Để về tối ưu hóa các dịch vụ của chúng tôi, công ty chúng tôi có thể hy vọng sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn cho tiếp thị trực tiếp. Vì cửa hàng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn, shop chúng tôi sẽ chỉ áp dụng dữ liệu cá nhân của các bạn cho mục tiêu này khi chúng ta biết điều này và trường hợp cần công ty chúng tôi sẽ yêu ước sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn cho tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi xong xuôi sử dụng thông tin của người tiêu dùng cho bất kỳ hoặc toàn bộ những mục đích trên, vui lòng liên hệ với shop chúng tôi như nêu ra dưới đây. Cửa hàng chúng tôi sẽ ngừng việc áp dụng thông tin của bạn cho những mục đích vì thế trong khả năng rất có thể hợp lý để triển khai đièu đó..