụt khác biệt mà chúng ta cần yêu cầu đề cập cho như những kênh dốc đứng tạo ra sạt lở bề mặt, vấn đề thiếu thực vật và rừng phá vỡ cái chảy của nước. Hay nói phương pháp khác, chúng ta không thể làm chậm dòng nước lũ ví như như những rừng cây bị biến chuyển mất.

Chủ đề thảm họa vạn vật thiên nhiên tiếng Anh luôn không xong xuôi “hot” với xuất hiện không hề ít trong các bài luận văn bởi tiếng Anh. Chúng ta cũng đang có nhu cầu tìm hiểu các từ giờ đồng hồ Anh về thảm họa thiên nhiên và chưa biết bắt đầu từ đâu? Vậy thì thuộc baigiangdienbien.edu.vn đuc rút ngay những thông tin hữu ích này nhé.


*

Thảm họa thiên nhiên, hay còn được gọi là thiên tai, là những hiệu ứng của tai biến tự nhiên như rượu cồn đất, núi lửa, bão, lũ, sóng thần,... Hiện nay tượng tự nhiên và thoải mái này tác động rất lớn đến môi trường, không chỉ có gây thiệt sợ hãi về hệ sinh thái mà còn tác động ảnh hưởng tới tài chính và sức mạnh con người.

Khi nói về thảm họa thiên nhiên bằng giờ đồng hồ Anh thường xuyên xảy ra làm việc Việt Nam, hoàn toàn có thể kể đến những thiên tai như:

Cháy rừng

Lũ lụt

Hạn hán

Lốc xoáy

Những thảm họa thiên nhiên bằng giờ đồng hồ Anh được dịch tầm thường là “natural disasters”.

Khi viết về 1 thảm họa vạn vật thiên nhiên bằng giờ Anh, bạn phải ghi nhận cách áp dụng linh hoạt nhiều nhiều từ khác nhau. Vì chưng thế, hãy thu về ngay đa số từ vựng thông dụng hoàn toàn có thể truyền bộc lộ sát nghĩa nhất nội dung đề xuất truyền sở hữu nhé.

Từ vựng về thảm họa vạn vật thiên nhiên tiếng Anh

*
Để gồm thêm kiến thức và trau dồi vốn từ, bạn cũng có thể tham khảo 50 từ bỏ vựng giờ Anh về thảm họa thiên nhiên mà baigiangdienbien.edu.vn đề cập dưới đây.

Các thảm thảm kịch nhiên nhiên bởi tiếng Anh

Cùng baigiangdienbien.edu.vn “điểm danh” hồ hết từ vựng thường dùng về những thảm họa vạn vật thiên nhiên bằng giờ Anh nhé!


