baigiangdienbien.edu.vn biên soạn và sưu tầm giải mã SBT Toán 7 trang 18 Tập một trong Bài 4: Quy tắc lốt ngoặc và quy tắc gửi vế Sách bài bác tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, cụ thể sẽ góp học sinh tiện lợi làm bài bác tập trong SBT Toán 7 trang 18.

Bạn đang xem: Giải Sách Bài Tập Toán 7


Giải SBT Toán 7 trang 18 Tập một chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 trang 18 sách bài bác tập Toán lớp 7 Tập 1: Tính:

*

Lời giải:

*

*

*

*

Bài 3 trang 18 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1: Cho biểu thức:

A=8−23+12−5−73−32−53+52+4

Hãy tính giá trị của A theo hai cách:

a) Tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc trước.

b) quăng quật dấu ngoặc rồi nhóm những số hạng mê say hợp.

Lời giải:

a) A=8−23+12−5−73−32−53+52+4

=486−46+36−306−146−96−106+156+246

=476−76−496=−96=−32

b) A=8−23+12−5−73−32−53+52+4

=8−23+12−5+73+32−53−52−4

=(8−5−4)+73−23−53+12+32−52

=(−1)+0−12=−32

Bài 4 trang 18 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1: Tìm x, biết:

*

Lời giải:

a) x+37=25

x=25−37

x=1435−1535

x=−135

Vậy x=−135.

b) 32−x=45

x=32−45

x=1510−810

x=710.

Vậy x=710.

c) 59−13x=23

13x=59−23

13x=−19

x=−19:13

x=−13.

Vậy x=−13.

d) 35x−115=−314:57

355x−65=−310

35x=−310+65

35x=910

x=910:35

x=32.

Vậy x=32.

Bài 5 trang 18 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1: Tìm x, biết:

*

Lời giải:

a) 34+19:x=0,5

19:x=12−34

19:x=−14

x=19:−14

x=19 . (−4)

x=−49.

Vậy x=−49.

b) 34−x−23=113

x−23=34−43

x−23=−712

x=−712+23

x=112.

Vậy x=112.

c) 57−x.1115=−2245

57−x=−2245:1115

57−x=−2245.1511

57−x=−23

x=57−−23

x=57+23

x=2921.

Vậy x=2921.

d) 2,5x−47:821=−1,5

52x−47:821=−32

52x−47=−32.821

52x−47=−47

52x=−47+47

52x=0

x = 0

Vậy x = 0.

Bài 6 trang 18 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1: Tính nhanh:

*

Lời giải:

a) 1223.713+1123.713

=713 . 1223+1123

=713 . 1=713.

Xem thêm: Tổng Ôn Tập Lý Thuyết Bài Giảng Khái Quát Văn Học Việt Nam Từ Thế Kỉ X Đến Hết Thế Kỉ Xix Môn Văn Lớp 10

b) 49.2311−111.49+49

=49.2311−111+1

=49.2+1=49.3=43

c) −57+35:20202021+25−27:20202021

=−57+35.20212020+25−27.20212020

=−57+35+25−27.20212020

=35+25−57+27.20212020

=(1−1).20212020=0.20212020=0

d) 38:722−211+38:25−110

=38:722−422+38:410−110

=38:322+38:310

=38.223+38.103

=38.223+103=38.323=4.

Lời giải Sách bài xích tập Toán 7 Chân trời sáng tạo Bài 4: Quy tắc lốt ngoặc cùng quy tắc đưa vế Chân trời trí tuệ sáng tạo hay khác: