STTChuyên ngành


Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học văn hóa hà nội

Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112BA00, D01, D96, A16, D7822.5Điểm thi TN THPT
2 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112BC0023.5Điểm thi TN THPT
3 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112AC0023.45Điểm thi TN THPT
4 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112AA00, D01, D96, A16, D7822.45Điểm thi TN THPT
5 cai quản văn hoá 7229042EA00, D01, D96, A16, D7825.75Điểm thi TN THPT
6 thống trị văn hoá 7229042EC0026.75Điểm thi TN THPT
7 quản lý văn hoá 7229042AA00, D01, D96, A16, D7823.25Điểm thi TN THPT
8 cai quản văn hoá 7229042AC0024.25Điểm thi TN THPT
9 cai quản văn hoá 7229042CA00, D01, D96, A16, D7823.5Điểm thi TN THPT
10 cai quản văn hoá 7229042CC0024.5Điểm thi TN THPT
11 quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
12 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103C0027.5Điểm thi TN THPT
13 phượt 7810101BC0027Du lịch, lí giải du lịch; Điểm thi TN THPT
14 du ngoạn 7810101CA00, D01, D96, A16, D7831.85Hướng dẫn phượt quốc tế, Du lịch, gợi ý du lịch; Điểm thi TN THPT
15 du lịch 7810101BA00, D01, D96, A16, D7826Du lịch, lí giải du lịch; Điểm thi TN THPT
16 Văn hoá học 7229040CA00, D01, D96, A16, D7825.5Điểm thi TN THPT
17 Văn hoá học tập 7229040CC0026.5Điểm thi TN THPT
18 Văn hoá học tập 7229040BA00, D01, D96, A16, D7826Điểm thi TN THPT
19 Văn hoá học tập 7229040BC0027Điểm thi TN THPT
20 Văn hoá học tập 7229040AA00, D01, D96, A16, D7824.2Điểm thi TN THPT
21 Văn hoá học 7229040AC0025.2Điểm thi TN THPT
22 du lịch 7810101AA00, D01, D96, A16, D7825Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT
23 du ngoạn 7810101AC0026Văn hóa du lịch, Điểm thi TN THPT
24 kinh doanh xuất bản phẩm 7320402C0024.25Điểm thi TN THPT
25 sale xuất bản phẩm 7320402A00, D01, D96, A16, D7823.25Điểm thi TN THPT
26 thông tin - thư viện 7320201A00, D01, D96, A16, D7823Điểm thi TN THPT
27 thông tin - tủ sách 7320201C0024Điểm thi TN THPT
28 làm chủ thông tin 7320205A00, D01, D96, A16, D7825.75Điểm thi TN THPT
29 thống trị thông tin 7320205C0026.75Điểm thi TN THPT
30 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305C0022.75Điểm thi TN THPT
31 kho lưu trữ bảo tàng học 7320305A00, D01, D96, A16, D7821.75Điểm thi TN THPT
32 ngôn ngữ Anh 7220201A00, D01, D96, A16, D7833.18Điểm thi TN THPT
33 báo chí 7320101A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
34 báo chí 7320101C0027.5Điểm thi TN THPT
35 biện pháp 7380101A00, D01, D96, A16, D7826.5Điểm thi TN THPT
36 cách thức 7380101C0027.5Điểm thi TN THPT
37 Văn hoá các dân tộc thiểu số nước ta 7220112BA00, D01, XDHB21Chuyên ngành tổ chức triển khai và thống trị du lich vùng , Xét học tập bạ
38 Văn hoá những dân tộc thiểu số nước ta 7220112BC00, XDHB22Chuyên ngành tổ chức triển khai và làm chủ du lich vùng , Xét học tập bạ
39 Văn hoá những dân tộc thiểu số vn 7220112AC00, XDHB22Chuyên ngành tổ chức triển khai và văn hoá du lich vùng , Xét học bạ
40 Văn hoá các dân tộc thiểu số vn 7220112AA00, D01, XDHB21Chuyên ngành tổ chức và quản lý văn hoá vùng , Xét học tập bạ
41 làm chủ văn hoá 7229042EC00, XDHB29.25Chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hoá, Xét học bạ
42 quản lý văn hoá 7229042AA00, D01, XDHB24Chuyên ngành cơ chế văn hoá và thống trị nghệ thuật, Xét học bạ
43 thống trị văn hoá 7229042AC00, XDHB25Chuyên ngành chính sách văn hoá và quản lý nghệ thuật, Xét học bạ
44 cai quản văn hoá 7229042CA00, D01, XDHB24Chuyên ngành thống trị di sản văn hoá, Xét học bạ
45 cai quản văn hoá 7229042CC00, XDHB25Chuyên ngành thống trị di sản văn hoá, Xét học tập bạ
46 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103A00, D01, XDHB29.5Xét điểm học tập bạ
47 quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành 7810103C00, XDHB30.5Xét học tập bạ
48 du lịch 7810101BC00, XDHB28.5Chuyên ngành Lữ hành, phía dẫn du lịch (Xét học tập bạ)
49 phượt 7810101CA00, D01, XDHB34.25Chuyên ngành phía dẫn phượt quốc tế. Xét học tập bạ
50 phượt 7810101BA00, D01, XDHB27.5Chuyên ngành Lữ hành, phía dẫn phượt (Xét học tập bạ)
51 Văn hoá học tập 7229040CA00, D01, XDHB27.5Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học tập bạ
52 Văn hoá học tập 7229040CC00, XDHB28Chuyên ngành Văn hoá đối ngoại, Xét học tập bạ
53 Văn hoá học 7229040BA00, D01, XDHB29Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học tập bạ
54 Văn hoá học 7229040BC00, XDHB30Chuyên ngành Văn hoá truyền thông, Xét học tập bạ
55 Văn hoá học tập 7229040AA00, D01, XDHB25Chuyên ngành nghiên cứu văn hoá, Xét học tập bạ
56 Văn hoá học 7229040AC00, XDHB26Chuyên ngành nghiên cứu văn hoá, Xét học tập bạ
57 quản lý văn hoá 7229042EA00, D01, XDHB28.25Chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hoá, Xét học bạ
58 du lịch 7810101AA00, D01, XDHB26.5Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học bạ
59 du lịch 7810101AC00, XDHB27.5Chuyên ngành Văn hoá du lịch, Xét học bạ
60 kinh doanh xuất bản phẩm 7320402C00, XDHB25Xét học bạ
61 marketing xuất bản phẩm 7320402A00, D01, XDHB24Xét học bạ
62 tin tức - tủ sách 7320201A00, D01, XDHB23Xét học bạ
63 tin tức - tủ sách 7320201C00, XDHB24Xét học bạ
64 quản lý thông tin 7320205A00, D01, XDHB25.5Xét học tập bạ
65 thống trị thông tin 7320205C00, XDHB26.5Xét học bạ
66 bảo tàng học 7320305C00, XDHB23Xét học tập bạ
67 bảo tàng học 7320305A00, D01, XDHB22Xét học tập bạ
68 ngôn ngữ Anh 7220201A00, D01, XDHB37Xét học tập bạ
69 hình thức 7380101A00, D01, XDHB29.5Xét học bạ
70 lao lý 7380101C0030.5Xét học tập bạXem thêm: Danh sách các tour du lịch nước ngoài 2022 từ sài gòn, tour nước ngoài mới lạ 2022

