Thông qua chương trình học tiếng Anh lớp 3 gồm 20 chủ đề từ vựng cùng mẫu câu giao tiếp và các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, bé học được cách chào hỏi, giới thiệu bản thân và trả lời một số thông tin về bản thân. Đồng thời, bài viết này còn tổng hợp một số sách và bài tập tiếng Anh để con có thể ôn tập ngay tại nhà.

Bạn đang xem: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Sách Giáo Khoa

Cần chuẩn bị gì cho con học tốt tiếng Anh lớp 3?

*

Khi bé chuyển từ lớp 2 lên lớp 3, bố mẹ có thể kiểm tra các kiến thức và kỹ năng mà con đã học được trong chương trình tiếng Anh lớp 2 để đánh giá trình độ hiện tại của con.

Bố mẹ có thể tham khảo một số trang web kiểm tra trực tuyến miễn phí như EFSET, Cambridge English. Chúng cung cấp bài kiểm tra nhanh về kỹ năng đọc và nghe để đo lường kết quả theo tiêu chuẩn CEFR quốc tế.

Từ đó, bố mẹ có thể dựa trên đánh giá này để lựa chọn chương trình học toàn diện, phù hợp cho bé lớp 3 học tốt tiếng Anh.

Bên cạnh đó, chương trình học tiếng Anh lớp 3 thường được thiết kế để giúp con phát triển và hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết cũng như giúp học sinh hiểu và thích nghi với âm điệu và phát âm của tiếng Anh.

Tổng quan về chương trình học tiếng Anh lớp 3

Để đạt hiệu quả trong việc học Tiếng Anh lớp 3, trẻ cần phải học ngữ pháp và từ vựng cơ bản.

Do đó, chương trình học tiếng Anh cho trẻ em lớp 3 hiện nay được thiết kế gồm rất nhiều bài học từ vựng thuộc đa dạng các chủ đề như trường lớp bạn bè, gia đình và thế giới xung quanh cùng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản.

Các em học sinh lớp 3 cũng sẽ được đào tạo toàn diện cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết thông qua vô số các bài học đầy thú vị.

5 bài học từ vựng tiếng Anh lớp 3 theo chuẩn Bộ Giáo dục

Tiếng Anh lớp 3 là giai đoạn quan trọng trong quá trình học Tiếng Anh của trẻ em. Do đó, bố mẹ cần tìm phương pháp đúng đắn để dạy ngoại ngữ cho con.

Đối với việc học từ vựng Tiếng Anh cho trẻ em cần phải được thực hành thường xuyên để con có thể nhớ và sử dụng từ ngữ một cách chính xác.

Dưới đây là 5 chủ đề từ vựng quan trọng dành cho các em học sinh lớp 3:

Tiếng Anh lớp 3 - Từ vựng Unit 1 - Bé học cách nói “Hello”

*

Với những nội dung đã được trình bày ở Unit 1, bé sẽ làm quen với bộ từ vựng và mẫu câu giao tiếp học tiếng Anh lớp 3 Unit 1 cơ bản dành cho học sinh lớp 3 liên quan đến việc làm sao để chào hỏi một ai đó.

Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
Amv/æm/Thì, là, ở
Andconj/ænd/
Goodbye/ Byen/ɡʊdˈbaɪ/Tạm biệt
Fineadj/faɪn/Tốt, ổn
Ipronoun/aɪ/Tôi
Hello/ Hin/heˈləʊ/ - /haɪ/Xin chào
Missn/mis/Cách gọi người nữ
Mrn/ˈmɪstə(r)/Cách gọi người nam
Niceadj/naɪs/Vui, tốt
Meetv/miːt/Gặp
Nice to meet youphrase/naɪs tu: mi:t ju:/Rất vui được gặp bạn
Classn/klɑːs/Lớp
Thanksv/θæŋks/Cảm ơn

Bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 Unit 1 về cách nói “Hello”

Tiếng Anh lớp 3 - Unit 2 - “What’s your name?”