STT

Từ vựng

Phát âm

Dịch nghĩa

1

Tornado

/tɔrˈneɪˌdoʊ/

Lốc xoáy

2

Flood

/flʌd/

Lụt

3

Wildfire

/ˈwaɪldˌfaɪər/

Cháy rừng

4

Earthquake

/ˈɜrθˌkweɪk/

Động đất

5

Drought

/draʊt/

Hạn hán

6

Tsunami

/tsuˈnɑmi/

Sóng thần

7

Landslide

/ˈlændˌslaɪd/

Lở đất

8

Typhoon

/taɪˈfuːn/

Bão sức nóng đới

9

Volcano eruption

/vɑlˈkænɪk/ /ˌɪˈrʌpʃən/

Núi lửa phun trào

10

Ice storm

/ˈaɪs ˌstɔːm/

Bão tuyết

11

Sinkhole

/ˈsɪŋk.həʊl/

Hố sụt

12

Sandstorm

/ˈsænd.stɔːm/

Bão cát

13

Hurricane

/ˈhɜrəˌkeɪn/

Siêu bão

14

Fog

/fɒɡ/

Sương mù

15

Thunderstorm

/ˈθʌn.də.stɔːm/

Giông bão

16

Drizzle

/ˈdrɪz.əl/

Mưa phùn

17

Avalanche

/ˈævəˌlænʧ/

Tuyết lở

18

Lightning

/ˈlaɪt.nɪŋ/

Sấm chớp

19

Extreme heat

/ɪkˈstriːm.hiːt/

Nắng nóng rất độ

20

Dust storm

/ˈdʌst ˌstɔːm/

Bão bụi

21

Cyclone

/ˈsaɪ.kləʊn/

Lốc xoáy

22

Hailstorm

/ˈheɪlˌstoʊnz/

Bão mưa đá

23

Blizzard

/ˈblɪzərd/

Bão tuyết

24

Waterspout

/ˈwɔː.tə.spaʊt/

Vòi long nước

25

Solar storm

/ˈsəʊlər stɔːrm/

Bão phương diện trời


Các từ bỏ vựng tiếng Anh khác tương quan đến thảm thảm kịch thiên nhiên

Trong những bài luận giờ đồng hồ Anh về tồi tệ thiên nhiên, ngoài những danh từ tương quan đến tên gọi của thiên tai, chúng ta còn yêu cầu dùng đến các từ liên quan như:


STT

Từ vựng

Từ loại

Phát âm

Dịch nghĩa

1

Destruction

N

Destruction

Sự phá hủy

2

Natural causes

N

/ˈnæʧərəl/ /ˈkɑzəz/

Nguyên bởi từ trường đoản cú nhiên

3

Severe

Adj

/səˈvɪr/

Khốc liệt

4

Dangerous

Adj

/ˈdeɪnʤərəs/

Nguy hiểm

5

Enormous

Adj

/ɪˈnɔrməs/

Khổng lồ

6

Put out

V

/pʊt/ /aʊt/

Dập lửa

7

Prevent

V

/prɪˈvɛnt/

Phòng chống

8

Devastate

V

/ˈdev.ə.steɪt/

Tàn phá

9

Evacuation

N

/ɪˈvæk.ju.eɪ.ʃən/

Sự sơ tán

10

Evacuate

V

/ɪˈvæk.ju.eɪt/

Di tản

11

Rip (through)

V

/rɪp/

Đổ bộ

12

Catastrophic

Adj

/kəˈtæs.trə.fic/

Thảm khốc

13

Precaution

N

/prɪˈkɔː.ʃən/

Sự đề phòng

14

Withstand (sth)

V

/wɪðˈstænd/

Chịu được loại gì

15

Precipitation

N

/prɪˌsɪpɪˈteɪʃn/

Lượng mưa

16

Record high

Adj

/ˈrekɔːd/ /haɪ/

Cao kỷ lục

17

Statistics

N

/stəˈtɪstɪks/

Thống kê

18

Emergency announcement

N

/ɪˈmɜːdʒənsi/

/əˈnaʊnsmənt/

Thông báo khẩn cấp

19

Pouring rain

N

/pɔː(r)/ /reɪn/

Mưa xối xả

20

Disturbance

N

/dɪˈstɜːbəns/

Xáo trộn, phiền toái

21

Death toll

N

/deθ//təʊl/

Tỷ lệ tử vong

22

Dangerous epidemics

N

/ˈdeɪndʒərəs/

/ˌepɪˈdemɪks/

Dịch bệnh nguy hiểm

23

Concerted effort

N

/kənˈsɜːtɪd//ˈefət/

Nỗ lực chung

24

Global warming

N

/ˈɡləʊbl//ˈwɔːmɪŋ/

Sự nóng dần lên toàn cầu

25

Ozone depletion

N

/ˈəʊzəʊn//dɪˈpliːʃn/

Sự suy sút tầng Ozone

Bài viết về thảm họa vạn vật thiên nhiên bằng giờ Anh

*

baigiangdienbien.edu.vn xin được gửi đến bạn 3 nội dung bài viết mẫu về chủ thể thảm họa thiên nhiên tiếng Anh. Hãy xem thêm và chuẩn bị tốt hơn cho bài luận, tương tự như bài tuyên bố ngắn của chính bản thân mình nhé!