Điểm chuẩn Đại học tập Văn Hóa hà nội thủ đô mới tuyệt nhất đã xác định được công bố. Các thí sinh theo dõi và quan sát ngay thông tin về điểm chuẩn chỉnh của thể của từng ngành trên đây!


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn Hóa tp. Hà nội Xét tuyển chọn Theo Điểm Thi trung học phổ thông 2022

Điểm chuẩn chỉnh mới nhất của trường Đại học tập Văn Hoá mới nhất hiện nay. Ngưỡng điểm chuẩn của trường từ 15. Dưới đây là cụ thể về điểm chuẩn chỉnh của từng ngành ứng với những chuyên ngành cố kỉnh thể:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 33.18

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 26.50

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 26.50

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Điểm chuẩn: 26.50

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Điểm chuẩn: 23.25

Thông tin -Thư viện

Mã ngành: 7320201

Điểm chuẩn: 23

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Điểm chuẩn: 25.75

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Điểm chuẩn: 21.75

Nghiên cứu văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Điểm chuẩn: 24.20

Văn hóa truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Điểm chuẩn: 26.00

Văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Điểm chuẩn: 25.50

Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Điểm chuẩn: 22.45

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Điểm chuẩn: 22.50

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Điểm chuẩn: 23.25

Quản lý di sản văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Điểm chuẩn: 23.50

Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Điểm chuẩn: 25.75

Văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Điểm chuẩn: 25.00

Lữ hành, giải đáp du lịch

Mã ngành: 7810101B

Điểm chuẩn: 26.00

Hướng dẫn du ngoạn Quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Điểm chuẩn: 31.85

Điểm chuẩn chỉnh Xét Theo học Bạ Đại học tập Văn Hóa hà nội 2022

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ hòa hợp xét: A00, D01 - C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 37

Quản trị dịch vụ và du ngoạn lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ hợp xét: A00, D01 - C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5

Luật

Mã ngành: 7380101

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 - C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5

Kinh doanh suất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 24 - C00: 25

Thông tin thư viện

Mã ngành: 7320101

Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 23 - C00: 24

Quản lí thông tin

Mã ngành: 7320205

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 25.5 - C00: 26.5

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 22 - C00: 23

Văn hóa học - nghiên cứu văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Tổ hòa hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 25 - C00: 26

Văn hóa học - văn hóa truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 29 - C00: 30

Văn hóa học văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 27.5 - C00: 28.5

Văn hóa các DTTS vn - tổ chức và quản ngại lí văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 21 - C00: 22

Văn hóa các DTTS nước ta – tổ chức và quản lí lí du lịch vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 21 - C00: 22

QLVH - chính sách văn hóa với quản lí nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 24 - C00: 25

QLVH - quản ngại lí di tích văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 24 - C00: 25

QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Tổ hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 28.25 - C00: 29.25

Du định kỳ - văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 26.5 - C00: 27.5

Du lịch - Lữ hành, khuyên bảo du lịch

Mã ngành: 7810101B

Tổ hòa hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 27.5 - C00: 28.5

Du lịch - phía dẫn phượt quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00

Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 34.25

Kết luận: Trên đó là thông tin danh sách điểm chuẩn Đại HọcVăn Hóa thủ đô hà nội mới nhấtdo Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan: