cài Giải Vở bài bác tập công nghệ lớp 6 bài xích 8: thu xếp đồ đạc phải chăng trong nhà tại - Giải sách bài tập technology lớp 6
sở hữu Giải Vở bài tập công nghệ lớp 6 bài bác 8: thu xếp đồ đạc hợp lý và phải chăng trong nhà tại - Giải sách bài tập technology lớp 6 3 14 0
download Giải SBT technology lớp 8 bài bác 32: phương châm của năng lượng điện năng trong sản xuất và đời sống - Giải Sách bài tập công nghệ 8 bài bác 32
download Giải SBT technology lớp 8 bài 32: vai trò của điện năng trong cấp dưỡng và đời sống - Giải Sách bài xích tập công nghệ 8 bài bác 32 6 69 0
cài đặt Giải Vở bài xích tập technology lớp 6 bài 4: sử dụng và bảo quản trang phục - Giải sách bài bác tập technology lớp 6
thiết lập Giải Vở bài xích tập công nghệ lớp 6 bài 4: áp dụng và bảo vệ trang phục - Giải sách bài tập technology lớp 6 8 43 0
mua Giải Vở bài bác tập technology lớp 6 bài xích 3: thực hành thực tế - Lựa chọn phục trang - Giải sách bài bác tập công nghệ lớp 6
cài Giải Vở bài xích tập technology lớp 6 bài 3: thực hành - Lựa chọn xiêm y - Giải sách bài xích tập technology lớp 6 2 21 0
thiết lập Giải Vở bài tập technology lớp 6 bài xích 2: Lựa chọn trang phục - Giải sách bài bác tập công nghệ lớp 6 7 38 0
cài Giải Vở bài xích tập công nghệ lớp 6 bài bác 1: các loại vải hay được sử dụng trong may mang - Giải sách bài tập technology lớp 6
cài đặt Giải Vở bài bác tập technology lớp 6 bài bác 1: các loại vải thường dùng trong may mang - Giải sách bài tập technology lớp 6 5 19 0
cài đặt Giải SBT công nghệ lớp 8 bài bác 27: mối ghép động - Giải Sách bài tập technology 8 bài xích 27 4 31 0
mua Giải SBT công nghệ lớp 8 bài 26: mọt ghép cởi được - Giải Sách bài bác tập công nghệ 8 bài bác 26 5 31 0
tải Giải SBT technology lớp 8 bài 25: mọt ghép thắt chặt và cố định mối ghép không túa được - Giải Sách bài tập công nghệ 8 bài bác 25
tải Giải SBT technology lớp 8 bài xích 25: mọt ghép thắt chặt và cố định mối ghép không túa được - Giải Sách bài bác tập technology 8 bài xích 25 5 37 0
thiết lập Giải SBT công nghệ lớp 8 bài bác 24: khái niệm về chi tiết máy với lắp ghép - Giải Sách bài bác tập công nghệ 8 bài bác 24
thiết lập Giải SBT technology lớp 8 bài xích 24: có mang về chi tiết máy với lắp ghép - Giải Sách bài xích tập technology 8 bài xích 24 5 22 0
tải Giải SBT technology lớp 8 bài bác 22: Dũa và khoan sắt kẽm kim loại - Giải Sách bài tập technology 8 bài bác 22 2 17 0
cài đặt Giải SBT công nghệ lớp 8 bài 21: Cưa và đục sắt kẽm kim loại - Giải Sách bài bác tập technology 8 bài xích 21 4 27 0
cài đặt Giải SBT technology lớp 8 bài xích 20: luật cơ khí - Giải Sách bài xích tập công nghệ 8 bài 20 5 42 0
sở hữu Giải SBT technology lớp 8 bài xích 18: vật liệu cơ khí - Giải Sách bài tập technology 8 bài xích 18 5 56 0
sở hữu Giải SBT technology lớp 8 bài bác 15: bạn dạng vẽ bên - Giải Sách bài tập công nghệ 8 bài xích 15 2 28 0
thiết lập Giải SBT công nghệ lớp 8 bài bác 14: bài tập thực hành: Đọc phiên bản vẽ lắp dễ dàng và đơn giản - Giải Sách bài bác tập technology 8 bài bác 14
mua Giải SBT technology lớp 8 bài bác 14: bài xích tập thực hành: Đọc phiên bản vẽ lắp dễ dàng và đơn giản - Giải Sách bài tập technology 8 bài bác 14 2 53 0
cài đặt Giải Vở bài tập công nghệ lớp 6 bài 8: bố trí đồ đạc phải chăng trong nhà ở - Giải sách bài tập công nghệ lớp 6
