Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải tập bạn dạng đồ Địa Lí 7 bài xích 53: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ ánh nắng mặt trời và lượng mưa châu Âu

Giải tập bạn dạng đồ Địa Lí 7 bài 53: Thực hành: Đọc, so sánh lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

Để học giỏi Địa Lí 7, tiếp sau đây liệt kê các bài giải Tập bạn dạng đồ và bài bác tập thực hành Địa Lí 7: bài xích 53: Thực hành: Đọc, so với lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu. Chúng ta vào tên bài hoặc Xem giải thuật để tìm hiểu thêm bài giải tập bạn dạng đồ Địa Lí 7 tương ứng.

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ địa lý lớp 7 bài 53

trang chủ » địa Lí Lớp 7 bài bác 50 » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 - BÀI 50: Thực Hành: Viết report Về quánh ...


Skip to content
*
home » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 1: Dân số
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 2: Sự phân bố dân cư. Những chủng tộc trên nạm giới
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 3: Quần cư. Đô thị hóa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 4: Thực hành: đối chiếu lược đồ dân sinh và tháp tuổi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 5: Đới nóng. Môi trường thiên nhiên xích đạo ẩm
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 6: môi trường xung quanh nhiệt đới
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 7: môi trường thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 8: Các hiệ tượng canh tác trong nông nghiệp trồng trọt ở đới nóng
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 10: số lượng dân sinh và mức độ ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 11: Di dân với sự nở rộ đô thị sinh sống đới nóng
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 12: Thực hành: nhận biế điểm lưu ý môi ngôi trường đới nóng
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 13: môi trường thiên nhiên đới ôn hòa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 14: hoạt động nông nghiệp nghỉ ngơi đới ôn hòa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 15: hoạt động công nghiệp sống đới ôn hòa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 16: Đô thị hóa sống đới ôn hòa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 18: Thực hành: thừa nhận biết đặc điểm môi ngôi trường đới ôn hòa
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 19: môi trường xung quanh hoang mạc
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 21: môi trường thiên nhiên đới lạnh
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 23: môi trường thiên nhiên vùng núi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 24: vận động kinh tế của con người ở vùng núi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 26: vạn vật thiên nhiên châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 27: thiên nhiên châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 28: Thực hành: đối chiếu lược đồ phân bổ các môi trường tự nhiên, biểu đồ ánh nắng mặt trời và lượng mưa ngơi nghỉ châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 29: người dân xã hội châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 30: kinh tế tài chính châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 31: kinh tế tài chính châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 32: Các khu vực châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 33: Các quanh vùng châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 34: Thực hành: so sánh nền tài chính của ba khoanh vùng châu Phi
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 35: bao gồm châu Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 36: vạn vật thiên nhiên Bắc Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 37: cư dân Bắc Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 38: kinh tế tài chính Bắc Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 39: kinh tế Bắc Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 40: Thực hành: tò mò vùng công nghiệp truyền thống cuội nguồn ở Đông Bắc Hoa Kì với vùng công nghiệp “Vành đai phương diện Trời”GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 41: vạn vật thiên nhiên Trung cùng Nam Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 42: thiên nhiên Trung cùng Nam Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 43: người dân xã hội Trung với Nam Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 44-45: kinh tế Trung và Nam Mĩ
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực đồ vật ở sường đông cùng sường tây của dãy núi An-đet
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 47: Châu Nam rất – châu lục lạnh nhất cầm cố giới
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 48: vạn vật thiên nhiên châu Đại Dương
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 49: người dân và tài chính châu Đại Dương
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 50: Thực hành: Viết report về điểm sáng tự nhiên của Ô-xtrây-li-a
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 51: thiên nhiên châu Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 53: Thực hành: Đọc, so sánh lược đồ, biểu đồ ánh sáng và lượng mưa châu Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 54: người dân xã hội châu Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 55: kinh tế tài chính châu Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 56: quanh vùng Bắc Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 57: quanh vùng Tây và Trung Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 58: khu vực Nam Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 59: quanh vùng Đông Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 60: liên hiệp Châu Âu
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 61: Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu trang bị cơ cấu tài chính châu Âu

Giải tập bạn dạng đồ Địa Lí 7 bài bác 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Bài 1 trang 44 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Tự nhiên châu Đại Dương” với lát cắt địa hình của châu lục Ôxtrâylia trong SGK, em hãy điền tiếp nội dung tương xứng vào bảng bên dưới đây:

Khu vực Độ cao và điểm lưu ý của địa hình
Đồng bởi ven biển ………………………………………………………………………………………………
Dãy núi Đông Ôxtrâylia ………………………………………………………………………………………………
Đồng bằng Trung trung ương Ôxtrâylia ………………………………………………………………………………………………
Cao nguyên Tây Ôxtrâylia ………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Khu vực Độ cao và đặc điểm của địa hình
Đồng bởi ven biển – Độc cao: dưới 200m

– nhỏ tuổi hẹp, dốc dần ra biển

Dãy núi Đông Ôxtrâylia – Độ cao : 1000m – 2000m

– Sườn Đông dốc, sườn Tây thoải hơn

Đồng bởi Trung trung tâm Ôxtrâylia – Độ cao: dưới 200m

– tương đối rộng và bởi phẳng, có không ít dòng sông, hồ, những sông rã theo mùa.