*

Tiếp nối từ vựngtiếng Anh lớp 3 Unit 1 - những từ mới đều liên quan đến việc chào hỏi. Nội dung của Unit 2 sẽ gồm bộ từ vựng tiếng Anh lớp 3 giúp trẻ học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Dưới đây là những từ vựng tiếng Anh lớp 3 để bố mẹ tham khảo khi dạy con cách nói và trả lời “What’s your name?”

Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
Arev/a:r/Là (to be theo sau chủ ngữ số nhiều)
Isv/iz/Là (to be theo sau chủ ngữ số ít)
Myadj/maɪ/Của tôi
Namen/neɪm/Tên
Whatdetermine, pronoun/wɒt/Gì, cái gì
Youpronoun/ju:/Bạn
Youradj/jɔːr/Của bạn
Howadv/haʊ/Như thế nào
Spellv/spel/Đánh vần
Dov/du:/Làm
Meetv/miːt/Gặp
Classmaten/ˈklɑːsmeɪt/Bạn cùng lớp
Singv/sɪŋ/Hát

Học tiếng Anh lớp 3 về “What’s your name?”

Tiếng Anh lớp 3 - Unit 3 - Bé học cách nói “This is…”

*

Sau Unit 1 và Unit 2,tiếng Anh lớp 3 Unit 3 tiếp tục chia sẻ cách giới thiệu về bạn bè, người thân quen cho học sinh lớp 3 thông qua cấu trúc “This is + name”. Đây là một trong những chủ đề học từ vựng phổ biến, gần gũi vàphù hợp với trẻ em mà phụ huynh ứng dụng khi học tiếng Anh cho con vì nó xuất hiện thường xuyên trong giao tiếp hằng ngày.

Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
Itpronoun/it/
Noadv/nəʊ/Không, không phải
Yesadv/jes/Đúng vậy, có
ThisĐại từ chỉ định/ðɪs/Này, đây
ThatĐại từ chỉ định/ðæt/Kia, đó
Notadv/nɒt/Không

Học tiếng Anh lớp 3 - Từ vựng đơn giản về “This is + name”

Từ vựng Unit 4 - “How old are you?”

*

Vậy là, con đã có thể chào hỏi và giới thiệu bản thân cùng bạn bè của mình qua những bài học đã được giới thiệu ở trên. Để đa dạng và mở rộng chủ đề học từ mới cho con, các bậc phụ huynh nên tham khảo nhóm từ vựngtiếng Anh lớp 3 unit 4liên quan đến tuổi tác. Dưới đây là bộ từ vựng mà phụ huynh sử dụng để dạy tiếng Anh cho trẻ hiệu quả.

Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
Oldn/ould/Tuổi
Yearn/jə:/Năm
Tooadv/tu:/Cũng vậy, cũng thế
Onepronoun/wʌn/Một
Twopronoun/tu:/Hai
Threepronoun/θri:/Ba
Fourpronoun/fɔ:/Bốn
Fivepronoun/faiv/Năm
Sixpronoun/siks/Sáu
Sevenpronoun/"sev(ə)n/Bảy
Eightpronoun/eit/Tám
Ninepronoun/nain/Chín
Tenpronoun/ten/Mười

Từ vựng tiếng Anh lớp 3 chủ đề “How old are you?”

Từ vựng Unit 5 - “Are they your friends?”

*

Bằng các phát triển đa dạng và phong phú các bài học tiếng Anh lớp 3 liên quan đến thế giới của con sẽ thu hút các em tương tác tích cực trong học tập. Dạy tiếng Anh cho bé thông quatiếng Anh lớp 3 Unit 5 sẽ giúp con làm quen và hiểu cách sử dụng đại từ nhân xưng số nhiều là “They”.