mua Giải Vở bài bác tập technology lớp 6 bài xích 8: sắp xếp đồ đạc hợp lý và phải chăng trong nhà tại - Giải sách bài bác tập công nghệ lớp 6 3 14 0
sở hữu Giải SBT technology lớp 8 bài xích 32: phương châm của năng lượng điện năng trong thêm vào và cuộc sống - Giải Sách bài xích tập công nghệ 8 bài 32
cài Giải SBT technology lớp 8 bài 32: sứ mệnh của điện năng trong sản xuất và đời sống - Giải Sách bài xích tập technology 8 bài xích 32 6 69 0
cài Giải Vở bài tập công nghệ lớp 6 bài xích 4: thực hiện và bảo quản trang phục - Giải sách bài tập technology lớp 6
sở hữu Giải Vở bài tập công nghệ lớp 6 bài xích 4: sử dụng và bảo quản trang phục - Giải sách bài bác tập công nghệ lớp 6 8 43 0
download Giải Vở bài bác tập technology lớp 6 bài 3: thực hành - Lựa chọn bộ đồ - Giải sách bài tập technology lớp 6
sở hữu Giải Vở bài tập công nghệ lớp 6 bài xích 3: thực hành thực tế - Lựa chọn xiêm y - Giải sách bài tập technology lớp 6 2 21 0
mua Giải Vở bài tập technology lớp 6 bài bác 2: Lựa chọn phục trang - Giải sách bài xích tập technology lớp 6 7 38 0
thiết lập Giải Vở bài bác tập công nghệ lớp 6 bài bác 1: những loại vải thường được sử dụng trong may mang - Giải sách bài xích tập technology lớp 6
tải Giải Vở bài xích tập technology lớp 6 bài xích 1: các loại vải thường được sử dụng trong may mặc - Giải sách bài tập technology lớp 6 5 19 0
mua Giải SBT công nghệ lớp 8 bài 27: mối ghép cồn - Giải Sách bài bác tập công nghệ 8 bài bác 27 4 31 0
thiết lập Giải SBT technology lớp 8 bài 26: mọt ghép tháo được - Giải Sách bài bác tập công nghệ 8 bài 26 5 31 0
sở hữu Giải SBT technology lớp 8 bài bác 25: mối ghép cố định và thắt chặt mối ghép không toá được - Giải Sách bài tập công nghệ 8 bài 25
tải Giải SBT technology lớp 8 bài 25: mối ghép thắt chặt và cố định mối ghép không tháo được - Giải Sách bài tập technology 8 bài 25 5 37 0
cài đặt Giải SBT technology lớp 8 bài 24: có mang về chi tiết máy và lắp ghép - Giải Sách bài bác tập technology 8 bài bác 24
tải Giải SBT technology lớp 8 bài 24: định nghĩa về cụ thể máy và lắp ghép - Giải Sách bài bác tập technology 8 bài 24 5 22 0
mua Giải SBT technology lớp 8 bài bác 22: Dũa cùng khoan sắt kẽm kim loại - Giải Sách bài xích tập công nghệ 8 bài 22 2 17 0
mua Giải SBT technology lớp 8 bài bác 21: Cưa và đục sắt kẽm kim loại - Giải Sách bài tập technology 8 bài bác 21 4 27 0
sở hữu Giải SBT công nghệ lớp 8 bài 20: qui định cơ khí - Giải Sách bài xích tập công nghệ 8 bài 20 5 42 0
thiết lập Giải SBT công nghệ lớp 8 bài xích 18: vật liệu cơ khí - Giải Sách bài xích tập công nghệ 8 bài 18 5 56 0
thiết lập Giải SBT công nghệ lớp 8 bài bác 15: bạn dạng vẽ đơn vị - Giải Sách bài bác tập technology 8 bài bác 15 2 28 0
mua Giải SBT công nghệ lớp 8 bài 14: bài bác tập thực hành: Đọc phiên bản vẽ lắp đơn giản dễ dàng - Giải Sách bài tập technology 8 bài xích 14
sở hữu Giải SBT công nghệ lớp 8 bài xích 14: bài bác tập thực hành: Đọc phiên bản vẽ lắp dễ dàng - Giải Sách bài tập technology 8 bài xích 14 2 53 0
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng đại chiến với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8 phân tích bài thơ từ bỏ tình 2
Giải VBT technology 8 bài 46. Máy biến hóa áp một trộn Tải app Viet
Jack. Xem giải thuật nhanh hơn! Trang trước Trang sau