Bài 1

Over the past several decades, as human progress is moving on the path and to fulfill our desires, natural resources are also gradually being exploited. By natural means, the forests are being cut and the river drains are being blocked. Since a network of tunnels is being laid inside the ground. Thus the balance of nature is deteriorating và the signs of a natural disaster can be seen in the days to come.

Today, the pollution of the environment is something that we have to take responsibility for. Natural disasters are on the increase. Somewhere there is flooding due to sudden excessive rainfall, then drought, & famine occurs. Somewhere there"s a storm, somewhere there is a tsunami, and somewhere a mountain shines.

Humans are just a pile of straw in the face of a natural disaster when the floods occur, big skyscrapers collapse. Who can forget the recent natural disaster in Uttarakhand, where the whole mountain range began to crack. The river drains had reached Bihar in frightful condition. Hundreds of vehicles had washed away in river culverts. Besides, thousands of people died, all roads were completely closed. It was a terrible tragedy.

Dịch nghĩa:

Trong các thập kỷ qua, khi sự hiện đại của con tín đồ đang bên trên đà cải tiến và phát triển và để tiến hành mong hy vọng của chúng ta, các nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên cũng sẽ dần bị khai thác. Bằng các biện pháp tự nhiên, rừng hiện giờ đang bị chặt và những cống thoát nước sông đang bị tắc nghẽn. Từ đó mà một mạng lưới mặt đường hầm đang được xây dựng bên trong lòng đất. Bởi đó, sự thăng bằng của tự nhiên đang dần xấu đi và các dấu hiệu của một thảm họa thiên nhiên có thể được chú ý thấy trong những ngày tới.

Ngày nay, việc độc hại môi trường là điều mà bọn họ phải chịu trách nhiệm với nó. Thiên tai ngày một gia tăng. Ở đâu đó có lũ lụt do lượng mưa đột ngột quá nhiều, rồi mang đến hạn hán, với cả nạn đói xảy ra. Ở một nơi nào đó gồm bão, ở chỗ nào đó có sóng thần, và đâu đó thì cả ngọn núi đều phải có nắng.

Con fan chỉ là đống rơm trước thảm họa vạn vật thiên nhiên lũ lụt xảy ra, khi đa số tòa nhà chọc trời phệ đổ sập xuống. Ai rất có thể quên được tồi tệ thiên nhiên gần đây ở Uttarakhand, nơi cục bộ dãy núi bước đầu nứt nẻ. Các dòng sông thải nước tràn về Bihar trong triệu chứng vô cùng bự khiếp. Hàng nghìn phương luôn thể bị cuốn trôi xuống bên dưới cống sông. Lân cận đó, hàng ngàn người cần chết, mọi tuyến phố thì bị đóng cửa hoàn toàn. Đó là một bi kịch khủng khiếp.

Bài 2

A natural disaster is a major sự kiện arising from the Earth"s natural processes. It causes great damage khổng lồ both people và property. Statistically, there are more people who lost their lives in these disasters than those facing homelessness & orphans. Even the economy và the peace are badly affected by natural disasters.

Natural disasters are the result of a natural hazard (such as earthquake, avalanche, volcano, tsunami, flood, tornado, hail, blizzard, etc.) that affects human activities. The lack of proper planning and emergency management further exacerbates human vulnerability. Besides, it has caused economic và environmental damage.

Today, there are many kinds of natural disasters on earth every year that lead lớn huge loss of both people & property. These disasters come suddenly & destroy everything in an instant. By the time man could understand anything, this disaster had destroyed everything. It does not have any effective means of avoiding these disasters nor any effective equipment.