Từ vựngTừ loạiPhiên âmDịch nghĩa
Friendn/frend/Bạn, người bạn
Theypronoun/ðeɪ/Họ
Wepronoun/wi/Chúng tôi, chúng ta
Teachern/ˈtiː.tʃər/Giáo viên
Studentn/ˈstjuː.dənt/Học sinh
Schooln/skuːl/Trường học
Canteennkænˈtiːn/Căng tin
Deskn/desk/Cái bàn
Libraryn/ˈlaɪ.brər.i/Thư viện
Lockern/ˈlɒk.ər/Tủ đồ
Laboratoryn/ləˈbɒr.ə.tər.i/Phòng thí nghiệm
Schoolyardn/ˈskuːl.jɑːd/Sân trường
Pupiln/ˈpjuː.pəl/Học sinh

Từ mới tiếng Anh lớp 3 “Are they your friends?”

Tổng hợp mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lớp 3

*

Ngoài 20 chủ đề từ vựng tiếng, bé còn được làm quen và thực hành với bạn bè những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản như cách chào hỏi, làm quen bạn bè, giới thiệu các thông tin cơ bản như tên, tuổi, sở thích,...của bản thân.

Dưới đây là tổng hợp các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3:

Câu tiếng AnhNghĩa tiếng Việt
Hello/Hi. I’m + nameXin chào. Em là + …
Nice to meet you!Rất vui được gặp bạn!
See you laterGặp bạn sau nhé
Good morning/afternoon/eveningChào buổi sáng/ buổi chiều/ buổi tối
Goodbye/ ByeChào tạm biệt
How are you? - I’m good/ fine/ I’m doing good. ThanksBạn có khỏe không? - Em khỏe ạ. Cảm ơn cô.
How is he/ she? - He/ She is good/ fineAnh ấy/ Cô ấy có khỏe không? - Anh ấy/ Cô ấy khỏe
What’s your name? - My name is + nameTên của em là gì? - Tên em là + tên.
How do you spell your name?- L-A-NTên của em đánh vần như thế nào? - L-A-N
Who’s this/ that? - This/ That is + nameĐó/ Kia là ai vậy? - Đó/ Kia là + tên
This is my friend, Linda/ my mom/ my sister…Đó là bạn của em, Linda/ mẹ của em/ chị gái của em…
How old are you? - I’m + age + years oldEm bao nhiêu tuổi? - Em 10 tuổi ạ
Are they your friends? - Yes, they are/ No, they aren’tHọ có phải là bạn của em không? - Dạ phải ạ/ Dạ không phải ạ
May I sit down/ stand up/ speak/ come in/ go out…?- Yes, you can./ No, you can’tEm có thể ngồi xuống/ Đứng lên/ Nói/ Đi vào trong/ Đi ra ngoài…không ạ? - Em có thể/ Em không thể
Look at that! That’s my school. It’s beautifulNhìn kìa. Đó là trường của em. Nó thật đẹp.
What’s it/this/ that? - It/ This/ That is + objectNó/ Đó/ Kia là gì? - Nó/ Đó/ Kia là…
What color is it? - It’s + colorNó có màu gì? - Nó có màu…
What do you do at break time? - I play footballEm làm gì vào giờ giải lao? - Em chơi đá bóng ạ.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3

*

Trong chương trình học tiếng Anh lớp 3, ngoài từ mới và mẫu câu giao tiếp, ngữ pháp cũng là một khía cạnh mà bé cần trau dồi và rèn luyện mỗi ngày. Giáo viên và bố mẹ cần cung cấp công cụ cần thiết để hỗ trợ bé học thật tốt.

Điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 quan trọng mà con cần nắm vững đó là thì hiện tại đơn.