Cao nguyên Tây Ôxtrâylia – Độ cao trung bình khoảng chừng 500m

– mặt phẳng tương đối bởi phẳng

Bài 2 trang 44 Tập phiên bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ gia dụng “Hướng gió với lượng mưa làm việc Ôxtrâylia” bên dưới đây, em hãy:

Tô color để phân minh rõ: Gió Tín phong, gió mùa, gió Tây ôn đới.

Điền vào khu vực chấm (…) trên lược đồ tên các hoang mạc: Victoria Lớn, Sa Mạc phệ và tên dãy núi Đông Ôxtrâylia

Dựa vào công dụng bài làm, ngôn từ SGK và vị trí của lục địa Ôxtrâylia, em hãy phân tích và lý giải sự phân bố các hoang mạc và phân bổ mưa ở lục địa này

Lời giải:

Tô color để khác nhau rõ: Gió Tín phong, gió mùa, gió Tây ôn đới.

Điền vào chỗ chấm (…) trên lược thứ tên những hoang mạc: Victoria Lớn, Sa Mạc khủng và tên hàng núi Đông Ôxtrâylia.

*

Dựa vào công dụng bài làm, câu chữ SGK với vị trí của lục địa Ôxtrâylia, em hãy lý giải sự phân bố các hoang mạc và phân bố mưa ở châu lục này?

– phân bố mưa:

+ Rìa phía Bắc và Đông Bắc bao gồm lượng mưa tương đối lớn, từ bỏ 1000 – 1500mm là nơi hoạt động vui chơi của gió mùa với dòng đại dương nóng trên biển Timo và chiếc nóng Đông Ôxtrâylia, khi vào sâu vào lục địa, lượng mưa bớt dần.

+ Duyên hải phía Đông gồm lượng mưa mức độ vừa phải từ 500 – 1000mm bởi vì gió Tín Phong thổi qua dòng đại dương nóng Đông Ôxtrâylia mang theo khá nhiều ẩm. Lúc vào đến lục địa, gặp dãy Đông Ôxtrâylia và gây mưa sinh sống sườn Đông, khi sang mang đến sườn Tây thì giảm ẩm và trở cần khô nóng, ít khiến mưa.

+ Gió Tây ôn đới thổi sống rìa phía nam lục địa theo hướng tây Bắc, vốn có đặc thù ẩm, cơ mà khi thổi qua dòng hải dương lạnh Tây Ôxtrâylia thì ngưng tụ với gây mưa ngay ngoại trừ khơi, lúc vào đến châu lục thì bị giảm ẩm và ít khiến mưa.

+ Sâu trong châu lục có lượng mưa thấp, bên dưới 500mm, vì nằm trong quanh vùng áp cao chí tuyến, ít mưa cùng chịu tác động của gió phơn.

– phân bố hoang mạc: Hoang mạc chiếm toàn cục diện tích nội địa của lục địa Ôxtrâylia cùng lan ra liền kề bờ biển lớn phía Tây. Vì:

+ lục địa Ôxtrâylia phía bên trong áp cao chí tuyến nên nóng cùng ít mưa. Càng vào sâu vào lục địa, lượng mưa càng giảm, khí hậu khô hạn.

Xem thêm: Giải Mã Số Học, Cao Thủ Giải Mã Số Học, Cao Thủ Chốt Số, Diễn Đàn Xổ Số Soi Cầu

+ chiếc lạnh Tây Ôxtrâylia chảy giáp ven bờ phía Tây.

Post navigation

⟵GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 49: người dân và kinh tế tài chính châu Đại Dương
GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 51: vạn vật thiên nhiên châu Âu⟶

Luyện Thi Edusmart | Luyện Thi vào 10 | Luyện thi Đại Học chất lượng Cao

Cơ sở: khu C Tòa đơn vị T&T Riverview số 440 Vĩnh Hưng - p Vĩnh Hưng - Q. Quận hoàng mai - hà nội - TP. Hà Nội