Bài 46. Máy đổi mới áp một pha

- công ty em thực hiện nguồn điện 220V chuyển phiên chiều. Nếu em bao gồm một tivi bao gồm số liệu kĩ thuật: 110V – 70W, mong sử dụng được em đề nghị dùng lắp thêm nào?

lăng xê

Em đề nghị dùng vật dụng máy trở thành áp

- công dụng của máy trở nên áp là gì?

Máy vươn lên là áp một pha sử dụng để chuyển đổi điện áp của chiếc điện luân phiên chiều một pha.

Bạn đang xem: Giải vbt công nghệ 8 bài 46

1. Kết cấu (Trang 106-vbt technology 8)

Hãy nối một cụm từ ở cột A cùng với một nhiều từ nghỉ ngơi cột B để được câu trả lời đúng.

Lời giải:

*
quảng bá

2. Nguyên lí thao tác làm việc (Trang 106-vbt công nghệ 8)

- lựa chọn từ thích hợp trong bảng điền vào chỗ trống (...) và để được câu trả chỉnh

Điện áp; chạm màn hình điện từ; dòng điện đồ vật cấp:

Lời giải:

Nối nhì đầu dây quấn sơ cung cấp với nguồn điện bao gồm điện áp U1, trong dây quấn sơ cấp bao gồm dòng điện, nhờ có chạm màn hình điện từ nửa dây quấn sơ cấp và dây quấn sản phẩm cấp, ở nhì đầu dây quấn máy cấp tất cả điện áp U2

- hệ số biến áp k là gì? Ý nghĩa của hệ số biến áp k

Lời giải:

Hệ số phát triển thành áp k là tỉ số giữa năng lượng điện áp sơ cấp cho và thứ cung cấp hay là tỉ số thân số vòng dây của chúng. Mối quan hệ giữa chúng là tỉ trọng nghịch.

- lựa chọn kí hiệu (> hoặc 1 thì U1 > U2 là máy đổi mới áp bớt áp

Nếu k pr

Câu 1 (Trang 107-Vbt công nghệ 8): tế bào tả kết cấu của máy biến hóa áp một pha.

Lời giải:

- có lõi thép làm cho bằng những lá thép kĩ thuật năng lượng điện ghép lại với dây quấn làm bằng dây điện từ.

Trả

Câu 2 (Trang 107-Vbt technology 8): Hãy nêu chức năng của máy đổi thay áp.

Lời giải:

- Máy biến hóa áp một trộn là sản phẩm công nghệ điện sử dụng để thay đổi điện áp của mẫu điện luân chuyển chiều một pha.

Câu 3 (Trang 107-Vbt công nghệ 8): Một máy biến áp một pha bao gồm N1=1650 vòng, N2=90 vòng. Dây quấn sơ cấp đấu với điện áp nguồn áp 220V. Xác minh điện áp cổng output của dây quấn thứ cung cấp U2. ước ao điện áp U2=36V thì số vòng dây của dây quấn trang bị cấp đề nghị là bao nhiêu?

Lời giải:

- U2= U1 . N2/N1 = 220 . 90/1650 = 12 (V)

- N2= 90.3 = 270 (vòng)

Các bài bác giải vở bài tập công nghệ lớp 8 (VBT technology 8) khác:

bài 47. Thực hành thực tế : Máy thay đổi áp bài bác 48. Sử dụng hợp lí điện năng bài bác 49. Thực hành : tính toán tiêu thụ năng lượng điện năng trong mái ấm gia đình Giải bài tập công nghệ 8 định hướng & 500 câu trắc nghiệm technology 8 Giải bài tập công nghệ 8 (ngắn nhất) Giải sách bài xích tập technology 8 top 28 Đề thi technology 8 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube Viet
Jack

Hỏi bài xích tập trên ứng dụng, thầy cô Viet
Jack vấn đáp miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 bao gồm đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 8 đến con, được tặng kèm miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho bé và được tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!

*
Học xuất sắc toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

*
tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

*
Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

xem toàn bộ

Đã có tiện ích Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Thiết lập ngay ứng dụng trên game android và i
OS.

*
*
nhóm học tập facebook miễn tầm giá cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn mức giá trên mạng xã hội facebook cùng youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập công nghệ lớp 8 | Giải VBT công nghệ 8 được biên soạn bám quá sát nội dung VBT công nghệ lớp 8.

Xem thêm: Khám Phá Lăng Khải Khám Phá, Tổng Hợp Những Phát Hiện Lạ Trên Google Earth

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Trang trước Trang sau những loạt bài lớp 8 khác soạn Văn 8 soạn Văn 8 (bản ngắn nhất) Văn mẫu lớp 8 Đề khám nghiệm Ngữ Văn 8 (có đáp án) Giải bài bác tập Toán 8 Giải sách bài tập Toán 8 Đề chất vấn Toán 8 Giải bài tập trang bị lý 8 Giải sách bài tập thứ lí 8 Giải bài bác tập chất hóa học 8 Giải sách bài xích tập Hóa 8 định hướng - bài bác tập hóa học 8 (có đáp án) Giải bài tập Sinh học tập 8 Giải bài bác tập Sinh 8 (ngắn nhất) Giải vở bài xích tập Sinh học tập 8 bài xích tập trắc nghiệm Sinh học 8 Giải bài bác tập Địa Lí 8 Giải bài tập Địa Lí 8 (ngắn nhất) Giải sách bài tập Địa Lí 8 Giải Tập phiên bản đồ và bài tập thực hành thực tế Địa Lí 8 Giải Vở bài bác tập Địa Lí 8 Giải bài xích tập giờ anh 8 Giải bài xích tập giờ anh 8 thí điểm Giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 8 mới Giải bài xích tập lịch sử vẻ vang 8 Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 8 (ngắn nhất) Giải Vở bài xích tập lịch sử 8 Giải tập bản đồ lịch sử vẻ vang 8 Giải bài bác tập GDCD 8 Giải bài xích tập GDCD 8 (ngắn nhất) Giải sách bài xích tập GDCD 8 Giải bài xích tập tình huống GDCD 8 Giải bài bác tập Tin học tập 8 Giải bài tập technology 8 Giải bài bác tập công nghệ 8 (ngắn nhất)