1. Dạng khẳng định:

S + is/am/are + O;S + V (s/es) + O;

Ví dụ:

I am a student
She is a teacher

2. Dạng phủ định:

S + is/am/are + not + O;S + do/ does + not + V + O;

Lưu ý:

is not/ are not = isn’t/ aren’t/;do not/ does not = don’t/ doesn’t;

Ví dụ:

I am not a teacher
He is not a doctor

3. Dạng nghi vấn

Is/am/are + S + V + O? - Yes, S + am/is/are hoặc No, S + am/is/are + not;Do/ Does + S + V + O? - Yes, S + do/does hoặc No, S + do/does + not

Ví dụ:

Are you a student?
Does she go to school?

Những bài tập tiếng Anh lớp 3 thú vị và bổ ích

Bài tập tiếng Anh lớp 3 là một phần quan trọng trong chương trình học của học sinh lớp 3. Với những bài học đơn giản và dễ hiểu, các em sẽ học được cách phát âm, đọc và viết tiếng Anh cơ bản.

Trong bài học, các em sẽ được học cách giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh, học từ vựng mới và cách sử dụng chúng trong câu. Các bài tập tiếng Anh lớp 3 cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh, giúp các em tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài hoặc khi học tiếng Anh ở trình độ cao hơn.

*

Bài tập 1: Chọn đáp án phù hợp nhất

1. How _____ you?

a. are

b. is

c. am

2. Goodbye. ____ you later.

a. sit

b. sing

c. see

3. What is the ____ today?

a. weather

b. color

c. old

4. _____ many cats do you have?

a. What

b. How

c. Where

5. _____ your name?

a. Why

b. What

c. What’s

Đáp án: 1A - 2C - 3A - 4B - 5C

Bài tập 2: Nối hai câu sao cho phù hợp với ngữ cảnh

Nối từ là một trong những phương pháp để con rèn luyện kỹ năng và kiến thức tiếng Anh hay được sử dụng và xuất hiện nhiều trong sách giáo khoa dạy tiếng Anh lớp 3 cho trẻ.

Câu hỏiCâu trả lời
1. How old are you?A. I have two cats
2. How old is your momB. It’s behind the table
3. Where are the chairs?C. I’m ten years old
4. How many cats have you got?D. My shoes is red and green
5. What color are your shoes?E. My mom is forty

Các kỹ năng cần học trong tiếng Anh lớp 3

Học Tiếng Anh là một quá trình liên tục và cần được thực hành thường xuyên để phát triển kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Kỹ năng Nghe tiếng Anh

*

Kỹ năng nghe Tiếng Anh là quan trọng để trẻ em có thể hiểu và sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Apollo English xin gợi ý cho bố mẹ hoặc thầy cô một phương pháp giúp việc luyện nghe tiếng Anh cho trẻ em trở nên hiệu nghiệm. Đó là kỹ thuật nghe và chép lại.

Bố mẹ sẽ cho bé nghe một đoạn hội thoại ngắn, gồm nhiều câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản. Sau đó, con phải ghi lại những gì mình nghe được. Bố mẹ cũng có thể yêu cầu con diễn tả lại ý nghĩa hoặc nội dung đoạn hội thoại. Cách này rất hiệu nghiệm nếu bố mẹ muốn con tăng kỹ năng lắng nghe, cải thiện khả năng phản xạ và truyền đạt thông tin.

Luyện nói tiếng Anh

Luyện nói Tiếng Anh là cách tốt nhất để trẻ em có thể tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh. Trong đó, phương pháp Communicative Language Teaching (CLT) là một trong những cách luyện nói tiếng Anh cho các em học sinh lớp 3 hiệu quả chỉ với vài bước đơn giản.

Đầu tiên, các bậc phụ huynh cần xây dựng môi trường học tập tiếng Anh tự nhiên, thú vị bằng cách cho bé đọc sách tiếng Anh, xem phim và bắt đầu sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động hàng ngày.

