Soạn công nghệ lớp 8 bài 4: phiên bản vẽ các khối đa diện (Đầy đầy đủ nhất), phía dẫn học viên trả lời câu hỏi và giải bài tập vào sách giáo khoa (SGK) cố nhiên tổng hợp triết lý trọng tâm.

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ 8 trang 19


Mời chúng ta cùng xem thêm hướng dẫn giải bài tập Công nghệ 8 Bài 4: bạn dạng vẽ các khối nhiều diện hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và trình làng ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố bài xích học của mình trong quá trình học tập môn Công nghệ.

Trả lời câu hỏi SGK bài 4 công nghệ 8 trang 15, 16, 17, 18

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 15 công nghệ 8: 

Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho thấy thêm các khối này được bao bởi các hình gì?

Lời giải:

Hình 4.1a: Được bao vì 4 mặt là hình chữ nhật và bao gồm 2 lòng là hoàn toàn có thể là hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, ...

Hình4.1b: Được bao do 3 mặt hình chữ nhật cùng 2 lòng là tam giác

Hình4.1c: Được bao vị 4 mặt hình tam giác với đáy là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, ...v..v

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 15 công nghệ 8: 

Hãy kể một vài vật thể bao gồm dạng những khối nhiều diện cơ mà em biết?

Lời giải:

Hộp bao diêm ,rubic, dòng nêm,hộp sữa ...

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 15 technology 8: 

Hãy cho thấy thêm khối nhiều diện của hình 4.2 được bao bởi các hình gì?

Lời giải:

Khối nhiều diện được bao bởi sáu hình chữ nhật

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 16 technology 8: 

Hãy đọc bạn dạng vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các thắc mắc sau bằng phương pháp điền vào những ô vào bảng 4.1:

- các hình 1,2,3 là những hình chiếu gì?

- Chúng gồm hình dạng như thế nào?

- Chúng diễn tả các kích cỡ nào của hình vỏ hộp chữ nhật?

Lời giải:

Bảng 4.1:


Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Chiều cao h với chiều dài a
2 Hình chiếu bằng Hình chữ nhật Bề rộng lớn b
3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật  

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 technology 8: 

Hãy cho thấy khối đa diện sinh hoạt hình 4.4 được bao bởi các hình gì>

Lời giải:

Khối đa diện được bao bởi các mặt bên là hình chữ nhật và mặt dưới là hình tam giác.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 technology 8: 

Hãy đọc phiên bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác phần lớn (h4.5), sau đó đối chiếu với hình 4.4 và vấn đáp các thắc mắc sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2:

- những hình 1,2,3 là các hình chiếu gì?

- Chúng tất cả hình dạng như vậy nào?

- Chúng thể hiện các kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?

Lời giải:

Bảng 4.2:


Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Hình chiếu đứng Hình chữ nhật Chiều cao h
2 Hình chiếu bằng Tam giác đều Chiều nhiều năm cạnh đáy và chiều cao đáy
3 Hình chiếu cạnh Hình chữ nhật  

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 17 technology 8: 

Hãy cho biết khối đa diện nghỉ ngơi hình 4.6 được bao bởi những hình gì?

Lời giải:

Khối đa diện được bao bởi các mặt bên là hình tam giác cân và mặt dưới là hình nhiều giác đều.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 technology 8: 

Hãy đọc bạn dạng vẽ hình chiếu của hình chóp các đáy vuông (h4.7),sau đó đối chiếu với hình 4.6và vấn đáp các câu hỏi sau bằng phương pháp điền vào các ô vào bảng 4.3:

- những hình 1,2,3 là các hình chiếu gì?

- Chúng có hình dạng như vậy nào?

- Chúng biểu đạt các kích thước nào của hình chóp đầy đủ đáy vuông?

Lời giải:

Bảng 4.3:


Hình Hình chiếu Hình dạng Kích thước
1 Hình chiếu đứng Tam giác cân Chiều cao hình chóp h
2 Hình chiếu bằng Hình vuông Chiều dài cạnh đáy
3 Chiều dài cạnh đáy Tam giác cân

Giải bài xích tập SGK bài bác 4 technology lớp 8

Câu 1 trang 18 technology 8: 

Nếu đặt mặt dưới của hình lăng trụ tam giác đông đảo (h4.4) tuy nhiên song với phương diện phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì?

Lời giải:

Hình chiếu cạnh là tam giác đều

Câu 2 trang 18 technology 8: 

Nếu đặt dưới mặt đáy của hình chóp phần đông đáy hình vuông (h4.6) tuy nhiên song với phương diện phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là gì?

Lời giải:

Hình chiếu cạnh là hình vuông

Bài tập trang 19 technology 8: 

Cho các bạn dạng vẽ hình chiếu 1,2 cùng 3 của những vật thể (h4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của những vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô phù hợp của bảng 4.4 để chứng tỏ sự đối sánh giữa các bạn dạng vẽ 1,2,3(h4.8) với những vật thể A, B, C(h4.9).

Lời giải:

Từ bạn dạng vẽ hình chiếu 1 ta vẽ được đồ dùng thể như sau

H/bai-tap-bai-4-trang-19.png" alt="*">