Dịch nghĩa:

Thiên tai là 1 sự kiện phệ phát sinh từ bỏ các quá trình tự nhiên của Trái Đất. Nó gây thiệt hại lớn về người và của. Theo thống kê, số fan thiệt mạng trong số những thảm họa này còn nhiều hơn thế những tín đồ vô gia cư và trẻ mồ côi. Trong cả nền kinh tế tài chính và nền hòa bình cũng bị tác động nặng nề do thiên tai.

Thiên tai là kết quả của một tác hại thiên nhiên (như đụng đất, tuyết lở, núi lửa, sóng thần, bè bạn lụt, lốc xoáy, mưa đá, bão tuyết, v.v.) tác động đến các hoạt động của con người. Bài toán thiếu đi sự quy hoạch phù hợp và quản lý khẩn cấp càng có tác dụng trầm trọng thêm tính dễ bị tổn yêu thương của nhỏ người. ở bên cạnh đó, nó còn gây nên thiệt hại về tài chính và môi trường.

Ngày nay, bên trên trái đất có nhiều loại thiên tai xẩy ra hàng năm dẫn mang lại thiệt sợ hãi to khủng về fan và của. đông đảo thảm họa này đến bất thần và phá hủy mọi vật dụng trong tích tắc. Vào thời điểm con người có thể hiểu ra phần đa điều thì thảm thảm kịch này đã tiêu diệt mọi thứ. Nó ko có ngẫu nhiên phương tiện hữu dụng nào để tránh số đông thảm họa này tương tự như không có bất kỳ thiết bị hữu ích nào.

Bài 3

Natural disasters, i.e. Disasters caused by nature, adversely affect human life. These disasters mainly include earthquakes, floods, tsunamis, droughts, volcanic eruptions, famines, landslides, hurricanes, avalanches, và tornadoes, etc.

There is no human limitation to lớn natural disasters, nor is it possible to accurately predict the occurrence of disasters. This leads to the death of a large number of people due khổng lồ these natural disasters, & also damage lớn their goods. Due to such calamities, other creatures living on earth are also destroyed.

Some natural disasters are man-caused và others are according to lớn the law of nature. To avoid such natural disasters, disaster management has been established in every country which works to restore the lives of those affected. Only prudence và understanding can save us from natural disasters.

Dịch nghĩa:

Thiên tai, có nghĩa là những tai họa do vạn vật thiên nhiên gây ra, tác động không xuất sắc đến cuộc sống đời thường của bé người. đa số thảm họa này chủ yếu bao gồm lũ lụt, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, nàn đói, hạn hán, lở đất, tuyết lở, cuồng phong, bão cùng lốc xoáy, v.v.

Không có sự tinh giảm của con người đối với thiên tai, tương tự như không thể có sự rộp đoán trước về sự lộ diện của mọi thiên tai dẫn đến tử vong của một số lượng lớn bạn do phần nhiều thiên tai này, khiến thiệt hại cho hàng hóa của họ. Vị những tai ương như vậy, các sự khiếu nại sinh trang bị khác sinh sống trên trái đất cũng trở nên tiêu diệt.

Xem thêm:

Một số thiên tai là vì con người gây ra và một vài thiên tai là theo quy nguyên tắc của trường đoản cú nhiên. Để tránh phần đa thảm họa vạn vật thiên nhiên như vậy, thống trị thiên tai vẫn được thiết lập ở mọi đất nước nhằm phục hồi cuộc sống của những người bị ảnh hưởng. Chỉ bao gồm sự cẩn trọng và gọi biết mới rất có thể cứu họ khỏi mọi thảm họa thiên nhiên.

Hy vọng rằng với các từ vựng phổ biến cùng bài văn mẫu về thảm họa thiên nhiên tiếng Anh mà lại baigiangdienbien.edu.vn cung cấp ở trên sẽ giúp ích mang đến bạn. Hãy rèn luyện và áp dụng chúng liên tiếp khi viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về thảm họa thiên nhiên để vốn tự được đa dạng mẫu mã hơn nhé. baigiangdienbien.edu.vn chúc bạn học hiệu quả!