Thứ hai, bố mẹ hãy cho bé thực hành tiếng Anh trong các tình huống thực tế như đi chợ mua sắm, làm việc nhà, cùng bố mẹ trồng cây, chăm sóc thú cưng,…

Cuối cùng, bố mẹ có thể sử dụng các câu chuyện tiếng Anh hay các phương tiện hỗ trợ như sách, phần mềm để các hoạt động này giúp bé học tiếng Anh một cách thú vị và hiệu quả hơn.

Kỹ năng Đọc tiếng Anh

*

Đọc Tiếng Anh là kỹ năng quan trọng mà trẻ em cần phải phát triển để có thể hiểu và sử dụng Tiếng Anh hiệu quả. Apollo English khuyến khích bố mẹ sử dụng các phương pháp luyện đọc tích cực, chẳng hạn như phương pháp Shared Reading.Shared Reading yêu cầu bố mẹ (hoặc thầy cô) cùng học sinh lớp 3 đọc chung với nhau. Khi đó, bố mẹ có thể chọn đọc một câu hoặc đoạn văn bản có nội dung phù hợp với độ tuổi và trình độ của con.

Bố mẹ nên đọc đi đọc lại nhiều lần để con có thể nghe, hiểu và đọc lại theo sau. Phương pháp Shared Reading được cho là có thể giúp bé phát triển kỹ năng đọc, phát âm và tăng vốn từ vựng.

Luyện Viết tiếng Anh

Viết Tiếng Anh là kỹ năng quan trọng để trẻ em có thể giao tiếp bằng văn bản bằng Tiếng Anh. Bố mẹ cần xây dựng nền tảng từ vựng và ngữ pháp cơ bản để con có thể viết được các câu đơn giản và thể hiện ý nghĩa một cách rõ ràng.

Con có thể bắt đầu bằng cách viết những câu ngắn, có cấu trúc cơ bản như “This is a dog”, “I like to play badminton”, sau đó, các em có thể tăng dần độ khó khi luyện viết những câu dài hơn để tạo thành một đoạn văn ngắn, hoàn chỉnh.

Các tài liệu học tiếng anh lớp 3 miễn phí

Để giúp các em học sinh lớp 3 học thật tốt và hiệu quả, Apollo English gửi tặng bố mẹ và bé bộ tài liệu học tiếng Anh miễn phí gồm:

Sách điện tử: A good meal nơi bé học được rất nhiều từ vựng về rau củ quả và các vật dụng khác xung quanh ngôi nhà thông qua các hình ảnh trực quan cũng như audio được thu sẳn. Bố mẹ và bé có thể truy cập vào ebook: Truyện tư duy hình ảnh ghi nhớ tiếng anh cho bé

Lưu ý: Bố mẹ chỉ cần nhập họ tên, số điện thoại và email của mình là có thể truy cập vào link nhé.

Ngoài ra, Apollo English mong muốn chia sẻ đến bố mẹ và các em học sinh lớp 3 một cuốn sách học tiếng Anh thông qua vô số các câu chuyện diễn ra vòng quanh thế giới. Thông qua hình ảnh mình họa sống động, các em sẽ vừa được học thêm một ngoại ngữ mới, vừa được thỏa sức khám phá thế giới đó đây.

Link đọc sách: Getting to school - Around the World

Cuối cùng, Apollo English xin chúc bố mẹ và bé có những giây phúc học thật vui vẻ nhé.

Hướng dẫn cách dạy tiếng Anh cho trẻ em lớp 3

*

Phương pháp dạy Tiếng Anh phải được thiết kế sao cho các em học sinh lớp 3 được thực hành ngoại ngữ một cách hiệu quả và thú vị.

Bố mẹ và thầy cô nên chú ý rằng cách dạy Tiếng Anh cho trẻ em phải đảm bảo tính thực tế và phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ.

Chẳng hạn, các hoạt động giải trí và trò chơi học tập có thể giúp học sinh hứng thú và tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Và bằng cách tạo ra môi trường học tiếng Anh tích cực và hỗ trợ giúp học sinh lớp 3 tự tin và yêu thích môn học này hơn.

Bố mẹ có thể tham khảo thêm một sốcách học tiếng Anh cho bé lớp 3 phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng quan trọng trong bài viết trước mà Apollo English đã chia sẻ nhé.

Các lỗi thường gặp khi học tiếng Anh lớp 3 và cách khắc phục

*

Khi học tiếng Anh lớp 3, con sẽ khó tránh khỏi sai sót khi phát âm, viết từ vựng sai chính tả, sử dụng không đúng cấu trúc ngữ pháp cùng một số lỗi khác.

Nhưng nếu bố mẹ hoặc thầy cô cung cấp cho con phương pháp học đúng đắn sẽ giúp con hạn chế các lỗi sau này, thậm chí con còn có thể phát triển kỹ năng tiếng Anh một cách vượt bậc.

Việc thấu hiểu những sai sót và nguyên nhân sẽ giúp bố mẹ tìm kiếm được phương pháp khắc phục phù hợp nhất cho con. Bố mẹ hãy cùng Apollo English điểm qua một số lỗi thường gặp khi con học tiếng Anh lớp 3 nhé.

Sai ngữ pháp: Con hay sử dụng sai thì trong câu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc con chưa nắm vững kiến thức ngữ pháp. Do đó, bố mẹ hãy cung cấp cho bé một số bài tập tiếng Anh lớp 3 để con có thể ôn lại những cấu trúc đã được học.

Tổng kết

*

Với những kiến thức về chương trình tiếng Anh lớp 3 được tổng hợp ở trên, hy vọng bố mẹ cùng thầy cô sẽ có thêm nguồn tài liệu hữu ích, hỗ trợ cho các em có một nền kiến thức tiếng Anh vững chắc để sẵn sàng tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới trong chương trìnhtiếng Anh lớp 4. Ngoài từ vựng, ngữ pháp và bài tập, việc được cha mẹ hoặc thầy cô hướng dẫn để con có thể phát âm chuẩn cũng rất quan trọng.

Tuy nhiên, bố mẹ cũng nên lưu ý rằng phương pháp học dịch “word by word” từ tiếng Anh sang tiếng Việt khidạy học tiếng Anh cho bé hiệu quả chỉ mới giúp con làm quen ngữ nghĩa của các từ vựng.

Trong khi muốn con thành thạo và tự tin tiếng Anh, bé phải hiểu rõ cách sử dụng cũng như có thể ứng dụng thường xuyên vào trong đời sống hằng ngày.

Học Tiếng Anh là một chuyến hành trình dài và thú vị, và với sự nỗ lực và kiên trì, trẻ em có thể đạt được thành công trong việc học Tiếng Anh lớp 3.

Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về tiếng Anh lớp 3 và câu trả lời chi tiết

Có những bộ công cụ nào giúp bố mẹ dạy tiếng Anh cho bé tại nhà không?

Các cách học tiếng anh tại nhà có thể bao gồm sách, website, kênh youtube, ứng dụng trò chơi tiếng Anh,..

Trẻ em có những câu tiếng Anh mẫu câu giao tiếp tiếng anh thông dụng không?

Có! Nhữngmẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng dành cho bé là cực kỳ quan trọng và cần thiết vì chúng cung cấp cấu trúc cho việc học ngôn ngữ và giúp các em tạo thành các câu có ý nghĩa.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức | Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success | Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 hay, chi tiết | Bài tập Global Success 3

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 từ đó học tốt môn Tiếng Anh lớp 3.


Mục lục Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thứcCách xem online sách lớp 3 mới:


Đã có app Viet
Jack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và i
OS.


Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm: Độc Đá Ba Chồng


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.

Lớp 1-2-3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lập trình Tiếng Anh


Chính sách bảo mật

Hình thức thanh toán

Chính sách đổi trả khóa học

Chính sách hủy khóa học

Tuyển dụng


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền